19-24 มิถุนายน 50 : เดลลี-อัคร...
ReadyPlanet.com


19-24 มิถุนายน 50 : เดลลี-อัครา(ทัชมาฮาล)-ชัยปุระ
avatar
วันแรมทาง


หลังจากการเดินทางรอนแรมสำรวจเส้นทาง ที่ “สิกขิม” กันแล้ว เราวางแผนจะไปเยี่ยม “ทัชมาฮาล” กันซักหน่อย

ใครที่สนใจและต้องการร่วมเดินทางไป "ทัชมาฮาล" กับเรา รีบติดต่อมานะคะ โปรแกรมการเดินทางเราวางไว้แล้ว เชิญอ่านดูได้จ้า...
:)

เส้นทางทริป  ทัชมาฮาล  “เดลี-อัครา-ชัยปุระ” (6 วัน 5 คืน) 

กำหนดการเดินทาง

วันที่ 19 – 24 มิถุนายน 2550            

 

วันแรก             วันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2550

                        ออกเดินทางจากกรุงเทพมหานคร สู่ “เดลี” นคร 7 ราชธานี

12.00    พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประตู 10 เคาน์เตอร์สายการบิน Indian Airline เพื่อ Check in บัตรโดยสารและโหลดสัมภาระ

                *** สำหรับใครที่สนใจจะร่วมทริปนี้ ต้องนั่งเครื่องมาลงที่ "นิวเดลี" กันเองค่ะ จะไม่มีทีมงานของเรานั่งเครื่องบินไปพร้อมคุณด้วย โดยที่เราจะรอรับทุกท่านอยู่ที่สนามบิน "นิวเดลี" นะคะ  *** 

14.00    ได้เวลาเหิรฟ้าสู่เมืองเดลี ประเทศอินเดีย โดยสายการบิน Indian Airline เที่ยวบินที่ IC 854 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง (เวลาในประเทศอินเดีย ช้ากว่าเวลาในประเทศไทย 1.30 ชั่วโมงพอดี)

16.40    ถึงแผ่นดินอินเดีย ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิราคานธี เมืองเดลี ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว ต่อรถปรับอากาศ เข้าไปพักผ่อนที่โรงแรม (Regent Continental หรือ Singh Continental หรือเทียบเท่า) ให้หายเหนื่อยจากการเดินทางกันตามอัธยาศัย

ค่ำ         มาทานอาหารค่ำพร้อมกันที่ห้องอาหารของโรงแรม วันนี้พักผ่อนแบบสบายๆ เก็บแรงไว้ไปสัมผัสเสน่ห์ของอินเดียแบบเต็มๆ ในวันรุ่งขึ้น 

 

 

วันที่ 2               วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2550                    

“อัครา” นครแห่งความรัก “ทัชมาฮาล” อนุสรณ์รักเหนือกาลเวลา

“อัครา ฟอร์ด” ป้อมปราการอัครา

07.00    ทานอาหารเช้าพร้อมกันที่ห้องอาหารของโรงแรม แล้วเตรียมตัวเดินทางสู่เมืองอัครา (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) อัครา เป็นนครแห่งความรัก ที่ตั้งของทัชมาฮาล(Taj Mahal) อนุสรณ์สถานแห่งความรักที่โด่งดังที่สุดในโลก 

12.00    ถึงอัครา เข้าไปเก็บสัมภาระ และทานอาหารกลางวันที่โรงแรมที่พัก โรงแรม Pushpa Villa หรือ Ganga Ratan หรือเทียบเท่า

13.30    ท้องอิ่มเรียบร้อย ไปเที่ยวต่อกันเลย เริ่มกันที่อนุสรณ์สถานแห่งความรักที่เป็นอมตะ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก “ทัชมาฮาล” ชมความงดงามอลังการที่สร้างสรรค์ขึ้นด้วยอนุภาพแห่งรัก ของเจ้าชายชาร์จาฮาน ที่มีต่อพระนางมุมตัส มาฮาล มเหสี ทัชมาฮาลเป็นพระราชวังหินอ่อนสีขาวประดับประดาด้วยอัญมณีล้ำค่า และได้รับการยกย่องว่าเป็นไข่มุกแห่งอัครา เป็นหนึ่งในสถาปัตยกรรมที่สวยที่สุดในโลก และเป็นอนุสรณ์แห่งความรักที่ยิ่งใหญ่เหนือกาลเวลา

-  จากนั้นไปชมความยิ่งใหญ่ของ ป้อมปราการอัครา (Agra Fort) พระราชวังที่ยิ่งใหญ่และมีกษัตริย์แห่งราชวงศ์โมกุลใช้เป็นพระราชวังสืบต่อมาถึง 3 รัชกาล แล้วยังเป็นอนุสรณ์แห่งความหลังและลมหายใจสุดท้ายที่น่าเศร้าของเจ้าชายชาร์จาฮาน ที่สวยไม่แพ้ทัชมาฮาลเลย 

18.00    ได้เวลาท้องร้อง กลับเข้าไปทานอาหารเย็นที่โรงแรม และพักผ่อนกันตามอัธยาศัย 
            วันรุ่งขึ้นเราจะไปเยือนชัยปุระ นครแห่งชัยชนะกัน
 

 

วันที่ 3               วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2550           

“ชัยปุระ” นครสีชมพู นครแห่งชัยชนะ  

พระราชวังแอมเบอร์

 

 07.00    พร้อมกันที่ห้องอาหารของโรงแรม ทานอาหารเช้า และออกเดินทางไปชัยปุระ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง)

-  ระหว่างทางสู่ชัยปุระ แวะที่ พระราชวังแอมเบอร์ (Amber Palace) ซึ่งเป็นป้อมปราการด้วย จึงมีชื่อเรียกอีกชื่อว่า ป้อมปราการแอมเบอร์ (Amber Fort) ในห้องต่างๆ ของพระราชวังแอมเบอร์ ตกแต่งด้วยการแกะสลักลวดลายเครือเถาและฝังกระจกชิ้นเล็กๆ สะท้อนแสงสีที่แตกต่างและให้ภาพที่สวยงามแปลกตา

12.00    ถึงชัยปุระ เข้าไปเก็บของ และทานอาหารกลางวันที่โรงแรมที่พักก่อน (โรงแรม Arya Niwas หรือเทียบเท่า)

อิ่มอร่อยกันแล้ว ไปชมความยิ่งใหญ่และงดงามของนคร “ชัยปุระ” (Jaipur) นครแห่งชัยชนะ หรือ “นครสีชมพู”  ชัยปุระเป็นเมืองหลวงของรัฐราชสถาน ซึ่งได้รับการออกแบบวางผังเมืองอย่างสวยงาม เป็นเมืองที่สร้างขึ้นใหม่โดยท่านมหาราชา ไสว ชัย สิงห์ ที่ 2 เป็นชุมชนศิลปินและช่างฝีมือ มีชื่อเสียงด้านการผลิตสินค้าหัตถกรรมหลากหลายชนิด ชัยปุระได้รับสมญานาม “นครสีชมพู” (Pink City) เพราะเมืองถูกทาสีชมพูเพื่อต้อนรับการเสด็จเยือนของ Prince of Wale ซึ่งต่อมาคือ King Edward VII แห่งสหราชอาณาจักร  

-  แวะเที่ยวกันที่ City Palace มหาราชา ไสว ชัย สิงห์ ที่ 2 ได้ย้ายเมืองหลวงจาก พระราชวังแอมเบอร์ มายัง “ชัยปุระ” และได้สร้างพระราชวังขึ้นใหม่ใจกลางเมือง ปัจจุบันเรียกว่า City Palace ภายใน City Palace เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ แสดงของใช้ส่วนพระองค์ของมหาราชาแห่งเมืองชัยปุระ แม้ยุคนี้จะไม่มีมหาราชาอีกต่อไป แต่ City Palace แห่งนี้ก็ยังเป็นสมบัติส่วนพระองค์ และชาวเมืองชัยปุระบางส่วนก็ยังนับถือพระองค์อยู่แม้พระองค์จะไม่มีอำนาจใดๆ แล้วก็ตาม

-  ได้เวลาช๊อปปิ้ง ที่นี่มีผลิตภัณฑ์หัตถกรรมพื้นบ้านหลากหลายชนิด อาทิ เครื่องประดับ ผ้าทอ แกะสลักหิน เครื่องปั้นดินเผา กระดาษสา และเครื่องหนังที่ทำจากหนังอูฐ

19.00    หมดแรงข้าวกลางวันแล้ว กลับเข้าโรงแรมที่พัก ไปเติมพลังด้วยอาหารค่ำ
            และพักผ่อนเก็บแรงไว้ตะลุยเดลีในวันรุ่งขึ้น
  

 

วันที่ 4               วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2550                   

พระราชวังสายลม แห่งชัยปุระ  

สู่เดลีเก่า ราชกัจ จามามัสยิด เรดฟอร์ด

  

07.00    พร้อมกันที่ห้องอาหารของโรงแรม จัดการอาหารเช้าเรียบร้อย ออกเดินทางสู่เดลี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง) 

-  ระหว่างทาง แวะถ่ายรูปที่ พระราชวังสายลม (Palace of the Wind) วังเดิมที่ปัจจุบันตั้งอยู่ในตลาดใจกลางเมือง จุดที่จะชมพระราชวังนี้ได้ดีที่สุด คือต้องข้ามถนนไปยืนชมจากฝั่งตรงข้าม 

13.00    ถึงโรงแรมที่พักในเดลี โรงแรม Regent Continental หรือ Singh Continental หรือเทียบเท่า รับประทานอาหารกลางวันตามระเบียบ แล้วไปสัมผัสบรรยากาศเมืองหลวงของอินเดียกัน  

-  ราชกัจ (Raj Gat – Gandhi Memorial Musuem) อนุสรณ์สถานอันสงบร่มเย็นของท่านมหาตมะ คานธี มีการจุดประทีปบูชาไว้ตลอดเวลา และโรยกลีบดอกไม้หลากสีเป็นมาลาบูชา 

-  จามา มัสยิด (JAMA MASJID) ยุคที่จักรวรรดิโมกุลเรืองอำนาจ มัสยิดที่ใหญ่ที่สุดของอินเดีย สร้างในสมัยที่ราชวงศ์โมกุลซึ่งเป็นชาวมุสลิมจากเปอร์เซีย ปกครองอินเดีย 

-  เรดฟอร์ด (Red Fort) เป็นป้อมปราการและพระราชวังในราชวงศ์โมกุล สร้างโดยกษัตริย์ชาห์ จาฮัน เป็นป้อมปราการและพระราชวังที่ยังคงเป็นสัญลักษณ์ของความโอ่อ่าและพลังอำนาจ ตั้งอยู่หลังกำแพงหินทรายสีแดง 

18.30    กลับเข้าโรงแรมที่พัก เติมพลังด้วยอาหารค่ำ  

20:30    ชม การแสดงแสงสีเสียง เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของอินเดีย โดยมี เรดฟอร์ด (Red Fort) เป็นฉากประกอบ 

22:00    กลับเข้าสู่โรงแรมที่พัก เข้านอนพักผ่อนเก็บแรงไว้ตะลุยเดลีต่อในวันรุ่งขึ้น

 

 

วันที่ 5               วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2550                  

เดลีใหม่ อินเดียเกท กุตุปมีนาร์

พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ บ้านนางอินทิรา คานธี  

 

07.00    พร้อมกันที่ห้องอาหารของโรงแรม จัดการอาหารเช้าเรียบร้อย ออกเดินทางสู่เดลีใหม่ นำชมเมือง 

-  India Gate ประตูชัยที่สร้างขึ้นเลียนแบบประตูชัยของปารีส เพื่อเป็นอนุสรณ์ระลึกถึงทหารที่เสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่ 1 จากนั้นพาท่านนั่งรถชมรัฐสภาที่สร้างตามแบบสถาปัตยกรรมอังกฤษ 

            -  หอสูง กุตุป มีนาร์ (Tower of Victory) หอคอยแห่งชัยชนะ สูง 72.5 เมตร สัญลักษณ์ของกรุงเดลี ที่สร้างขึ้น เพื่อฉลองชัยของชาวมุสลิมบนแผ่นดินอินเดีย ใกล้กับหอคอยมีมัสยิดเก่าแก่ โบราณสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่ง โดยบริเวณนี้เรียกว่า กุตุป คอมเพล็กซ์ ซึ่งองค์การยูเนสโกของสหประชาชาติได้ประกาศยกย่องให้เป็นมรดกโลกด้านวัฒนธรรม  

- National Museum พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ  

13.00    รับประทานอาหารกลางวัน 

- Indira Gandhi Memorial Museum อดีตบ้านพักของนางอินทิรา คานธี ปัจจุบันถูกดัดแปลงเป็นพิพิธภัณฑ์ ภายในมีการแสดงสิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัว ชุดส่าหรีที่มีรอยคราบเลือดจากวันที่ถูกรอบสังหารในปี 1984 ภาพถ่ายต่างๆ รวมถึงสถานที่อันเป็นจุดที่นางอินทิรา คานธี ล้มลงในนาทีที่ถูกลอบยิงโดยบอดี้การ์ดส่วนตัวของนางเอง 

-  เลือกซื้อของฝากหลากหลาย ที่ตลาดย่านจันปาทร์ 

19.00    แพ็คของเตรียมกลับบ้านกัน

ทานอาหารค่ำมื้อส่งท้ายอินเดียให้เรียบร้อย แล้วออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติ อินทิรา คานธี 

*** ด้วยเหตุที่ว่า ทริปสำรวจของเรายังไม่สิ้นสุดลงแค่นี้ สำหรับใครที่สนใจจะร่วมทริป "ทัชมาฮาล" กับเรา จะต้องนั่งเครื่องกลับ "กรุงเทพ" กันเองค่ะ จะไม่มีทีมงานของเรานั่งเครื่องบินไปพร้อมคุณด้วย โดยที่เราจะส่งทุกท่านขึ้นเครื่องอยู่ที่สนามบิน "กรุงนิวเดลี" นะคะ  ***

00.50    บอกลาอินเดีย ออกเดินทางกลับสู่มาตุภูมิ โดยสายการบิน Indian Airline เที่ยวบินที่ IC 853 หลับพักผ่อนบนเครื่องบิน

 

 

วันที่ 6               วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2550  

กรุงเทพมหานคร

 

06.15     เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับมุมมองใหม่ๆ ในโลกใบเดิม โลกที่แคบลงเสมอเมื่อการเดินทางสิ้นสุด....สวัสดีเมืองไทย

 ___________________________________________________________________ ผู้ตั้งกระทู้ วันแรมทาง กระทู้ตั้งโดยเว็บมาสเตอร์ :: วันที่ลงประกาศ 2007-05-14 15:51:25 IP : 58.9.30.161ความคิดเห็นที่ 82 (1155951)
avatar
คนแรมทาง

สวัสดีค่ะคุณปอง

ถ้าอยากพาคุณแม่ไป รอให้อากาศที่อินเดียดีกว่านี้อีกหน่อยนะคะ ช่วงนี้ที่อินเดียร้อนมากๆ ค่ะ ควรจะประมาณช่วงปลายเดือนกันยายนถึงเดือนมีนาคมถึงจะดีค่ะ ไม่แน่นะคะ อาจจะได้ไปทริปเดียวกับแม่นุ้ย เพราะตั้งใจจะพาแม่ไปเที่ยวเหมือนกัน แต่วางแผนไว้ว่าจะพาไปแคชเมียร์ด้วยค่ะ ถ้าแผนการณ์ลงตัวแล้วจะติดต่อไปนะคะ หรือถ้าสนใจทริปไหนที่เราลงโปรแกรมไว้แล้ว ก็ติดต่อเข้ามาคุยกันในรายละเอียดได้ค่ะ

ขอบคุณที่สนใจทริปของเรานะคะ :)

ผู้แสดงความคิดเห็น คนแรมทาง ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2008-04-27 15:47:32 IP : 222.123.90.221


ความคิดเห็นที่ 81 (1154731)
avatar
ปอง
อยากพาแม่ไปเที่ยวจังใครพาผมกับแม่ไปได้บ้าง  085170-6465
ผู้แสดงความคิดเห็น ปอง วันที่ตอบ 2008-04-26 22:54:03 IP : 58.9.42.185


ความคิดเห็นที่ 80 (764614)
avatar
คนรอนแรม

ตอนนี้เรามีเดินทางกัน 2 ช่วงนะคะ

ช่วงแรกเดินทางวันที่ 13-18 พฤศจิกายน 2550 ลองเข้าไปอ่านรายละเอียดกันได้ที่นี่ค่ะ http://www.wanramtang.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=447222&Ntype=1

หรือถ้ามีเวลาเยอะๆโดยไม่ติดปัญหาเรื่องลางาน ก็ลองดูอีกทริปนึงก็ได้ค่ะ เดินทางวันที่ 1-10 ธันวาคม 2550 เส้นนี้เราเพิ่มการไปขี่อูฐท่องทะเลทรายกันด้วยค่ะ ลองเข้าไปอ่านรายละเอียดกันได้ที่นี่ค่ะ http://www.wanramtang.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=539452&Ntype=1

หรือจะโทรมาคุยกันก่อนก็ได้ค่ะ Tel. 028181271 หรือ มือถือ 08-9811-9139 , 08-1692-8233

ผู้แสดงความคิดเห็น คนรอนแรม ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2007-09-01 23:27:56 IP : 58.9.32.62


ความคิดเห็นที่ 79 (764593)
avatar
ทิพ
อยากไปเที่ยวด้วยจังเลย มีเวลาว่างมาก ทำไงถึงจะได้ไปด้วยคะ ฃ่วยบอกที  ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ
ผู้แสดงความคิดเห็น ทิพ วันที่ตอบ 2007-09-01 22:59:31 IP : 58.8.87.212


ความคิดเห็นที่ 78 (715660)
avatar
คนรอนแรม

Thank you จ้าน้องพลอย อ่ะพี่ลงลิงค์รีวิวพลอยจ๋าให้อีกที จะได้คลิ๊กเข้าไปดูกันง่ายๆนะ

http://www.hflight.net/forum/m-1184057098/

พี่เข้าไปดูมาแล้ว เด็ดๆ ดูได้จุใจมากเลยน้อง

ผู้แสดงความคิดเห็น คนรอนแรม ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2007-07-20 09:16:20 IP : 58.9.27.106


ความคิดเห็นที่ 77 (715503)
avatar
พลอยจ๋า

ทำ รีวิว ทัชมาฮาล เสร็จแล้วค่า  มีรูปและประวัติเยอะแยะเลย สนใจอยากไปดูก็ คลิ๊กไปได้นะคะ  สวยมากๆ คะ เดินทางสะดวกสบาย พี่วันแรมทางเค้าจัดรถ 7 ที่นั่งอย่างดี บริการเราสุดๆ เลยล่ะคะ  ประทับใจพลอยจ๋ามากๆ เลยเส้นทางนี้.. อลังดการสมกับเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกจริงๆ

คลิ๊ก ดู รูปรีวิวทัชมาฮาล 118 รูปคะhttp://www.hflight.net/forum/m-1184057098/

อยากมีประสบการณ์ดีๆ ที่ประทับใจอินเดียแบบพลอยจ๋า  ลองไปเที่ยวกับพี่วันแรมทางดูซิคะ  แล้วจะรู้ว่า อินเดียไปครั้งเดียวไม่เคยพอจริงๆ

ผู้แสดงความคิดเห็น พลอยจ๋า วันที่ตอบ 2007-07-19 23:35:04 IP : 222.123.151.94


ความคิดเห็นที่ 76 (707134)
avatar
คนรอนแรม

ขอบคุณที่ชอบค่ะ เดี๋ยวถ้ามีจัดทริปแบบนี้อีกจะส่งข่าวให้ทราบจ้า ไม่ลืม..ไม่ลืมแน่นอน  อิอิ

ทริปสำรวจนี่มันสนุกมากจริงๆๆ

ผู้แสดงความคิดเห็น คนรอนแรม ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2007-07-12 15:17:35 IP : 222.123.32.211


ความคิดเห็นที่ 75 (707104)
avatar
P"Nok

ชอบจัง อยากไปร่วมทริปด้วย โอกาสหน้าคงมีนะคะ มีทริปใหม่ mail ให้ทราบด้วยค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น P"Nok วันที่ตอบ 2007-07-12 14:00:31 IP : 58.181.145.220


ความคิดเห็นที่ 74 (698630)
avatar
คนแรมทาง

ก็คงจบทริปนี้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะ ว่างๆ จะคัดรูปเก็บตกมาให้ได้ดูกัน หวังว่าคงเต็มอิ่มกันพอสมควรนะจ๊ะ :) 

ผู้แสดงความคิดเห็น คนแรมทาง ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2007-07-07 00:10:10 IP : 58.9.34.148


ความคิดเห็นที่ 73 (698629)
avatar
คนแรมทาง
image

ก่อนกลับก็ต้องช๊อปปิ้งของฝากกันหน่อย ที่ตลาดย่านจันปาทร์ เป็นแหล่งรวมของฝากของที่ระลึกแทบทุกประเภทไว้ครบครัน แต่เป็นแหล่งละลายทรัพย์นักท่องเที่ยว ราคาต้องต่อรองเยอะๆ หน่อยนะ

ผู้แสดงความคิดเห็น คนแรมทาง ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2007-07-07 00:08:21 IP : 58.9.34.148


ความคิดเห็นที่ 72 (698618)
avatar
คนแรมทาง
image

อีกรูปนะ

ผู้แสดงความคิดเห็น คนแรมทาง ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2007-07-07 00:04:15 IP : 58.9.34.148


ความคิดเห็นที่ 71 (698617)
avatar
คนแรมทาง
image

สัญลักษณ์อีกอย่างของกรุงเดลลี คือหอคอย กุตุป มีนาร์ (Tower of Victory) มีความสูงถึง 72.5 เมตร องค์การยูเนสโกได้ประกาศยกย่องให้เป็นมรดกโลกด้านวัฒนธรรมด้วย
ผู้แสดงความคิดเห็น คนแรมทาง ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2007-07-07 00:03:43 IP : 58.9.34.148


ความคิดเห็นที่ 70 (698615)
avatar
คนแรมทาง
image

และอีกที่ซึ่งขาดไม่ได้เมื่อมาเยือนเดลลี นั่นคือ อินเดีย เกท (India Gate)
ผู้แสดงความคิดเห็น คนแรมทาง ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2007-07-07 00:01:28 IP : 58.9.34.148


ความคิดเห็นที่ 69 (698614)
avatar
คนแรมทาง
image

และเมื่อมาถึงเดลี เราก็ต้องไปทำความเคารพเจ้าของประเทศกันที่ ราชกัจ อนุสรณ์สถานที่รำลึกถึงท่านมหาตมะ คานธี

ผู้แสดงความคิดเห็น คนแรมทาง ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2007-07-06 23:59:51 IP : 58.9.34.148


ความคิดเห็นที่ 68 (698613)
avatar
คนแรมทาง
image

ส่วนที่นี่เป็นวัดฮินดู แต่พวกเราไม่ได้เข้าไปด้านในนะ
ผู้แสดงความคิดเห็น คนแรมทาง ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2007-07-06 23:57:06 IP : 58.9.34.148


ความคิดเห็นที่ 67 (698612)
avatar
คนแรมทาง
image

บรรยากาศด้านในมัสยิด จากความร้อนของแสงแดดด้านนอก พอเข้ามาในนี้เย็นสบายดีจัง ศาสนสถานแทบทุกที่และทุกศาสนาจะให้ความรู้สึกนี้นะ สงบ เย็น ผ่อนคลาย สัมผัสได้ด้วยใจและความรู้สึก
ผู้แสดงความคิดเห็น คนแรมทาง ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2007-07-06 23:56:10 IP : 58.9.34.148


ความคิดเห็นที่ 66 (698610)
avatar
คนแรมทาง
image

ถึงเดลลีเราก็ไปเที่ยวต่อกันที่จามา มัสยิด เป็นมัสยิดที่ใหญ่ที่สุดในอินเดีย ดีนะที่เรามาถึงตอนบ่าย เพราะวันนั้นเป็นวันศุกร์ซึ่งเป็นวันที่มีพิธีละหมาดใหญ่ ถ้ามาตอนที่พิธียังไม่จบเค้าคงไม่เปิดให้เข้ามาชมน่ะ
ผู้แสดงความคิดเห็น คนแรมทาง ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2007-07-06 23:52:47 IP : 58.9.34.148


ความคิดเห็นที่ 65 (698606)
avatar
คนแรมทาง
image

หมองูท่านนี้ก็อยู่หน้าพระราชวังสายลม
ผู้แสดงความคิดเห็น คนแรมทาง ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2007-07-06 23:49:30 IP : 58.9.34.148


ความคิดเห็นที่ 64 (698604)
avatar
คนแรมทาง
image

รุ่งเช้าก็วันต่อมา เราจะออกเดินทางจากชัยปุระกลับไปเดลลีกัน ก่อนโบกมือลาเมืองนี้ เราก็แวะถ่ายรูปกันที่พระราชวังสายลมหน่อย แต่เสียดายที่ช่วงนี้เป็นฤดูซ่อมบำรุงน่ะ เลยได้ภาพสวยแปลกแบบนี้ พระราชวังสายลมยามที่เต็มไปด้วยนั่งร้าน
ผู้แสดงความคิดเห็น คนแรมทาง ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2007-07-06 23:47:40 IP : 58.9.34.148


ความคิดเห็นที่ 63 (698598)
avatar
คนแรมทาง
image

มุมกว้าง หลงรักลวดลายของที่นี่จัง
ผู้แสดงความคิดเห็น คนแรมทาง ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2007-07-06 23:42:01 IP : 58.9.34.148


ความคิดเห็นที่ 62 (698590)
avatar
คนแรมทาง
image

บานนี้ก็สวย ชอบๆ
ผู้แสดงความคิดเห็น คนแรมทาง ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2007-07-06 23:35:31 IP : 58.9.34.148


ความคิดเห็นที่ 61 (698588)
avatar
คนแรมทาง
image

นี่อีกบานหนึ่ง
ผู้แสดงความคิดเห็น คนแรมทาง ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2007-07-06 23:34:48 IP : 58.9.34.148


ความคิดเห็นที่ 60 (698586)
avatar
คนแรมทาง
image

ใกล้ๆ ให้เห็นรายละเอียดหน่อย

ผู้แสดงความคิดเห็น คนแรมทาง ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2007-07-06 23:33:13 IP : 58.9.34.148


ความคิดเห็นที่ 59 (698583)
avatar
คนแรมทาง
image

ประตูแต่ละบาน มีสีและลวดลายแตกต่างกันไป
ผู้แสดงความคิดเห็น คนแรมทาง ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2007-07-06 23:31:52 IP : 58.9.34.148


ความคิดเห็นที่ 58 (698580)
avatar
คนแรมทาง
image

นอกเหนือจากส่วนพิพิธภัณฑ์แล้ว และมุมต่างๆ ที่สวยงามของที่นี่แล้ว ส่วนนี้เป็นอีกจุดหนึ่งที่สวยมาก มีประตูงามๆ อยู่ 4 บาน ซึ่งแบ่งแยกเป็นทางเข้าออกของฝ่ายใน แต่ไม่รู้รายละเอียดอ่ะ รู้แต่ว่าประตูสวยมากกกกก

ผู้แสดงความคิดเห็น คนแรมทาง ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2007-07-06 23:29:33 IP : 58.9.34.148


ความคิดเห็นที่ 57 (698567)
avatar
คนแรมทาง
image

มาต่อกันเลย

ขอต้อนรับสู่ City Palace

ผู้แสดงความคิดเห็น คนแรมทาง ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2007-07-06 23:21:35 IP : 58.9.34.148


ความคิดเห็นที่ 56 (697291)
avatar
คนแรมทาง
จากแอมเบอร์ฟอร์ทเราไปเที่ยวที่ City Palace กันต่อ แต่วันนี้หมดเวลาแล้วอ่ะ พรุ่งนี้ค่อยมาต่อนะ
ผู้แสดงความคิดเห็น คนแรมทาง ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2007-07-05 23:59:26 IP : 58.9.25.26


ความคิดเห็นที่ 55 (697290)
avatar
คนแรมทาง
image

ความงดงามของลวดลายในห้องต่างๆ ของแอมเบอร์ฟอร์ทที่ตกแต่งด้วยกระจกสีต่างๆ
ผู้แสดงความคิดเห็น คนแรมทาง ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2007-07-05 23:57:41 IP : 58.9.25.26


ความคิดเห็นที่ 54 (697286)
avatar
คนแรมทาง
image

ประตูก็สวย หลงใหลความสวยของประตูปราสาท พระราชวังของอินเดียอ่ะ
ผู้แสดงความคิดเห็น คนแรมทาง ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2007-07-05 23:57:13 IP : 58.9.25.26


ความคิดเห็นที่ 53 (697281)
avatar
คนแรมทาง
image

ลวดลายด้านบนซุ้มประตู
ผู้แสดงความคิดเห็น คนแรมทาง ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2007-07-05 23:53:34 IP : 58.9.25.26


กระทู้นี้ไม่เปิดให้แสดงความคิดเห็น

Copyright © 2007-2037 สงวนลิขสิทธิ์ภาพและบทความที่จัดทำขึ้นโดยเว็บไซต์ ห้ามลอกโดยเด็ดขาด