dot dot
พุทธคยาเย็นใจ 10-15 ตุลาคม 2562
อัพเดทโปรแกรม 23/4/2562
           
 เงื่อนไขการเดินทาง 
  ขออนุญาตทำความเข้าใจ เรื่องเงื่อนไขและการเดินทางของทริปนี้ก่อน  ท่านที่ไม่เคยไปสังเวชนียสถานมาก่อน และสนใจ ทริปนี้เพราะเห็นว่าราคาถูก กรุณาอ่านเงื่อนไขของเราให้ชัดเจนก่อนตัดสินใจ ส่วนท่านใดที่จะไปชวนเพื่อน หรือบอกต่อๆกันไป รบกวนอธิบายรายละเอียดและเงื่อนไขของเรา ให้คนที่ท่านไปชวนทราบด้วย
  1.  เป็นทริปพิเศษ
พวกเราตั้งใจจัดเป็นพิเศษ เพื่อไปทำบุญจริงๆ ไปทำบุญถวายเป็นพุทธบูชา เป็นการตอบแทนคุณพระพุทธศาสนา ปีละสองครั้งในเดือนมีนาคมและตุลาคม ของทุกปี โดยมีจุดมุ่งหมายให้เป็นทริปที่ใช้เวลาน้อยวันและราคาประหยัดที่สุด
  2.  ไปแค่ พุทธคยา + พาราณสี
เราไปไม่ครบ สังเวชนียสถาน 4 ตำบล ลุมพินี พุทธคยา พาราณสี กุสินารา
อันนี้ต้องเน้นย้ำว่า เราไปแค่ พุทธคยา กับ พาราณสี .. สองที่เท่านั้น ที่อื่นไม่ได้ไป
  3.  ไปปฏิบัติธรรม
ทริปนี้เหมาะกับท่านที่เคยไปสังเวชนียสถานมาแล้ว และต้องการไปแค่พุทธคยา ไปใช้เวลาปฏิบัติธรรม ไปสวดมนต์ หรือ อยู่เงียบๆสงบๆ ที่พุทธคยา ไม่เหมาะกับคนที่คิดจะไปเที่ยว ไปชมสถานที่ หรือ ไปถ่ายภาพ
  4.  ไม่มีบริการที่สะดวกสบาย
ทริปนี้ไม่เหมาะกับคนที่คาดหวังเรื่องการบริการจากทัวร์ของเรา เราไปทำบุญกัน เราพาไปปฏิบัติธรรม ดูแลกันเท่าที่จำเป็น เท่าที่ทำได้ กินอาหารวัด ห้องพักอาจไม่สะดวกสบาย พักรวมกันห้องละหลายๆคน
  5.  ไม่มีคอร์สกรรมฐาน
เราไม่ได้มีคอร์สอบรมหรือปฏิบัติกรรมฐาน ทริปนี้ต่างคนต่างปฏิบัติบูชากันตามอัธยาศัย ให้เวลาโดยอิสระ โดยทีมงานของเราจะคอยอำนวยความสะดวกและดูแลตามสมควร
  6.  ไม่มีพระวิปัสสนาจารย์
พระสงฆ์ที่เรานิมนต์ ท่านไม่ได้เป็นพระที่จะนำปฏิบัติกรรมฐาน ท่านเป็นพระธรรมทูตหรือพระนักศึกษาไทย ที่จะให้ความรู้เราเกี่ยวกับพุทธประวัติและเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธคยา และนำพาไหว้พระสวดมนต์ เท่านั้น

หมายเหตุ  
ทริปนี้ขอสงวนสิทธิ์ให้เฉพาะคนที่เดินทางไปและกลับพร้อมคณะเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ลูกทัวร์เดินทางกันเองไปต่างเมือง
            
ทัวร์อินเดีย ..  จากกรุงเทพ สู่ ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ..
                     อิสระในการปฏิบัติธรรม ณ ดินแดนตรัสรู้
พุทธคยาเย็นใจ
พิเศษ.. + เพิ่มเมืองพาราณสี
กรุงเทพ-พาราณสี-พุทธคยา-พาราณสี-กรุงเทพ
บินไปกลับ กรุงเทพ-พาราณสี .. 
10-15 ตุลาคม 2562
6 วัน 5 คืน
เปิดรับ 30 ท่าน *ออกเดินทางแน่นอน

 

23,500 บาทเป็น E-visa

                
โปรแกรมการเดินทาง
           
จุดนัดพบ
สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 3 บริเวณที่นั่งหน้าประตู
วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2562 
เวลา 06.00 น. (ห้กโมงเช้า)
    
DAY 01 วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2562
เที่ยวบิน ระหว่างประเทศ
6E98 สายการบิน INDIGO AIRLINES
    กรุงเทพ-พาราณสี
     เวลา  08.50-11.10 น.
เส้นทาง  กรุงเทพ-พาราณสี-พุทธคยา
เดินทาง กรุงเทพ-พาราณสี , นั่งเครื่อง 3 ชั่วโมง 50 นาที
พาราณสี-พุทธคยา, นั่งรถ 6-8 ชม.
ที่พัก วัดไทยพุทธคยา
พักห้องละ 3-6 ท่าน 
(หรือแล้วแต่ทางวัดจะจัดห้องพักให้) 
พักแยกหญิง-ชาย 
ห้องพัดลม ห้องน้ำในตัว
วัดไทยพุทธคยา

   
เริ่มโปรแกรมทัวร์-
  
06.00 น. พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เช็คอินบัตรโดยสารและโหลดสัมภาระ
สามารถโหลดกระเป๋าได้หนัก ไม่เกิน 20 กิโลกรัม  เท่านั้น
เช็คอินเสร็จแล้ว แยกย้ายกันเข้าด้านใน ผ่าน ตม. รอขึ้นเครื่องพร้อมกัน

08.50 น. ได้เวลาเครื่องออก มุ่งหน้าสู่สนามบินเมืองพาราณสี ประเทศอินเดีย
*ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.50 ชั่วโมง  นอนหลับพักผ่อนบนเครื่องบิน  
11.10 น. ถึงแผ่นดินอินเดียท่าอากาศยานนานาชาติเมืองโกลกัตตา

ขึ้นรถ ออกจากสนามบิน ไปแวะกินข้าวกลางวันที่ วัดไทยสารนาถ
   
เที่ยง- กินอาหารกลางวัน 

แล้วออกเดินทางกลับสู่เมืองพุทธคยา *ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6-8 ชั่วโมง

นุ้ย และ ปลา' Tour Leader ดูแลคณะระหว่างเดินทาง รถบัสปรับอากาศ สำหรับคณะนี้

     
ครึ่งทางจากพาราณสีสู่พุทธคยา แวะพัก วัดไทยสะสาราม วัดเล็กๆระหว่างเส้นทาง 

กินอาหารเย็น  แล้วออกเดินทางต่อ
   
เย็นถึงค่ำ- เดินทางถึงพุทธคยา เข้าที่พัก  
เชิญทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยในร่มเงาของพุทธสถานที่ร่มเย็น

     
DAY 02 วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2562
เส้นทาง  พุทธคยา แดนตรัสรู้
เดินทาง เดินเท้า , หรือนั่งรถสามล้อ
ที่พัก วัดไทยพุทธคยา
พักห้องละ 3-6 ท่าน 
(หรือแล้วแต่ทางวัดจะจัดห้องพักให้) 
พักแยกหญิง-ชาย 
ห้องพัดลม ห้องน้ำในตัว
วัดไทยพุทธคยา
   
06.00 น. ร่วมกันทำวัตรเช้า ที่พระอุโบสถ
07.00 น. กินเช้าพร้อมกัน
08.30 น.  ทุกคนพร้อมกันที่พระอุโบสถ วัดไทยพุทธคยา 

ทอดผ่าป่า - วัดไทยพุทธคยา 
 ร่วมกันทำบุญ ทอดผ้าป่าเพื่อทำนุบำรุงวัด ตามกำลังศรัทธา 

สมาทานศีล ฟังธรรม เตรียมความพร้อมก่อนการปฏิบัติธรรม

09.30 น. เดินทางไปที่ สถูปเนินดินบริเวณที่เคยเป็น บ้านนางสุชาดา ผู้ถวายข้าวมธุปายาสก่อนวันตรัสรู้  จากนั้นไปที่บริเวณสถานที่ซึ่งพระพุทธเจ้าทรงอธิษฐานจิตลอยถาดทองคำ ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา  หรือที่เรียกกันว่า “แม่น้ำแห่งการตรัสรู้”
  
11.30 น. กินอาหารเพล 
สถูปเจดีย์ บ้านนางสุชาดา ริมฝั่งน้ำเนรัญชรา ที่เหลือแต่ผืนทราย
สถูปเจดีย์ บ้านนางสุชาดา ริมฝั่งน้ำเนรัญชรา ที่เหลือแต่ผืนทราย
14.00 น. พาทุกท่านสู่ “อภิสัมพุทธสถาน” 
มหาเจดีย์พุทธคยา และ ต้นพระศรีมหาโพธิ์ 
สถานที่ตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณของพระพุทธเจ้า สวดมนต์และกราบสักการะพระพุทธเมตตา บูชาสถานที่ตรัสรู้ บริเวณใต้ ต้นพระศรีมหาโพธิ์ และ พระแท่นวัชรอาสน์ น้อมจิตน้อมใจตั้งใจปฏิบัติบูชา
อภิสัมพุทธสถาน มหาเจดีย์พุทธคยา หลวงพ่อพระพุทธเมตตา
อภิสัมพุทธสถาน มหาเจดีย์พุทธคยา หลวงพ่อพระพุทธเมตตา
ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ลานโพธิ์วัดไทยพุทธคยา ปฏิบัติธรรมยามค่ำคืน
ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ลานโพธิ์วัดไทยพุทธคยา ปฏิบัติธรรมยามค่ำคืน
18.30 น. กินอาหารเย็น ที่อู่ข้าว
แล้วให้เวลาอิสระ สวดมนต์ นั่งสมาธิ เดินจงกรม เจริญจิตภาวนา 
ที่ต้นพระศรีมหาโพธิ์ หรือ วัดไทยพุทธคยา ปฏิบัติบูชาตามอัธยาศัย
                 
DAY 03 วันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2562
เส้นทาง  พุทธคยา แดนตรัสรู้
เดินทาง เดินเท้า , หรือนั่งรถสามล้อ
ที่พัก วัดไทยพุทธคยา
พักห้องละ 3-6 ท่าน 
(หรือแล้วแต่ทางวัดจะจัดห้องพักให้) 
พักแยกหญิง-ชาย 
ห้องพัดลม ห้องน้ำในตัว
วัดไทยพุทธคยา
              

เช้าถึงค่ำ- ให้เวลาอิสระ สวดมนต์ นั่งสมาธิ เดินจงกรม เจริญจิตภาวนา ที่ต้นพระศรีมหาโพธิ์ หรือ วัดไทยพุทธคยา ปฏิบัติบูชาตามอัธยาศัย

 เวลาทำวัตรสวดมนต์ ที่วัดไทยพุทธคยา
    06.00 น. ทำวัตรเช้า  / 19.00 น. ทำวัตรเย็น

 เวลากินอาหาร ที่วัดไทยพุทธคยา
    07.00-08.00 น. เวลาอาหารเช้า
    11.30-12.30 น. เวลาอาหารเพล
    18.30-19.30 น. เวลาอาหารเย็น

               
DAY 04 วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2562
เส้นทาง  พุทธคยา แดนตรัสรู้
เดินทาง เดินเท้า , หรือนั่งรถสามล้อ
ที่พัก วัดไทยพุทธคยา
พักห้องละ 3-6 ท่าน 
(หรือแล้วแต่ทางวัดจะจัดห้องพักให้) 
พักแยกหญิง-ชาย 
ห้องพัดลม ห้องน้ำในตัว
วัดไทยพุทธคยา
       

เช้าถึงค่ำ- ให้เวลาอิสระ สวดมนต์ นั่งสมาธิ เดินจงกรม เจริญจิตภาวนา ที่ต้นพระศรีมหาโพธิ์ หรือ วัดไทยพุทธคยา ปฏิบัติบูชาตามอัธยาศัย

 เวลาทำวัตรสวดมนต์ ที่วัดไทยพุทธคยา
    06.00 น. ทำวัตรเช้า  / 19.00 น. ทำวัตรเย็น

 เวลากินอาหาร ที่วัดไทยพุทธคยา
    07.00-08.00 น. เวลาอาหารเช้า
    11.30-12.30 น. เวลาอาหารเพล
    18.30-19.30 น. เวลาอาหารเย็น

           
DAY 05 วันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2562
เส้นทาง  พุทธคยา-พาราณสี
เดินทาง ประมาณ 260 กม. นั่งรถ 6-8 ชม.
ที่พัก วัดไทยสารนาถ
พักห้องละ 3-6 ท่าน 
(หรือแล้วแต่ทางวัดจะจัดห้องพักให้) 
พักแยกหญิง-ชาย 
ห้องพัดลม ห้องน้ำในตัว
วัดไทยสารนาถ อินเดีย

05.00 น. ตื่นนอน
06.00 น. ทำวัตรสวดมนต์ 
07.00 น. กินอาหารเช้า

08.00 น. ออกเดินทางสู่ เมืองพาราณสี  *ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6-8 ชั่วโมง
แวะ ทำบุญที่ วัดไทยสะสาราม วัดเล็กๆระหว่างเส้นทาง 

ทอดผ่าป่า - วัดไทยสะสาราม 
 ร่วมกันทำบุญ ทอดผ้าป่าเพื่อทำนุบำรุงวัด ตามกำลังศรัทธา 

กินอาหารกลางวัน  แล้วออกเดินทางต่อ

ช่วงบ่าย - เดินทางถึงวัดไทยสารนาถ เข้าสู่ห้องพัก

พิพิธภัณฑ์สารนาถ

จากนั้น เดินไปเที่ยวชม พิพิธภัณฑ์สารนาถ  ที่รวบรวมเก็บรักษาพระพุทธรูปและวัตถุโบราณ ที่ขุดได้ในบริเวณสารนาถ เมื่อปี พ.ศ. 2483 เช่น ยอดเสาหินพระเจ้าอโศกมหาราชซึ่งแกะสลักเป็นรูปสิงโต 4 เศียร หันหลังชนกัน และพระพุทธรูปหินทรายแดงเนื้อละเอียดปางปฐมเทศนา ที่มีพุทธลักษณะอันโดดเด่นงดงามที่สุดองค์หนึ่งในชมพูทวีป

แล้วเดินกลับ วัดไทยสารนาถ  กินอาหารเย็น

อิ่มแล้ว พร้อมกันที่จุดนัดหมาย
ทอดผ่าป่า - วัดไทยสารนาถ 
 ร่วมกันทำบุญ ทอดผ้าป่าเพื่อทำนุบำรุงวัด ตามกำลังศรัทธา 

แล้วพักผ่อนตามอัธยาศัยในร่มเงาของพุทธสถานที่ร่มเย็น


** คืนนี้เก็บของแพ็คให้เรียบร้อย พรุ่งนี้เช้าเราจะขึ้นเครื่องกลับบ้าน 
น้ำหนักกระเป๋าโหลดได้คนละ 20 กิโลกรัม  
(หากมีค่าน้ำหนักเกิน ลูกทัวร์ต้องรับผิดชอบกันเอง)
       
DAY 06 วันอังคารที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2562
  
04.00 น. ตื่นนอน
05.00 น. ออกจากที่พัก ตั้งแต่ฟ้ายังไม่สางไปเยือน คงคามหานที ลงเรือล่องไปตามลำน้ำคงคา ชมวิถีชีวิตผู้คนริมฝั่งน้ำ ดูพิธีอาบน้ำล้างบาป บูชาพระอาทิตย์ ชมกองไฟศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่เคยดับบริเวณท่ามณิกรรณิการ์ เพราะมีการเผาศพอยู่ตลอดเวลาตามความเชื่อที่ว่าที่นี่เป็นท่าของพระศิวะ หากนำศพมาเผาและเอากระดูกเถ้าถ่านโปรยลงที่ท่าน้ำนี้จะได้ไปสวรรค์ ทำพิธีลอยกระทงดอกไม้และจุดเทียนบูชา พระบรมสารีริกธาตุ และ แม่คงคา  ชมพระอาทิตย์ขึ้นริมฝั่งคงคาซึ่งเรียกได้ว่างดงามที่สุดแห่งหนึ่งในโลก


กลับจากแม่น้ำคงคา กินอาหารเช้า 
แล้วไปกราบสักการะสถานที่สำคัญตามพุทธประวัติ
อาทิตย์ขึ้น ณ ฝั่งแม่น้ำคงคา - พาราณสี ธัมเมกขสถูป สถานที่แสดงปฐมเทศนา
อาทิตย์ขึ้น ณ ฝั่งแม่น้ำคงคา - พาราณสี ธัมเมกขสถูป สถานที่แสดงปฐมเทศนา

    
สู่สังเวชนียสถาน “อิสิปตนมฤคทายวัน" สถานที่แสดงปฐมเทศนา เป็นการแสดงธรรมครั้งแรกที่มีชื่อว่า พระธัมมจักกัปปวัตตนสูตร สักการะธัมเมกขสถูปที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาแก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 และ ฤษีโกณทัญญะบรรลุโสดาบัน ทูลขอบวชเป็นพุทธสาวกรูปแรก และเป็นวันแรกที่มีพระพุทธ พระธรรมและพระสงฆ์ครบองค์รัตนตรัย 

สวดมนต์บูชาสถานที่แสดงปฐมเทศนา และอธิษฐานจิตแผ่บุญ กราบสักการะมูลคันธกุฎีที่พระพุทธองค์ทรงจำพรรษาแรก และยสเจตียสถาน สถานที่แห่งความไม่ขัดข้อง ไม่มีความวุ่นวาย เป็นเจดีย์ขนาดเล็กมีอาคารสี่ เหลี่ยมมุงไว้เป็นอย่างดี สถานที่นี้เชื่อกันว่าพระพุทธองค์ทรงแสดงอิทธาภินิหาร โปรดพระยสกุลบุตรผู้เป็นบุตรเศรษฐีแห่งเมืองพาราณสี ด้วยอนุปพพิกถา ในข้อธรรมที่แสดงทาน ศีล สวรรค์ เนกขัมมะ กามาทีนพ ตามลำดับ เป็นผลให้ยสมาณพได้ ดวงตาเห็นธรรม และให้บิดาได้เป็นปฐมอุบาสก มารดาและภรรยาได้เป็นปฐมอุบาสิกา ณ สถานที่นี้อีกด้วย

เพล- กินอาหารกลางวัน  แล้วออกเดินทางไปสนามบิน 

         
เส้นทาง พาราณสี-กรุงเทพ
เที่ยวบิน ระหว่างประเทศ
6E97 สายการบิน INDIGO AIRLINES
    พาราณสี-กรุงเทพ
     เวลา  14.55-19.50 น.


เช็คอินบัตรโดยสารและโหลดสัมภาระ เตรียมตัวกลับบ้านกัน

14.55 น. ได้เวลาเครื่องออก มุ่งหน้าสู่กรุงเทพ 
*ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง  25 นาที 
นอนหลับพักผ่อนบนเครื่องบิน 
19.50 น. ถึงสุวรรณภูมิ  สวัสดีประเทศไทย


จบโปรแกรมทัวร์-

              
หมายเหตุ- โปรแกรมการเดินทาง อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของช่วงเวลา และสถานการณ์เฉพาะหน้า
     
ราคาทัวร์ -  23,500 บาท

    
 
เงื่อนไข-  
การพักวัด นอนแยกชาย-หญิง ไม่มีจัดให้นอนเดี่ยว
ค่าวีซ่าอินเดีย  
เป็น E-Visa อายุวีซ่า 60 วัน Double Entry
ถ้าต้องการทำวีซ่าแบบปกติ 
อายุวีซ่า 6-12 เดือน Multiple Entry ต้องจ่ายเพิ่ม *กรุณาโทรสอบถามราคา


ส่วนลดพิเศษ-  (หักจากการจ่ายเงินงวดสุดท้าย)
มีวีซ่าอินเดียอยู่แล้ว หรือ ทำวีซ่าเอง ลด 2,700 บาท (ค่า e visa)
พระสงฆ์และแม่ชี ลดราคา 3,000 บาท  (เฉพาะกรณีที่มีหนังสือสุทธิ)
 

ราคานี้รวม-
ค่าตั๋วเครื่องบิน สายการบินตามที่ระบุในโปรแกรม
  
เส้นทาง Bangkok-Varanasi-Bangkok
ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ไทย-อินเดีย

ค่าวีซ่าอินเดีย *ประเภท E-visa 
อาหารมื้อหลักทุกมื้อ รวม ชา กาแฟ ของหวาน และผลไม้
ค่าน้ำดื่ม (น้ำเปล่าบรรจุขวด) ไม่จำกัดจำนวน
 แต่กรุณาดื่มอย่างรู้คุณค่า
ที่พัก 
วัดไทย พักห้องละ 4-6 ท่าน (หรือแล้วแต่ทางวัดจะจัดให้)
พักแยกชาย-หญิง  
เป็นห้องพัดลม มีห้องน้ำในตัว

เงินทำบุญ ค่าธรณีสงฆ์-ค่าห้องพัก-ค่าน้ำค่าไฟ
เงินทำบุญ ค่าอาหาร
เงินทำบุญ ถวายพระสงฆ์ นำพาไหว้พระสวดมนต์

ค่ารถปรับอากาศตลอดเส้นทาง
ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ต่างๆ เฉพาะตามที่ระบุในโปรแกรม
ค่าบริการ หัวหน้าทัวร์คนไทย 

ค่าบริการ Escort ท้องถิ่น
ประกันอุบัติเหตุ-  มิตรแท้ ประกันภัย
วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท 
เงื่อนไข- ภายใต้ข้อตกลงที่มีไว้กับบริษัทประกันชีวิต 
ครอบคลุม เฉพาะกรณีเกิดอุบัติเหตุ
ไม่ครอบคลุม กรณีเจ็บป่วย เป็นไข้หวัด ท้องเสีย หรือ อาหารเป็นพิษ 
    

ราคานี้ไม่รวม-
ค่ากล้องถ่ายรูป และ ค่ากล้องวีดีโอ ซึ่งเรียกเก็บเป็นบางสถานที่
ค่าทิป หัวหน้าทัวร์คนไทย 
ค่าทิป ทีมงานอินเดีย ไกด์ท้องถิ่น คนขับรถ เด็กรถ
ค่าทิป เด็กยกกระเป๋า
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในรายการ

ค่าทิป-  (ให้ในวันสุดท้าย ของการเดินทาง)
ทีมงานอินเดีย (ไกด์ท้องถิ่น คนขับรถ เด็กรถ) 
เผื่อเงินไว้ประมาณ 1,200 รูปี หรือ 600 บาท สำหรับ 6 วัน ในอินเดีย
เด็กยกกระเป๋า ควรให้ไม่ต่ำกว่า 20 รูปี 
ต่อครั้ง
หัวหน้าทัวร์คนไทย แล้วแต่ความพอใจ


อาหารมื้อเย็น 
(ท่านใดถือศีล 8 ไม่กินอาหารเย็น ไม่คืนค่าอาหาร เงินทำบุญวัดทั้งหมด)
ค่าธรณีสงฆ์ ค่าอาหาร 
ในการเข้าพักที่วัด ทางเราได้จัดเตรียมเงินทำบุญ ถวายเป็นค่าธรณีสงฆ์ ค่าน้ำค่าไฟ ค่าอาหาร ไว้แล้ว ตามความเหมาะสม ถ้าใครต้องการจะทำบุญเพิ่มก็แล้วแต่ศรัทธา


 

การชำระเงิน


1) จ่ายมัดจำ+ตั๋ว จำนวน 10,000 บาท  
ทันทีที่จอง *ยึดมัดจำถ้าขอเลิกการเดินทาง
 
2) จ่ายส่วนที่เหลือ จำนวน 13,500 บาท จ่ายภายในวันที่  10 กันยายน 2562

 

                   

เงื่อนไขการให้บริการ
จองล่วงหน้าตามช่วงเวลาที่กำหนด ชำระเงินตามเงื่อนไขข้างต้น
ขอยกเลิกการเดินทาง ยึดเงินมัดจำ และหักค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง และ/หรือ ขอยกเลิกการเดินทาง น้อยกว่า 30 วัน เก็บค่าใช้จ่ายเต็มจำนวน เมื่อท่านออกเดินทางกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง เช่น ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมื้อ หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  กรณีที่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศในรายการเดินทาง หรือ กรณีความล่าช้าจากสายการบิน การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล ทางเราขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  เมื่อท่านตกลงชำระเงิน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
            
ขั้นตอนง่ายๆในการจองทริปกับเรา
1 
คลิกเพื่อจองทริป คลิกตรวจรายชื่อ คลิกเพื่อโอนเงิน คลิกเพื่อส่งเอกสาร
       
บริการของเรา
คำแนะนำ เตรียมของ ฝากแลกเงิน จองโรงแรม
         
      
  ถ้ามีปัญหาสั่งพิมพ์ไม่ได้ กรุณาโทรแจ้ง 024054561, 0816928233 
หรือส่ง email แจ้งขอโปรแกรมได้ที่ info@wanramtang.com
 
               
พระมหาเจดีย์พุทธคยา
 
             
พระพุทธเมตตา
            
ต้นพระศรีมหาโพธิ์
         
ที่พัก
 
 วัดไทยพุทธคยา
เป็นวัดแห่งแรกในต่างประเทศ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2500
ตั้งอยู่ในเมืองพุทธคยา  สถานที่ตรัสรู้ธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
             
อู่บุญ
  
พระอุโบสถ ร่วมทำวัตรสวดมนต์เช้า-เย็น
         
ลานโพธิ์ 935
 
ลานโพธิ์ ลานปฏิบัติธรรม เช้าและค่ำ
           
อู่ข้าว
    
  
อู่ข้าว  โรงครัวและสถานที่รับประทานอาหาร
              
อู่น้ำ
    
  
อู่น้ำ เรือนน้ำปานะ รับประทานของว่างและเครื่องดื่ม
มีสัญญาณ WIFI สามารถเล่นเนท ติดต่อทางบ้านได้
          
อู่นอน
   
  
ห้องพักรวม สำหรับผู้ไปปฏิบัติธรรม ห้องน้ำในตัว
     
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ที่อยู่ แผนที่ วันแรมทาง
บ้านวันแรมทาง
1/60 ซ. อนามัยงามเจริญ 12 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150
โทรศัพท์  024054561
แฟกซ์  024054560
มือถือ - ปลา 0898119139 (AIS)
มือถือ - นุ้ย 0816928233 (DTAC)
Email info@wanramtang.com  และ  wanramtang@hotmail.com
Line ID/โทรศัพท์ wanramtang3 / 0876997475
 
วันทำงาน วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
วันอาทิตย์ หยุดงาน งดการติดต่อทุกเรื่อง
ถ้าไม่รับสายหรือโทรไม่ติด กรุณาส่งเป็นข้อความ sms ส่ง email หรือ Line

        

หรือติดต่อผ่านระบบอัตโนมัติ ด้านล่างนี้

 


ชื่อ :  *
เบอร์โทรศัพท์ :  *
อีเมล :  *
ชื่อทริปเดินทาง :  *
วันที่เดินทาง :  *
ต้องการ : จองทริป
สอบถาม
หัวข้อที่ต้องการสอบถาม :
รายละเอียด :โปรแกรม พุทธคยา

พุทธคยาเย็นใจ
พุทธคยาเย็นใจ
พุทธคยาเย็นใจ
พุทธคยาเย็นใจ
พุทธคยาเย็นใจใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/06037
ติดต่อเรา
โปรแกรมการเดินทาง
แพ็คเกจ เที่ยวอินเดีย
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


อุณหภูมิ พยากรณ์อากาศ
ร่วมบุญกับ วันแรมทาง


Copyright © 2007-2037 สงวนลิขสิทธิ์ภาพและบทความที่จัดทำขึ้นโดยเว็บไซต์ ห้ามลอกโดยเด็ดขาด
ติดต่อเรา
บริษัท อัพเดททัวร์แอนด์ทราเวล จำกัด
เลขที่ 1/60 ซอยอนามัยงามเจริญ 12 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150
โทรศัพท์ : 024054561 , 0816928233 (dtac) , 0898119139 (ais) โทรสาร : 024054560
Email : info@wanramtang.com , wanramtang@hotmail.com
Line ID: wanramtang3