ReadyPlanet.com
dot dot
รับทำวีซ่าอินเดีย (EVISA) article
อัพเดทข้อมูล 16/9/2564
           

เนื่องด้วย Covid-19
!! งดรับทำวีซ่าอินเดี !!
จนกว่าสถานการณ์ การท่องเที่ยว
จะกลับมาเป็นปกติ
 
      
               
รับทำวีซ่าอินเดีย

  + รับทำเฉพาะ วีซ่าท่องเที่ยว
  + เฉพาะคนไทย ไม่รับยื่นของคนต่างชาติ
  + ไม่รับทำ วีซ่าธุรกิจ  
  + ไม่รับทำ วีซ่านักเรียน
  + ไม่รับทำ วีซ่าทำงาน  

         
E VISA 
  วีซ่าประเภทนี้ คือ ..
1 อายุวีซ่า มีให้เลือกเป็น 30 วัน , 1 ปี และ 5 ปี
2 ค่าวีซ่า ประมาณ 330 - 2,640 บาท ขึ้นอยู่กับ อายุวีซ่าที่เลือก (ยังไม่รวมค่าบริการ)
3 เป็นวีซ่าที่ "ยื่นขอ online ทางอินเตอร์เนท" 
4 ผู้ขอยื่นวีซ่า ไม่ต้องไปแสดงตัว
5 วีซ่าจะยังไม่อนุมัติ ลงในเล่มพาสปอร์ต
6 ผู้ขอ จะได้รับเป็น ใบอนุญาตให้เดินทาง Electronic Travel Authorization (ETA) 1 ฉบับ
7 วีซ่าจะ อนุมัติและประทับตรา ลงในเล่มพาสปอร์ต โดยเจ้าหน้าที่ ตม.อินเดีย ตอนเข้าอินเดีย
8 ขั้นตอนนี้ เจ้าหน้าที่ ตม. อาจมีการสัมภาษณ์ พูดคุย ซักถาม ก่อนอนุมัติให้เข้าประเทศ
    
     
                 
ระยะเวลาการทำวีซ่า
คำถามยอดฮิต กี่วันได้ ?
  7-10 วัน  
นับจากวันที่เราได้รับเอกสาร
               
  ค่าบริการ   คำถามยอดฮิต  เท่าไรคะ ?
     ค่าวีซ่ามีผลตั้งแต่ วันที่ 1 กันยายน 2562 
     จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
     บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ .. กำหนดอัตราแลกเปลี่ยน 
     ที่ 33 บาท ต่อ 1 USD ในการคำนวนค่าวีซ่า
          
ประเภท

E Tourist 
Visa
เงื่อนไข

Condition
เข้าออก

ENTRY
ค่าวีซ่า

Visa FEE
ค่าบริการ

Service 
Charge
ยอดชำระ

NET
PRICE
                
30 วัน
เดินทางช่วงเดือน เมษายน ถึง มิถุนายน
อายุวีซ่า - เริ่มนับจากวันที่เดินทางเข้าอินเดีย
30 Days from the date of entry to India
* non-extendable and non-convertible *
DOUBLE USD 10
(330 บาท)
1000 บาท 1330 บาท
                
30 วัน เดินทางช่วงเดือน กรกฎาคม ถึง มีนาคม
อายุวีซ่า - เริ่มนับจากวันที่เดินทางเข้าอินเดีย
30 Days from the date of entry to India
* non-extendable and non-convertible *
DOUBLE USD 25
(825 บาท)
1000 บาท 1825 บาท
              

1 ปี

อายุวีซ่า - เริ่มนับจากวันที่ได้รับอีเมลตอบรับ
อยู่ในประเทศอินเดีย ต่อเนื่อง ได้ไม่เกิน 90 วัน
One year from the date of grant of ETA.
Continuous Stay *
during each visit shall not exceed 90 days
MULTIPLE USD 40
(1320 บาท)
1000 บาท 2320 บาท
             
5 ปี อายุวีซ่า - เริ่มนับจากวันที่ได้รับอีเมลตอบรับ
อยู่ในประเทศอินเดีย ต่อเนื่อง ได้ไม่เกิน 90 วัน
Five years from the date of grant of ETA.
Continuous Stay *
during each visit shall not exceed 90 days
MULTIPLE USD 80
(2640 บาท)
1000 บาท 3640 บาท
           
      ต้องการ ขอแบบเร่งด่วน ! !  คิดค่าบริการเพิ่ม เล่มละ 500 บาท
 
 --  ข้อควรระวัง !! Attention  --
 E-Tourist Visa 30 Days 
 **  ต้องเดินทางเข้าอินเดีย ภายใน 30 วัน หลังจากที่ได้รับอีเมลตอบรับ **
 **  Must be entry to India within 30 Days from date of grant of ETA. **
   
              
เงื่อนไขการให้บริการ
ทางบริษัทฯไม่รับผิดชอบใดๆ 
กรณีวีซ่าไม่อนุมัติ หรือ การอนุมัติวีซ่าไม่ตรงตามที่ยื่นขอ 
ถ้าวีซ่าไม่อนุมัติ ไม่คืนเงิน ในทุกกรณี , ไม่รับรอง ผลการอนุมัติวีซ่า 
                 
 
           
ขั้นตอน การใช้บริการของเรา คือ
1)  จัดเตรียมเอกสารให้พร้อม ตามรายละเอียดด้านล่าง
2)  ส่งเอกสารทั้งหมดให้เราทางไปรษณีย์ EMS
3)  เมื่อได้รับเอกสารแล้ว เราจะแจ้งให้โอนเงินค่าบริการ

4)  รอรับ เล่มพาสปอร์ต คืน
     พร้อมกับใบอนุญาตให้เดินทาง (ETA) 1 ฉบับ
     ภายใน 7-10 วัน 
ทางไปรษณีย์ EMS ตามที่อยู่ที่แจ้งมา
         
เอกสารที่ต้องจัดส่ง

 

1   หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)   เล่มจริง 
       *ที่มีอายุเหลืออยู่ไม่น้อยกว่า 6 เดือน

2    สำเนาหน้าวีซ่าอินเดีย 1 ชุด   วีซ่าล่าสุด
       *กรณีที่เคย ไปอินเดีย มาแล้ว 
         และ วีซ่าเดิมกับพาสปอร์ต ไม่ได้อยู่ในเล่มเดียวกัน

3    แบบฟอร์มข้อมูลส่วนตัว   *กรอกแบบฟอร์มด้านล่าง
       เป็นข้อมูลส่วนตัว เพื่อนำมาใช้กรอกแบบฟอร์มของสถานทูต

4    รูปถ่าย 1 ใบ 
       ต้องเป็นรูปสี บนพื้นหลังสีขาว ขนาด 2x2 นิ้ว เท่านั้น 

      ตัวอย่างภาพถ่าย
       "ขนาด 2x2 นิ้ว สี่เหลี่ยมจัตุรัส เท่ากันทั้งกว้างและยาว"
       ห้ามส่งขนาดอื่น สถานทูตเข้มงวดมาก
       รูปถ่าย ต้องเป็นรูปปัจจุบัน ที่ถ่ายใหม่ภายใน 3 เดือน
       รูปถ่าย ต้องเป็นรูปที่ ไม่ซ้ำ กับรูปในวีซ่าเดิม (ถ้ามีวีซ่าเดิม)

        

5    นามบัตร 1 ใบ  
       *ถ้ามี (นามบัตร ตำแหน่งงานปัจจุบัน ตรงตามข้อมูลที่แจ้ง)

               

  ข้อมูลส่วนตัว  -  กรอกแล้วส่งพร้อมเอกสาร

  *แบบฟอร์มนี้ ไม่ใช่แบบฟอร์มของสถานทูต
    คลิกเพื่อกรอกข้อมูลส่วนตัว  
    เลือกแบบฟอร์ม word หรือ pdf  ตามทีสะดวก..
   

<< คลิกที่ พิมพ์แบบฟอร์ม word >>


ถ้าต้องการ กรอกในเครื่องคอมฯ
แล้วค่อยสั่งพิมพ์
 
  << คลิกที่ พิมพ์แบบฟอร์ม pdf >>


ถ้าต้องการ สั่งพิมพ์ออกมาก่อน
แล้วใช้ปากกากรอกด้วยลายมือ
          
    หมายเหตุ -  เราไม่มั่วข้อมูลให้  เพราะว่า..
    ในขั้นตอนการอนุมัติวีซ่า ตม.อินเดีย อาจมีสุ่มสัมภาษณ์ 
    กรุณาแจ้งข้อมูลจริง และเตรียมเอกสารให้พร้อม
    
                            
จัดส่งเอกสารได้ที่
+ เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เอกสารสูญหาย +
+ กรุณา โทรหรือไลน์ แจ้งก่อนส่งเอกสาร +
[ จัดส่งทางไปรษณีย์ 
EMS เท่านั้น ]
  
                     
โอนเงินค่าบริการได้ที่
+ จัดส่งเอกสารก่อน +
+ ทางเราจะตรวจเช็ค ความเรียบร้อยของเอกสาร +
+ แล้วจะติดต่อกลับ เพื่อแจ้งให้โอนเงิน +
+ กรุณาแจ้ง เมื่อโอนเงินแล้ว +

     
                    
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ที่อยู่
บ้านวันแรมทาง
1/60 ซ. อนามัยงามเจริญ 12 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150
โทรศัพท์  024054561
มือถือ - ปลา 0898119139 (AIS)
มือถือ - นุ้ย 0816928233 (DTAC)
Email wanramtang@hotmail.com
Line ID wanramtang3
   
วันทำงาน วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
วันอาทิตย์ หยุดงาน งดการติดต่อทุกเรื่อง
ถ้าไม่รับสายหรือโทรไม่ติด กรุณาส่งเป็นข้อความ sms ส่ง email หรือ Line
        
หรือติดต่อผ่านระบบอัตโนมัติ ด้านล่างนี้

 


ชื่อ :  *
เบอร์โทรศัพท์ :  *
อีเมล :  *
บริการที่ต้องการสอบถาม : วีซ่าอินเดีย
วีซ่าเนปาล
จองโรงแรม
จองตั๋วเครื่องบิน
จองตั๋วรถไฟ
อื่นๆ
รายละเอียด :service

รับทำวีซ่าอินเดีย ทำวีซ่าอินเดีย วีซ่าอินเดีย article
รับทำวีซ่าอินเดีย (Paper/Sticker Visa) article
รับทำวีซ่าอินเดีย (พระสงฆ์/แม่ชี) article
รับทำวีซ่าเนปาล article
รับจองตั๋วรถไฟอินเดีย article
รับจองตั๋วรถบัสอินเดีย article
รับจองตั๋วเครื่องบินอินเดีย articleใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/06037
ติดต่อเรา
โปรแกรมการเดินทาง
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


อุณหภูมิ พยากรณ์อากาศ


Copyright © 2007-2037 สงวนลิขสิทธิ์ภาพและบทความที่จัดทำขึ้นโดยเว็บไซต์ ห้ามลอกโดยเด็ดขาด
ติดต่อเรา
บริษัท อัพเดททัวร์แอนด์ทราเวล จำกัด
เลขที่ 1/60 ซอยอนามัยงามเจริญ 12 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150
โทรศัพท์ : 024054561 , 0816928233 (dtac) , 0898119139 (ais)
Email : wanramtang@hotmail.com
Line ID: wanramtang3