วีซ่าอินเดีย แบบอินเดีย..อินเดีย (3)
avatar
วันแรมทาง


วีซ่าอินเดีย แบบ อินเดีย..อินเดีย (3)
ข้อมูลเพื่อเพื่อนนักเดินทางสู่อินเดีย

เนื่องจากว่า..ตั้งแต่เปิดกระทู้นี้มาจนถึงปัจจุบัน สถานทูตอินเดียได้มีการปรับเปลี่ยนกฎเกณฑ์การยื่นวีซ่าอยู่หลายครั้ง ทำให้ข้อมูลในกระทู้นี้ไม่ค่อย update เท่าที่ควร ประกอบกับมีผู้เข้ามาสอบถามและแสดงความคิดเห็นในกระทู้นี้ค่อนข้างมาก ทำให้คนที่เข้ามาอ่านย้อนหลังค่อนข้างงุนงงและสับสนมาก

ท่านที่ติดตามกระทู้นี้อยู่
เราขออนุญาตปิดกระทู้นี้ก่อนนะคะ


เราเปิดกระทู้ใหม่ ที่ข้อมูล
update กว่าไว้แล้ว
ท่านที่สนใจอ่านและต้องการหาข้อมูลเรื่องวีซ่าอินเดีย รบกวนคลิกไปที่กระทู้ใหม่ ตามลิงค์ข้างล่างนี้เลยค่ะ

 
 

วีซ่าอินเดีย แบบ อินเดีย..อินเดีย (4) (ล่าสุด)
คลิกเข้าไปดูกันได้เลยค่ะ
http://www.wanramtang.com/index.php?lay=boardshow&ac=webboard_show&No=1441320&WBntype=1
 
 ผู้ตั้งกระทู้ วันแรมทาง กระทู้ตั้งโดยเว็บมาสเตอร์ :: วันที่ลงประกาศ 2012-04-26 11:43:34 IP : 27.130.73.145ความคิดเห็นที่ 1 (1486405)
avatar
วันแรมทาง

ข้อมูล Update วันที่ 7/12/2012

 
วีซ่าอินเดีย


ค่าวีซ่า-

ที่สถานทูตอินเดียเรียกเก็บ (กรณีที่ท่านไปยื่นด้วยตัวเอง)
วีซ่า Tourist Visa ทุกประเภท (เฉพาะคนไทย ที่มีสัญชาติไทย) 
มีค่าวีซ่า 1,700 บาท บวกค่าธรรมเนียมกงศุล 70 บาท บวกค่าบริการ VFS 60 บาท
รวมเป็น 1,830 บาท 
ดูรายละเอียดค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ivac-th.com/Thai/touristvisa_fees.html 
 ต้องกรอกแบบฟอร์มขอวีซ่าผ่านทางเว็บไซด์ นี้เท่านั้น
http://indianvisaonline.gov.in/visa


เอกสารและข้อมูลที่ต้องเตรียม เพื่อกรอกวีซ่าอินเดีย


เนื่องจากสถานทูตอินเดียเพิ่งประกาศเปลี่ยนแบบฟอร์มการขอวีซ่าใหม่ ให้เริ่มใช้ ตั้งแต่ วันที่ 2 เมษายน 2555 เป็นต้นไป จำเป็นต้องเตรียมข้อมูลเพิ่มมากขึ้น      ปัจจุบันนี้สถานทูตอินเดียเข้มงวดมาก ไม่ได้ทำง่ายๆเหมือนเมื่อก่อน ถ้าข้อมูลไม่ครบ วีซ่าจะไม่อนุมัติ เรื่องจะถูกตีกลับออกมา และที่สำคัญ ผู้ยื่นจะไม่ได้รับเงินค่าวีซ่าคืน ค่ะ 

ควรเตรียมข้อมูลไว้ให้พร้อมก่อนกรอกแบบฟอร์มนะคะ ถ้ามัวแต่กรอกไปหาข้อมูลไป เกิดซวย..เนทหลุดจะมาเสียใจเองทีหลัง
 
 
1.    เล่มหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ที่มีอายุเหลืออยู่ไม่น้อยกว่า 6 เดือน

       (ถ้าอายุไม่ถึง 6 เดือน จะไม่สามารถขอวีซ่าอินเดียได้ค่ะ กรุณาทำพาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนนะคะ)


2.    ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้ - พร้อมรหัสไปรษณีย์ และหมายเลขโทรศัพท์บ้าน หรือ โทรศัพท์มือถือ (ถ้ามี)
 

3.    อาชีพ
 คือ
       ถ้าเป็นพนักงานบริษัทเอกชน - ระบุตำแหน่ง ชื่อบริษัทฯ ที่อยู่บริษัทฯ รหัสไปรษณีย์ และหมายเลขโทรศัพท์ 
       ถ้าเกษียณราชการแล้ว - ระบุชื่อหน่วยงานที่เคยสังกัด พร้อมที่อยู่ รหัสไปรษณีย์ และ หมายเลขโทรศัพท์
       ถ้าเป็นแม่บ้าน - แจ้งอาชีพและสถานที่ทำงานของสามี 
       ถ้าประกอบธุรกิจส่วนตัว - แจ้งรายละเอียด พร้อมที่อยู่สถานประกอบการ
       ถ้าเป็นนักเรียน/นักศึกษา - แจ้งชื่อสถานศึกษา พร้อมที่อยู่ โดยละเอียด
       ถ้าเป็นเด็กเล็กๆ - แจ้งอาชีพและสถานที่ทำงานของ บิดาหรือมารดา       
       (หมายเหตุ- ที่อยู่ของสถานที่ทำงาน กรอกให้ละเอียด พร้อมรหัสไปรษณีย์ และ หมายเลขโทรศัพท์)

4.    แจ้งศาสนาที่นับถือ เช่น ศาสนาพุทธ คริสต์ หรือ อิสลาม เป็นต้น

5.    หากแต่งงานแล้ว แจ้ง ชื่อ-นามสกุล และสถานที่เกิด (ระบุจังหวัด) ของคู่สมรส 
       กรณีที่เป็นผู้หญิง แจ้ง นามสกุลเดิม ก่อนแต่งงาน
       กรณีคู่สมรส หย่าร้างหรือเสียชีวิต- กรอกว่า โสด ในแบบฟอร์ม

6.    แจ้ง ชื่อ-นามสกุล และสถานที่เกิด (ระบุจังหวัด) ของ บิดาและมารดา (ทั้งสองท่าน)

7.    แจ้งวุฒิการศึกษาที่จบ เช่น มัธยมศึกษา ม.6 , ปริญญาตรี , ปริญญาโท เป็นต้น

8.    แจ้งลักษณะรูปพรรณที่เด่นชัดในร่างกาย เช่น ผิวสีแทน ตาสีดำ ผมดำยาว เป็นต้น 

9.   
ระบุ วัน-เดือน-ปี ที่ต้องการเดินทางเข้า-ออกอินเดีย (ถ้ามีตั๋วแล้ว แจ้งให้ตรงตามตั๋วเครื่องบิน)
10.  แจ้ง เมืองที่จะ บินไปลง ที่อินเดีย เช่น New Delhi, Kolkata หรือ Mumbai เป้นต้น
11.  แจ้ง route หรือ เส้นทางการเดินทางคร่าวๆ เช่น "Kolkata-Gaya-Varanasi-New Delhi" เป็นต้น

12.  แจ้ง ชื่อ-นามสกุล บุคคลอ้างอิงที่ติดต่อได้ที่ประเทศไทย ระบุที่อยู่ รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์ โดยละเอียด

13.  แจ้ง ชื่อ-นามสกุล บุคคลอ้างอิงที่ติดต่อที่อินเดีย ระบุที่อยู่ รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์ โดยละเอียด
       (ถ้าไม่มีบุคคลอ้างอิง สามารถระบุเป็น ชื่อ-ที่อยู่ โรงแรมที่พัก หรือ วัด ที่จะไปเข้าพักก็ได้)

14.  ถ้าเคยเดินทางเข้าอินเดียมาแล้ว แจ้ง
       - เลขที่วีซ่าอินเดีย พร้อมวันที่ออกวีซ่า ล่าสุดที่เคยได้
       - เมืองที่ขึ้นเครื่องออกจากอินเดียล่าสุด เช่น New Delhi, Kolkata หรือ Mumbai เป็นต้น
       - ที่อยู่สถานที่ที่เคยไปพักล่าสุด เช่น ถ้าเป็นโรงแรมที่พัก ให้ระบุชื่อโรงแรม และที่อยู่ โดยละเอียด

หมายเหตุ-      
การให้ข้อมูลที่ครบถ้วนและถูกต้อง จะเป็นผลดีกับผู้สมัครขอวีซ่าเอง
   เรียนให้ทราบว่า ตามกฏและแบบฟอร์มการขอวีซ่า แบบใหม่ของประเทศอินเดีย มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2555 เป็นต้นไปนั้น สถานทูตอินเดีย ค่อนข้างเข้มงวดและเคร่งครัดกับผู้ที่ประสงค์จะยื่นขอวีซ่า ควรกรอกข้อมมูลให้ครบถ้วน เพื่อทำให้วีซ่าอนุมัติโดยง่าย และไม่เสียเวลา หรือเสี่ยงที่วีซ่าจะไม่อนุมัติ ค่ะ

     
ผู้แสดงความคิดเห็น วันแรมทาง ตอบโดยเว็บมาสเตอร์วันที่ตอบ 2012-04-26 12:21:50 IP : 27.130.73.145


ความคิดเห็นที่ 2 (1486412)
avatar
วันแรมทางข้อมูล Update วันที่ 7/12/2012

 

เวลาไปยื่น ต้องมีเอกสารดังนี้
(ข้อมูลนี้เฉพาะวีซ่าท่องเที่ยว Tourist Visa เท่านั้น)


1.    แบบฟอร์มที่กรอกเสร็จแล้ว เซ็นชื่อ และติดรูปให้เรียบร้อย

2.    เล่มหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ที่มีอายุเหลืออยู่ไม่น้อยกว่า 6 เดือน

       (ถ้าอายุไม่ถึง 6 เดือน จะไม่สามารถขอวีซ่าอินเดียได้ค่ะ กรุณาทำพาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนนะคะ)


3.    สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)  จำนวน 2 ชุด 

4.    สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ชุด เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง 


5.    รูปถ่าย จำนวน 2 ใบ สำหรับการขอวีซ่าอินเดีย 
       (ติดที่แบบฟอร์ม 1 รูป และถือสำรองติดไปด้วยอีก 1 รูป กรณีรูปที่ติดไปเป็นรอย)
       - รูปถ่าย ต้องเป็นรูปสี บนพื้นหลังสีขาว และต้องมีขนาด 2x2 นิ้ว เท่านั้นค่ะ
       - กรุณาบอกร้านถ่ายรูปว่า ขนาด 2x2 นิ้ว เป็นสี่เหลี่ยมจตุรัส เท่ากันทั้งกว้าง ทั้งยาว
       - ห้ามใช้ขนาดอื่น มิเช่นนั้น สถานทูตจะไม่รับการสมัครวีซ่าของท่าน สถานทูตเข้มงวดมาก ค่ะ
        
       - ตัวอย่างภาพถ่าย
         ขนาดรูปต้องเป๊ะตามนี้เลย ย้ำว่า 2x2 นิ้ว เป๊ะๆ
         ถ้าไม่ได้ขนาด ต้องกลับไปเปลี่ยนรูป จนกว่าจะ 'ใช่ขนาดที่ต้องการ' นะคะ
         ถ้ารูปที่ท่านมีอยู่ไม่ได้ขนาด ก็อย่าฝืนไปยื่น อย่าคิดเอาเองว่า 'มันใช้ได้' เพราะว่ามันจะ 'ใช้ไม่ได้' ค่ะ
         เจ้าหน้าที่ที่ตรวจเช็คเอกสาร จะมีไม้บรรทัดวัดขนาดรูป ถ้าไม่ได้ขนาดจะไม่ให้เรายื่นขอวีซ่าค่ะ 
         รบกวนเชื่อกันด้วยนะคะ ถ้าไม่มีรูปที่ขนาดตามนี้ ก็ช่วยไปถ่ายใหม่ด้วย อย่างก!! 
         เพราะมันจะเสียเวลาของท่านเอง  ..เตือนมาด้วยความหวังดีค่ะ
        
ปล. ควรเลือกรูปที่คุณดูดี เพราะว่าวีซ่าปัจจุบัน โชว์รูปด้วยนะคะ (ตามตัวอย่างข้างบน)
  
         

กรณีไปยื่นเอง และขอวีซ่าท่องเที่ยวปกติ เตรียมแค่ข้อ 1-5 ก็พอ

เอกสารต่อไปนี้ ให้เตรียมไปเพิ่ม กรณีพิเศษต่างๆ เช่น-


6.    หนังสือมอบอำนาจ กรณีที่ไม่ได้ไปยื่นด้วยตัวเอง
 

ผู้แสดงความคิดเห็น วันแรมทาง ตอบโดยเว็บมาสเตอร์วันที่ตอบ 2012-04-26 12:42:36 IP : 27.130.73.145


ความคิดเห็นที่ 3 (1486754)
avatar
gig
ในกรณีที่เป๋นfreelanceจะมีปัญหาในการขอวีซ่ามั้ยคะ ขอบคุณมากค่ะ
ผู้แสดงความคิดเห็น gig (gig-dot-on-dot-the-dot-high-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2012-04-28 09:51:33 IP : 49.49.91.8


ความคิดเห็นที่ 4 (1486757)
avatar
ป.ปลา
ตอบคุณ gig นะคะ
ในฟอร์มก็ระบุเลือกเป็น others แล้วใส่เพิ่มเติมไปเองว่าเป็น freelance เรื่องงานอะไร
ไม่มีปัญหาอะไรหรอกค่ะ แค่ต้องกรอกให้สมบูรณ์
ผู้แสดงความคิดเห็น ป.ปลา ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-04-28 10:55:07 IP : 27.130.86.80


ความคิดเห็นที่ 5 (1486778)
avatar
gig
ขอบคุณมากค่ะ:)
ผู้แสดงความคิดเห็น gig (gig-dot-on-dot-the-dot-high-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2012-04-28 12:54:31 IP : 49.49.91.8


ความคิดเห็นที่ 6 (1487926)
avatar
วาส
รับยื่นวีซ่าหรือเปล่าค่ะคือจะบินไปเจอกับแฟนที่อินเดียค่ะแฟนเป็นชาวเยอรมันจะคือนัดเจอกันที่อินเดีย ถ้ารับค่าใช้จ่ายเท่าไรค่ะ
ผู้แสดงความคิดเห็น วาส วันที่ตอบ 2012-05-04 20:28:52 IP : 58.11.78.45


ความคิดเห็นที่ 7 (1488291)
avatar
ป.ปลา

เรารับยื่นวีซ่าอินเดียค่ะ
คุณวาส เข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ลิงค์นี้เลยนะคะ
http://www.wanramtang.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=539325469

ผู้แสดงความคิดเห็น ป.ปลา ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-05-07 15:32:26 IP : 27.130.178.114


ความคิดเห็นที่ 8 (1488708)
avatar
เป้
ถ้ามีวีซ่าเข้าอินเดียแต่ไม่มี ขอเข้าสิกขิมแต่จะไปสิกขิมด้วยจะมีปัญหาหรือไม่ค่ะ ขอความกรุณาช่วยตอบจักเป็นพระคุณอย่างยิ่ง
ผู้แสดงความคิดเห็น เป้ วันที่ตอบ 2012-05-10 01:12:04 IP : 202.28.182.5


ความคิดเห็นที่ 9 (1488747)
avatar
ป.ปลา
ตอบคุณเป้..
ไปขอ permit ที่ด่านเข้าสิกขิมได้เลยค่ะ
ต้องกรอกฟอร์มนิดหน่อย ไม่เสียตังค์ ทำง่ายๆค่ะ
(เตรียมรูปถ่าย 1 ใบ พร้อมสำเนาพาสปอร์ต ไปด้วยค่ะ)
ผู้แสดงความคิดเห็น ป.ปลา ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-05-10 10:12:41 IP : 27.130.77.232


ความคิดเห็นที่ 10 (1490590)
avatar
คนไทยในอินเดีย
ถ้าจะพาน้องสาวอายุ18ปีไปเที่ยวอยู่่ที่นั้นประมาณ5เดือนต้องให้พ่อแม่เซ็นรับรองใหมคะ ขอบคุณคะ
ผู้แสดงความคิดเห็น คนไทยในอินเดีย (Porpia416-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2012-05-20 15:12:15 IP : 27.55.8.61


ความคิดเห็นที่ 11 (1490658)
avatar
Nuวิว$%%#$@#^&&*%$%@อิอิ
ถ้ากรอกข้อมูลไม่ตรงละค่ะจะเป็นอะไรหรือเปล่าค่ะ ที่วิวกรอกไม่ตรง ก็น่าจะมีช่องที่ใส่ การศึกษาค่ะงงมาก แปลในGoogle แล้วงงอิอิ แล้วอีกช่องหนึ่ง เป็นช่องที่ไว้ใส่สถานที่เกิดพ่อแม่ค่ะ พอดีคุณป้าเค้าจะไปอินเดียประมาณ 5 เดือน ยังไงก็ขอขอบคุณไว้ล่วงหน้านะค่ะ สำหรับคำตอบ ขอบคุณค่ะ
ผู้แสดงความคิดเห็น Nuวิว$%%#$@#^&&*%$%@อิอิ วันที่ตอบ 2012-05-21 00:05:50 IP : 110.168.45.175


ความคิดเห็นที่ 12 (1490678)
avatar
ป.ปลา

ตอบความคิดเห็นที่ 10..  ไม่ต้องเซ็นรับรองค่ะ ไม่จำเป็น
 
ตอบความคิดเห็นที่ 11..  ถ้าใส่ข้อมูลได้ตรงก็เป็นผลดีกับตัวผู้เดินทางเอง แต่ถ้าไม่ตรง ก็ไม่ทราบเหมือนกันค่ะว่าสถานทูตเค้าจะเก็บข้อมูลเรายังไง อาจจะไม่มีปัญหาค่ะ ตรงนี้ไม่กล้าแนะนำนะคะ ลองโทรมาถามก็ได้ค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น ป.ปลา ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-05-21 09:55:38 IP : 27.130.103.165


ความคิดเห็นที่ 13 (1491128)
avatar
คนไทยในเชนไน
งั้นพาน้องสาวอายุ18ปีไปทำวีซ่าท่องเที่ยวได้เลยโดยและกรอกข้อมูลเอกสารผ่านเน็ตเหมือนกับเราไปเที่ยวได้เลยใช่ใหมคะ โดยไม่จำเป็นต้องให้พ่อแม่ไปเซ็น...ขอบคุณมากคะ ว่าจะพาไปทำที่เชียงใหม่อาทิดหน้าเพราะว่าจะเดินทางวันที่2เดือนหน้ล้วคะ ถ้ายด้หรือติดขัดยังไงจะมาเล่าให้ฟังคะ ขอบคุณมากคะ
ผู้แสดงความคิดเห็น คนไทยในเชนไน วันที่ตอบ 2012-05-22 11:44:05 IP : 27.55.0.94


ความคิดเห็นที่ 14 (1492887)
avatar
:D
ถ้าเด็กอายุ18ปีจะเดินทางไปเที่ยวแต่ไม่ได้ไปกับพ่อแม่(ไปกับญาติ)จำเป็นต้องมีจดหมายรับรองไหมคะ หรือว่าพ่อแม่ต้องไปแสดงตัวที่สถานทูตในวันที่ขอวีซ่าเลย
ขอบคุณมากค่ะ
ผู้แสดงความคิดเห็น :D วันที่ตอบ 2012-05-30 15:57:13 IP : 124.121.57.162


ความคิดเห็นที่ 15 (1492892)
avatar
นักเรียนทุนICCR
พอดีว่าอยากไปเที่ยวอินเดียกับเพื่อนสักห้าถึงหกเดือนค่ะ พอจะยื่นเรื่องให้ได้ไหมคะ ถ้าได้จะรีบติดต่อด่วนเลยค่ะ เพราะได้ข่าวว่าเขาไม่ให้หกเดือนแล้วสำหรับท่องเที่ยว
ผู้แสดงความคิดเห็น นักเรียนทุนICCR (Ha_ha_hatari-at-hotmail-dot-co-dot-th)วันที่ตอบ 2012-05-30 16:17:03 IP : 10.153.87.251


ความคิดเห็นที่ 16 (1494579)
avatar
Nakarin
รบกวนหน่อยครับ วีซ่านักเรียน ใช้เวลาทำกี่วันครับ
ผู้แสดงความคิดเห็น Nakarin วันที่ตอบ 2012-06-05 21:05:56 IP : 182.53.199.159


ความคิดเห็นที่ 17 (1495173)
avatar
Noo-orn
ไปอินเดียด้วยBusinessVisaมีอายุ6เดือนถ้าจะขออีกครั้งต้องเว้นช่วงนานแค่ไหนคะและถ้าขอครั้งที่สองจะได้นานกว่าครั้งแรกหรือไม่ขอบคุณมากๆสำหรับผู้ที่ให้คำตอบค่ะ
ผู้แสดงความคิดเห็น Noo-orn วันที่ตอบ 2012-06-07 16:44:36 IP : 27.55.6.164


ความคิดเห็นที่ 18 (1495737)
avatar
วันแรมทาง

สวัสดีค่ะทุกคน ขอโทษนะคะที่ตอบช้า ทีมงานเพิ่งกลับจากอินเดียกันค่ะ

ตอบความคิดเห็นที่ 14 - ไม่จำเป็นต้องมีจดหมายรับรองอะไรนะคะ พ่อกับแม่ก็ไม่ต้องไปค่ะ อายุ 18 ถือว่าเป็นผู้ใหญ่แล้ว เดินทางด้วยตัวเองได้ ดำเนินการเรื่องวีซ่าได้เองค่ะ

ตอบความคิดเห็นที่ 15  -ล่าสุดที่เรายื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว เมื่อวันที่ 23 พ.ค. 55 ยังให้อายุวีซ่า 6 เดือนอยู่นะคะ แต่กฎของวีซ่าอินเดียเปลี่ยนได้ตลอดเวลาค่ะ คงต้องเช็ค ณ วันที่จะไปยื่นอีกทีนะคะ เราไม่สามารถการันตีได้ค่ะ ถ้ามีการเปลี่ยนกฎก็ต้องเปลี่ยนไปตามนั้นค่ะ

ตอบความคิดเห็นที่ 16 - เรื่องวีซ่านักเรียน เราไม่ทราบค่ะ เพราะไม่เคยยื่น น่าจะขึ้นอยู่กับเอกสารประกอบกว่าครบถ้วนหรือไม่ และต้องเรียกสัมภาษณ์หรือเปล่าค่ะ

ตอบความคิดเห็นที่ 17 - ปกติวีซ่าธุรกิจไม่ต้องเว้นค่ะ สามารถขอวีซ่าใหม่ได้เลย และถ้าได้วีซ่าธุรกิจครั้งแรกเป็น 6 เดือน ครั้งต่อไปน่าจะขอเป็น 1 ปีได้ค่ะ ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของทางสถานทูตด้วยนะคะ ไม่มีใครรับรองผลได้ค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น วันแรมทาง ตอบโดยเว็บมาสเตอร์วันที่ตอบ 2012-06-09 17:25:56 IP : 14.207.169.122


ความคิดเห็นที่ 19 (1501349)
avatar
นาน่า

สวัสดีค่ะ พอดีมีโปรแกรมจะไปอินเดีย 2 ช่วง ดังนี้

 

ช่วงแรก : ระหว่าง 30 ก.ย. - 12 ต.ค. โดยจะเดินทางไป เดลี > เลห์-ลาดัก > และสังเวชนียสถานบางแห่ง > และข้ามไปเนปาล > แล้วจะกลับเข้าอินเดียอีกครั้ง

 

ช่วงสอง : ระหว่าง 16-22 ธ.ค. ไปธรรมศาลาที่เดียว

 

เลยอยากรบกวนคำแนะนำหน่อยค่ะว่า

1 กรณีนี้ควรยื่นขอวีซ่าแบบ Double Entries หรือ Multiple Entries ดีคะ

2 ต้องทำ Re-Entry Permit สำหรับการเดินทางหรือไม่

3 ตามข้อกำหนดเกี่ยวกับวีซ่าท่องเที่ยวที่บอกว่า "โปรดทราบ: ผู้สมัครที่มีวีซ่าท่องเที่ยว จะต้องเว้น 1 เดือนหลังจากวีซ่าท่องเที่ยวหมดอายุ ก่อนการสมัครวีซ่าท่องเที่ยวครั้งใหม่" << หลังจากวีซ่าหมดอายุ คือนับจากวันที่ออกจากประเทศอินเดีย หรือว่าวันหมดอายุที่ประทับอยู่ในวีซ่าคะ

 

ขอบคุณมากค่ะ

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น นาน่า วันที่ตอบ 2012-06-21 15:53:34 IP : 171.97.30.141


ความคิดเห็นที่ 20 (1501747)
avatar
วันแรมทาง

ขอตอบ เพื่อความเข้าใจ ดังนี้นะคะ
1. ปัจจุบันวีซ่าอินเดีย ไม่ออกวีซ่าแบบ Multiple และ Single แล้วค่ะ
2.
ปัจจุบันสถานทูตจะออกให้เป็น Double Visa - 6 months เท่านั้น
3.
Double Visa วีซ่าที่อนุมัติทั่วไป จะต้องเว้น 2 เดือน ถึงกลับเข้าไปใหม่ได้อีกรอบ ไม่อนุญาตให้เข้าออกติดกัน
4.
ถ้าต้องการเข้าออกติดกัน ตอนยื่นต้องระบุขอไปเลยว่า ขอ re-entry ด้วย (ถ้าสถานทูตอนุมัติ ก็จะมีคำว่า RE-ENTRY PERMITTED ปรากฏอยู่ในวีซ่า ถึงจะเข้าออกได้โดยไม่ต้องเว้น 2 เดือน)

..................................................................................................

ของคุณต้องเข้า-ออก อินเดีย 3 รอบ
1-
จาก Bangkok เข้าอินเดียทาง delhi – ออกทางด่านไป Lumbini
2-
จาก kathmandu เข้าอินเดียทาง delhi – ออกทาง delhi

3-
จาก Bangkok เข้าอินเดียทาง delhi – ออกทาง delhi

อย่างแรกนะคะ ไม่แน่ใจว่าที่บอกว่า จาก Kathmandu-Delhi นั้น หมายถึงการขอ Transit เพื่อเปลี่ยนเครื่อง หรือว่า จะแวะเที่ยวอินเดีย และต้องผ่าน Immigration ของอินเดียอีกรอบ ถ้าเป็นกรณีหลัง ก็ต้องนับว่าเข้าออก 2 ครั้ง แต่ ถ้าเป็นกรณีขอ Transit เราไม่รู้ข้อมูลเหมือนกันค่ะ ว่ามันจะเป็นยังไง

..................................................................................................


เรื่องของคุณ ตอบเป็น 2 กรณี นะคะ

กรณีแรก-
จาก Kathmandu-Delhi ต้องผ่าน Immigration ของอินเดียอีกรอบ และ มี การประทับตราที่เล่ม passport
ต้องขอวีซ่า 2 ครั้ง ค่ะ
1. เดินทางครั้งแรก
(30 ก.ย. - 12 ต.ค.)  =  ให้ขอเป็น Double Visa - 6 months (ร้องขอเป็น re-entry permitted ด้วย เพื่อให้เข้าออกได้ 2 ครั้งติดกัน) เมื่อกลับออกจากอินเดีย วีซ่าจะถือว่าหมดอายุโดยอัตโนมัติ

2.
เดินทางครั้งที่ 2 (16-22 ธันวาคม)  =  ก็ขอวีซ่าใหม่อีกครั้ง (นับจากวันที่ออกจากอินเดีย ไป 1 เดือน ถึงยื่นขอวีซ่าใหม่ได้)

 

กรณีที่ 2-
จาก Kathmandu-Delhi เป็นการขอ Transit เพื่อเปลี่ยนเครื่อง และ ไม่มี การประทับตราที่เล่ม passport
ขอวีซ่ารอบเดียว ก็น่าจะพอ
1. เดินทางครั้งแรก (30 ก.ย. - 12 ต.ค.)  =  ให้ขอเป็น Double Visa - 6 months (ยื่นปกติทั่วไป ร้องขอเป็น re-entry permitted นั้นไม่จำเป็น) เมื่อกลับออกจากอินเดีย วีซ่าจะใช้ได้อีก 1 ครั้ง แต่ต้องเว้นระยะห่าง 2 เดือน
2.
เดินทางครั้งที่ 2 (16-22 ธันวาคม)  =  ก็เดินทางเข้าอินเดียได้เลย โดยใช้วีซ่าเดิม
(
ปล. กรณีที่ 2 นี้ ถ้าอยากเอาชัวร์ ตอนยื่นขอวีซ่าจะร้องขอ re-entry permitted ด้วยก็ได้ค่ะ ยังไงก็เก็บวีซ่าไว้เดินทางรอบที่สองได้เหมือนกัน)

หมายเหตุ- ทั้งนี้ทั้งนั้น ขึ้นอยู่กับสถานทูตพิจารณานะคะ
สถานทูตอาจไม่พิจารณา re-entry permitted ให้ตามที่เราร้องขอก็ได้ค่ะ
ถ้าเขาไม่อนุมัติ เราก็ทำอะไรไม่ได้ เราการันตีให้ใครไม่ได้ค่ะ


และถ้าหากต้องการใช้บริการทำวีซ่าของ วันแรมทาง
ดูรายละเอียดเอกสารที่ต้องเตรียม และ ค่าบริการ ตามลิงค์นี้ได้เลยค่ะ
http://www.wanramtang.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=539325469

ผู้แสดงความคิดเห็น วันแรมทาง ตอบโดยเว็บมาสเตอร์วันที่ตอบ 2012-06-22 12:53:27 IP : 27.130.99.47


ความคิดเห็นที่ 21 (1502561)
avatar
Jung

พอดีมีโปรแกรมจะไปอินเดียประมาณต้นตุลาคม  แต่ตัวเองจะกลับจากราชการที่ต่างประเทศปลายกันยายน เลยจะฝากคนอื่นยื่นvisa ให้โดยจะเตรียมข้อมูลการกรอกไว้ และเอกสารต่างๆตามที่คุณวันแรมทางกรุณาแนะนำไว้ในกระทู้ข้างต้น ถามว่าหนังสือมอบอำนาจ ซื้อตามร้านเครื่องเขียนที่เป็นแบบฟอร์มทั่วไป หรือว่าต้องร่างเองเป็นภาษาอังกฤษ  และต้องเตรียมเอกสารอะไรเพิ่มมั้ยค่ะ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น Jung วันที่ตอบ 2012-06-25 09:15:15 IP : unknown


ความคิดเห็นที่ 22 (1502671)
avatar
วันแรมทาง

สวัสดีค่ะคุณ Jung

เรื่องหนังสือมอบอำนาจ หากต้องไปซื้อตามร้าน ขอแนะนำให้ไปซื้อที่ศูนย์รับยื่นวีซ่าอินเดียเลยจะดีกว่าค่ะ เพราะใช้ได้แน่นอน บางทีใช้รูปแบบอื่นๆ เจ้าหน้าที่บางคนก็ไม่ยอมค่ะ แบบที่ขายในศูนย์รับยื่น จะมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษควบคู่กัน แต่ต้องกรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดนะคะ หรือถ้าจะร่างเองก็ต้องเป็นภาษาอังกฤษค่ะ ส่วนเรื่องเอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ หากขอเป็นวีซ่าท่องเที่ยวปกติ ก็ไม่จำเป็นต้องเตรียมอะไรเพิ่มเลยค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น วันแรมทาง ตอบโดยเว็บมาสเตอร์วันที่ตอบ 2012-06-25 13:49:21 IP : 14.207.172.18


ความคิดเห็นที่ 23 (1503516)
avatar
Joe
วันนี้ผมไปยื่นวีซ่านักเรียนของประเทศอินเดียโดยใช้Statementของตัวเองถึง3บัญชีซึ่งมียอดเงินมากกว่า50,000บาทแต่ทางเจ้าหน้าที่ของVFSแจ้งว่าโดยปกติแล้วจะให้ยื่นStatementแค่บัญชีเดียวแต่สำหรับกรณีของผมถ้ายื่นบัญชีเดียวยอดเงินก็จะไม่ถึงห้าืหมื่นบาทเลยรวบรวมทั้งสามบัญชียื่นไปเจ้าหน้าที่ก็ให้เขียนจดหมายเพื่อแจ้งเหตุและผลในการยื่นStatementสามบัญชีและเพิ่มหลักฐานใบเสร็จรับเงินค่าเทอมค่าห้องพักต่างๆที่ได้รับจากสถาบันที่อินเดียเพื่อเป็นหลักฐานเพิ่มเติมพิเศษตอนแรกใช้Statementของคนอื่นซึ่งไม่ใช่ญาติแต่โดนทางเจ้าหน้าที่ปฏิเสธกลับมาเลยต้องกลับมาใ้ช้บัญชีของตัวเองดังกล่าวคุณคิดว่าพอจะมีโอกาสผ่านไหมครับผมเครียดมากเลยเรื่องนี้เพราะผมเดินเรื่องวีซ่ามาเกือบเดือนแล้ว
ผู้แสดงความคิดเห็น Joe (chumkong-at-rumail-dot-ru-dot-ac-dot-th)วันที่ตอบ 2012-06-27 20:14:26 IP : 182.52.149.60


ความคิดเห็นที่ 24 (1504703)
avatar
POR
หากทางสถานทูตไม่อนุมัติreentrypermitให้เมื่อไปเนปาลแล้วจะกลับเข้าอินเดียจะต้องดำเนินการอย่างไรครับ
ผู้แสดงความคิดเห็น POR วันที่ตอบ 2012-06-29 21:25:37 IP : 161.200.212.238


ความคิดเห็นที่ 25 (1504789)
avatar
วันแรมทาง

สวัสดีค่ะคุณ Joe และคุณ POR

เรื่องวีซ่านักเรียนของคุณ Joe ทางเราไม่ค่อยทราบข้อมูลเท่าไหร่นะคะ เพราะไม่เคยยื่น และกฎก็เปลี่ยนอยู่เรื่อยๆ ค่ะ ล่าสุดมีน้องที่รู้จักกันไปยื่น ก็กว่าสองปีมาแล้ว ซึ่งก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนักค่ะ

ส่วนเรื่อง re-entry ถ้าไม่มีแล้วออกไปเนปาล ก็จะกลับเข้าอินเดียไม่ได้ค่ะ ต้องเว้นระยะ 2 เดือนตามกฎค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น วันแรมทาง ตอบโดยเว็บมาสเตอร์วันที่ตอบ 2012-06-30 10:04:03 IP : 27.130.70.20


ความคิดเห็นที่ 26 (1508270)
avatar
gift
สวัสดีค่ะ มีเรื่องรบกวนถามหน่อยนะค่ะ พอดีตอนนี้เรียนอยู่ที่อินเดียค่ะได้วีซ่านักเรียนมาวีซ่าหมดมานานแล้วแล้วไม่ได้กลับไทยมาสามปีแล้วค่ะ แต่ก้อไปextensionในใบR.P.ตลอดเค้าบอกว่าตอนออกให้เราโชว์ตม.แค่ใบนี้ค่ะ ซึ่งล่าสุดก้อไปextensionแต่เจ้าหน้าที่บอกว่าเราextensionมาหลายปีแล้วให้กลับไปเปลี่ยนวีซ่าขึ้นมาใหม่ เค้าบอกว่าเค้าเพิ่งเปลี่ยนกฏใหม่แต่ปีหน้าหนูก้อจาเรียนจบแล้วอีกอย่างเดือนหน้าต้องลงทะเบียนสอบ ทีนี้อยากทราบว่าถ้าหนูไม่ต้องการกลับไทยสามารถทำวีซ่าอินเดียที่ประเทศเพื่อนบ้านอินเดียได้มั้ยค่ะ แบบว่าถ้าจะบินไปเนปาลสามารถตีวีซ่าอินเดียที่เนปาลได้มั้ยค่ะแล้วถ้าได้จะได้เป็นstudentหรือtouristค่ะ แล้วถ้าเปงtouristได้กี่เดือน ขอบคุณค่ะ
ผู้แสดงความคิดเห็น gift วันที่ตอบ 2012-07-12 20:57:34 IP : 116.75.0.115


ความคิดเห็นที่ 27 (1516358)
avatar
ตาล

ตอบคุณ Gift นะคะ

ถ้าจะไปออกวีซ่าเป้นท่องเที่ยวธรรมดาที่เนปาลวีซ่าใหม่ที่ได้อาจจะมีอายุ 1 - 3 เดือนค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น ตาล วันที่ตอบ 2012-08-11 00:47:53 IP : 27.130.99.26


ความคิดเห็นที่ 28 (1517340)
avatar
oui
ขอสอบถามการขอvisaค่ะแต่งงานแลัวสามีเป็นชาวอินเดียมีบุตร1คนถือpassportไทยสามารถขอvisaแบบผู้ติดตามpioได้สูงสุดกี่ปีค่ะค่าธรรมเนียมเท่าไหรและเอกสารที่ใช้มีอะไรบ้างส่วนรูปถ่ายที่ใช้ถ้าเป็นทารกต้องถ่ายกับผู้ปกครองหรือปล่าวค่ะ
ผู้แสดงความคิดเห็น oui วันที่ตอบ 2012-08-13 18:19:06 IP : 1.4.234.101


ความคิดเห็นที่ 29 (1517342)
avatar
oui
ถามต่ออีกนิดนะค่ะpioและociต่างกันยังไงค่ะถ้าจะขอociให้ลูกได้ไหมค่ะถ้าได้สูงสุดกี่ปี
ผู้แสดงความคิดเห็น oui วันที่ตอบ 2012-08-13 18:26:23 IP : 1.4.234.101


ความคิดเห็นที่ 30 (1518127)
avatar
เบิ๊ดคุง
ตามอ่านมาตลอดแต่ก็ยังสับสนเล็กๆอยู่เกี่ยวกับ gap 2 เดือน อันนี้หมายถึง - เดินทางเข้าอินเดียแล้วจะไปใหม่ต้องรออีก 2 เดือน ? - หรือ หลังจาก visa หมดอายุต้องรออีก 2 เดือนถึงขอ visa ใหม่ได้ ? ตอนนี้ผมได้ visa 6 เดือน double entry visa หมดอายุ เดือน January/2013 วันนี้อยู่ที่บังกาลอร์แล้วแต่คิดว่าเดือนหน้าต้องกลับมาอีกจะได้ไหม ? หรือให้ยื่น visa ใหม่เป็น visa business 1ปี multiple มาใหม่ได้เลย ?
ผู้แสดงความคิดเห็น เบิ๊ดคุง วันที่ตอบ 2012-08-15 14:13:15 IP : 61.16.169.36


ความคิดเห็นที่ 31 (1519692)
avatar
วันแรมทาง

สวัสดีค่ะคุณ oui และคุณเบิ๊ดคุง

ตามที่คุณ oui สอบถามมา เรื่องวีซ่าสำหรับผู้ติดตามในกรณีที่แต่งงานกับคนอินเดีย อันนี้เราไม่มีความรู้จริงๆ ค่ะ ที่เราทำอยู่เป็นเฉพาะวีซ่าท่องเที่ยวเท่านั้น ในกรณีของคุณ ต้องโทรไปสอบถามกับทางสถาทูตหรือศูนย์รับยื่นวีซ่าอินเดียนะคะ

.....................................................................

ส่วนที่คุณเบิ๊ดคุงสงสัยเรื่อง Gap 1 หรือ 2 เดือน การเว้น gap จะนับจากวันที่ออกจากอินเดียค่ะ
แยกเป็น 3 กรณี แบบนี้นะคะ-
  
1) ในกรณีที่วีซ่ายังไม่หมดอายุ เหลือเข้า-ออกได้อยู่ ให้ เว้นไปอีก 2 เดือน นับจากวันที่เดินทางออกจากอินเดียล่าสุด จึงจะเข้าใหม่ได้
  
2) กรณีวีซ่าหมดอายุแล้ว ถ้าจะไปขอวีซ่าใหม่ ให้ เว้นไปอีก 1 เดือน นับจากวันที่เดินทางออกจากอินเดียล่าสุด จึงจะไปยื่นขอวีซ่าใหม่ได้
    
3) ในกรณีที่ใช้วีซ่าครบแล้วทั้ง 2 ครั้ง (เข้า-ออก ไปแล้ว 2 รอบ) จะถือว่าวีซ่าหมดอายุโดยอัตโนมัติ ให้ เว้นไปอีก 1 เดือน นับจากวันที่เดินทางออกจากอินเดียล่าสุด จึงจะไปยื่นขอวีซ่าใหม่ได้
 
ส่วนกรณีของคุณถ้ากลับจากบังกาลอร์แล้วจะไปอีก กฎล่าสุดตอนนี้คือต้องเว้น 2 เดือน ค่ะ

แต่ถ้าจะขอวีซ่าธุรกิจ ก็สามารถขอได้เลยค่ะ ไม่ต้องรอเว้น gap อะไร สถานทูตจะยกเลิกวีซ่าเก่า และออก Business ให้ใหม่ แต่การขอวีซ่า Business ครั้งแรก อาจได้อายุวีซ่าแค่ 3 เดือน นะคะ (แล้วแต่สถานทูตจะพิจารณาค่ะ)

ผู้แสดงความคิดเห็น วันแรมทาง ตอบโดยเว็บมาสเตอร์วันที่ตอบ 2012-08-20 15:41:23 IP : 27.130.93.229


ความคิดเห็นที่ 32 (1521804)
avatar
อร
สวัสดีค่ะ ถ้าใช้หนังสือเดินทางราชการต้องขอวีซ่าหรือไม่คะเท่าที่หาขอมูลบอกว่าได้รับการยกเว้น แต่เกรงจะมีปัญหากับตม.อินเดีย คือไปเพื่อดูงานจริงๆใช้เป็นจม.เชิญจากทางอินเดียได้หรือเลป่าคะหรือต้องแจ้งสถานทูตอินเดียที่ไทยก่อนไปคะ ขอบคุณคะ
ผู้แสดงความคิดเห็น อร วันที่ตอบ 2012-08-30 09:55:46 IP : 61.7.142.205


ความคิดเห็นที่ 33 (1522073)
avatar
ป.ปลา

ตอบคุณอร-
หนังสือเดินทางราชการเล่มสีน้ำเงิน เดินทางเข้าอินเดียได้เลยโดยไม่ต้องขอวีซ่าค่ะ
ถ้ามีจดหมายเชิญก็ถือติดตัวไปด้วยก็ได้ค่ะ แต่โดยปกติเค้าไม่ได้ขอตรวจอะไร
และ ไม่จำเป็นจ้องแจ้งสถานทูตค่ะ

ความแนะนำนี้ เฉพาะสนามบินใหญ่ๆ อย่าง New Delhi, Kolkata, Mumbai นะคะ
ถ้าไปลงเมืองอื่นๆ หรือสนามบินเล็กๆ บางทีก็มีปัญหา เพราะเจ้าหน้าที่ไม่ค่อยรู้เรื่องค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น ป.ปลา ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-08-31 14:39:20 IP : 27.130.179.141


ความคิดเห็นที่ 34 (1527111)
avatar
gumsecond
อยากสอบถามว่าคือผมจะเดินทางท่องเที่ยวในประเทศอินเดียแบบแบ๊คแพ๊คซึ่งผมจะเดินทางไปหลายประเทศโดยก่อนที่จะไปประเทศอินเดียผมจะไปเที่ยวประเทศจีนก่อนซึ่งผมจะไม่สามารถระบุวันได้แน่ชัดนักจึงไม่สะดวกที่จะจองโรงแรม//ผมจะทำยังไงดีครับจำเป็นต้องมีใบจองโรงแรมหรือปล่าวครับ
ผู้แสดงความคิดเห็น gumsecond วันที่ตอบ 2012-09-19 21:51:12 IP : 125.24.188.228


ความคิดเห็นที่ 35 (1529757)
avatar
วันแรมทาง

ในแบบฟอร์มขอวีซ่าอินเดีย ที่ให้ระบุวันที่จะเดินทางเข้า-ออกอินเดีย เอาแบบประมาณการณ์ก็ได้ค่ะ ส่วนเรื่องโรงแรม ไม่จำเป็นต้องมีใบจองไปยืนยันนะคะ แค่ระบุชื่อที่อยู่ของโรงแรมที่ตั้งใจจะไปพักก็ได้ค่ะ แต่การให้ข้อมูลที่เป็นจริงมากที่สุด จะเป็นประโยชน์กับตัวเราเอง ในกรณีที่เกิดเหตุไม่คาดคิดใดๆ ขึ้นค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น วันแรมทาง ตอบโดยเว็บมาสเตอร์วันที่ตอบ 2012-09-28 13:36:21 IP : 27.130.198.211


ความคิดเห็นที่ 36 (1535197)
avatar
fon

สวัสดีค่ะ

1. ดิฉันอยากทราบว่า หากเรากรอกข้อมูลอาชีพ freelance แต่ว่าไม่มีชือหน่วยงานที่จ้างแน่นอน และไม่มีที่อยู่ของสถานที่จ้างแน่นอนจะทำอย่างไรดีค่ะ เราจะกรอกเป็นที่อยู่ของเราเองได้ไหม  และ

2. ในหัวข้อ H. Address of Place of stay/hotel เราจะต้องกรอกไหมค่ะ เพราะว่าดิฉันไปพักที่บ้านเพื่อนชาวอินเดียค่ะ และใช้ที่อยู่เขาเป็น detail of reference ไป

ขอบคุณค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น fon วันที่ตอบ 2012-10-20 03:29:20 IP : 115.67.70.27


ความคิดเห็นที่ 37 (1535198)
avatar
fon

ขอถามเพิ่มเติมหน่อยยะค่ะ ตรงหัวข้อ employer name/ business จะเติมว่า freelance ได้ไหมค่ะ

ขอบคุณค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น fon วันที่ตอบ 2012-10-20 03:35:47 IP : 115.67.70.27


ความคิดเห็นที่ 38 (1537426)
avatar
คนแรมทาง

สวัสดีค่ะคุณฝน

ขอโทษนะคะที่ตอบช้า ทีมเราเพิ่มกลับจากอินเดียกันค่ะ ตามที่สอบถามมา เรื่องอาชีพที่ต้องกรอกในแบบฟอร์ม หากเป็น Freelance ก็ระบุชื่อบริษัทใดบริษัทหนึ่งที่เรารับงานก็ได้นะคะ ทางสถานทูตไม่ได้เช็คอะไรมากค่ะ แค่ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน หรือถ้าจะลงเป็น Freelance แล้วลงที่อยู่ตัวเองก็ได้ค่ะ ส่วน Employer name ก็ควรระบุให้ชัดเจนว่าเป็น Freelance ด้านไหนค่ะ

เรื่องสถานที่พักในอินเดีย และบุคคลอ้างอิงในอินเดีย ถ้าพักบ้านเพื่อนก็ใช้ชื่อที่อยู่ และเบอร์ติดต่อของเพื่อนได้เลยทั้งข้อค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น คนแรมทาง (supansa_c-at-hotmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-10-28 10:35:17 IP : 223.206.190.142


ความคิดเห็นที่ 39 (2922839)
avatar
สอบถาม
มีหนังสือเดินทางราชการไปประชุมมีหนังสือเชิญและหนังสือรับรองจากสถาบันรัฐ ต้องขอวีซ่าหรือป่าวค่ะ
ผู้แสดงความคิดเห็น สอบถาม วันที่ตอบ 2012-11-09 23:31:42 IP : 172.168.1.47


ความคิดเห็นที่ 40 (2923753)
avatar
ป.ปลา
พาสปอร์ตราชการเล่มสีน้ำเงิน ไม่ต้องขอวีซ่าค่ะ เดินทางได้เลย
ผู้แสดงความคิดเห็น ป.ปลา ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-11-14 10:21:26 IP : 171.6.178.208


ความคิดเห็นที่ 41 (2925582)
avatar
puk
กำลังจะไปอินเดียค่ะการขอวีช่าต้องเอาใบวุฒิและเอกสารไปขอตราประทับรับรองที่กรมการกงสุลหรือเปล่าค่ะจะไปทำนวดค่ะไม่ทราบว่าต้องขอวีช่าอะไรและยังไงแต่บอสเป็นคนอินเดียเขาเอกสารของเราไปแล้วบอกว่าจะส่งเอกสารกลับมาให้ขอวีช่าอาทิตย์หน้าขอเป็นท่องเที่ยว6เดือนได้ไหมแล้วต่อที่อินเดียได้เรื่อยหรือเปล่าค่ะช่วยตอบและแนะนำหน่อยค่ะสับสนมาก
ผู้แสดงความคิดเห็น puk (pukriko-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2012-11-24 23:16:52 IP : 1.4.140.142


ความคิดเห็นที่ 42 (2925583)
avatar
puk
ขอรบกวนอีกค่ะขอวีช่า6เดือนทำงานได้ไหมค่ะและเอกสารที่เขาส่งกลับมาเป็นใบเชิญหรือเปล่าค่ะและถ้าใช่เราขอวีช่าธุรกิจได้หรือเปล่าต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างค่ะ
ผู้แสดงความคิดเห็น puk (pukriko-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2012-11-24 23:31:30 IP : 1.4.140.142


ความคิดเห็นที่ 43 (2926575)
avatar
วันแรมทาง

สวัสดีค่ะคุณ Puk

ถ้าขอเป็นวีซ่าท่องเที่ยวจะง่ายที่สุดค่ะ และไม่จำเป็นต้องใช้เอกสารประกอบเพิ่มเติมอะไรเลยค่ะ แค่กรอกแบบฟอร์มทางอินเตอร์เน็ตให้ถูกต้อง สั่งพิมพ์ออกมาติดรูป เซ็นต์ชื่อ พร้อมเล่มพาสปอร์ต ถ่ายหน้าสำเนาพาสปอร์ต 2 ชุด และสำเนาบัตรประชาชน 1 ชุดเท่านั้นค่ะ แต่โดยปกติของวีซ่าท่องเที่ยวจะไม่อนุญาติให้ทำงานอยู่แล้วนะคะ ถ้ามีจดหมายจากหน่วยงานมาแนบ จะขอเป็นแบบธุรกิจก็ได้ค่ะ แต่ต้องใช้เอกสารประกอบเยอะกว่าวีซ่าท่องเที่ยว การพิจารณาออกวีซ่าก็ยากกว่า และค่าใช้จ่ายก็สูงกว่ากันมากค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น วันแรมทาง ตอบโดยเว็บมาสเตอร์วันที่ตอบ 2012-11-29 18:57:22 IP : 171.7.149.52


ความคิดเห็นที่ 44 (2926600)
avatar
มารี

ดิฉันเป็นสาวประเภทสอง (ผ่าตัด สวยเป็นหญิงแล้ว) ต้องการจะเดินทางไปเที่ยวที่อินเดียปีหน้านี้ พอดีแอบคลิกดูที่ใบสมัครวีซ่าonline ตรงช่องเพศนี่ เห็นเค้ามีตัวเลือกเป็น transgender ด้วย ควรจะเลือกเป็นอะไรดีที่สุดคะ (ในใจกะจะเลือก male ไว้ก่อน) จะมีปัญหาทำให้วีไม่ผ่านไหมคะ 

ผู้แสดงความคิดเห็น มารี วันที่ตอบ 2012-11-29 19:41:57 IP : 223.207.83.239


ความคิดเห็นที่ 45 (2930772)
avatar
คุณแม่น้อง
สวัสดีค่ะรบกวนขอทราบรายละเอียดคะ 1.กรณีขอวีซ่านักเรียนเอกสารต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษเปล่าคะ 2.การขอวีซ่าด่วนที่สุดใช้เวลากี่วันค่ะ(กลัวน้องกลับไปสอบไม่ทัน) **น้องอายุ14คะ**
ผู้แสดงความคิดเห็น คุณแม่น้อง วันที่ตอบ 2012-12-22 23:16:49 IP : 183.89.118.179


ความคิดเห็นที่ 46 (2933387)
avatar
วันแรมทาง

สวัสดีค่ะคุณมารีและคุณแม่น้อง

เรื่องระบุเพศที่คุณมารีสอบถามมา ในกรณีที่มีให้เลือกแค่ชายหรือหญิง ก็คงต้องเลือกเป็นชายตามคำนำหน้านามที่ใช้ แต่หากเค้ามีให้เลือกเป็น transgender อยู่แล้ว ก็ควรเลือกตามนั้นนะคะ จะได้ไม่คัดแย้งกับรูปลักษณ์ที่เป็นอยู่ค่ะ ถ้าไม่แน่ใจ ลองโทรไปสอบถามข้อมูลกับทางศูนย์รับยื่นวีซ่าดูก็ได้นะคะ เพื่อความมั่นใจค่ะ 

ส่วนที่คุณแม่น้องสอบถามเรื่องวีซ่านักเรียน ปกติทางเราไม่เคยทำวีซ่าสำหรับนักเรียนนะคะ เลยไม่แน่ใจเรื่องเอกสารที่ต้องเตรียมและระยะเวลาสำหรับวีซ่านักเรียน ต้องโทรไปสอบถามที่ศูนย์รับยื่นวีซ่านะคะ

VFS (Thailand) ศูนย์รับยื่นวีซ่าอินเดีย  02-6652968-69

ผู้แสดงความคิดเห็น วันแรมทาง ตอบโดยเว็บมาสเตอร์วันที่ตอบ 2013-01-09 17:27:27 IP : 171.6.196.104


ความคิดเห็นที่ 47 (2934243)
avatar
Nit
ระเบียบล่าสุดของการขอวีซ่าอินเดียแบบธุรกิจมีแบบ1ปีไหมคะ เพื่อนบอกเดี๋ยวนี้เขาให้แค่6เดือน และราคาเท่ากันคือ8000กว่าทั้งที่ต่างกัน6เดือน จริงเท็จประการใดค่ะ
ผู้แสดงความคิดเห็น Nit วันที่ตอบ 2013-01-14 18:34:50 IP : 110.49.233.222


ความคิดเห็นที่ 48 (2934894)
avatar
ฟาโร

สวัสดีค่ะ พอดีจะรบกวนถามเรื่องวีซ่าแบบ business ค่ะ จะหาข้อมูลให้นายค่ะ นายเป็นคนญี่ปุ่น จะไปติดต่อธุรกิจที่อินเดีย เป็นการไปอินเดียครั้งแรก ลองอ่านตามเว็ป เขาให้กรอกฟอร์มออนไลน์ แต่ไม่เข้าใจหลายข้อ คำถามตามนี้นะคะ

1. ตรงหัวข้อ No. of entries ในแบบฟอร์มควรเลือกอะไรดีคะ นายบอกว่าอาจจะกลับไปอีก และให้กรอกระยะเวลาวีซ่าเป็น 6เดือน

2. ตรงหัวข้อ Other Information เขาถามว่า 10 ปีที่แล้วไปไหนมาบ้าง ตรงนี้จำเป็นต้องกรอกไหมคะ

3. หัวข้อ Expected Port of Exit from India และ Port of Arrival in India คืออะไร ต้องกรอกยังไงคะ

4. ถ้านายต้องได้รับการสัมภาษย์จากทางสถานทูตอินเดีย นอกจากเอกสารที่ทางศูนย์ยื่นวีซ่าบอก ต้องเตรียมเอกสารอะไรเพิ่มไหมคะ เช่น บัญชีเงินฝาก หรืออื่นๆคะ เพราะวันยื่นจริงนายบอกจะไปคนเดียว แล้วถ้าต้องไปสัมภาษย์จริงๆ นายต้องถือเอกสารไปสถานทูตเองไหม ช่วยเล่าขั้นตอนให้ด้วยนะคะ

 5. ใช้เวลา และเสียค่าธรรมเนียมเท่าไหร่คะ เวลารับpassport คือต้องไปเอาที่ไหนยังไง

ตอบด้วยนะคะ ตอบด่วนได้จะขอบคุณมากเลยค่ะ รบกวนด้วยนะคะ

ผู้แสดงความคิดเห็น ฟาโร (airport_11-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2013-01-18 21:34:44 IP : 110.49.242.193


ความคิดเห็นที่ 49 (2935830)
avatar
วันแรมทาง

สวัสดีค่ะคุณ Nit และคุณฟาโร

เรื่องวีซ่าธุรกิจ ถ้าทำครั้งแรกจะได้เป็น 6 เดือน แต่ถ้าทำครั้งต่อๆ ไป จึงจะได้ 1 ปีค่ะ ราคาเท่ากันค่ะ อันนี้คือกฎปัจจุบันนะคะ แต่ก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ค่ะ

ส่วนเรื่องที่นายเป็นญี่ปุ่น เอกสารที่ต้องใช้อาจจะต่างกับของไทย อันนี้ต้องถามกับศูนย์รับยื่นโดยตรงนะคะ ทางเราไม่ทราบเลยค่ะ เพราะไม่เคยยื่นของต่างชาติค่ะ และแต่ละชาติก็มีเงื่อนไขต่างกันไปอีกนะคะ  

1. No. of entries ในแบบฟอร์มสำหรับ Business เลือกเป็น Multiple และให้กรอกระยะเวลาวีซ่าเป็น 12 เดือน (เค้าอาจจะให้แค่ 6 เดือนในครั้งแรกนะคะ แต่ลองกรอกเป็น 12 เดือนไปก่อนเผื่อได้ค่ะ)

2. Other Information ถ้าในช่วง 10 ปีที่ผ่านมามีการเดินทางอยู่แล้ว ก็ควรจะกรอกไปค่ะ เพราะมีข้อมูลอยู่ในเล่มพาสปอร์ตด้วย

3. Expected Port of Exit from India และ Port of Arrival in India คือเมืองที่เราจะขึ้นเครื่องไปลง และเมืองที่จะขึ้นเครื่องกลับออกมาค่ะ

4. ปกติถ้าศูนย์รับยื่นจะส่งไปสัมภาษย์ แปลว่าเอกสารทุกอย่างต้องครบแล้วค่ะ ถ้าไม่ครบเค้าจะให้ไปเตรียมเพิ่มเติมก่อนนะคะ พอสัมภาษณ์เสร็จ เจ้าหน้าที่สถานทูตจะส่งเรื่องให้เรานำเอกสารมายื่นที่ศูนย์รับยื่นอีกครั้งค่ะ (อันนี้เท่าที่เคยทำสำหรับคนไทยนะคะ ของต่างชาติไม่แน่ใจค่ะ)

 5. ใช้เวลา และเสียค่าธรรมเนียม สำหรับวีซ่า Business ของญี่ปุ่น ไม่ทราบค่ะ แต่ตอนยื่นเรื่องและรับเล่มคืน ไปที่ศูนย์เดียวกันค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น วันแรมทาง ตอบโดยเว็บมาสเตอร์วันที่ตอบ 2013-01-24 21:08:00 IP : 14.207.230.105


ความคิดเห็นที่ 50 (2938977)
avatar
นก
ทางVFSมีบริการส่งเล่มคืนทางไปรษณีย์มั้ยคะค่าบริการเท่าไรคะ (แต่ตอนยื่นไปยื่นเอง)
ผู้แสดงความคิดเห็น นก วันที่ตอบ 2013-02-13 20:51:58 IP : 101.109.79.17


กระทู้นี้ไม่เปิดให้แสดงความคิดเห็น

Copyright © 2007-2016 สงวนลิขสิทธิ์ภาพและบทความที่จัดทำขึ้นโดยเว็บไซต์ ห้ามลอกโดยเด็ดขาด