dot dot
แพ็คเกจ ทัชมาฮาล ชัยปุระ
 
ทัชมาฮาล ทัวร์ทัชมาฮาล เที่ยวทัชมาฮาล ราคาถูก ทัวร์อินเดีย เที่ยวอินเดีย
               
  ทัวร์อินเดีย ..  
  เดลลี  ประตูชัย วัดอักชารดาห์ม กุตุปมีนาร์ 
  อัครา   ทัชมาฮาล อัคราฟอร์ท นครฟาเตะห์ปูร์ สิคิรี
  ชัยปุระ   บ่อน้ำชานบาวรี แอมเบอร์ฟอร์ท พระราชวัง 
 เดลลี อัครา ชัยปุระ
ตลอดทั้งปี เที่ยวได้ทุกเดือน
5 วัน 3 คืน
เดินทางกี่ท่านก็ได้

ราคาตามใจ
ขึ้นอยู่กับ
บริการที่ต้องการ
และจำนวนผู้เดินทาง

  
  เงื่อนไข..

   1)  เป็น  
แพ็คเกจทัวร์  เดินทางวันไหนก็ได้ ไปกี่ท่านก็ได้ 
   2)  ไม่มีทีมงานจากบริษัททัวร์ไปส่งที่สนามบิน 
   3)  ต้องเดินทางด้วยตัวเองจากประเทศไทย
   4)  ถึงอินเดีย มีไกด์พูดภาษาอังกฤษ มารับและดูแลตลอดการเดินทาง
     
            
โปรแกรมการเดินทาง
"ปรับเปลี่ยนได้ตามที่ต้องการ"
    
DAY 01  
เที่ยวบิน ระหว่างประเทศ
TG323
    bangkok-delhi
     เวลา 07.00-09.55
เส้นทาง bangkok-delhi
เดินทาง bkk-del นั่งเครื่องประมาณ 4 ชม.
นั่งรถเที่ยวในกรุงนิวเดลลี
รถปรับอากาศส่วนตัว
ที่พัก Hotel HOLIDAY INN MAYUR VIHAR
(5 ดาว) , NEW DELHI
หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
โรงแรมหรู สะอาด สะดวกสบาย 
ต้อนรับคืนแรกสู่อินเดีย
              
  เริ่มโปรแกรมทัวร์- 
ไกด์มารอรับผู้เดินทาง ที่สนามบินเดลลี 
เที่ยง- พาไปกินอาหารกลางวัน ต้อนรับสู่อินเดียด้วย อาหารอินเดีย ชั้นเลิศ
จากนั้นพาไปเที่ยว วัดอักชารดาห์ม (Akshardham Temple) 
*ภายในบริเวณวัด ห้ามถ่ายรูป
วัดอักชารดาห์ม ศาสนสถานฮินดูที่ใหญ่ที่สุดในโลก ตั้งอยู่ริมแม่น้ำยมุนา 
อักชารดาห์ม หมายถึงศาสนสถานนิรันดร์กาลของพระเจ้าสูงสุด 
ตามที่ปรากฏในพระเวทของศาสนาฮินดู วัดนี้เป็นฮินดูนิกายหนึ่งที่เรียกชื่อ
ตามศาสดาว่า สวามีนารายัน (Swaminarayan) 
จุดเริ่มแรกของศาสนสถานที่ยิ่งใหญ่นี้ มาจากความปรารถนาอย่างแรงกล้า
ของ ท่าน Brahmaswarup Yogiji Maharaj ศาสดาหรือกูรูองค์ที่ 4 
ของนิกาย Swaminarayan เมื่อปี ค.ศ. 1968 ที่อยากจะให้มีวัดของนิกาย
อยู่ริมแม่น้ำยมุนา ซึ่งต่อมา ท่าน 
Pramukh Swami Maharaj กูรูองค์ที่ 5
ซึ่งเป็นองค์ปัจจุบันได้สานต่อจนสร้างสำเร็จใน ปี 2005 
โดยใช้ระยะเวลาก่อสร้างเพียง 5 ปี เท่านั้น
ลักษณะรถที่เราใช้ในแคชเมียร์ นั่งคันละ 4-5 คน
ลักษณะรถที่เราใช้ นั่งคันละ 3-4 คน วัดอักชารดาห์ม (Akshardham Temple)
 

เย็นถึงค่ำ- เข้าสู่โรงแรมที่พัก กินอาหารค่ำ

แล้วรีบเข้านอน เก็บแรงไว้ไปสัมผัสเสน่ห์ของอินเดียแบบเต็มๆในวันรุ่งขึ้น 
                  
วันที่สอง วันอาทิตย์
เส้นทาง delhi-agra
เดินทาง del-agra ประมาณ 200 กม. นั่งรถ 4-5 ชม.
รถปรับอากาศส่วนตัว
ที่พัก Hotel Japee Palace (5 ดาว) , AGRA
หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
โรงแรมหรู สะอาด สะดวกสบาย 
มีกลิ่นอายของความเป็นอินเดีย
Hotel Jaypee Palace 5 ดาว
          
 

07.00 น. กินอาหารเช้า ที่ห้องอาหารโรงแรม

แล้วไปเที่ยวกันที่ India Gate ประตูชัย ที่สร้างขึ้นเลียนแบบประตูชัย
ของปารีส เพื่อเป็นอนุสรณ์ระลึกถึงทหารที่เสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่ 1

ต่อด้วยการนั่งรถชม RASHTRAPATI BHAVAN บริเวณรัฐสภา 
และ ทำเนียบประธานาธิบดี ที่สร้างตามแบบสถาปัตยกรรมอังกฤษ
 พาช้อปปิ้งที่ตลาดของคนชั้นสูงในเดลลี
มีร้านเสื้อผ้าชั้นนำอย่าง ร้าน Anokhi
เที่ยง- กินอาหารกลางวัน ที่ร้านอาหารไทย อร่อยล้ำ
ประตูชัย India Gate กุตุป มีนาร์ (Tower of Victory)
  อิ่มแล้ว แวะไปเที่ยวกันที่ กุตุป มีนาร์ (Tower of Victory) 

หอคอยแห่งชัยชนะ สูง 72.50 เมตร สัญลักษณ์ของกรุงนิวเดลี 

แล้วออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ เมืองอัครา กันเลย
*ระยะทางประมาณ 200 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 4-5 ชั่วโมง
เย็นถึงค่ำ- ถึงอัคราเข้าสู่โรงแรม  กินอาหารค่ำ ที่ห้องอาหารโรงแรม
แล้วพักผ่อนตามอัธยาศัย 
                
วันที่สาม วันจันทร์
เส้นทาง agra (tajmahal) - jaipur
เดินทาง ประมาณ 250 กม. นั่งรถ 5-6 ชม.
รถโค้ชปรับอากาศส่วนตัว
ที่พัก Hotel TRIDENT (5 ดาว) , JAIPUR
หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
โรงแรมหรู มีเสน่ห์ ตกแต่งสไตล์ราชาสถาน 
มาชัยปุระต้องพักสบายๆหน่อย
Hotel Trident - Jaipur
              
 

05.00 น. ตื่นแต่เช้า ไปเที่ยว ทัชมาฮาล (Taj Mahal) เที่ยวตอนแสงอ่อนๆยามเช้า แดดจะได้ไม่ร้อน และเป็นช่วงเวลาที่ถ่ายรูปกับทัชมาฮาลได้สวยที่สุด

ทัชมาฮาล  อาคารหินอ่อนสีขาว ได้รับการยกย่องว่าเป็นไข่มุกแห่งอัครา 
หนึ่งในสถาปัตยกรรมที่สวยที่สุดในโลก เป็นอนุสรณ์แห่งความรักที่ยิ่งใหญ่
เหนือกาลเวลา ชื่นชมความงดงามอลังการที่สร้างสรรค์ขึ้นด้วยอนุภาพแห่งรักของเจ้าชายชาร์จาฮาน ที่มีต่อพระนาง มุมตัสมาฮาล มเหสี
ทัชมาฮาล Tajmahal - อัครา อัครา ฟอร์ท Agra Fort - อัครา
ทัชมาฮาล Tajmahal - อัครา อัครา ฟอร์ท Agra Fort - อัครา
 

แล้วกลับมากินอาหารเช้าที่โรงแรม

จากนั้นไปเที่ยวต่อกันที่ ป้อมปราการ อัครา (Agra Fort) 
พระราชวังที่ยิ่งใหญ่ และมีกษัตริย์แห่งราชวงศ์โมกุลใช้เป็นพระราชวังสืบต่อมา
หลายรัชกาล แล้วยังเป็นอนุสรณ์แห่งความหลังและลมหายใจสุดท้ายที่น่าเศร้า
ของเจ้าชายชาร์จาฮาน
เที่ยง- กินอาหารกลางวัน ที่ห้องอาหารโรงแรม
ออกเดินทางต่อกันเลย มุ่งหน่าสู่ เมืองชัยปุระ (Jaipur)  
*ระยะทางประมาณ 250 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5-6 ชั่วโมง
Fatehpur Sikri Chand Baori, Abaneri
ฟาเตะห์ปูร์ สิคิรี Chand Baori บ่อน้ำขั้นบันไดโบราณ
 

ระหว่างทางแวะเที่ยว นครฟาเตะห์ปูร์ สิคิรี (Fatehpur Sikri) 
ป้อมปราการและเวียงวังอันโอฬาร อยู่ห่างจากเมืองอัคราไปทางตะวันตก

ประมาณ 40 กิโลเมตร สร้างโดยกษัตริย์อักบาร์ซึ่งมีมเหสีมากมาย แต่กลับยังไม่มีองค์รัชทายาทสืบสกุล พระองค์เดินทางมาที่เมืองสิคิรีนี้ เพื่อสวดอ้อนวอน
กับอิหม่าม Sheikh Salim Chisti จนเมื่อได้โอรสสมดังปรารถนาก็ทรงสร้างวังแห่งนี้ขึ้นมาให้เป็นเมืองหลวง แต่ในชั่วเวลาไม่นานนัก (ค.ศ. 1571-1585) 
ฟาเตะห์ปูร์ สิคิรี ก็ถูกทิ้งร้างเนื่องจากปัญหาขาดแคลนน้ำ
 

แวะเที่ยว Chand Baori บ่อน้ำขั้นบันไดโบราณ

อยู่ที่เมือง Abhaneri  บ่อน้ำนี้อยู่ก่อนถึงเมืองชัยปุระประมาณ 95 กิโลเมตร 
บนเส้นทางจาก อัครามุ่งหน้าไป ชัยปุระ 
Chand Baori เป็นหนึ่งในสถานที่ที่เก่าแก่และน่าสนใจมากที่สุดอีกแห่งหนึ่ง
ในราชสถาน มันถูกสร้างขึ้นโดยกษัตริย์ Chanda ของราชวงศ์ Nikumbha 
ระหว่าง ปี ค.ศ. 800-900 เพื่ออุทิศให้ กับ Hashat Mata เทพธิดาแห่งความสุข ราชสถานเป็นพื้นที่แห้งแล้งมาก การก่อสร้าง Chand Baori มีวัตถุประสงค์เพื่อ
การอนุรักษ์น้ำให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ ที่ด้านล่างสุดอากาศยังคงอยู่ที่ 5-6 องศาเย็นกว่าที่พื้นผิว ที่บ่อน้ำ Chand Baori นี้ ชาวบ้านจะออกมาพักผ่อนกัน
ในวันที่อากาศร้อนอย่างรุนแรง บ่อน้ำ Chand Baori มีความลึก 30 เมตร (เทียบเท่าตึก 13 ชั้น) มีจำนวนขั้นบันได 3,500 ขั้น แต่ละชั้นก็จะเป็นทางเดิน 
ที่พอเดินได้ทีละคน Chand Baori มีชื่อเสียงมากจากการถูกใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง The Fall และ The Dark Knight Rises
เย็นถึงค่ำ- ถึงชัยปุระ เข้าสู่โรงแรมที่พัก กินอาหารค่ำ 
พักผ่อนกันตามอัธยาศัย
        
วันที่สี่ วันอังคาร
เส้นทาง jaipur
เดินทาง เที่ยวในเมืองชัยปุระ
รถโค้ชปรับอากาศส่วนตัว
ที่พัก ต้อง Check Out ก่อนเที่ยง
ฝากกระเป๋าที่โรงแรม
อาบน้ำ เปลี่ยนเสื้อผ้า
ก่อนขึ้นเครื่อง ที่ห้องน้ำโรงแรม

Hotel Trident - Jaipur
              
 

06.00 น. กินอาหารเช้า ที่ห้องอาหารโรงแรม 
ท้องอิ่มเรียบร้อย ออกไปตะลุยเมืองชัยปุระ กันเลย

นครชัยปุระ (Jaipur) นครแห่งชัยชนะ หรือ “นครสีชมพู” ชัยปุระเป็นเมืองหลวงของรัฐราชสถาน ซึ่งได้รับการออกแบบวางผังเมืองอย่างสวยงาม 
เป็นเมืองที่สร้างขึ้นใหม่โดยท่านมหาราชา ไสว ชัย สิงห์ ที่ 2 เป็นชุมชนศิลปินและช่างฝีมือ มีชื่อเสียงด้านการผลิตสินค้าหัตถกรรมหลากหลายชนิด 
ชัยปุระได้รับสมญานาม “นครสีชมพู” (Pink City) เพราะเมืองถูกทาสีชมพูเพื่อต้อนรับการเสด็จเยือนของ Prince of Wale ซึ่งต่อมาคือ King Edward VII 
แห่งสหราชอาณาจักร
วังสายลม Hawa Palace - ชัยปุระ ป้อมปราการแอมเบอร์ Amber Fort - ชัยปุระ
วังสายลม Hawa Palace - ชัยปุระ ป้อมปราการแอมเบอร์ Amber Fort - ชัยปุระ
 

เริ่มต้นด้วย ไปถ่ายรูปที่ พระราชวังสายลม (Palace of the Wind)
*ไปถ่ายรูปตอนเช้า รูปสวย แสงสวยที่สุด

เขตวังเดิมที่ปัจจุบันตั้งอยู่ในย่านใจกลางเมือง จุดที่จะชมพระราชวังนี้ได้ดีที่สุด 
คือต้องข้ามถนนไปยืนชมและถ่ายรูปจากฝั่งตรงข้าม 
จากนั้นไปต่อที่ พระราชวังแอมเบอร์ (Amber Palace) ซึ่งเป็นป้อมปราการด้วย จึงมีชื่อเรียกอีกชื่อว่า ป้อมปราการแอมเบอร์ (Amber Fort) ในห้องต่างๆ 
ของพระราชวังแอมเบอร์ ตกแต่งด้วยการแกะสลักลวดลายเครือเถา
และฝังกระจกชิ้นเล็กๆ สะท้อนแสงสีที่แตกต่างและให้ภาพที่สวยงามแปลกตา
 

เที่ยง- กลับมากินอาหารกลางวันที่โรงแรม

*ต้อง Check Out ห้องพักโรงแรม ก่อนเที่ยง
  และฝากกระเป๋าไว้ที่โรงแรม ใช้ห้องน้ำโรงแรมเปลี่ยนเสื้อผ้า ก่อนขึ้นเครื่อง
 
 

บ่าย- ไปเที่ยวกันที่ City Palace มหาราชา ไสว ชัย สิงห์ ที่ 2 ได้ย้ายเมืองหลวงจากพระราชวังแอมเบอร์ มายัง “ชัยปุระ” และได้สร้างพระราชวังขึ้นใหม่

ใจกลางเมือง ปัจจุบันเรียกว่า City Palace ภายในเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์แสดงของ 
ใช้ส่วนพระองค์ของมหาราชาแห่งเมืองชัยปุระ City Palace แห่งนี้เป็นสมบัติ
ส่วนพระองค์ ชาวเมืองชัยปุระบางส่วนยังนับถือพระองค์อยู่แม้พระองค์จะไม่มี
อำนาจใดๆ แล้วก็ตาม
 

แล้วไป ช้อปปิ้ง ให้หนำใจ เท่าที่เวลาอำนวย
เย็นถึงค่ำ- กลับมากินอาหารเย็นที่โรงแรม

22.00 น. เก็บกระเป๋า ออกเดินทางไปสนามบิน
Check in บัตรโดยสารและโหลดสัมภาระ รอขึ้นเครื่องกลับบ้านกัน
 
                   
วันที่ห้า วันพุธ
เที่ยวบิน ระหว่างประเทศ
WE338
    jaipur - bangkok
     เวลา 02.15-08.10
เส้นทาง jaipur-bangkok
  02.15 น. ได้เวลาเครื่องออก 
*ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชม.  
08.10 น. ถึงสุวรรณภูมิ 
กลับสู่อ้อมกอดของดินแดนมาตุภูมิโดยสวัสดิภาพ
พร้อมกับมุมมองใหม่ๆในโลกใบเดิมที่แคบลงเสมอ 
เมื่อการเดินทางสิ้นสุด ..... สวัสดีเมืองไทย
จบโปรแกรมทัวร์-
        
  
หมายเหตุ- โปรแกรมการเดินทาง อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของช่วงเวลา และสถานการณ์เฉพาะหน้า
    
     

ราคาตามใจ 
*ขึ้นอยู่กับ บริการที่ต้องการ และจำนวนผู้เดินทาง

ราคานี้รวม-
อาหารมื้อหลักทุกมื้อ 
ค่าน้ำดื่ม (น้ำเปล่าบรรจุขวด 1 ลิตร) จำนวนวันละ 2 ขวด ต่อคน
ที่พักโรงแรมตามที่ระบุ ห้องละ 2 ท่าน
ค่ารถปรับอากาศ 
ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ต่างๆ (เฉพาะตามที่ระบุในโปรแกรม)
ค่าบริการ ไกด์ชาวอินเดีย (ไม่รวมทิป)
ประกันอุบัติเหตุ-  CHARTIS New Hampshire Insurance 
วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท 
เงื่อนไข- ภายใต้ข้อตกลงที่มีไว้กับบริษัทประกันชีวิต 
ครอบคลุมเฉพาะกรณีอุบัติเหตุ ไม่ครอบคลุมกรณี เจ็บป่วย เป็นไข้หวัด ท้องเสีย หรือ อาหารเป็นพิษ ระหว่างเดินทาง

ราคานี้ไม่รวม-
ค่าตั๋วเครื่องบิน
ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ไทย-อินเดีย
ค่าวีซ่าอินเดีย
ค่ากล้องถ่ายรูป และ ค่ากล้องวีดีโอ ซึ่งเรียกเก็บเป็นบางสถานที่
ค่าทิป ไกด์ชาวอินเดีย
ค่าทิป พนักงานบริการในโรงแรม
ค่าทิป คนขับรถ เด็กรถ พนักงานบริการในห้องอาหาร และทิปอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในรายการ

เงินทิป- 
สำหรับผู้เดินทาง 1 ท่าน ควรเผื่อเงินไว้ทิป ประมาณนี้..
1) ไกด์ชาวอินเดีย ควรให้ไม่ต่ำกว่า 100 รูปี ต่อวัน (รวมให้ในวันสุดท้าย)
2) คนขับรถ ควรให้ไม่ต่ำกว่า 100 รูปี ต่อวัน (รวมให้ในวันสุดท้าย)
3) พนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม ควรให้ไม่ต่ำกว่า 20 รูปี ต่อครั้ง

     
เงื่อนไขการให้บริการ
จองล่วงหน้าตามช่วงเวลาที่กำหนด ชำระเงินตามเงื่อนไขข้างต้น
ขอยกเลิกการเดินทาง ยึดเงินมัดจำ และหักค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง และ/หรือ ขอยกเลิกการเดินทาง น้อยกว่า 30 วัน เก็บค่าใช้จ่ายเต็มจำนวน เมื่อท่านออกเดินทางกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง เช่น ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมื้อ หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  กรณีที่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศในรายการเดินทาง หรือ กรณีความล่าช้าจากสายการบิน การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล ทางเราขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  เมื่อท่านตกลงชำระเงิน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
      
การจองทัวร์
ติดต่อได้ทุกช่องทาง ที่สะดวก
Tel          024054561
Mobile    0816928233 (dtac) , 0898119139 (ais)

Email      info@wanramtang.com      
Email      wanramtang@hotmail.com       
Line        ID: wanramtang3
   
การชำระเงิน
1) จ่ายมัดจำ 10,000 บาท  ทันทีที่จอง  *ยึดมันจำถ้าขอเลิกการเดินทาง
2) จ่ายส่วนที่เหลือ ภายในวันที่ 
 1 เดือน ก่อนเดินทาง
      
วิธีโอนเงินค่าบริการ
ให้แจ้งชื่่อ  ธนาคารที่สะดวกโอน  โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม
เราจะแจ้ง หมายเลขบัญชีธนาคาร ให้ทราบ
               
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ที่อยู่ แผนที่ วันแรมทาง
บ้านวันแรมทาง
1/60 ซ. อนามัยงามเจริญ 12 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150

โทรศัพท์  024054561
แฟกซ์  024054560
มือถือ - ปลา 0898119139 (AIS)
มือถือ - นุ้ย 0816928233 (DTAC)
Email info@wanramtang.com  และ  wanramtang@hotmail.com
Line ID/โทรศัพท์ wanramtang3 / 0876997475
 
วันทำงาน วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
วันอาทิตย์ หยุดงาน งดการติดต่อทุกเรื่อง
ถ้าไม่รับสายหรือโทรไม่ติด กรุณาส่งเป็นข้อความ sms ส่ง email หรือ Line
                
หรือติดต่อผ่านระบบอัตโนมัติ ด้านล่างนี้

 


ชื่อ :  *
เบอร์โทรศัพท์ :  *
อีเมล :  *
ชื่อทริปเดินทาง :  *
วันที่เดินทาง :  *
ต้องการ : จองทริป
สอบถาม
หัวข้อที่ต้องการสอบถาม :
รายละเอียด :



โปรแกรม ราชาสถาน

รอยัล ราชาสถาน
ราชาสถาน



ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/06037
ติดต่อเรา
โปรแกรมการเดินทาง
แพ็คเกจ เที่ยวอินเดีย
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot










อุณหภูมิ พยากรณ์อากาศ
ร่วมบุญกับ วันแรมทาง


Copyright © 2007-2037 สงวนลิขสิทธิ์ภาพและบทความที่จัดทำขึ้นโดยเว็บไซต์ ห้ามลอกโดยเด็ดขาด
ติดต่อเรา
บริษัท อัพเดททัวร์แอนด์ทราเวล จำกัด
เลขที่ 1/60 ซอยอนามัยงามเจริญ 12 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150
โทรศัพท์ : 024054561 , 0816928233 (dtac) , 0898119139 (ais) โทรสาร : 024054560
Email : info@wanramtang.com , wanramtang@hotmail.com
Line ID: wanramtang3