dot dot
รับทำวีซ่าอินเดีย article
               
  
รับทำเฉพาะวีซ่าท่องเที่ยว

พาไปยื่นที่ ศูนย์รับยื่นวีซ่า
  
เฉพาะคนไทย
ไม่รับยื่นของคนต่างชาติ
ไม่รับทำวีซ่าธุรกิจ  ไม่รับทำวีซ่านักเรียน
ไม่รับทำออนไลน์  E VISA
                 
 ระยะเวลาการทำวีซ่า    คำถามยอดฮิต กี่วันได้ ?
7-10 วัน
นับจาก
วันที่เราได้รับเอกสาร

  แบบไม่ด่วน
   นัดวันพาไปยื่น ภายใน 5-7 วัน หลังจากรับเอกสารข้อมูลครบถ้วน
   ได้เล่มพาสปอร์ตคืน ภายใน 3-5 วันทำการ (หลังจากยื่นขอวีซ่า)
   ส่งเล่มคืนทางไปรษณีย์ EMS เท่านั้น
4-6 วัน
นับจาก
วันที่เราได้รับเอกสาร
  แบบเร่งด่วน
   นัดวันพาไปยื่นได้ทันที หลังจากรับเอกสารข้อมูลครบถ้วน
   ได้เล่มพาสปอร์ตคืนภายใน 3-5 วันทำการ (หลังจากยื่นขอวีซ่า)
   กรณีเร่งด่วน.. ให้โทรสอบถามรายละเอียด 
                  
 ค่าบริการ   คำถามยอดฮิต  เท่าไรคะ ?
   แบบไม่ด่วน 
    นัดวันยื่นภายใน 5-7 วัน หลังจากรับเอกสารข้อมูลครบถ้วน
เล่มละ 800 บาท
   แบบเร่งด่วน 
    นัดวันยื่นได้ทันที หลังจากรับเอกสารข้อมูลครบถ้วน
โทรสอบถามราคา
   ค่าบริการนี้ ไม่รวมค่าวีซ่า 4,418 บาท ที่ต้องจ่ายกับทางสถานทูต
           
 พิเศษค่าบริการ   *เฉพาะพระสงฆ์และแม่ชี
ต้องมีหนังสือสุทธิ  *ราคารวมค่าวีซ่าและค่าบริการแล้ว
เล่มละ 1,000 บาท
              
เงื่อนไขการให้บริการ
  ทางบริษัทฯไม่รับผิดชอบใดๆ
กรณีสถานทูตอินเดีย ไม่อนุมัติวีซ่า หรืออนุมัติประเภทของวีซ่าให้ไม่ตรงตามที่ยื่นขอ
เนื่องจากทางสถานทูตจะพิจารณาเป็นรายๆไป ขึ้นอยู่กับประวัติการเดินทางของแต่ละบุคคล
                
ปรดทราบ
ผู้ยื่นขอวีซ่าอินเดีย ทุกท่าน
ที่มีอายุไม่เกิน 70 ปี จะต้องมาแสดงตน
เพื่อ  ถ่ายภาพและสแกนลายนิ้วมื
ในวันที่สมัครยื่นขอวีซ่า
ด้วยตัวเอง !!
(ยกเว้น กรณีมีวีซ่าเดิม อยู่ในพาสปอร์ตเล่มปัจจุบัน)
           
 ขั้นตอน ง่ายๆในการใช้บริการของเรา คือ
  1)  จัดเตรียมเอกสารให้พร้อม ตามรายละเอียดด้านล่าง
2)  ส่งเอกสารทั้งหมดให้เราทางไปรษณีย์
3)  เมื่อเราได้รับเอกสารแล้ว เราจะแจ้งให้ โอนเงินค่าบริการ
4)  นัดวันที่คุณสะดวกที่จะมาแสดงตัว เพื่อยื่นวีซ่า
5)  หลังจากยื่นขอวีซ่าไปแล้ว เมื่อวีซ่าเรียบร้อย 
     สถานทูตจะจัดส่งเล่มพาสปอร์ตคืน ถึงเจ้าของเล่มโดยตรง
     ทางไปรษณีย์ ems ตามที่อยู่ที่แจ้งมา 
6)  รอรับเล่มพาสปอร์ตคืน ภายใน 5-7 วันทำการ นับจากวันที่ยื่นขอวีซ่า
                   
 เอกสารที่ต้องจัดส่ง
 
1    หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)  เล่มจริง 
*ที่มีอายุเหลืออยู่ไม่น้อยกว่า 6 เดือน
          
2    สำเนาหน้าวีซ่าอินเดีย 1 ชุด  วีซ่าล่าสุด 
*กรณีที่เคยเข้าอินเดีย และ วีซ่าเดิมกับพาสปอร์ตไม่ได้อยู่ในเล่มเดียวกัน
 
3    แบบฟอร์มข้อมูลส่วนตัว  *กรอกแบบฟอร์มด้านล่าง
 
             
4    รูปถ่าย 3 ใบ         
 
  ตัวอย่างภาพถ่าย
 รูปถ่าย ต้องเป็นรูปสี บนพื้นหลังสีขาว 
 รูปถ่าย ต้องมีขนาด 2x2 นิ้ว เท่านั้น 
   ให้บอกร้านถ่ายรูปว่า "ขนาด 2x2 นิ้ว สี่เหลี่ยมจัตุรัส เท่ากันทั้งกว้างและยาว"
 ห้ามส่งขนาดอื่น สถานทูตเข้มงวดมาก
 รูปถ่าย ต้องเป็นรูปปัจจุบัน ที่ถ่ายใหม่ภายใน 3 เดือน
 รูปถ่าย ต้องเป็นรูปที่ ไม่ซ้ำ กับรูปในวีซ่าเดิม (ถ้ามีวีซ่าเดิม)
                   
             
5    สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด 
*ต้องเซ็นชื่อรับรอง ลายเซ็นเหมือนที่เซ็นในเล่มพาสปอร์ต
              
6    สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
*ต้องเซ็นชื่อรับรอง ลายเซ็นเหมือนที่เซ็นในเล่มพาสปอร์ต
               
7    เฉพาะพระสงฆ์และแม่ชี สำเนาหนังสือสุทธิ 1 ชุด 
*ถ่ายสำเนาหน้าแรก และหน้าที่แสดงสังกัดวัดปัจจุบัน
             
8    นามบัตร 1 ใบ
*ถ้ามี (นามบัตร ตำแหน่งงานปัจจุบัน ตรงตามข้อมูลที่แจ้ง)
             
            
   ขอบอกว่า.. 
เราไม่มั่วข้อมูลให้ เพราะในขั้นตอนการอนุมัติวีซ่า สถานทูตอาจมีสุ่มเรียกสัมภาษณ์ 
กรุณาแจ้งข้อมูลจริง และเตรียมเอกสารให้พร้อม
      
               
 ข้อมูลส่วนตัว  -  กรอกแล้วส่งพร้อมเอกสาร
  กรอกโดยละเอียด
เนื่องจากสถานทูตอินเดียเข้มงวดมาก วีซ่าไม่ได้ทำง่ายๆเหมือนเมื่อก่อน
ถ้าข้อมูลไม่ครบ วีซ่าอาจจะไม่อนุมัติ เรื่องจะถูกตีกลับออกมา 
และที่สำคัญ ผู้ยื่นจะไม่ได้รับเงินค่าวีซ่าคืน
         
  คลิกเพื่อกรอกข้อมูลส่วนตัว     เลือกตามสะดวก..   
              
1    แบบฟอร์ม word -  
    กรอกในเครื่องคอมฯ แล้วค่อยสั่งพิมพ์ 
2    แบบฟอร์ม pdf - 
    สั่งพิมพ์ออกมาก่อนแล้ว ใช้ปากกากรอกด้วยลายมือ
                            
 จัดส่งเอกสารได้ที่
                     
โอนเงินค่าบริการได้ที่
  กรุณาแจ้งเมื่อโอนเงินแล้ว 
                
การนัดหมายวันไปยื่นวีซ่า
    เฉพาะ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09:00-12:00 น. 
(กรุณานัดล่วงหน้าอย่างน้อย สัปดาห์)
024054561 
0816928233 , 0898119139
Line ID:  
wanramtang3
                        
แผนที่ ศูนย์รับยื่นวีซ่าอินเดีย VFS
คลิกที่รูป เพื่อขยายดูแผนที่ขนาดใหญ่
   ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา
ย้ายสถานที่ ยื่นวีซ่าอินเดีย ไปที่..
  ศูนย์รับยื่นวีซ่าอินเดีย VFS
     
ศูนย์รับยื่นวีซ่าอินเดีย VFS
อาคาร PS TOWER ชั้น 10
สุขุมวิท 21 (อโศก)

  เดินทางด้วยรถไฟฟ้า BTS ลงสถานีอโศก
เดินทางด้วย รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ลงสถานีสุขุมวิท

        
 
                    
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ที่อยู่ แผนที่ วันแรมทาง
บ้านวันแรมทาง
1/60 ซ. อนามัยงามเจริญ 12 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150
โทรศัพท์  024054561
แฟกซ์  024054560
มือถือ - ปลา 0898119139 (AIS)
มือถือ - นุ้ย 0816928233 (DTAC)
Email info@wanramtang.com  และ  wanramtang@hotmail.com
Line ID/โทรศัพท์ wanramtang3 / 0876997475
 
วันทำงาน วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
วันอาทิตย์ หยุดงาน งดการติดต่อทุกเรื่อง
ถ้าไม่รับสายหรือโทรไม่ติด กรุณาส่งเป็นข้อความ sms ส่ง email หรือ Line
                 
หรือติดต่อผ่านระบบอัตโนมัติ ด้านล่างนี้

 


ชื่อ :  *
เบอร์โทรศัพท์ :  *
อีเมล :  *
บริการที่ต้องการสอบถาม : วีซ่าอินเดีย
วีซ่าเนปาล
จองโรงแรม
จองตั๋วเครื่องบิน
จองตั๋วรถไฟ
อื่นๆ
รายละเอียด :service
dot
รับข่าวการเดินทาง

dot
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/06037
ติดต่อเรา
โปรแกรมการเดินทาง
แพ็คเกจ เที่ยวอินเดีย
dot
dot
dot
dot
dot
dot


อุณหภูมิ พยากรณ์อากาศ


Copyright © 2007-2018 สงวนลิขสิทธิ์ภาพและบทความที่จัดทำขึ้นโดยเว็บไซต์ ห้ามลอกโดยเด็ดขาด
ติดต่อเรา
บริษัท อัพเดททัวร์แอนด์ทราเวล จำกัด
เลขที่ 1/60 ซอยอนามัยงามเจริญ 12 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150
โทรศัพท์ : 024054561 , 0816928233 (dtac) , 0898119139 (ais) โทรสาร : 024054560
Email : info@wanramtang.com , wanramtang@hotmail.com
Line ID: wanramtang3