พุทธคยาเย็นใจ (6-10 มีนาคม 2566) ทัวร์พุทธคยา ทัวร์แสวงบุญอินเดีย ทัวร์อินเดีย สังเวชนียสถาน พุทธคยา
ReadyPlanet.com
dot dot
พุทธคยาเย็นใจ (6-10 มีนาคม 2566)
อัพเดทโปรแกรม 22/12/2566
 
           
 
ทริปปฏิบัติธรรม ในช่วงเวลาสั้นๆ
ณ ต้นพระศรีมหาโพธิ์ สถานที่ตรัสรู้
 
   .. ศรัทธาของเรา  จะไม่มีวันจางหาย ..
        ไปนั่งสมาธิ สวดมนต์ เจริญจิตภาวนา   
        ใจร่มๆ ใจสงบ ชาร์จพลัง
        ใต้ร่มเงา ต้นพระศรีมหาโพธิ์
  
ทัวร์อินเดีย
พุทธคยาเย็นใจ
6-10 มีนาคม 2567
5 วัน 4 คืน
เปิดรับไม่เกิน 25 ท่าน
   
ราคา 17,000 บาท
* ราคายังไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน
หมายเหตุ - ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตามความเหมาะสม หากมีการเปลี่ยนแปลงของ ค่าธรรมเนียมน้ำมัน ภาษีสนามบิน และอัตราแลกเปลี่ยน
     
     หลายท่านคงทราบดีว่า ต้นพระศรีมหาโพธิ์ นั้นมีความสำคัญอย่างไรทริปนี้เป็นเส้นทางธรรมยาตราตามรอยพระพุทธองค์ ที่เราอยากจัดขึ้นเป็นพิเศษ เพื่อพาผู้คนที่มีใจเลื่อมใสศรัทธา ไปสักการะสถานที่ตรัสรู้ธรรม ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ใช้เวลาที่มีค่า น้อมนำคำสอนของพระพุทธองค์ ปฏิบัติใจ-ปฏิบัติกายให้บริสุทธิ์ ณ โคนต้นพระศรีมหาโพธิ์  
 
     การเดินทางกับ "วันแรมทาง" ในครั้งนี้อาจไม่สะดวก สบายมากนัก แต่เราจริงใจ บริสุทธิ์ใจ และตั้งใจ 
     “ทริปนี้พวกเราตั้งใจจัดขึ้นเป็นพิเศษ เพื่อตอบแทนคุณพระพุทธศาสนา ตอบแทนคุณองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตอบแทนคุณต้นพระศรีมหาโพธิ์ การเดินทางสู่พุทธคยาในครั้งนี้  จึงมีความพิเศษเพื่อทุกคน”
   
     ทริป พุทธคยาเย็นใจ ครั้งนี้ เหมาะกับคนที่อยากใช้เวลาสั้นๆ ไปปฏิบัติธรรม ที่พุทธคยา โดยเฉพาะที่ต้นพระศรีมหาโพธิ์ เท่านั้น  ไม่เหมาะกับผู้ที่ต้องการแค่เพียงไปเที่ยว ไปเยี่ยมชม ไปถ่ายรูป เพื่อความสนุกสนาน          
 
     ไม่มีใครรู้ว่า เราจะได้กลับไปเยือน ต้นพระศรีมหาโพธิ์ อีกหรือไม่?  ต่อไปนี้เราจะใช้เวลาทุกวินาทีอย่างมีค่า ด้วยการตั้งใจปฏิบัติธรรมอย่างเต็มที่ โดยมี "พระวิปัสสนาจารย์ และ พระธรรมวิทยากร" ช่วยสั่งสอนและชี้แนะแนวทาง
     
  
ขอร่วมอนุโมทนาบุญ ในกุศลจิตของทุกท่านที่ตั้งใจไปปฏิบัติธรรมร่วมกัน สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ
    
กราบแทบบาท  พระพุทธองค์
ทรงบริสุทธิ์  พุทธศาสนา
กราบมวลหมู่อรหันต์  ทรงปัญญา
ขอสร้างบุญบูชา  ด้วยดวงใจ
     
 เงื่อนไขการเดินทาง 
 
ขออนุญาตทำความเข้าใจ เรื่องเงื่อนไขและการเดินทางของทริปนี้ก่อน  ท่านที่ไม่เคยไปสังเวชนียสถานมาก่อน และสนใจ ทริปนี้เพราะเห็นว่าราคาถูก กรุณาอ่านเงื่อนไขของเราให้ชัดเจนก่อนตัดสินใจ ส่วนท่านใดที่จะไปชวนเพื่อน หรือบอกต่อๆกันไป รบกวนอธิบายรายละเอียดและเงื่อนไขของเรา ให้คนที่ท่านไปชวนทราบด้วย
   
  1.  เป็นทริปพิเศษ
  พวกเราตั้งใจจัดเป็นพิเศษ เพื่อไปอยู่ปฏิบัติธรรมที่ พุทธคยา เป็นการตอบแทนคุณพระพุทธศาสนา ปีละสองครั้งในเดือนมีนาคมและตุลาคม ของทุกปี  
    
  2.  ไปแค่ พุทธคยา 
  เราไปไม่ครบ สังเวชนียสถาน 4 ตำบล คือ "ลุมพินี พุทธคยา พาราณสี และ กุสินารา" อันนี้ต้องเน้นย้ำๆว่า เราไปแค่ พุทธคยา  เท่านั้น ที่อื่นๆไม่ได้ไป
   
  3.  เป็นทริป ปฏิบัติธรรม
  ทริปนี้เหมาะกับท่านที่เคยไปสังเวชนียสถานมาแล้ว และต้องการไปแค่พุทธคยา ไปใช้เวลาปฏิบัติธรรม ไปสวดมนต์ หรือ อยู่เงียบๆสงบๆ ที่พุทธคยา ไม่เหมาะกับคนที่คิดจะไปเที่ยว ไปชมสถานที่ หรือ ไปถ่ายภาพ
          
  4.  มีกำหนดเวลาปฏิบัติธรรม แต่ จะไม่คอร์สกรรมฐาน
  ทริปนี้ไม่ได้จัดเป็นคอร์สปฏิบัติกรรมฐาน เนื่องด้วย พุทธคยา เป็นสถานที่สาธารณะที่จัดการควบคุมลำบาก รูปแบบของกิจกรรมและการปฏิบัติธรรม จำเป็นต้องจัดให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและสถานที่ด้วย จึงยังไม่สามารถจัดเป็นคอร์สปฏิบัติธรรมเต็มรูปแบบได้
         
  5.  มีพระวิปัสสนาจารย์ และ พระธรรมวิทยากร
  พระวิปัสสนาจารย์ เป็นพระสงฆ์จากพระธรรมทูตไทยสายประเทศอินเดีย-เนปาล จะนำพาไหว้พระสวดมนต์ ชี้นำแนวทางปฏิบัติกรรมฐาน ให้ความรู้เราเกี่ยวกับพุทธศาสนาและเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธประวัติ
   
  6.  ไม่รวมอาหารเย็น
  ไม่ได้จัดเตรียม อาหารมื้อเย็น ให้ที่วัด มีน้ำปานะจัดเตรียมให้สำหรับทุกท่าน
      
  7.  ไม่มีบริการที่สะดวกสบาย
  ทริปนี้ไม่เหมาะกับคนที่คาดหวังเรื่องการบริการจากทัวร์ของเรา เราไปทำบุญกัน เราพาไปปฏิบัติธรรม ดูแลกันเท่าที่จำเป็น เท่าที่ทำได้ กินอาหารวัด ห้องพักอาจไม่สะดวกสบาย พักรวมกันห้องละหลายๆคน
     
  8.  การแต่งกาย
  ใส่ชุดสีสุภาพ ไม่บังคับว่าต้องใส่ชุดขาว ไม่บังคับรูปแบบชุด ขอให้เป็นชุดสุภาพ ที่สะดวกสบายในการนั่งปฏิบัติธรรม 
   
  9.  ไม่รับร่วมเดินทาง หากไม่ต้องการร่วมปฏิบัติธรรมพร้อมกับคณะ
  ขออภัยที่จะไม่รับให้ร่วมเดินทาง กรณีต้องการแยกไปปฏิบัติธรรมเอง หรือไม่ต้องการเข้าร่วมการปฏิบัติธรรมพร้อมคณะ หรือตามที่คณะกำหนด ทริปนี้ขอสงวนสิทธิ์ให้เฉพาะ ท่านที่พร้อมร่วมกิจกรรมตามเวลาที่กำหนด ต้องเดินทางพร้อมคณะเท่านั้น และไม่อนุญาตให้ลูกทัวร์แยกเดินทางกันเองไปต่างเมือง
    

หมายเหตุ  

กรณีติดโควิด-19 ระหว่างเดินทาง หรือในขณะที่อยู่ในประเทศอินเดีย เบื้องต้นจะรักษาตามอาการ  ทั้งนี้ผู้ร่วมทางต้องดูแลตัวเอง หากมีอาการหนักจะนำส่งโรงพยาบาลที่อินเดีย เพื่อให้เข้ารับการรักษา หากต้องการเดินทางกลับประเทศไทยก่อนกำหนด สามารถทำได้โดยคิดค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง 

              
  

 
โปรแกรมการเดินทาง
           
จุดนัดพบ
สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 4-5 บริเวณที่นั่งหน้าประตู
วันพุธที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2567
เวลา 08.30 น. (แปดโมงครึ่ง)
    
DAY 01 วันพุธที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2567
   
กรุงเทพ-พุทธคยา

   
เริ่มโปรแกรมทัวร์-
  
08.30 น. พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เช็คอินบัตรโดยสารและโหลดสัมภาระ
     

เที่ยวบิน TG2327

Bangkok-Gaya
  สามารถโหลดกระเป๋าได้หนัก ไม่เกิน 20 กิโลกรัม
เครื่องออก เวลา 12.20 น. (ตามเวลาประเทศไทย)
เครื่องถึง เวลา 14.00 น. (ตามเวลาประเทศอินเดีย)

    
12.20 น. ได้เวลาเครื่องออก มุ่งหน้าสู่ประเทศอินเดีย 
*ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 10 นาที
  
กินอาหารกลางวัน  บนเครื่องบิน
  
14.00 น. (ตามเวลาประเทศอินเดีย) เดินทางถึงสนามบินพุทธคยา ประเทศอินเดีย ใช้เวลาต่อคิว ตรวจประทับตราวีซ่า ที่ ตม.อินเดีย ค่อนข้างนาน (ราวๆ 1-2 ชั่วโมง) 
       
16.00 น. เข้าสู่ที่พัก ที่วัดไทยพุทธคยา 

16.30 น. ทำบุญ ทอดผ้าป่า วัดไทยพุทธคยา
  

  
17.30 น. 
นำพาทุกท่านสู่ “อภิสัมพุทธสถาน” มหาเจดีย์พุทธคยา และ ต้นพระศรีมหาโพธิ์  สถานที่ตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณของพระพุทธเจ้า กราบสักการะพระพุทธเมตตา บูชาสถานที่ตรัสรู้ บริเวณใต้ ต้นพระศรีมหาโพธิ์ สวดมนต์ทำวัตรเย็น สมาทานศีล ขึ้นพระกรรมฐาน
 
19.00 น. ให้เวลาพักตามอัธยาศัย
 
20.30 น. ปฐมนิเทศ ระเบียบข้อปฏิบัติต่างๆ อธิบายหลักปฏิบัติตามหลักสติปัฏฐาน 4 สาธิตการยืน การเดินจงกรม แนะนำการเจริญสติในอริยาบถนั่ง

แล้วแยกย้าย พักผ่อนอย่างมีสติ
       
 ไม่ได้จัดเตรียมอาหารมื้อเย็น ให้ที่วัด
    ท่านใดจำเป็นต้องกินอาหารมื้อเย็น สามารถสั่งอาหารตามสั่ง ได้ที่ "ร้านตักบาตร" ร้านอาหารภายในวัดไทยพุทธคยา ค่าอาหารมื้อเย็นไม่รวมในค่าทัวร์

       

DAY 02 วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2567
 
พุทธคยา
     
04.00 น. ตื่นนอน
05.00 น. เดินเท้าไปต้นพระศรีมหาโพธิ์ 
05.30 น. สวดมนต์ทำวัตรเช้า ใต้ร่มเงาพระศรีมหาโพธิ์ 

07.00 น. กินอาหารเช้า    

 

08.30 น. ฟังธรรมบรรยาย เจริญสติในอริยบถหลัก

11.00 น. กินอาหารกลางวัน  
   
14.00 น. เดินทางไปสักการะต้นพระศรีมหาโพธิ์
              สวดมนต์ นั่งสมาธิ เจริญจิตวิปัสสนากรรมฐาน


17.30 น. รับน้ำปานะ  ที่อู่น้ำ บันทึกสภาวะธรรมลงในสมุด

19.30 น. ทำวัตรเย็น และปฏิบัติกรรมฐาน
              ถามตอบสอบอารมณ์ เป็นรายบุคคล


*สถานที่ ฟังธรรมบรรยาย เจริญสติ นั่งสมาธิ และปฏิบัติกรรมฐาน ปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ในแต่ละวัน

1. หอวิปัสสนาวีระภุชงค์ วัดไทยพุทธคยา
2. ลานโพธิ์ วัดไทยพุทธคยา
3. ณ ต้นพระศรีมหาโพธิ์ 
  

แล้วแยกย้าย พักผ่อนอย่างมีสติ
 
 ไม่ได้จัดเตรียมอาหารมื้อเย็น ให้ที่วัด
    ท่านใดต้องการ กินอาหารมื้อเย็น สามารถสั่งอาหารตามสั่ง ได้ที่ "ร้านตักบาตร" ร้านอาหารภายในวัดไทยพุทธคยา ค่าอาหารมื้อเย็นไม่รวมในค่าทัวร์
         
DAY 03 วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2567
 
พุทธคยา  
     
04.00 น. ตื่นนอน
05.00 น. เดินเท้าไปต้นพระศรีมหาโพธิ์ 
05.30 น. สวดมนต์ทำวัตรเช้า ใต้ร่มเงาพระศรีมหาโพธิ์ 

07.00 น. กินอาหารเช้า    

 

08.30 น. ฟังธรรมบรรยาย เจริญสติในอริยบถหลัก 

11.00 น. กินอาหารกลางวัน  
   
14.00 น. เดินทางไปสักการะต้นพระศรีมหาโพธิ์
              สวดมนต์ นั่งสมาธิ เจริญจิตวิปัสสนากรรมฐาน


17.30 น. รับน้ำปานะ  ที่อู่น้ำ บันทึกสภาวะธรรมลงในสมุด

19.30 น. ทำวัตรเย็น และปฏิบัติกรรมฐาน
              ถามตอบสอบอารมณ์ เป็นรายบุคคล


*สถานที่ ฟังธรรมบรรยาย เจริญสติ นั่งสมาธิ และปฏิบัติกรรมฐาน ปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ในแต่ละวัน

1. หอวิปัสสนาวีระภุชงค์ วัดไทยพุทธคยา
2. ลานโพธิ์ วัดไทยพุทธคยา
3. ณ ต้นพระศรีมหาโพธิ์ 
  
   

แล้วแยกย้าย พักผ่อนอย่างมีสติ
 
 ไม่ได้จัดเตรียมอาหารมื้อเย็น ให้ที่วัด
    ท่านใดต้องการ กินอาหารมื้อเย็น สามารถสั่งอาหารตามสั่ง ได้ที่ "ร้านตักบาตร" ร้านอาหารภายในวัดไทยพุทธคยา ค่าอาหารมื้อเย็นไม่รวมในค่าทัวร์
                 
DAY 04 วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2567
  
พุทธคยา  
     
04.00 น. ตื่นนอน
05.00 น. เดินเท้าไปต้นพระศรีมหาโพธิ์ 
05.30 น. สวดมนต์ทำวัตรเช้า ใต้ร่มเงาพระศรีมหาโพธิ์ 

07.00 น. กินอาหารเช้า 
   

08.30 น. ฟังธรรมบรรยาย เจริญสติในอริยบถหลัก 

11.00 น. กินอาหารกลางวัน  
   
14.00 น. เดินทางไปสักการะต้นพระศรีมหาโพธิ์
              สวดมนต์ นั่งสมาธิ เจริญจิตวิปัสสนากรรมฐาน


17.30 น. รับน้ำปานะ  ที่อู่น้ำ บันทึกสภาวะธรรมลงในสมุด

19.30 น. ทำวัตรเย็น และปฏิบัติกรรมฐาน
              ถามตอบสอบอารมณ์ เป็นรายบุคคล
  

*สถานที่ ฟังธรรมบรรยาย เจริญสติ นั่งสมาธิ และปฏิบัติกรรมฐาน ปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ในแต่ละวัน

1. หอวิปัสสนาวีระภุชงค์ วัดไทยพุทธคยา
2. ลานโพธิ์ วัดไทยพุทธคยา
3. ณ ต้นพระศรีมหาโพธิ์ 
  

แล้วแยกย้าย พักผ่อนอย่างมีสติ
 
 ไม่ได้จัดเตรียมอาหารมื้อเย็น ให้ที่วัด
    ท่านใดต้องการ กินอาหารมื้อเย็น สามารถสั่งอาหารตามสั่ง ได้ที่ "ร้านตักบาตร" ร้านอาหารภายในวัดไทยพุทธคยา ค่าอาหารมื้อเย็นไม่รวมในค่าทัวร์
        
DAY 05 วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2567
 
พุทธคยา-กรุงเทพ 
     
04.00 น. ตื่นนอน
05.00 น. เดินเท้าไปกราบลา ต้นพระศรีมหาโพธิ์
05.30 น. สวดมนต์ทำวัตรเช้า ใต้ร่มเงาพระศรีมหาโพธิ์ 

07.00 น. กินอาหารเช้า

08.00 น. ทำพิธีลาศีล และ ขอขมาพระวิปัสสนาจารย์

09.00 น. 
ให้เวลาอิสระ "ช้อปปิ้งซื้อของฝาก" กลับบ้า

11.00 น. 
กินอาหารกลางวัน  
  
12.00 น. ออกเดินทางไปสนามบินพุทธคยา   
   
เที่ยวบิน TG2328

Gaya-ฺBangkok
  สามารถโหลดกระเป๋าได้หนัก ไม่เกิน 20 กิโลกรัม
เครื่องออก เวลา 15.00 น. (ตามเวลาประเทศอินเดีย)
เครื่องถึง เวลา 19.35 น. (ตามเวลาประเทศไทย)
 

15.00 น. ได้เวลาเครื่องออก เดินทางสู่ประเทศไทย
*
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 5 นาที

19.35 น. ค่ำคืนที่งดงาม เดินทางกลับถึงสุวรรณภูมิ  สวัสดีประเทศไทยจบโปรแกรมทัวร์-

              
หมายเหตุ- โปรแกรมการเดินทาง อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของช่วงเวลา และสถานการณ์เฉพาะหน้า
     
ราคาทัวร์
ราคา 17,000 บาท
* ยังไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน
    
  *ราคานี้ ยังไม่รวม ค่าตั๋วเครื่องบิน
     ทุกเส้นทางตามที่ระบุในโปรแกรม

  
   จ่ายเพิ่มค่าตั๋วเครื่องบิน ประมาณ  12,000 - 14,000 บาท++
    จ่ายตามราคาจริง ณ วันที่จอง/วันที่ออกตั๋ว
      จองเร็วได้ตั๋วถูก จองช้าได้ตั๋วแพง 

   หมายเหตุ - 
ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตามความเหมาะสม หากมีการเปลี่ยนแปลงของ ค่าน้ำมัน และ อัตราแลกเปลี่ยน เนื่องด้วยความผันผวนของสถานการณ์โลก ในปัจจุบัน
   

      

ส่วนลดพิเศษ-  (หักจากการจ่ายเงินงวดสุดท้าย)
 
มีวีซ่าอินเดียอยู่แล้ว หรือ ทำวีซ่าเอง ลดค่าวีซ่า 950 บาท

พระสงฆ์และแม่ชี ลดราคา 2,000 บาท  
(เฉพาะกรณีที่มีหนังสือสุทธิ)

 

ราคานี้รวม-

ค่าตั๋วเครื่องบิน สายการบินตามที่ระบุในโปรแกรม  
ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ไทย-อินเดีย


ค่าวีซ่าอินเดีย
 *ประเภท  e-Tourist VISA 30 Days 

อาหารมื้อหลักทุกมื้อ รวม ชา กาแฟ ของหวาน และผลไม้
ค่าน้ำดื่ม (น้ำเปล่าบรรจุขวด) ไม่จำกัดจำนวน แต่กรุณาดื่มอย่างรู้คุณค่า
  
ที่พัก วัดไทย พักห้องละ 4-6 ท่าน (หรือแล้วแต่ทางวัดจะจัดให้)
พักแยกชาย-หญิง เป็นห้องพัดลม มีห้องน้ำในตัว

เงินทำบุญ ค่าธรณีสงฆ์-ค่าห้องพัก-ค่าน้ำค่าไฟ
เงินทำบุญ ค่าอาหาร
เงินทำบุญ ถวายพระวิปัสสนาจารย์ พระธรรมวิทยากร

ค่ารถปรับอากาศ รับส่งสนามบิน
ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ต่างๆ เฉพาะตามที่ระบุในโปรแกรม
ค่าบริการ หัวหน้าทัวร์คนไทย 
ค่าบริการ Escort ท้องถิ่น

ประกันการเดินทาง-  

เงื่อนไข- ครอบคลุมภายใต้ข้อตกลงที่มีไว้กับบริษัทประกันชีวิต 

    


ราคานี้ไม่รวม-

ค่าอาหารมื้อเย็น ที่วัดไทยพุทธคยา
ค่ารถสามล้อ ระหว่างเดินทางในพุทธคยา
ค่ากล้องถ่ายรูป และ ค่ากล้องวีดีโอ
ค่าทิป escort หรือผู้ช่วยหัวหน้าทัวร์ ชาวอินเดีย
ค่าทิป หัวหน้าทัวร์คนไทย
ค่าทิป คนขับรถ , เด็กรถ , เด็กยกกระเป๋า และทิปอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในรายการอาหารมื้อเย็น ที่วัดไทยพุทธคยา
    ท่านใดต้องการ กินอาหารมื้อเย็น สามารถสั่งอาหารตามสั่ง ได้ที่ "ร้านตักบาตร" ร้านอาหารภายในวัดไทยพุทธคยา ค่าอาหารมื้อเย็นไม่รวมในค่าทัวร์
 
ค่าธรณีสงฆ์ ค่าอาหาร 
ในการเข้าพักที่วัด ทางเราได้จัดเตรียมเงินทำบุญ ถวายเป็นค่าธรณีสงฆ์ ค่าน้ำค่าไฟ ค่าอาหาร ไว้แล้ว ตามความเหมาะสม ถ้าใครต้องการจะทำบุญเพิ่มก็แล้วแต่ศรัทธา

  

ค่าทิป-  
   
เด็กยกกระเป๋า ควรให้ไม่ต่ำกว่า 20 รูปี ต่อ กระเป๋า 1 ใบ
    
ทีมงานอินเดีย  (ไกด์ท้องถิ่น คนขับรถ เด็กรถ) 
เผื่อเงินไว้ประมาณ 1,000 รูปี หรือ 500 บาท สำหรับ 5 วัน ในอินเดีย (ให้ในวันสุดท้าย ของการเดินทาง)


หัวหน้าทัวร์คนไทย  ตามแต่พอใจ (ไม่บังคับ)                  

 การชำระเงิน


1)  จ่ายมัดจำ  5,000 บาท  ทันทีที่จอง   
      *ยึดมัดจำถ้าขอเลิกการเดินทาง

2)  จ่ายค่าตั๋วเครื่องบิน 1x,000 บาท  ทันทีที่จอง 
      
*ถ้าขอยกเลิกการเดินทาง
       คืน/ไม่คืนเงิน ตามเงื่อนไขของสายการบิน


      (กรุณาสอบถามราคา ค่าตั๋วเครื่องบิน ก่อนจองทัวร์)
 
3)  จ่ายส่วนที่เหลือ  12,000 บาท  
     ภายในวันที่
  6 กุมภาพันธ์ 2567

  
    

 เงื่อนไขการให้บริการ


จองล่วงหน้าตามช่วงเวลาที่กำหนด ชำระเงินตามเงื่อนไขข้างต้น

ขอยกเลิกการเดินทาง ยึดเงินมัดจำ และหักค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง และ/หรือ ขอยกเลิกการเดินทาง น้อยกว่า 30 วัน เก็บค่าใช้จ่ายเต็มจำนวน 

กรณีเกิดการระบาดของ โควิด-19 หรือ โรคระบาดอื่นๆ จนทำให้ไม่สามารถเดินทางได้ ขอสงวนสิทธิ์ในการ เลื่อน/ยกเลิกการเดินทาง ตามแต่สถานการณ์เฉพาะหน้า หากจำเป็นต้องยกเลิกการเดินทาง จะคืนเงินเต็มจำนวน


เมื่อท่านออกเดินทางกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง เช่น ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมื้อ หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  กรณีที่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศในรายการเดินทาง หรือ กรณีความล่าช้าจากสายการบิน การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล ทางเราขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  เมื่อท่านตกลงชำระเงิน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด

กรณีติดโควิด-19 ระหว่างเดินทาง หรือในขณะที่อยู่ในประเทศอินเดีย เบื้องต้นจะรักษาตามอาการ ทั้งนี้ผู้ร่วมทางต้องดูแลตัวเอง หากมีอาการหนักจะนำส่งโรงพยาบาลที่อินเดีย เพื่อให้เข้ารับการรักษา หากต้องการเดินทางกลับประเทศไทยก่อนกำหนด สามารถทำได้โดยคิดค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง

            
ขั้นตอนง่ายๆในการจองทริปกับเรา
1 
คลิกเพื่อจองทริป คลิกตรวจรายชื่อ คลิกเพื่อโอนเงิน คลิกเพื่อส่งเอกสาร
       
บริการของเรา
คำแนะนำ เตรียมของ ฝากแลกเงิน จองโรงแรม
         
   
 
คลิก..เพื่อดูโปรแกรมการเดินทาง
หรือ ขอโปรแกรมได้ที่  คุณนุ้ย 0816928233
หรือ แจ้งทาง LINE ID : 
@wanramtang 
 
               
    
พระมหาเจดีย์พุทธคยา
 
             
พระพุทธเมตตา
            
ต้นพระศรีมหาโพธิ์
      
ที่พัก
 
 วัดไทยพุทธคยา
เป็นวัดแห่งแรกในต่างประเทศ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2500
ตั้งอยู่ในเมืองพุทธคยา  สถานที่ตรัสรู้ธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
             
หอวิปัสสนาวีระภุชงค์
         
อู่บุญ
   
พระอุโบสถ วัดไทยพุทธคยา
 
ลานโพธิ์ 935
 
ลานโพธิ์ ลานปฏิบัติธรรม เช้าและค่ำ
           
อู่ข้าว
    
  
อู่ข้าว  โรงครัวและสถานที่รับประทานอาหาร
              
อู่น้ำ
    
  
อู่น้ำ เรือนน้ำปานะ รับประทานของว่างและเครื่องดื่ม
มีสัญญาณ WIFI สามารถเล่นเนท ติดต่อทางบ้านได้
          
อู่นอน
   
  
ห้องพักสำหรับผู้ไปปฏิบัติธรรม ห้องน้ำในตัว
     
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ที่อยู่ แผนที่ วันแรมทาง
บ้านวันแรมทาง
1/60 ซ.อนามัยงามเจริญ 12 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150
โทรศัพท์  024054561
มือถือ - ปลา 0898119139 (AIS)
มือถือ - นุ้ย 0816928233 (DTAC)
Email wanramtang@hotmail.com
Line Official ID @wanramtang
 
วันทำงาน วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
นอกเวลางาน งดการติดต่อทุกเรื่อง
ถ้าไม่รับสายหรือโทรไม่ติด กรุณาติดต่อทาง Line

        

หรือติดต่อผ่านระบบอัตโนมัติ ด้านล่างนี้

 


ชื่อ :  *
เบอร์โทรศัพท์ :  *
อีเมล :  *
ชื่อทริปเดินทาง :  *
วันที่เดินทาง :  *
ต้องการ : จองทริป
สอบถาม
หัวข้อที่ต้องการสอบถาม :
รายละเอียด :โปรแกรม พุทธคยา
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/06037
ติดต่อเรา
โปรแกรมการเดินทาง
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


อุณหภูมิ พยากรณ์อากาศ
คำแนะนำเรื่อง อาการแพ้ความสูง Altitude Sickness อาการเวลาอยู่บนพื้นที่สูง Acute Mountain Sickness (AMS)


Copyright © 2007-2037 สงวนลิขสิทธิ์ภาพและบทความที่จัดทำขึ้นโดยเว็บไซต์ ห้ามลอกโดยเด็ดขาด
ติดต่อเรา
บริษัท อัพเดททัวร์แอนด์ทราเวล จำกัด
เลขที่ 1/60 ซอยอนามัยงามเจริญ 12 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150
โทรศัพท์ : 024054561 , 0816928233 (dtac) , 0898119139 (ais)
Email : wanramtang@hotmail.com
Line ID: @wanramtang