ทัวร์อินเดีย ทัวร์แสวงบุญอินเดีย วันแรมทาง
ReadyPlanet.com
dot dot
ทัวร์อินเดีย วันแรมทาง โปรแกรมการเดินทาง article
              
               
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
               
    
              
เดือนมกราคม
วันเดินทาง ทริปต่อไป ราคา (บาท)
     
   
ราคาที่ระบุนี้ รวม ทุกอย่างแล้ว (ยกเว้นเป็นบางกรณี)
       
                    
เดือนกุมภาพันธ์
วันเดินทาง ทริปต่อไป ราคา (บาท)
     
     
ราคาที่ระบุนี้ รวม ทุกอย่างแล้ว (ยกเว้นเป็นบางกรณี)
      
                    
เดือนมีนาคม
วันเดินทาง ทริปต่อไป ราคา (บาท)
 
อินเดีย
5 วัน 4 คืน
พุทธคยาเย็นใจ < click here
พุทธคยา พระมหาเจดีย์ ต้นพระศรีมหาโพธิ์
ปฏิบัติธรรม ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์

  17,000

ราคานี้ยังไม่รวม
ค่าตั๋วเครื่องบิน

     
ราคาที่ระบุนี้ รวม ทุกอย่างแล้ว (ยกเว้นเป็นบางกรณี)
      
                
เดือนเมษายน
วันเดินทาง ทริปต่อไป ราคา (บาท)
     
      
ราคาที่ระบุนี้ รวม ทุกอย่างแล้ว (ยกเว้นเป็นบางกรณี)
      
             
เดือนพฤษภาคม
วันเดินทาง ทริปต่อไป ราคา (บาท)
30 พ.ค - 13 มิ.ย 67

อินเดีย
15 วัน 12 คืน
ลาดักห์ ซันสการ์ < click here
ซันสการ์ แหล่งอารยธรรมเก่าแก่ อยู่ไม่ไกลจากลาดักห์
ดินแดนที่ยังคงความบริสุทธิ์ของธรรมชาติไว้ได้อย่างน่าทึ่ง
เสน่ห์ของวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของผู้คน ในดินแดนที่ยาก
จะเข้าถึงแห่งนี้ คืออีกที่หมายในการเดินทางของพวกเรา

69,000

ราคานี้ยังไม่รวม
ค่าตั๋วเครื่องบิน

   
ราคาที่ระบุนี้ รวม ทุกอย่างแล้ว (ยกเว้นเป็นบางกรณี)
      
                   
เดือนมิถุนายน
วันเดินทาง ทริปต่อไป ราคา (บาท)
   

 

   
ราคาที่ระบุนี้ รวม ทุกอย่างแล้ว (ยกเว้นเป็นบางกรณี)
      
               
เดือนกรกฎาคม
วันเดินทาง ทริปต่อไป ราคา (บาท)
   

 

   
ราคาที่ระบุนี้ รวม ทุกอย่างแล้ว (ยกเว้นเป็นบางกรณี)
      
            
เดือนสิงหาคม
วันเดินทาง ทริปต่อไป ราคา (บาท)
     
   
ราคาที่ระบุนี้ รวม ทุกอย่างแล้ว (ยกเว้นเป็นบางกรณี)
      
             
เดือนกันยายน
วันเดินทาง ทริปต่อไป ราคา (บาท)
6-22 กันยายน 2567

อินเดีย
17 วัน 14 คืน
สปิติวัลเล่ย์ Season 6  < click here
ชวนเที่ยวสปิติวัลเล่ย์ ประเทศอินเดีย  ใจไม่รักไปไม่ได้
ไปกันช้าๆเรื่อยๆ ไม่มรีบไม่เร่ง ในสไตล์ของ วันแรมทาง
ไปสัมผัสเส้นทางสวยงาม ที่ซ่อนตัวอยู่ในเทือกหิมาลัย
ดินแดนที่ยากต่อการเข้าถึง ที่น้อยคนจะได้ไปเยือน

73,000

ราคานี้ยังไม่รวม
ค่าตั๋วเครื่องบิน

   
ราคาที่ระบุนี้ รวม ทุกอย่างแล้ว (ยกเว้นเป็นบางกรณี)
      
              
เดือนตุลาคม
วันเดินทาง ทริปต่อไป ราคา (บาท)
10-14 ตุลาคม 2567

อินเดีย
5 วัน 4 คืน     
พุทธคยา ตรีปุระศรัทธา < click here
"พุทธคยา ราชคฤห์ นาลันทา"
เส้นทางธรรมยาตรา ตามรอยบาทพระศาสดา
แสวงบุญสังเวชนียสถาน สถานที่ตรัสรู้ เมืองพุทธคยา
พุทธสถานสำคัญ กรุงราชคฤห์ และ นาลันทา
 19,900

ราคานี้ยังไม่รวม
ค่าตั๋วเครื่องบิน

 
   
 
ราคาที่ระบุนี้ รวม ทุกอย่างแล้ว (ยกเว้นเป็นบางกรณี)
      
                  
เดือนพฤศจิกายน
วันเดินทาง ทริปต่อไป ราคา (บาท)
 9-18 พฤศจิกายน 2567

อินเดีย เนปาล
10 วัน 8 คืน     
แสวงบุญ สังเวชนียสถาน < click here
เส้นทางธรรมยาตรา ตามรอยบาทพระศาสดา
สถานที่ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน ปฐมเทศนา 
พุทธคยา ราชคฤห์ นาลันทา พาราณสี กุสินารา 
ลุมพินี และ สาวัตถี
  33,900

ราคานี้ยังไม่รวม
ค่าตั๋วเครื่องบิน

 23-28 พฤศจิกายน 2567

อินเดีย
6 วัน 5 คืน     
พาราณสี กุสินารา < click here
เส้นทางธรรมยาตรา ตามรอยบาทพระศาสดา
แสวงบุญสังเวชนียสถาน 2 ตำบล 
พาราณสี สถานที่แสดงปฐมเทศนา ล่องเรือแม่น้ำคงคา 
กุสินารา สถานที่ปรินิพพาน และ พุทธสถานสำคัญ
23,900

ราคานี้ยังไม่รวม
ค่าตั๋วเครื่องบิน

   
ราคาที่ระบุนี้ รวม ทุกอย่างแล้ว (ยกเว้นเป็นบางกรณี)
      
                   
เดือนธันวาคม
วันเดินทาง ทริปต่อไป ราคา (บาท)
 7-16 ธันวาคม 2567


 
อินเดีย เนปาล
10 วัน 8 คืน     
แสวงบุญ สังเวชนียสถาน < click here
เส้นทางธรรมยาตรา ตามรอยบาทพระศาสดา
สถานที่ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน ปฐมเทศนา 
พุทธคยา ราชคฤห์ นาลันทา พาราณสี กุสินารา 
ลุมพินี และ สาวัตถี

33,900

ราคานี้ยังไม่รวม
ค่าตั๋วเครื่องบิน

 7-18 ธันวาคม 2567

อินเดีย เนปาล
12 วัน 10 คืน     
สังเวชนียสถาน ทัชมาฮาล < click here
เส้นทางธรรมยาตรา ตามรอยบาทพระศาสดา
สถานที่ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน ปฐมเทศนา 
เพิ่มพาเที่ยว ทัชมาฮาล

44,900

ราคานี้ยังไม่รวม
ค่าตั๋วเครื่องบิน

 27 ธันวาคม 2567
ถึง
1 มกราคม 2568

อินเดีย
6 วัน 5 คืน     
พาราณสี พุทธคยา < click here
"ทริปสวดมนต์ข้ามปี ที่พุทธคยา"
เส้นทางธรรมยาตรา ตามรอยบาทพระศาสดา
แสวงบุญสังเวชนียสถาน สถานที่ตรัสรู้ เมืองพุทธคยา
สถานที่แสดงปฐมเทศนา เมืองพาราณสี 
และ พุทธสถานสำคัญ กรุงราชคฤห์ นาลันทา
24,900

ราคานี้ยังไม่รวม
ค่าตั๋วเครื่องบิน

   
ราคาที่ระบุนี้ รวม ทุกอย่างแล้ว (ยกเว้นเป็นบางกรณี)
      
                 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ที่อยู่ แผนที่ วันแรมทาง
บ้านวันแรมทาง
1/60 ซ.อนามัยงามเจริญ 12 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150
โทรศัพท์  024054561
มือถือ - ปลา 0898119139 (AIS)
มือถือ - นุ้ย 0816928233 (DTAC)
Email wanramtang@hotmail.com
Line official ID @wanramtang
 
วันทำงาน วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
นอกเวลางาน งดการติดต่อทุกเรื่อง
ถ้าไม่รับสายหรือโทรไม่ติด กรุณาติดต่อทาง Line
              
หรือติดต่อผ่านระบบอัตโนมัติ ด้านล่างนี้

 


ชื่อ :  *
เบอร์โทรศัพท์ :  *
อีเมล :  *
ชื่อทริปเดินทาง :  *
วันที่เดินทาง :  *
ต้องการ : จองทริป
สอบถาม
หัวข้อที่ต้องการสอบถาม :
รายละเอียด :โปรแกรมการเดินทาง
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/06037
ติดต่อเรา
โปรแกรมการเดินทาง
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


อุณหภูมิ พยากรณ์อากาศ
คำแนะนำเรื่อง อาการแพ้ความสูง Altitude Sickness อาการเวลาอยู่บนพื้นที่สูง Acute Mountain Sickness (AMS)


Copyright © 2007-2037 สงวนลิขสิทธิ์ภาพและบทความที่จัดทำขึ้นโดยเว็บไซต์ ห้ามลอกโดยเด็ดขาด
ติดต่อเรา
บริษัท อัพเดททัวร์แอนด์ทราเวล จำกัด
เลขที่ 1/60 ซอยอนามัยงามเจริญ 12 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150
โทรศัพท์ : 024054561 , 0816928233 (dtac) , 0898119139 (ais)
Email : wanramtang@hotmail.com
Line ID: @wanramtang