19-24 มิถุนายน 50 : เดลลี-อัคร...
ReadyPlanet.com


19-24 มิถุนายน 50 : เดลลี-อัครา(ทัชมาฮาล)-ชัยปุระ
avatar
วันแรมทาง


หลังจากการเดินทางรอนแรมสำรวจเส้นทาง ที่ “สิกขิม” กันแล้ว เราวางแผนจะไปเยี่ยม “ทัชมาฮาล” กันซักหน่อย

ใครที่สนใจและต้องการร่วมเดินทางไป "ทัชมาฮาล" กับเรา รีบติดต่อมานะคะ โปรแกรมการเดินทางเราวางไว้แล้ว เชิญอ่านดูได้จ้า...
:)

เส้นทางทริป  ทัชมาฮาล  “เดลี-อัครา-ชัยปุระ” (6 วัน 5 คืน) 

กำหนดการเดินทาง

วันที่ 19 – 24 มิถุนายน 2550            

 

วันแรก             วันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2550

                        ออกเดินทางจากกรุงเทพมหานคร สู่ “เดลี” นคร 7 ราชธานี

12.00    พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประตู 10 เคาน์เตอร์สายการบิน Indian Airline เพื่อ Check in บัตรโดยสารและโหลดสัมภาระ

                *** สำหรับใครที่สนใจจะร่วมทริปนี้ ต้องนั่งเครื่องมาลงที่ "นิวเดลี" กันเองค่ะ จะไม่มีทีมงานของเรานั่งเครื่องบินไปพร้อมคุณด้วย โดยที่เราจะรอรับทุกท่านอยู่ที่สนามบิน "นิวเดลี" นะคะ  *** 

14.00    ได้เวลาเหิรฟ้าสู่เมืองเดลี ประเทศอินเดีย โดยสายการบิน Indian Airline เที่ยวบินที่ IC 854 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง (เวลาในประเทศอินเดีย ช้ากว่าเวลาในประเทศไทย 1.30 ชั่วโมงพอดี)

16.40    ถึงแผ่นดินอินเดีย ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิราคานธี เมืองเดลี ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว ต่อรถปรับอากาศ เข้าไปพักผ่อนที่โรงแรม (Regent Continental หรือ Singh Continental หรือเทียบเท่า) ให้หายเหนื่อยจากการเดินทางกันตามอัธยาศัย

ค่ำ         มาทานอาหารค่ำพร้อมกันที่ห้องอาหารของโรงแรม วันนี้พักผ่อนแบบสบายๆ เก็บแรงไว้ไปสัมผัสเสน่ห์ของอินเดียแบบเต็มๆ ในวันรุ่งขึ้น 

 

 

วันที่ 2               วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2550                    

“อัครา” นครแห่งความรัก “ทัชมาฮาล” อนุสรณ์รักเหนือกาลเวลา

“อัครา ฟอร์ด” ป้อมปราการอัครา

07.00    ทานอาหารเช้าพร้อมกันที่ห้องอาหารของโรงแรม แล้วเตรียมตัวเดินทางสู่เมืองอัครา (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) อัครา เป็นนครแห่งความรัก ที่ตั้งของทัชมาฮาล(Taj Mahal) อนุสรณ์สถานแห่งความรักที่โด่งดังที่สุดในโลก 

12.00    ถึงอัครา เข้าไปเก็บสัมภาระ และทานอาหารกลางวันที่โรงแรมที่พัก โรงแรม Pushpa Villa หรือ Ganga Ratan หรือเทียบเท่า

13.30    ท้องอิ่มเรียบร้อย ไปเที่ยวต่อกันเลย เริ่มกันที่อนุสรณ์สถานแห่งความรักที่เป็นอมตะ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก “ทัชมาฮาล” ชมความงดงามอลังการที่สร้างสรรค์ขึ้นด้วยอนุภาพแห่งรัก ของเจ้าชายชาร์จาฮาน ที่มีต่อพระนางมุมตัส มาฮาล มเหสี ทัชมาฮาลเป็นพระราชวังหินอ่อนสีขาวประดับประดาด้วยอัญมณีล้ำค่า และได้รับการยกย่องว่าเป็นไข่มุกแห่งอัครา เป็นหนึ่งในสถาปัตยกรรมที่สวยที่สุดในโลก และเป็นอนุสรณ์แห่งความรักที่ยิ่งใหญ่เหนือกาลเวลา

-  จากนั้นไปชมความยิ่งใหญ่ของ ป้อมปราการอัครา (Agra Fort) พระราชวังที่ยิ่งใหญ่และมีกษัตริย์แห่งราชวงศ์โมกุลใช้เป็นพระราชวังสืบต่อมาถึง 3 รัชกาล แล้วยังเป็นอนุสรณ์แห่งความหลังและลมหายใจสุดท้ายที่น่าเศร้าของเจ้าชายชาร์จาฮาน ที่สวยไม่แพ้ทัชมาฮาลเลย 

18.00    ได้เวลาท้องร้อง กลับเข้าไปทานอาหารเย็นที่โรงแรม และพักผ่อนกันตามอัธยาศัย 
            วันรุ่งขึ้นเราจะไปเยือนชัยปุระ นครแห่งชัยชนะกัน
 

 

วันที่ 3               วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2550           

“ชัยปุระ” นครสีชมพู นครแห่งชัยชนะ  

พระราชวังแอมเบอร์

 

 07.00    พร้อมกันที่ห้องอาหารของโรงแรม ทานอาหารเช้า และออกเดินทางไปชัยปุระ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง)

-  ระหว่างทางสู่ชัยปุระ แวะที่ พระราชวังแอมเบอร์ (Amber Palace) ซึ่งเป็นป้อมปราการด้วย จึงมีชื่อเรียกอีกชื่อว่า ป้อมปราการแอมเบอร์ (Amber Fort) ในห้องต่างๆ ของพระราชวังแอมเบอร์ ตกแต่งด้วยการแกะสลักลวดลายเครือเถาและฝังกระจกชิ้นเล็กๆ สะท้อนแสงสีที่แตกต่างและให้ภาพที่สวยงามแปลกตา

12.00    ถึงชัยปุระ เข้าไปเก็บของ และทานอาหารกลางวันที่โรงแรมที่พักก่อน (โรงแรม Arya Niwas หรือเทียบเท่า)

อิ่มอร่อยกันแล้ว ไปชมความยิ่งใหญ่และงดงามของนคร “ชัยปุระ” (Jaipur) นครแห่งชัยชนะ หรือ “นครสีชมพู”  ชัยปุระเป็นเมืองหลวงของรัฐราชสถาน ซึ่งได้รับการออกแบบวางผังเมืองอย่างสวยงาม เป็นเมืองที่สร้างขึ้นใหม่โดยท่านมหาราชา ไสว ชัย สิงห์ ที่ 2 เป็นชุมชนศิลปินและช่างฝีมือ มีชื่อเสียงด้านการผลิตสินค้าหัตถกรรมหลากหลายชนิด ชัยปุระได้รับสมญานาม “นครสีชมพู” (Pink City) เพราะเมืองถูกทาสีชมพูเพื่อต้อนรับการเสด็จเยือนของ Prince of Wale ซึ่งต่อมาคือ King Edward VII แห่งสหราชอาณาจักร  

-  แวะเที่ยวกันที่ City Palace มหาราชา ไสว ชัย สิงห์ ที่ 2 ได้ย้ายเมืองหลวงจาก พระราชวังแอมเบอร์ มายัง “ชัยปุระ” และได้สร้างพระราชวังขึ้นใหม่ใจกลางเมือง ปัจจุบันเรียกว่า City Palace ภายใน City Palace เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ แสดงของใช้ส่วนพระองค์ของมหาราชาแห่งเมืองชัยปุระ แม้ยุคนี้จะไม่มีมหาราชาอีกต่อไป แต่ City Palace แห่งนี้ก็ยังเป็นสมบัติส่วนพระองค์ และชาวเมืองชัยปุระบางส่วนก็ยังนับถือพระองค์อยู่แม้พระองค์จะไม่มีอำนาจใดๆ แล้วก็ตาม

-  ได้เวลาช๊อปปิ้ง ที่นี่มีผลิตภัณฑ์หัตถกรรมพื้นบ้านหลากหลายชนิด อาทิ เครื่องประดับ ผ้าทอ แกะสลักหิน เครื่องปั้นดินเผา กระดาษสา และเครื่องหนังที่ทำจากหนังอูฐ

19.00    หมดแรงข้าวกลางวันแล้ว กลับเข้าโรงแรมที่พัก ไปเติมพลังด้วยอาหารค่ำ
            และพักผ่อนเก็บแรงไว้ตะลุยเดลีในวันรุ่งขึ้น
  

 

วันที่ 4               วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2550                   

พระราชวังสายลม แห่งชัยปุระ  

สู่เดลีเก่า ราชกัจ จามามัสยิด เรดฟอร์ด

  

07.00    พร้อมกันที่ห้องอาหารของโรงแรม จัดการอาหารเช้าเรียบร้อย ออกเดินทางสู่เดลี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง) 

-  ระหว่างทาง แวะถ่ายรูปที่ พระราชวังสายลม (Palace of the Wind) วังเดิมที่ปัจจุบันตั้งอยู่ในตลาดใจกลางเมือง จุดที่จะชมพระราชวังนี้ได้ดีที่สุด คือต้องข้ามถนนไปยืนชมจากฝั่งตรงข้าม 

13.00    ถึงโรงแรมที่พักในเดลี โรงแรม Regent Continental หรือ Singh Continental หรือเทียบเท่า รับประทานอาหารกลางวันตามระเบียบ แล้วไปสัมผัสบรรยากาศเมืองหลวงของอินเดียกัน  

-  ราชกัจ (Raj Gat – Gandhi Memorial Musuem) อนุสรณ์สถานอันสงบร่มเย็นของท่านมหาตมะ คานธี มีการจุดประทีปบูชาไว้ตลอดเวลา และโรยกลีบดอกไม้หลากสีเป็นมาลาบูชา 

-  จามา มัสยิด (JAMA MASJID) ยุคที่จักรวรรดิโมกุลเรืองอำนาจ มัสยิดที่ใหญ่ที่สุดของอินเดีย สร้างในสมัยที่ราชวงศ์โมกุลซึ่งเป็นชาวมุสลิมจากเปอร์เซีย ปกครองอินเดีย 

-  เรดฟอร์ด (Red Fort) เป็นป้อมปราการและพระราชวังในราชวงศ์โมกุล สร้างโดยกษัตริย์ชาห์ จาฮัน เป็นป้อมปราการและพระราชวังที่ยังคงเป็นสัญลักษณ์ของความโอ่อ่าและพลังอำนาจ ตั้งอยู่หลังกำแพงหินทรายสีแดง 

18.30    กลับเข้าโรงแรมที่พัก เติมพลังด้วยอาหารค่ำ  

20:30    ชม การแสดงแสงสีเสียง เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของอินเดีย โดยมี เรดฟอร์ด (Red Fort) เป็นฉากประกอบ 

22:00    กลับเข้าสู่โรงแรมที่พัก เข้านอนพักผ่อนเก็บแรงไว้ตะลุยเดลีต่อในวันรุ่งขึ้น

 

 

วันที่ 5               วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2550                  

เดลีใหม่ อินเดียเกท กุตุปมีนาร์

พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ บ้านนางอินทิรา คานธี  

 

07.00    พร้อมกันที่ห้องอาหารของโรงแรม จัดการอาหารเช้าเรียบร้อย ออกเดินทางสู่เดลีใหม่ นำชมเมือง 

-  India Gate ประตูชัยที่สร้างขึ้นเลียนแบบประตูชัยของปารีส เพื่อเป็นอนุสรณ์ระลึกถึงทหารที่เสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่ 1 จากนั้นพาท่านนั่งรถชมรัฐสภาที่สร้างตามแบบสถาปัตยกรรมอังกฤษ 

            -  หอสูง กุตุป มีนาร์ (Tower of Victory) หอคอยแห่งชัยชนะ สูง 72.5 เมตร สัญลักษณ์ของกรุงเดลี ที่สร้างขึ้น เพื่อฉลองชัยของชาวมุสลิมบนแผ่นดินอินเดีย ใกล้กับหอคอยมีมัสยิดเก่าแก่ โบราณสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่ง โดยบริเวณนี้เรียกว่า กุตุป คอมเพล็กซ์ ซึ่งองค์การยูเนสโกของสหประชาชาติได้ประกาศยกย่องให้เป็นมรดกโลกด้านวัฒนธรรม  

- National Museum พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ  

13.00    รับประทานอาหารกลางวัน 

- Indira Gandhi Memorial Museum อดีตบ้านพักของนางอินทิรา คานธี ปัจจุบันถูกดัดแปลงเป็นพิพิธภัณฑ์ ภายในมีการแสดงสิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัว ชุดส่าหรีที่มีรอยคราบเลือดจากวันที่ถูกรอบสังหารในปี 1984 ภาพถ่ายต่างๆ รวมถึงสถานที่อันเป็นจุดที่นางอินทิรา คานธี ล้มลงในนาทีที่ถูกลอบยิงโดยบอดี้การ์ดส่วนตัวของนางเอง 

-  เลือกซื้อของฝากหลากหลาย ที่ตลาดย่านจันปาทร์ 

19.00    แพ็คของเตรียมกลับบ้านกัน

ทานอาหารค่ำมื้อส่งท้ายอินเดียให้เรียบร้อย แล้วออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติ อินทิรา คานธี 

*** ด้วยเหตุที่ว่า ทริปสำรวจของเรายังไม่สิ้นสุดลงแค่นี้ สำหรับใครที่สนใจจะร่วมทริป "ทัชมาฮาล" กับเรา จะต้องนั่งเครื่องกลับ "กรุงเทพ" กันเองค่ะ จะไม่มีทีมงานของเรานั่งเครื่องบินไปพร้อมคุณด้วย โดยที่เราจะส่งทุกท่านขึ้นเครื่องอยู่ที่สนามบิน "กรุงนิวเดลี" นะคะ  ***

00.50    บอกลาอินเดีย ออกเดินทางกลับสู่มาตุภูมิ โดยสายการบิน Indian Airline เที่ยวบินที่ IC 853 หลับพักผ่อนบนเครื่องบิน

 

 

วันที่ 6               วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2550  

กรุงเทพมหานคร

 

06.15     เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับมุมมองใหม่ๆ ในโลกใบเดิม โลกที่แคบลงเสมอเมื่อการเดินทางสิ้นสุด....สวัสดีเมืองไทย

 ___________________________________________________________________ ผู้ตั้งกระทู้ วันแรมทาง กระทู้ตั้งโดยเว็บมาสเตอร์ โพสต์และแสดงความเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น :: วันที่ลงประกาศ 2007-05-14 15:51:25 IP : 58.9.30.161ความคิดเห็นที่ 1 (632964)
avatar
boon

น่าเสียดาย อยากไปทัชมาฮาลมาก  แต่เพิ่งค้นดูเว็บและทราบรายการทัวร์นี้เมื่อวันที่ 28 พค. ซึ่งปิดรับไปแล้วตั้งแต่วันที่ 23 พค.  จากรายชื่อผู้เดินทาง แสดงว่าทีมงาน 2 คนไปเที่ยวด้วยหรือไปรับรอง  และรับลูกค้าเพียง 4 คนเท่านั้น จะได้กำไรหรือครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น boon วันที่ตอบ 2007-05-29 18:13:24 IP : 203.209.126.146


ความคิดเห็นที่ 2 (636231)
avatar
วันแรมทาง on tour

ทริปนี้ไม่ได้กำไรอะไรค่ะ พอดีว่าเราจะไปสำรวจเส้นทางอยู่แล้ว ใครอยากไปด้วยในทริปนี้ก็เท่ากับว่าไปแจมกัน หารเฉลี่ยค่ะ เพราะเราอาจจะยังดูแลได้ไม่เต็มร้อย แบบว่าต้องไปลองพร้อมๆ กันน่ะ ตอนนี้เราอยู่ที่กุสินารา พาลูกทัวร์คนแรกมาไหว้พระ เส้นสังเวชนียสถาน พรุ่งนี้จะข้ามไปเนปาลค่ะ :)

ความจริงถ้าอยากมาแจมก็ยังทันนะคะ เพราะทีมที่จะตามมาเส้นทัชมาฮาล จะเดินทางวันที่ 19 มิ.ย.ค่ะ เพียงแต่ต้องเดินทางกันเอง แล้วเราจะรอรับที่อินเดีย ถ้าสนใจก็ลองติดต่อมาได้นะ ทีมงานที่กรุงเทพยังมี สามารถจัดการให้ได้ค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น วันแรมทาง on tour วันที่ตอบ 2007-05-31 22:40:04 IP : 203.145.128.5


ความคิดเห็นที่ 3 (645529)
avatar
^_^

เราคงมีโอกาสได้เดินทางท่องอินเดียด้วยกันนะคะ แล้วก็ขอให้พี่ๆเดินทางทริปสำรวจปลอดภัยทุกคนนะคะ

ผู้แสดงความคิดเห็น ^_^ วันที่ตอบ 2007-06-06 20:59:30 IP : 124.157.145.202


ความคิดเห็นที่ 4 (651956)
avatar
BHU,

การเดินทางในอินเดีย คือการผจนภัยในโลกกว้าง  ซ้อนความหลากหลาย ปิดบังความสวยงาม ภายไต้ความลำบาก  ก่อนจะแรกแย้มเปิดหน้าต่างแห่งความสุขและรอยยิม ให้แปะเปื้อนบนใบหน้าของคุณ.......

 สนามทดสอบความถ้าทายคือความหมายคำว่า "อินเดีย"

ขอเป็นกำลังใจให้ครับ...

ผู้แสดงความคิดเห็น BHU, วันที่ตอบ 2007-06-10 14:46:26 IP : 210.212.61.251


ความคิดเห็นที่ 5 (665474)
avatar
วันแรมทาง on tour

ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะ การเดินทางครั้งนี้ได้ประสบการณ์มากมายหลายอย่าง ทั้งดีและร้ายบ้าง แต่ก็นับว่าเป็นสิ่งแปลกใหม่ในชีวิตที่ครั้งหนึ่งได้ลอง เป็นการทดสอบความอดทนน่ะ

ตอนนี้อยู่ที่เดลลีแล้ว กำลังรอที่จะเข้าทริปทัชมาฮาลวันพรุ่งนี้ตามโปรแกรมที่วางไว้ หวังว่าจะได้เห็นและได้สัมผัสกับความอลังการของอินเดียในอีกรูปแบบหนึ่ง หลังจากที่ผ่านการเดินทางแสนร้อนถึง 45 องศาในเส้นทางสังเวชนียสถาน และอากาศที่เย็นถึง 13 องศา ในทริปสำรวจที่ดาร์จิลิ่ง-สิกขิม ปิดท้ายด้วยฝนที่ชุ่มฉ่ำจนเกือบจะหมดหวังกับการได้เห็นยอดคันเช็งจุงก้า แต่สุดท้ายโฉมงามเธอก็ออกมาให้ได้ยลนะ

สรุปว่าตอนนี้เหลือทริปทัชมาฮาลอีกหนึ่งเส้นทางที่เราจะไปเยือนในการเดินทางครั้งนี้ แล้วจะรายงานความคืบหน้า พร้อมกับภาพสวยๆ ตลอดทริปนี้มาให้ได้ชมกันนะ

คิดถึงเมืองไทยจัง :)

ผู้แสดงความคิดเห็น วันแรมทาง on tour ตอบโดยเว็บมาสเตอร์วันที่ตอบ 2007-06-18 11:55:23 IP : 221.134.26.188


ความคิดเห็นที่ 6 (671961)
avatar
แบงค์

แบงค์ครับ

ใกล้สำเร็จถึงเส้นชัยเส้นแรกของพี่ทั้งสองคนแล้วนะครับ ซึ่งทั้งหมดที่พี่ทั้งสองร่วมฝ่าฟันอุปสรรคกันนั้น คงเป็นต้นทุนแห่งความสำเร็จในนอนาคตของพี่ทั้งสอง แน่นอนครับ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น แบงค์ วันที่ตอบ 2007-06-21 10:32:31 IP : 203.146.116.101


ความคิดเห็นที่ 7 (681919)
avatar
คนแรมทาง

ขอบคุณแบงค์มากๆ ที่มาเป็นลูกค้าคนแรกที่ออกเดินทางกับพวกพี่

เส้นทางของพวกพี่คงอีกยาวไกล อาจจะยังมองไม่เห็นด้วยซ้ำว่าเส้นชัยมันอยู่ตรงไหน แต่ระหว่างเส้นทางที่เดินไป พวกพี่ก็มีกำลังใจจากพี่ๆ น้องๆ อย่างแบงค์นี่แหละ ที่ทำให้กล้าจะเดินต่อ ขอบใจนะจ๊ะ :)

ปล. แล้วนัดกินข้าวกันนะ พี่จะเอารูปไปให้ด้วย ไปเจออากาศเย็นๆ ที่ดาร์จีลิ่ง สิกขิมแล้ว คิดถึงแบงค์ตลอดเลย หลังจากที่ไปผจญอากาศแสนร้อนมาด้วยกัน แล้วเจอกันนะน้องชาย

ผู้แสดงความคิดเห็น คนแรมทาง ตอบโดยเว็บมาสเตอร์วันที่ตอบ 2007-06-27 00:07:48 IP : 58.9.28.47


ความคิดเห็นที่ 8 (686065)
avatar
พลอยจ๋า

โห้ย...แล้วพวกพี่ไม่คิดถึง หมู เอ้ย  หนู..เหรอคะ  หนูอ่ะ ลูกค้า vip. คนที่ 2 ของพวกพี่เลยนะคะ (กิกิ vip แบบปกตินะคะพี่  หนูไม่เอา เวรี่อีเดี่ยดพีเพิ้ล อ่านะ กิกิ) 

คิดถึงพี่ปลา กะ พี่นุ้ย จังเลยคะ เดี๋ยวพรุ่งนี้หนูจะเริ่มเอาภาพ สิกขิม และ ทัชมาฮาล รีไซค์ ลงเวปแล้วนะคะ  เสร็จสมบูรณืพร้อมใช้งานเมื่อไหร่จะแจ้งมาให้พี่ทั้งสองคนทราบอีกทีค่า  รับรองว่าจะทำ รีวิว ให้สุดๆฝีมือ ให้คุ้มกับค่าอาหารที่พี่ๆเสียไปเลยค่า.. กิกิ  เจอบริษัททัวร์ดีๆและจริงใจแบบนี้  หมูพลอย..เอ้ย หนูพลอยขอสมัครเป็นสมาชิกถาวร ผูกขาดตลอดไปเลยค่า

ปล. ทริปที่จะไปท่องทะเลทราย กะไป ดัสลาส กิกิ( ลาดัส) เมลล์หรือโทรบอกพลอยด้วยนะพี่นะ  เผื่อพลอยไปได้  พลอยจะหนีม่านเหล็กไปเที่ยวกะพี่ๆอีก ^_^  รักพี่ปลา กะ พี่นุ้ย มากๆๆคะ

ปล. กำลังสอง  ถึงพี่ผึ้ง กะ พี่บอล เพื่อนร่วมทริปสุดน่ารักของ หมูพลอย.. เดี๋ยวพลอยจะส่งเมลล์ไปขอไฟล์ภาพที่พวกเราถ่ายรูปคู่กับนักบุญ 2 ศาสนา กิกิ นะคะ.. เพิ่งกลับมาจากเวียงจันทร์คะ  ยังมึนๆกะปูปลาร้าไม่หาย อิอิ.. คิดถึงพี่ๆนะค่า

ด้วยรักจากใจ//หมูพลอย 2 ร้อยกิโล กิกิ

ผู้แสดงความคิดเห็น พลอยจ๋า วันที่ตอบ 2007-06-29 12:25:07 IP : 58.9.126.161


ความคิดเห็นที่ 9 (686350)
avatar
วันแรมทาง

โอ๋ๆๆ ไม่ต้องน้อยใจนะจ๊ะ คิดถึงเหมือนกันจ้ะ แต่เราเพิ่งจากกันไม่กี่วันเองอ่ะ เลยต้องคิดถึงทีหลังน้องแบงค์หน่อย เพราะคนนั้นเค้ากลับไปก่อนตั้งหลายวันน่ะ

พี่จะรอดูรีวิวนะ ส่วนของพี่ก็กำลังเร่งผลิตงานอยู่เหมือนกัน ดูรูปจนตาลายแล้ว จะคัดที่เจ๋งๆ มาให้ดูกันนะ ส่วนเรื่องพื้นที่สำรวจในทริปถัดไปก็ยังไม่สรุปแน่ชัดว่าจะไปที่ไหนก่อน และเมื่อไหร่ ขึ้นอยู่กับเวลาว่างที่สามารถจัดได้น่ะ แล้วจะส่งข่าวไปเป็นระยะๆ นะจ๊ะ

ยินดีที่น้องชอบการเดินทางในแบบของพวกพี่ และยินดีต้อนรับสู่สมาชิกชาวแก๊งค์คนแรมทางจ้ะ แล้วเจอกันเมื่อฟ้าเป็นใจนะจ๊ะ คิดถึงจ้ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น วันแรมทาง ตอบโดยเว็บมาสเตอร์วันที่ตอบ 2007-06-29 15:30:56 IP : 58.9.34.56


ความคิดเห็นที่ 10 (687278)
avatar
ปุ้ม
จะมี ทริปสำรวจ ช่วงประมาณ ต้นปีหน้า ป่าวค่ะ พี่จะได้เก็บตังค์ และวางแผนลางานไว้ได้ค่ะ 
ผู้แสดงความคิดเห็น ปุ้ม วันที่ตอบ 2007-06-30 09:56:45 IP : 124.121.80.105


ความคิดเห็นที่ 11 (689208)
avatar
คนรอนแรม

น่าจะมีค่ะ ก็กำลังคิดๆกันน่ะค่ะว่าจะไปไหนดี ยังตกลงกันไม่ได้ แบบว่าอยากไปหลายที่อ่ะนะ

พี่เก็บตังค์รอไว้ได้เลยค่ะ แต่อย่าเพิ่งลางาน ตุนๆวันพักร้อนไว้ก่อน อิอิ   ไว้ได้ที่เที่ยวเหมาะๆ แล้วจะบอกล่วงหน้านะคะ หรืออยากไปไหน มีที่ไหนในใจ ก็แนะนำมาได้เลยค่า

ผู้แสดงความคิดเห็น คนรอนแรม ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2007-07-02 00:08:53 IP : 58.9.32.75


ความคิดเห็นที่ 12 (692719)
avatar
คนรอนแรม
image

มาแว้ววววว...

เอารูปมาให้ดูกันได้ซะที เริ่มต้นที่บรรยากาศ "ทัชมาฮาล" วันฝนพรำ ฟ้าหม่นแต่ก็สวยไปอีกแบบ

ผู้แสดงความคิดเห็น คนรอนแรม ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2007-07-03 23:16:29 IP : 58.9.29.180


ความคิดเห็นที่ 13 (692724)
avatar
คนรอนแรม
image

งดงามอลังการที่สร้างสรรค์ขึ้นด้วยอนุภาพแห่งรัก ของเจ้าชายชาร์จาฮาน
ผู้แสดงความคิดเห็น คนรอนแรม ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2007-07-03 23:20:06 IP : 58.9.29.180


ความคิดเห็นที่ 14 (692728)
avatar
คนรอนแรม
image

ดูกันให้เพลิน ในหลายมุมมอง
ผู้แสดงความคิดเห็น คนรอนแรม ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2007-07-03 23:22:49 IP : 58.9.29.180


ความคิดเห็นที่ 15 (692730)
avatar
คนรอนแรม
image

อีกมุมหนึ่งแห่งความงดงาม
ผู้แสดงความคิดเห็น คนรอนแรม ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2007-07-03 23:24:50 IP : 58.9.29.180


ความคิดเห็นที่ 16 (692733)
avatar
คนรอนแรม
image

แม้ฝนเริ่มโปรยปราย ก็ยังไม่อยากละสายตา
ผู้แสดงความคิดเห็น คนรอนแรม ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2007-07-03 23:26:28 IP : 58.9.29.180


ความคิดเห็นที่ 17 (692735)
avatar
คนรอนแรม
image

มองกี่ที กี่มุมก็สวย อนุภาพแห่งรักของเจ้าชายชาร์จาฮาน ที่มีต่อพระนางมุมตัส มาฮาล มเหสี นี่มันช่างยิ่งใหญ่เหลือเกิน
ผู้แสดงความคิดเห็น คนรอนแรม ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2007-07-03 23:28:10 IP : 58.9.29.180


ความคิดเห็นที่ 18 (692757)
avatar
คนรอนแรม
image

มองจากอัคราฟอร์ด อนุสรณ์แห่งความหลังและลมหายใจสุดท้ายที่น่าเศร้าของเจ้าชายชาร์จาฮาน
ผู้แสดงความคิดเห็น คนรอนแรม ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2007-07-03 23:38:40 IP : 58.9.29.180


ความคิดเห็นที่ 19 (692761)
avatar
คนรอนแรม
image

ท้องฟ้าหม่นหมองเพราะฝนพรำ มองเห็นทัชมาฮาลริมสายน้ำยมุนา

ผู้แสดงความคิดเห็น คนรอนแรม ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2007-07-03 23:40:59 IP : 58.9.29.180


ความคิดเห็นที่ 20 (692765)
avatar
คนรอนแรม
image

เข้าสู่นครชัยปุระ แวะที่ พระราชวังแอมเบอร์ (Amber Palace) ซึ่งเป็นป้อมปราการด้วย จึงมีชื่อเรียกอีกชื่อว่า ป้อมปราการแอมเบอร์ (Amber Fort)
ผู้แสดงความคิดเห็น คนรอนแรม ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2007-07-03 23:45:15 IP : 58.9.29.180


ความคิดเห็นที่ 21 (692766)
avatar
คนรอนแรม
image

บรรยากาศภายในป้อมปราการแอมเบอร์
ผู้แสดงความคิดเห็น คนรอนแรม ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2007-07-03 23:46:38 IP : 58.9.29.180


ความคิดเห็นที่ 22 (692770)
avatar
คนรอนแรม
image

ร้านขายร่มหลากสี ตั้งอยู่สองข้างทางใกล้กับป้อมปราการแอมเบอร์ (Amber Fort) สีสวยสดใสแต่ขาย (โคตะระ) แพง คนขายบอกราคาถึง 700 รูปี บ้าไปแล้ว เหอ เหอ
ผู้แสดงความคิดเห็น คนรอนแรม ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2007-07-03 23:51:47 IP : 58.9.29.180


ความคิดเห็นที่ 23 (692773)
avatar
คนรอนแรม
image

แวะเที่ยวกันที่ City Palace มหาราชา ไสว ชัย สิงห์ ที่ 2 ได้ย้ายเมืองหลวงจาก พระราชวังแอมเบอร์ มายัง “ชัยปุระ” และได้สร้างพระราชวังขึ้นใหม่ใจกลางเมือง ปัจจุบันเรียกว่า City Palace
ผู้แสดงความคิดเห็น คนรอนแรม ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2007-07-03 23:53:59 IP : 58.9.29.180


ความคิดเห็นที่ 24 (692774)
avatar
คนรอนแรม
image

ภายใน City Palace เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ แสดงของใช้ส่วนพระองค์ของมหาราชาแห่งเมืองชัยปุระ แม้ยุคนี้จะไม่มีมหาราชาอีกต่อไป แต่ City Palace แห่งนี้ก็ยังเป็นสมบัติส่วนพระองค์ และชาวเมืองชัยปุระบางส่วนก็ยังนับถือพระองค์อยู่แม้พระองค์จะไม่มีอำนาจใดๆ แล้วก็ตาม
ผู้แสดงความคิดเห็น คนรอนแรม ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2007-07-03 23:55:48 IP : 58.9.29.180


ความคิดเห็นที่ 25 (692779)
avatar
คนรอนแรม
image

จากชัยปุระ เราเดินทางกลับเข้าสู่กรุงนิวเดลี เมืองหลวงของประเทศอินเดีย

ตอนเช้ารถแวะผ่านไปเยี่ยมชมทำเนียบประธานาธิบดี ยิ่งใหญ่อลังการแบบอินเดีย..อินเดีย

ผู้แสดงความคิดเห็น คนรอนแรม ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2007-07-03 23:59:55 IP : 58.9.29.180


ความคิดเห็นที่ 26 (692780)
avatar
คนรอนแรม
image

ใกล้กัน มีประตูชัย India Gate ประตูชัยที่สร้างขึ้นเลียนแบบประตูชัยของปารีส เพื่อเป็นอนุสรณ์ระลึกถึงทหารที่เสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่ 1
ผู้แสดงความคิดเห็น คนรอนแรม ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2007-07-04 00:01:51 IP : 58.9.29.180


ความคิดเห็นที่ 27 (692782)
avatar
คนรอนแรม
image

ดูกันใกล้ๆ เห็นกันชัดๆ "India Gate"
ผู้แสดงความคิดเห็น คนรอนแรม ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2007-07-04 00:02:44 IP : 58.9.29.180


ความคิดเห็นที่ 28 (692784)
avatar
คนรอนแรม
image

กุตุป มีนาร์ (Tower of Victory) หอคอยแห่งชัยชนะ สูง 72.5 เมตร สัญลักษณ์ของกรุงเดลี ที่สร้างขึ้น เพื่อฉลองชัยของชาวมุสลิมบนแผ่นดินอินเดีย
ผู้แสดงความคิดเห็น คนรอนแรม ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2007-07-04 00:05:12 IP : 58.9.29.180


ความคิดเห็นที่ 29 (692786)
avatar
คนรอนแรม
image

ภายในบริเวณ กุตุป มีนาร์
ผู้แสดงความคิดเห็น คนรอนแรม ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2007-07-04 00:06:30 IP : 58.9.29.180


ความคิดเห็นที่ 30 (692790)
avatar
คนรอนแรม
image

อีกมุมมองหนึ่งของ กุตุป มีนาร์
ผู้แสดงความคิดเห็น คนรอนแรม ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2007-07-04 00:09:00 IP : 58.9.29.180

Copyright © 2007-2037 สงวนลิขสิทธิ์ภาพและบทความที่จัดทำขึ้นโดยเว็บไซต์ ห้ามลอกโดยเด็ดขาด