dot dot
ทัชมาฮาล แคชเมียร์ (27 กันยายน - 3 ตุลาคม 2560)
            
 
           

พักโรงแรม 5 ดาว รีสอร์ทสวย บ้านเรือเลิศ

 
ไปกลุ่มเล็ก กินหรู อยู่สบาย มีอาหารไทยอร่อยล้ำ
               
ทัวร์อินเดีย ..
ทัชมาฮาล แคชเมียร์
เดลลี อัครา (ทัชมาฮาล) ศรีนากา พาฮาลแกม
ทะเลสาบดาล 
นอนบ้านเรือ กุลมาร์ค ศรีนากา
(7 วัน 6 คืน)
เดินทาง  27 กันยายน - 3 ตุลาคม 2560
เปิดรับ  15 ท่าน เท่านั้น
     *ครบ 8 ท่าน ออกเดินทางได้ทันที
 64,000
บาท
                      
 

แคชเมียร์  คือดินแดนสวรรค์ในฝันของใครหลายๆคน 
เป็นพื้นที่ซึ่งมีทั้งทุ่งหญ้าเขียวขจี ดอกไม้เมืองหนาวนานาชนิด

ธารน้ำตกที่เกิดจากการละลายของน้ำแข็ง 
ความงดงามของธรรมชาติ วิถีชีวิตและ ความเป็นอยู่ของผู้คน
ตลอดจนอารยธรรมที่เก่าแก่ของชาวพื้นเมือง
เหล่านี้ล้วนเป็นเสน่ห์ที่เย้ายวนให้เราอยากไปสัมผัสแคชเมียร์ด้วยตัวเองสักครั้ง
              
จุดนัดพบ  
สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 7 บริเวณที่นั่งหน้าประตู ..  Row W
เวลา 05.00 น. (ตีห้าตรง)
            
โปรแกรมการเดินทาง
    
วันแรก วันพุธที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2560
เที่ยวบิน ระหว่างประเทศ
9W65
    กรุงเทพ-เดลลี
     เวลา 08.40-11.40
Jet Airways
เส้นทาง   กรุงเทพ-เดลลี-อัครา
เดินทาง bkk-del  นั่งเครื่องประมาณ 4 ชม.
del-agra ประมาณ 200 กม. นั่งรถ 3-4 ชม.
รถปรับอากาศส่วนตัว
ที่พัก Hotel Japee Palace (5 ดาว) , AGRA
หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
โรงแรมหรู น่ารัก ต้อนรับคืนแรกสู่อินเดีย
Hotel Jaypee Palace 5 ดาว
             
  05.00 น. พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เมื่อทุกท่านมากันพร้อม 
ทีมงานจะพาไปเช็คอินบัตรโดยสารและโหลดสัมภาระ 
*สามารถโหลดกระเป๋าได้หนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม  เท่านั้น
เช็คอินเสร็จแล้ว แยกย้ายกันเข้าด้านใน ผ่าน ตม. รอขึ้นเครื่องพร้อมกัน
08.40 น. ได้เวลาเครื่องออก เดินทางสู่ประเทศอินเดีย 
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง  *กินอาหารเช้าบนเครื่องบิน
11.40 น. ถึงแผ่นดินอินเดีย ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร  
รถมารับ พาทุกท่านไปกินอาหารกลางวัน ที่ร้านอาหารไทย
อิ่มแล้วออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ เมืองอัครา กันเลย
*ระยะทางประมาณ 200 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 3-4 ชั่วโมง
เย็นถึงค่ำ- ถึงอัคราเข้าสู่โรงแรม  กินอาหารค่ำ
แล้วรีบเข้านอนเก็บแรงไว้ไปสัมผัสเสน่ห์ของอินเดียแบบเต็มๆในวันรุ่งขึ้น 
                     
วันที่สอง วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2560
เส้นทาง   อัครา-เดลลี
เดินทาง agra-agra ประมาณ 200 กม. นั่งรถ 3-4 ชม.
รถปรับอากาศส่วนตัว
ที่พัก Hotel HOLIDAY INN AIRPORT
(5 ดาว) , DELHI AIRPORT
หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
Business Hotel พักสบาย ใกล้สนามบิน
             
 

05.00 น. ตืนกันแต่เช้า

ไปเที่ยว ทัชมาฮาล (Taj Mahal) 
เมืองอัครา เป็นนครแห่งความรักที่ตั้งของ ทัชมาฮาล (Taj Mahal)
อนุสรณ์สถานแห่งความรัก 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ที่ทุกคนอยากมาเยือน
เที่ยวชมความงดงามอลังการที่สร้างสรรค์ขึ้นด้วยอนุภาพแห่งรักของเจ้าชายชาร์จาฮานที่มีต่อพระนางมุมตัสมาฮาล มเหสี
ทัชมาฮาล เป็นพระราชวังหินอ่อนสีขาวประดับประดาด้วยอัญมณีล้ำค่า และได้
รับการยกย่องว่าเป็นไข่มุกแห่งอัครา หนึ่งในสถาปัตยกรรมที่สวยที่สุดในโลก
เป็นอนุสรณ์แห่งความรัก ที่ยิ่งใหญ่เหนือกาลเวลา
09.00 น. กินอาหารเช้า ที่ห้องอาหารโรงแรม
ทัชมาฮาล Tajmahal - อัครา อัครา ฟอร์ท Agra Fort - อัครา
ทัชมาฮาล Tajmahal - อัครา อัครา ฟอร์ท Agra Fort - อัครา
 

จากนั้นไปต่อกันที่ ป้อมปราการ อัครา (Agra Fort) พระราชวังที่ยิ่งใหญ่
และมีกษัตริย์แห่งราชวงศ์โมกุลใช้เป็นพระราชวังสืบต่อมาหลายรัชกาล

แล้วยังเป็นอนุสรณ์แห่งความหลังและลมหายใจสุดท้ายที่น่าเศร้า
ของเจ้าชายชาร์จาฮาน
เที่ยง- กินอาหารกลางวัน ที่ห้องอาหารโรงแรม
แล้วออก เดินทางกลับเข้าสู่ เมืองเดลลี  *ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3-4 ชั่วโมง
เย็นถึงค่ำ-  แวะช้อปปิ้ง ร้าน Anokhi
กินอาหารเย็น ที่ร้านอาหารไทย แล้วกลับโรงแรมที่พัก 
               
วันที่สาม วันศุกร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560
เที่ยวบิน ภายในประเทศ
9W601
    เดลลี-ศรีนากา
     เวลา 10.35-11.55
Jet Airways 
เส้นทาง   เดลลี-ศรีนากา-พาฮาลแกม
เดินทาง del-sxr นั่งเครื่องประมาณ 1 ชม 20 นาที
srinagar-pahalgam ระยะทาง 95 กม. 
นั่งรถ 3-4 ชม. รถส่วนตัว
  รถส่วนตัว รถยนต์ 7 ที่นั่ง  นั่งคันละ 4-5 คน
ที่พัก Hotel Heevan (Resort)
หรือ เทียบเท่า in PAHALGAM
บรรยากาศสุดโรแมนติก รีสอร์ทริมแม่น้ำ 
ท่ามกลางทิวเขา และป่าสน
Hotel Heevan Pahalgam
              
  07.00 น. ตื่นกันแต่เช้า กินอาหารเช้า
08.00 น. เก็บกระเป๋า ออกจากโรงแรมไปสนามบิน 
ถึงสนามบิน Check-in และ โหลดกระเป๋าเดินทางให้เรียบร้อย แล้วรอขึ้นเครื่อง

10.15 น. ได้เวลาเครื่องออก เดินทางสู่เมืองศรีนากา 
*ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 20 นาที
11.55 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองศรีนากา รถมารับที่สนามบิน
ไปกินอาหารกลางวันที่ร้านอาหารในเมืองศรีนากา
ลักษณะรถที่เราใช้ในแคชเมียร์ นั่งคันละ 4-5 คน สองข้างทาง ศรีนากา-พาฮาลแกม
ลักษณะรถที่เราใช้ในแคชเมียร์ นั่งคันละ 4-5 คน สองข้างทาง ศรีนากา-พาฮาลแกม
 

จากนั้นออกเดินทางต่อสู่ พาฮาลแกม (Pahalgam) กันเลย
*
ระยะทางประมาณ 95 กิโลเมตร แต่นั่งรถนาน 3-4 ชั่วโมง

เย็นถึงค่ำ-  ถึงพาฮาลแกม เข้าสู่โรงแรมที่พัก
กินอาหารค่ำ ที่ห้องอาหารของโรงแรม
แยกย้ายกันนอนหลับพักผ่อนตามอัธยาศัย พรุ่งนี้เช้าเราจะเที่ยวพาฮาลแกมกัน
  พาฮาลแกม (Pahalgam) หรือหุบเขาแกะ แต่เดิมเคยเป็นหมู่บ้านของคนเลี้ยงแกะ อยู่ห่างจากศรีนากา ไปทางทิศตะวันออกประมาณ 95 กิโลเมตร พาฮาลแกม เป็นเมือง
ที่ มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 2,130 เมตร ด้วยความงดงามในฤดูหนาว ทิวเขาที่ปกคลุมไปด้วยหิมะและป่าสน พาฮาลแกมจึงเป็นสถานที่ที่ถูกใช้ในการถ่ายทำ
ภาพยนตร์อินเดียมาแล้วหลายต่อ หลายเรื่อง ระหว่างทางที่นั่งรถไป สองข้างทางจะ
พบวิถีชีวิตของชาวแคชเมียร์ เช่น หมู่บ้านที่ทำครกหิน หมู่บ้านที่ทำไม้คริกเก็ต กีฬา
ยอดฮิตของคนอินเดีย ไม้คริกเก็ตนี้ทำมาจากต้นหลิว ซึ่งพบเห็นได้มากระหว่างทางสู่เมืองพาฮาลแกม
                  
วันที่สี่ วันเสาร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560
เส้นทาง   พาฮาลแกม-ศรีนากา
เดินทาง pahalgam-srinagar ระยะทาง 95 กม. 
นั่งรถประมาณ 3-4 ชม.
  รถส่วนตัว รถยนต์ 7 ที่นั่ง  นั่งคันละ 4-5 คน
ที่พัก Royal Houseboats (Super Deluxe)
หรือ เทียบเท่า in DAL LAKE
พบความโรแมนติกที่ บ้านเรือในทะเลสาบ
สะอาด ปลอดภัย บริการเป็นเยี่ยม
Royal Houseboats Dal Lake Kashmir
          
 

07.00 น. กินอาหารเช้า พร้อมกันที่ห้องอาหารของโรงแรม

ท้องอิ่มแล้วไปเที่ยวกัน เดินชมหุบเขาที่มีสายน้ำไหลมาบรรจบกันเป็นแม่น้ำ
ริดเดอร์ หรือจะ ขี่ม้า ขึ้น เขาไปชมความงดงามของธรรมชาติป่าสนขนาดใหญ่
ชมวิถีชีวิตแบบพื้นเมืองของชาวแคชเมียร์ สนุกสนานกับการเล่นหิมะ ใช้เวลาที่ พาฮาลแกม กันเต็มที่
   

ค่าม้าและค่าทิปให้คนจูงม้า หรือค่ากิจกรรมอื่นๆเช่น เล่นเลื่อน เล่นสกี

ไม่รวมอยู่ในค่าทัวร์ ต่างคนต่างจ่ายกันตรงนั้น ทีมงานของเราจะช่วยเจรจาต่อรองให้ค่ะ เผื่องบประมาณ 600-1,000 รูปี
พาลฮาลแกม ขี่ม้าเที่ยวพาลฮาลแกม
สวนโมกุล Nishat Garden โรตีแผ่นยักษ์ ที่มัสยิดขาว (White Mosque)
 

กลางวัน- กินอาหารกลางวัน แล้วเดินทางสู่เมืองศรีนากา
*ระยะทางประมาณ 95 กิโลเมตร แต่นั่งรถนาน 3-4 ชั่วโมง

ช่วงบ่าย- เดินทางถึงศรีนากา
เที่ยวชม สวนโมกุล Nishat Gardens สวนโมกุลเก่าแก่ที่มี ต้นชีนาร์ (Chinar) อายุหลายร้อยปี 
แวะเที่ยว มัสยิดขาว Hazratbal Mosque หรือ White Mosque
มัสยิดที่ชาวแคชเมียร์เชื่อกันว่าศักดิ์สิทธิ์ที่สุด ภายในเก็บสิ่งมีค่าสูงสุด คือ
เคราของท่านศาสดาโมฮัมหมัด ที่นี่ชาวบ้านเชื่อว่าอธิษฐานขออะไรก็จะสมหวัง
เดินเล่นรอบๆมัสยิด ชมตลาดพื้นเมือง ร้านขนม ร้านโรตีแผ่นยักษ์
อร่อยมาก น่าลองกัดดูสักคำ
บ้านเรือ บรรยากาศสบายๆ ข้างบ้านเรือ
 

แล้วมุ่งหน้าสู่ ทะเลสาบดาล (Dal Lake)  ลงเรือชิคารา (Shikara) เข้าสู่บ้านเรือที่พักของเรา  ดื่มน้ำชาร้อนๆที่พ่อบ้านเตรียมมาต้อนรับ เก็บของเข้าสู่ห้องพัก

เดินถ่ายรูปบรรยากาศรอบๆบ้านเรือ House Boats หรือบ้านเรือ แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่สืบทอดมาหลายชั่วอายุคนของชาวแคชเมียร์
ชาวแคชเมียร์ส่วนใหญ่อพยพมาจากดินแดนเปอร์เซีย ค้าขายโดยใช้เรือไม้เป็นบ้าน ล่องจากแม่น้ำมายังทะเลสาบ จนกระทั่งถึงยุคอาณานิคมชาวอังกฤษ
ก็ได้ดัดแปลงเรือเหล่านี้ให้กลายเป็น โรงแรมที่พักและได้รับความนิยมมาก

 

เย็นถึงค่ำ- กินอาหารค่ำพร้อมกันที่ห้องอาหารของบ้านเรือ 
นอกจากอาหารพื้นเมืองแล้ว
เรายังมี *อาหารไทยเสริมพิเศษ

ฝีมือปรุงสุดล้ำโดยทัวร์ลีดเดอร์ของเราเอง
พออิ่มท้อง เตรียมตัว Shopping เลือกซื้อของพื้นเมือง ที่จะมีพ่อค้านำมาขายให้ถึงบนเรือที่เราพัก นอนหลับพักผ่อนกันตามอัธยาศัย
         
วันที่ห้า วันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560
เส้นทาง   กุลมาร์ค-เที่ยวชมเมือง
เดินทาง srinagar-gulmarg ระยะทาง 56 กม. 
นั่งรถประมาณ 2-3 ชม.
  รถส่วนตัว รถยนต์ 7 ที่นั่ง  นั่งคันละ 4-5 คน
ที่พัก Royal Houseboats (Super Deluxe)
หรือ เทียบเท่า in DAL LAKE
พบความโรแมนติกที่ บ้านเรือในทะเลสาบ
สะอาด ปลอดภัย บริการเป็นเยี่ยม
Royal Houseboats Dal Lake Kashmir
             
 

07.00 น. กินอาหารเช้า

ไปเที่ยวทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ มุ่งหน้าสู่ กุลมาร์ค (Gulmarg) 
*ระยะทางประมาณ 56 กิโลเมตร จากตัวเมืองศรีนากา
กุลมาร์ค (Gulmarg) อยู่ สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 2,730 เมตร
เป็นภูเขาที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในแคชเมียร์ เดิมเรียก เการิมาร์ค
ตั้งโดยสุลต่านยูซุปชาร์ ในศตวรรษที่ 16
เนื่องจากในฤดูร้อน ที่นี่เป็นทุ่งหญ้าที่เต็มไปด้วยดอกไม้ป่าตามฤดูกาล
กุลมาร์ค กุลมาร์ค
 

นั่ง กระเช้าเคเบิ้ล ขึ้นไป ระหว่างทางขึ้นจะเห็นต้นสนเมืองหนาวบนหุบเขา

ลานหิมะกว้างใหญ่ไพศาล  บ้านพวกยิบซีชนเผ่าเร่ร่อน และทัศนียภาพสวยงามจนถึงยอดเขากุลมาร์ค
พักผ่อน สนุกสนาน ถ่ายภาพ และทำกิจกรรมกันตามอัธยาศัย
   

ค่ากิจกรรมต่างๆ เช่น ขี่ม้า เล่นเลื่อน เล่นสกี ไม่รวมอยู่ในค่าทัวร์

ต่างคนต่างจ่ายกันตรงนั้น เผื่องบประมาณ 600-1,000 รูปี
มัสยิดชาห์ฮามดาน
มัสยิดชาห์ฮามดาน เดินตลาด หน้ามัสยิดจามี
 

กลางวัน- กินอาหารกลางวันที่โรงแรมบนเขา วิวสวย อาหารอร่อย

ช่วงบ่าย- เดินทางกลับเข้าตัวเมืองศรีนากา เที่ยวชมความงดงามและความเป็นอยู่ของชาวแคชเมียร์ บ้านเรือนประชาชน บ้านเรือนไม้เก่าๆ
แวะเที่ยว มัสยิดชาห์ฮามดาน (Shah Hamden Mosque)
อายุมากกว่า 700 ปี สร้างด้วยไม้และอิฐโดยไม่ใช้ตะปู เป็นมัสยิดที่สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบผสมผสานของ พุทธ ฮินดู และมุสลิม
เที่ยว มัสยิดจามี (Jamia Mosque) ซึ่งถือว่าเป็นมัสยิดกลาง เดินเที่ยวตลาดชาวบ้านใกล้ๆมัสยิด ให้เวลาเดินเล่นซื้อของตามอัธยาศัย
เย็นถึงค่ำ- กินอาหารค่ำพร้อมกันที่ห้องอาหารของบ้านเรือ 
พออิ่มท้อง เตรียมตัว Shopping เลือกซื้อของพื้นเมือง ที่จะมีพ่อค้านำมาขายให้ถึงบนเรือที่เราพัก นอนหลับพักผ่อนกันตามอัธยาศัย
 

สำคัญมาก

ในการเก็บกระเป๋า เราควรจะโหลดกระเป๋าทุกใบไปเลย ทางสนามบินไม่ได้มีกฎห้ามนำกระเป๋า 
hand bag ถือขึ้นเครื่อง แต่การรักษาความปลอดภัยเข้มงวดมาก ต้องตรวจกันหลายขั้นตอน
เจ้าหน้าที่จะตรวจค้นทุกอย่าง ให้รื้อออกมาวางให้ดูทุกชิ้น 
กล้องดิจิตอลตัวเล็กหรือโทรศัพท์มือถือก็จะต้องเปิดให้ดูว่าใช้งานได้จริงๆ 
ถ้าเป็นกล้องโปรตัวใหญ่ บางทีก็ต้องถอดเลนส์และตัวบอดี้กล้องออกจากกันเลย 
พวกแบตทั้งหมดที่ไม่ได้อยู่ในตัวกล้อง ควรเก็บไว้ในกระเป๋า hand bag พร้อมตัวกล้อง  
พวกนักท่องเที่ยวฝรั่งมีคำเตือนกัน ว่า
        “The Srinagar Airport is hot on security. Technically, no hand luggage is allowed on the aircraft although this is often waived for fragile or valuable items. 
There have been some reports of passengers having batteries confiscated from hand-luggage, so pack them in your check-in baggage instead.”
ดังนั้นเพื่อความสะดวกรวดเร็ว ขอแนะนำให้ทุกคนโหลดสัมภาระทุกชิ้นลงกระเป๋าใหญ่ให้หมด
แยกไว้เฉพาะของสำคัญๆ เช่น พาสปอร์ต เงิน กล้อง และของมีค่า 
พยายามถือของขั้นเครื่องให้น้อยชิ้นที่สุด
           
วันที่หก วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2560
เที่ยวบิน ภายในประเทศ  
9W638
    ศรีนากา-เดลลี
     เวลา 15.15-16.45
Jet Airways
เที่ยวบิน ระหว่างประเทศ    เปลี่ยนเครื่องที่เดลลี
9W64
    เดลลี-กรุงเทพ
     เวลา 23.15-04.55
Jet Airways
เส้นทาง   ศรีนากา-เดลลี-กรุงเทพ
เดินทาง sxr-del นั่งเครื่องประมาณ 1 ชม 30 นาที
  รอต่อเครื่องประมาณ 6 ชม
  duty free shopping  
พักผ่อนบนเครื่องบิน
           
 

05.30 น. ตื่นกันแต่เช้า ออกไปท่องตลาดน้ำ Floating market ไปชมวิถีชีวิตชาวบ้านที่นำพืชผักผลไม้มาแลกเปลี่ยนซื้อขายกัน  

แล้วกลับมา กินอาหารเช้า ที่บ้านเรือ
ให้เวลาพักผ่อน ตามอัธยาศัย
 

สายๆ ลงเรือ Shikara ต่อกันชิลล์ๆ 
พาล่อง ทะเลสาบดาล (Dal Lake) ไปตามซอกเล็กซอยน้อยในทะเลสาบ

ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบแท้ๆของคนในทะเลสาบ การปลูกพืชผัก 
แวะช้อปปิ้งที่โรงงานเปเปอร์มาเช่ โรงงานไม้วอลนัต
เที่ยง- กินอาหารกลางวัน ที่บ้านเรือ 
13.00 น. เก็บกระเป๋า ออกจากบ้านเรือเดินทางไปที่สนามบินเมืองศรีนากา
ถึงสนามบิน Check-in และ โหลดกระเป๋าเดินทางให้เรียบร้อย
*
สามารถโหลดกระเป๋าได้หนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม
ตลาดเช้า Floating Market
ชมตลาดเช้า Floating Market เรือดอกไม้ ในตลาดเช้า
ชิลล์ๆในทะเลสาบดาล
ล่องเรือชมทะเลสาบดาล วิถีชีวิตผู้คนในทะเลสาบ
 

15.15 น. ได้เวลาเครื่องออก มุ่งหน้าสู่สนามบินเดลลี 
*ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที

16.45 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองเดลลี 
ไปเปลี่ยนเครื่องกลับกรุงเทพ *รอต่อเครื่องประมาณ 6 ชม.
  *กินอาหารเย็น ที่สนามบิน ต่างคนต่างเลือกซื้อกินตามอัธยาศัย
   (ค่าอาหาร ไม่รวมอยู่ในค่าทัวร์)
23.15 น. ได้เวลาเครื่องออก *ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชม.
           
วันที่เจ็ด วันอัคารที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2560
กลับถึง   กรุงเทพ
  04.55 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ 
กลับสู่อ้อมกอดของดินแดนมาตุภูมิโดยสวัสดิภาพ
พร้อมกับมุมมองใหม่ๆในโลกใบเดิมที่แคบลงเสมอ 
เมื่อการเดินทางสิ้นสุด ..... สวัสดีเมืองไทย
        
  
หมายเหตุ-
โปรแกรมการเดินทาง อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของช่วงเวลา
และสถานการณ์เฉพาะหน้า
 
    
     
ราคาทัวร์
64,000 บาท
  โปรดทราบ- 
การคำนวณค่าใช้จ่ายต่างๆ คิดจากอัตราแลกเปลี่ยน ที่ 36.00 บาทต่อเหรียญสหรัฐ 
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งปรับเปลี่ยนราคาค่าเดินทาง 
หากมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นของอัตราแลกเปลี่ยน 
โดยยึดอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่จ่ายเงินค่าทัวร์ครบเต็มจำนวนเป็นหลัก
  เงื่อนไข
ราคารวม "ค่าตั๋วเครื่องบิน และทุกอย่างแล้ว"
ต้องการนอนเดี่ยว กรุณาโทรสอบถามราคา
  ส่วนลดพิเศษ-  (หักจากการจ่ายเงินงวดสุดท้าย)
มีวีซ่าอินเดียอยู่แล้ว หรือ ทำวีซ่าเอง    ลดค่าวีซ่า 4,400 บาท
เคยเดินทางกับ วันแรมทาง ลด 1,000 บาท
  ราคานี้รวม-
ค่าตั๋วเครื่องบิน สายการบิน 
เส้นทาง  BKK-Delhi-BKK
เส้นทาง 
 Delhi-Srinagar-Delhi
ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ไทย-อินเดีย
ค่าวีซ่าอินเดีย
อาหารมื้อหลักทุกมื้อ รวม ชา กาแฟ ของหวาน และผลไม้
ค่าน้ำดื่ม (น้ำเปล่าบรรจุขวด) วันละ 2 ขวด ต่อคนต่อวัน
ที่พักโรงแรมตามที่ระบุ ห้องละ 2-3 ท่าน
ค่าโค้ชรถปรับอากาศตลอดเส้นทาง
ค่ากระเช้าเคเบิ้ลที่กุลมาร์ค (เฉพาะระยะที่ 1)
ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ต่างๆ (เฉพาะตามที่ระบุในโปรแกรม)
ค่าบริการ หัวหน้าทัวร์คนไทย (ไม่รวมทิป)
ค่าบริการ ไกด์ท้องถิ่น (ไม่รวมทิป)
 ประกันอุบัติเหตุ 
CHARTIS New Hampshire Insurance วงเงิน 2,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท
เงื่อนไข- ภายใต้ข้อตกลงที่มีไว้กับบริษัทประกันชีวิต ครอบคลุมเฉพาะกรณีอุบัติเหตุ 
ไม่ครอบคลุมกรณี เจ็บไข้ ป่วย เป็นไข้หวัด ท้องเสีย หรือ อาหารเป็นพิษ ระหว่างเดินทาง
  ราคานี้ไม่รวม-
ค่าอาหารมื้อเย็น วันสุดท้ายของการเดินทาง ที่สนามบินเดลลี
ค่ากล้องถ่ายรูป และ ค่ากล้องวีดีโอ ซึ่งเรียกเก็บเป็นบางสถานที่
ค่าม้า ค่ากิจกรรมต่างๆ เช่นขี่ม้า สกี เลื่อน เป็นต้น
ค่าทิป ไกด์ชาวอินเดีย
ค่าทิป พนักงานบริการในโรงแรม
ค่าทิป พนักงานบริการในบ้านเรือ เช่น พ่อบ้าน พ่อครัว คนพายเรือ
ค่าทิป คนขับรถ เด็กรถ พนักงานบริการในห้องอาหาร และทิปอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในรายการ
  ค่าทิป-  (ให้ในวันสุดท้าย ของการเดินทาง)
  ทีมงานอินเดีย (ไกด์ท้องถิ่น คนขับรถ คนพายเรือ พ่อบ้าน พ่อครัว) 
    เผื่อเงินไว้ประมาณ 1,200 รูปี หรือ 600 บาท สำหรับ 6 วัน ในอินเดีย
  เด็กยกกระเป๋า ควรให้ไม่ต่ำกว่า 20 รูปี ต่อครั้ง
  ค่าทิปคนจูงม้า คนลากเลื่อน ควรให้ไม่ต่ำกว่า 100 รูปี
  หัวหน้าทัวร์คนไทย แล้วแต่ความพอใจ
     
               
การชำระเงิน
1) จ่ายมัดจำ จำนวน 10,000  บาท ทันทีที่จอง
2) จ่ายงวดแรก จำนวน 27,000  บาท ภายในวันที่   27 กรกฎาคม 60
3) จ่ายส่วนที่เหลือ จำนวน 27,000  บาท ภายในวันที่   27 สิงหาคม 60
              
         
เงื่อนไขการให้บริการ
  จองล่วงหน้าตามช่วงเวลาที่กำหนด 
ชำระเงินตามเงื่อนไขที่กำหนด
  กรณีลูกทัวร์แจ้งขอยกเลิกการเดินทาง
 แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน  คืนเงินค่าทัวร์ โดยหักค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง
 แจ้งยกเลิก ก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน หักเงินค่าทัวร์ 50%
 แจ้งยกเลิก ก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน เก็บค่าทัวร์เต็มจำนวนในทุกกรณี
  เมื่อท่านออกเดินทางกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง เช่น 
ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมื้อ หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ 
ถือว่าท่านสละสิทธิ์
ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
  เมื่อท่านตกลงชำระเงิน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน 
ถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
         
            
ขั้นตอนง่ายๆในการจองทริปกับเรา
คลิกเพื่อจองทริป คลิกตรวจรายชื่อ คลิกเพื่อโอนเงิน คลิกเพื่อส่งเอกสาร
       
บริการของเรา
เตรียมของ เตรียมของ ฝากแลกเงิน จองโรงแรม
         
             
           
  ถ้ามีปัญหาสั่งพิมพ์ไม่ได้ กรุณาโทรแจ้ง 02-405-4561, 08-1692-8233 
หรือส่ง email แจ้งขอโปรแกรมได้ที่ 
info@wanramtang.com ขอบคุณค่ะ
 
               
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ที่อยู่ แผนที่ วันแรมทาง
บ้านวันแรมทาง
1/60 ซ. อนามัยงามเจริญ 12 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150
โทรศัพท์  024054561
แฟกซ์  024054560
มือถือ - ปลา 0898119139 (AIS)
มือถือ - นุ้ย 0816928233 (DTAC)
Email info@wanramtang.com  และ  wanramtang@hotmail.com
Line ID wanramtang3
 
วันทำงาน วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
วันอาทิตย์ หยุดงาน งดการติดต่อทุกเรื่อง
ถ้าไม่รับสายหรือโทรไม่ติด กรุณาส่งเป็นข้อความ sms ส่ง email หรือ Line
                
หรือติดต่อผ่านระบบอัตโนมัติ ด้านล่างนี้

 


ชื่อ :  *
เบอร์โทรศัพท์ :  *
อีเมล :  *
ชื่อทริปเดินทาง :  *
วันที่เดินทาง :  *
ต้องการ : จองทริป
สอบถาม
หัวข้อที่ต้องการสอบถาม :
รายละเอียด :โปรแกรม แคชเมียร์

แคชเมียร์ ทิวลิปบาน
หนีร้อนไปนอนแคชเมียร์ article
หนาวนี้ที่แคชเมียร์dot
รับข่าวการเดินทาง

dot
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/06037
ติดต่อเรา
โปรแกรมการเดินทาง
แพ็คเกจ เที่ยวอินเดีย
dot
dot
dot
dot
dot
dot


อุณหภูมิ พยากรณ์อากาศ


Copyright © 2007-2017 สงวนลิขสิทธิ์ภาพและบทความที่จัดทำขึ้นโดยเว็บไซต์ ห้ามลอกโดยเด็ดขาด
ติดต่อเรา
บริษัท อัพเดททัวร์แอนด์ทราเวล จำกัด
เลขที่ 1/60 ซอยอนามัยงามเจริญ 12 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150
โทรศัพท์ : 024054561 , 0816928233 (dtac) , 0898119139 (ais) โทรสาร : 024054560
Email : info@wanramtang.com , wanramtang@hotmail.com
Line ID: wanramtang3