dot dot
รับทำวีซ่าอินเดีย (Paper/Sticker Visa)
อัพเดทข้อมูล 04/9/2562
           
               
รับทำวีซ่าอินเดีย

รับทำเฉพาะวีซ่าท่องเที่ยว
ประเภท Paper Visa / Sticker Visa
อายุวีซ่า One Year - Multiple Entry 
พาไปยื่นที่ ศูนย์รับยื่นวีซ่า
เฉพาะคนไทย ไม่รับยื่นของคนต่างชาติ
ไม่รับทำวีซ่าธุรกิจ  ไม่รับทำวีซ่านักเรียน
   

PAPER / STICKER VISA
                 
ผู้ยื่นต้องไปสแกนลายนิ้วมือ
โปรดทราบ  ผู้ยื่นขอวีซ่าอินเดียผ่านสถานทูตทุกท่าน
จะต้องไปแสดงตน  เพื่อถ่ายภาพและสแกนลายนิ้วมือ
ในวันที่สมัครยื่นขอวีซ่า ด้วยตัวเอง !!
 ยกเว้น 
1) คนที่มีอายุเกิน 70 ปี , และ
2) คนที่มีวีซ่าอินเดีย (วีซ่าเดิม) อยู่ในพาสปอร์ตเล่มปัจจุบัน
       
ระยะเวลาการทำวีซ่า    คำถามยอดฮิต กี่วันได้ ?
      7-10 วัน    นับจากวันที่เราได้รับเอกสาร
1) เราจะนัดวันพาไปยื่น ภายใน 5-7 วัน หลังจากรับเอกสารข้อมูลครบถ้วน
2) ผู้ยื่น จะได้เล่มพาสปอร์ตคืน ทางไปรษณีย์ EMS ภายใน 5-7 วันทำการ (หลังจากยื่นขอวีซ่า)
               

ค่าบริการ   คำถามยอดฮิต  เท่าไรคะ ?

1)  ค่าวีซ่า  เล่มละ  3,493  บาท    (ค่าวีซ่าล่าสุด เมื่อ 10/4/2562)
      ถือเงินสดไปจ่ายเอง ในวันที่ยื่นวีซ่า 

2)  ค่าบริการ  เล่มละ  800 บาท 
     ถ้าต้องการยื่นด่วน จะมีค่าบริการเพิ่มอีก เล่มละ 500 บาท*
     โอนเงินชำระค่าบริการ หลังจากส่งเอกสาร

3)  เฉพาะพระสงฆ์และแม่ชี  *ต้องมีหนังสือสุทธิ
     ค่าวีซ่ารวมค่าบริการ  เล่มละ 800 บาท 
     โอนเงินชำระค่าวีซ่าและค่าบริการ หลังจากส่งเอกสาร
  

              
เงื่อนไขการให้บริการ
ทางบริษัทฯไม่รับผิดชอบใดๆ กรณีสถานทูตอินเดีย ไม่อนุมัติวีซ่า หรืออนุมัติประเภทของวีซ่าให้ไม่ตรงตามที่ยื่นขอ เนื่องจากทางสถานทูตจะพิจารณาเป็นรายๆไป ขึ้นอยู่กับประวัติการเดินทางของแต่ละบุคคล
                
 
           
ขั้นตอน ง่ายๆในการใช้บริการของเรา คือ

   
1)  จัดเตรียมเอกสารให้พร้อม ตามรายละเอียดด้านล่าง

2)  ส่งเอกสารทั้งหมดให้เราทางไปรษณีย์ EMS 

3)  เมื่อเราได้รับเอกสารแล้ว เราจะแจ้งให้ โอนเงินค่าบริการ

4)  นัดวันที่คุณสะดวกที่จะมาแสดงตัว เพื่อยื่นวีซ่า

5)  ไปยื่นวีซ่า ตามวันเวลาที่นัดหมาย 
     (จะมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ไปอำนวยความสะดวก ที่ศูนย์รับยื่นวีซ่า) 

6)  เมื่อวีซ่าอนุมัติ (สถานทูตใช้เวลา 3-6 วันทำการ ในการอนุมัติวีซ่า)  
     สถานทูตจะจัดส่งเล่มพาสปอร์ตคืน ถึงเจ้าของเล่มโดยตรง 
     ทางไปรษณีย์ EMS 
ตามที่อยู่ที่แจ้งมา

7)  รอรับเล่มพาสปอร์ตคืน ภายใน 5-7 วันทำการ นับจากวันที่ยื่นขอวีซ่า

         

เอกสารที่ต้องจัดส่ง

1   หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)  เล่มจริง 
       *ที่มีอายุเหลืออยู่ไม่น้อยกว่า 6 เดือน

2   สำเนาหน้าวีซ่าอินเดีย 1 ชุด  วีซ่าล่าสุด
       *กรณีที่เคยเข้าอินเดีย และ วีซ่าเดิมกับพาสปอร์ตไม่ได้อยู่ในเล่มเดียวกัน

3   แบบฟอร์มข้อมูลส่วนตัว  *กรอกแบบฟอร์มด้านล่าง
       เป็นข้อมูลส่วนตัว เพื่อนำมาใช้กรอกแบบฟอร์มของสถานทูต

4   รูปถ่าย 2 ใบ
       ต้องเป็นรูปสี บนพื้นหลังสีขาว ขนาด 2x2 นิ้ว เท่านั้น 

      ตัวอย่างภาพถ่าย
       "ขนาด 2x2 นิ้ว สี่เหลี่ยมจัตุรัส เท่ากันทั้งกว้างและยาว"
       ห้ามส่งขนาดอื่น สถานทูตเข้มงวดมาก
       รูปถ่าย ต้องเป็นรูปปัจจุบัน ที่ถ่ายใหม่ภายใน 3 เดือน
       รูปถ่าย ต้องเป็นรูปที่ ไม่ซ้ำ กับรูปในวีซ่าเดิม (ถ้ามีวีซ่าเดิม)

        

5   สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
       *เซ็นชื่อรับรอง ลายเซ็นเหมือนที่เซ็นในเล่มพาสปอร์ต

6   สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
       *เซ็นชื่อรับรอง ลายเซ็นเหมือนที่เซ็นในเล่มพาสปอร์ต

7   สำเนาหนังสือสุทธิ 1 ชุด (เฉพาะพระสงฆ์และแม่ชี)
       *ถ่ายสำเนาหน้าแรก และหน้าที่แสดงสังกัดวัดปัจจุบัน

8   นามบัตร 1 ใบ 
       *ถ้ามี (นามบัตร ตำแหน่งงานปัจจุบัน ตรงตามข้อมูลที่แจ้ง)

               

ข้อมูลส่วนตัว  -  กรอกแล้วส่งพร้อมเอกสาร

*แบบฟอร์มนี้ ไม่ใช่แบบฟอร์มของสถานทูต
  คลิกเพื่อกรอกข้อมูลส่วนตัว  เลือกแบบฟอร์ม word หรือ pdf  ตามทีสะดวก..

คลิกที่ พิมพ์แบบฟอร์ม word   >>>
ถ้าต้องการ กรอกในเครื่องคอมฯ แล้วค่อยสั่งพิมพ์

คลิกที่ พิมพ์แบบฟอร์ม pdf   >>>
ถ้าต้องการ สั่งพิมพ์ออกมาก่อนแล้ว ใช้ปากกากรอกด้วยลายมือ

หมายเหตุ -  เราไม่มั่วข้อมูลให้ เพราะในขั้นตอนการอนุมัติวีซ่า สถานทูตอาจมีสุ่มเรียกสัมภาษณ์ 
กรุณาแจ้งข้อมูลจริง และเตรียมเอกสารให้พร้อม

                            
จัดส่งเอกสาร ทางไปรษณีย์ EMS  ได้ที่..
          
                     
โอนเงินค่าบริการได้ที่ ..กรุณาแจ้งเมื่อโอนเงินแล้ว   
          
                
การนัดหมายวันไปยื่นวีซ่า
เฉพาะ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09:00-12:00 น. 
(กรุณานัดล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์)
                        
แผนที่ ศูนย์รับยื่นวีซ่าอินเดีย VFS
คลิกที่รูป เพื่อขยายดูแผนที่ขนาดใหญ่
      
ศูนย์รับยื่นวีซ่าอินเดีย VFS

   
ศูนย์รับยื่นวีซ่าอินเดีย VFS
อาคาร PS TOWER ชั้น 10
สุขุมวิท 21 (อโศก)
  
  
เดินทางด้วยรถไฟฟ้า BTS ลงสถานีอโศก
เดินทางด้วย รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ลงสถานีสุขุมวิท

          

                    
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ที่อยู่ แผนที่ วันแรมทาง
บ้านวันแรมทาง
1/60 ซ. อนามัยงามเจริญ 12 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150

โทรศัพท์  024054561
แฟกซ์  024054560
มือถือ - ปลา 0898119139 (AIS)
มือถือ - นุ้ย 0816928233 (DTAC)
Email info@wanramtang.com  และ  wanramtang@hotmail.com
Line ID/โทรศัพท์ wanramtang3 / 0876997475
 
วันทำงาน วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
วันอาทิตย์ หยุดงาน งดการติดต่อทุกเรื่อง
ถ้าไม่รับสายหรือโทรไม่ติด กรุณาส่งเป็นข้อความ sms ส่ง email หรือ Line
                 
หรือติดต่อผ่านระบบอัตโนมัติ ด้านล่างนี้

 
service
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/06037
ติดต่อเรา
โปรแกรมการเดินทาง
แพ็คเกจ เที่ยวอินเดีย
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


อุณหภูมิ พยากรณ์อากาศ
ร่วมบุญกับ วันแรมทาง


Copyright © 2007-2037 สงวนลิขสิทธิ์ภาพและบทความที่จัดทำขึ้นโดยเว็บไซต์ ห้ามลอกโดยเด็ดขาด
ติดต่อเรา
บริษัท อัพเดททัวร์แอนด์ทราเวล จำกัด
เลขที่ 1/60 ซอยอนามัยงามเจริญ 12 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150
โทรศัพท์ : 024054561 , 0816928233 (dtac) , 0898119139 (ais) โทรสาร : 024054560
Email : info@wanramtang.com , wanramtang@hotmail.com
Line ID: wanramtang3