รับทำวีซ่าอินเดีย รับยื่นวีซ่าอินเดีย ทำวีซ่าอินเดีย วีซ่าอินเดีย visa india อัพเดททัวร์แอนด์ทราเวล (วันแรมทาง)
ReadyPlanet.com
dot dot
รับทำวีซ่าอินเดีย รับยื่นวีซ่าอินเดีย วีซ่าอินเดีย
อัพเดทข้อมูล 29/6/2567
      
Tourist Visa Only
               
รับทำวีซ่าอินเดีย
  
   + รับทำเฉพาะ วีซ่าท่องเที่ยว
    + เฉพาะคนไทย ไม่รับยื่นของคนต่างชาติ
    + ไม่รับทำ วีซ่าธุรกิจ  
    + ไม่รับทำ วีซ่านักเรียน 
    + ไม่รับทำ วีซ่าทำงาน 

  

ประเภทวีซ่า

อายุวีซ่า

จำนวนครั้ง
ที่เข้าอินเดียได้


ค่าวีซ่า
รวม
ค่าบริการ


เงื่อนไข

 

     
  ETA for
  e-Tourist
  VISA30 วัน

  Double Entry 
  (2 ครั้ง)


1200 บาท
      
  ยื่นขอวีซ่า
  ระหว่างวันที่
  1 เมษายน ถึง
  30 มิถุนายน
  

    
  ฟรีวีซ่า !!
  ETA for
  e-Tourist
  VISA30 วัน

  Double Entry 
  (2 ครั้ง)

800 บาท

  ยื่นขอวีซ่า
  ระหว่างวันที่
  1 กรกฎาคม ถึง
  31 ธันวาคม 2567
    
     
  ETA for
  e-Tourist
  VISA

1 ปี

  Multiple Entry
  (ไม่จำกัดจำนวน)
2400 บาท


  Regular/Paper
  Tourist VISA


1 ปี

  Multiple Entry
  (ไม่จำกัดจำนวน)
5000 บาท


  Regular/Paper
  Tourist VISA


6 เดือน


  Multiple Entry
  (ไม่จำกัดจำนวน)1200 บาท

  เฉพาะ
  พระสงฆ์และแม่ชี
  ที่มี หนังสือสุทธิ   
  เท่านั้น !!

       
คลิกเลือกประเภท VISA ที่ต้องการ
   
   India ETA
 
For e-Tourist VISA
>>>> คลิ๊กหากต้องการขอวีซ่าประเภทนี้ >>>>       
       
  วีซ่าประเภทนี้ คือ ..
   
1 เป็นวีซ่าที่ "ยื่นขอ online ทางอินเตอร์เนท" 
2 ผู้ขอยื่นวีซ่า ไม่ต้องไปแสดงตัว
   
3 ผู้ขอ จะได้รับเป็น ใบอนุญาตให้เดินทาง Electronic Travel Authorization (ETA) 1 ฉบับ
  ต้องเดินทางเข้าอินเดีย ก่อนวันหมดอายุใบอนุญาตให้เดินทาง (Date of expiry of ETA) 
 
เพื่อดูตัวอย่าง ใบอนุญาตให้เดินทาง (ใบ ETA)
   
4 วีซ่าจะ อนุมัติและประทับตรา ลงในเล่มพาสปอร์ต โดยเจ้าหน้าที่ ตม.อินเดีย ตอนเข้าอินเดีย
  ขั้นตอนนี้ เจ้าหน้าที่ ตม. อาจมีการสัมภาษณ์ พูดคุย ซักถาม ก่อนอนุมัติให้เข้าประเทศ
   
5 วีซ่าท่องเที่ยว (e-Tourist VISA) ประเภทอายุ 30 วัน
       - เป็น Double Entry เข้า-ออก อินเดียได้ 2 ครั้ง ภายในอายุของวีซ่า
       - อายุของวีซ่ามีระยะเวลา 30 วัน โดยนับจากวันแรกที่เข้าประเทศอินเดีย
       - วีซ่าหมดอายุ ตามวันหมดอายุ ที่ประทับบนวีซ่า
         หรือ หมดอายุโดยอัตโนมัติ เมื่อเดินทางเข้า-ออก ประเทศอินเดีย ครบ 2 ครั้ง
   
6 ค่าวีซ่า  U$ 10  (ยื่นขอวีซ่า ระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน)
  ค่าวีซ่า  U$ 25  (ยื่นขอวีซ่า ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม - 31 มีนาคม)
  ค่าวีซ่า  U$ 0  (ยื่นขอวีซ่า ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2567)
  (ยังไม่รวมค่าบริการ และ ค่า Bank transaction charges of 2.5%)
      
  ข้อดี       สะดวกกว่ามาก เสียเวลาน้อยกว่า
     ใช้เอกสารประกอบน้อยกว่า 
     มีค่าใช้จ่ายน้อยกว่า
   
  ข้อเสีย     จะได้วีซ่าเมื่อไปถึงอินเดีย
     ทำให้เกิดความกังวลว่า ตม.จะถามอะไร จะพูดรู้เรื่องไหม จะให้วีซ่า หรือไม่?
     ซึ่งความจริงแล้ว ตม.ไม่ค่อยถามอะไร อาจมีสุ่มพูดคุยบ้าง เป็นบางคนเท่านั้น
          
      
             
   India ETA
 
For e-Tourist VISA
>>>> คลิ๊กหากต้องการขอวีซ่าประเภทนี้ >>>>       
           
  วีซ่าประเภทนี้ คือ ..
   
1 เป็นวีซ่าที่ "ยื่นขอ online ทางอินเตอร์เนท" 
2 ผู้ขอยื่นวีซ่า ไม่ต้องไปแสดงตัว
   
3 ผู้ขอ จะได้รับเป็น ใบอนุญาตให้เดินทาง Electronic Travel Authorization (ETA) 1 ฉบับ
 
เพื่อดูตัวอย่าง ใบอนุญาตให้เดินทาง (ใบ ETA)
   
4 วีซ่าจะ อนุมัติและประทับตรา ลงในเล่มพาสปอร์ต โดยเจ้าหน้าที่ ตม.อินเดีย ตอนเข้าอินเดีย
  ขั้นตอนนี้ เจ้าหน้าที่ ตม. อาจมีการสัมภาษณ์ พูดคุย ซักถาม ก่อนอนุมัติให้เข้าประเทศ
   
5 วีซ่าท่องเที่ยว (e-Tourist VISA) ประเภทอายุ 1 ปี
       - เป็น Multiple Entry เข้า-ออก อินเดียกี่ครั้งก็ได้ ภายในอายุของวีซ่า
       - อายุของวีซ่ามีระยะเวลา 1 ปี (365 วัน) เริ่มนับตั้งแต่วันที่ ETA อนุมัติ
       - อยู่ในอินเดีย ต่อเนื่องได้ไม่เกิน 90 วัน
       - อยู่ในอินเดีย รวมตลอดอายุวีซ่า ได้ไม่เกินปีละ 180 วัน
       - วีซ่าหมดอายุ ตามวันหมดอายุ ที่ระบุในใบ ETA
   
6 ค่าวีซ่า  U$ 40  (ยังไม่รวมค่าบริการ และ ค่า Bank transaction charges of 2.5%)
      
  ข้อดี       สะดวกกว่ามาก เสียเวลาน้อยกว่า
     ใช้เอกสารประกอบน้อยกว่า 
     มีค่าใช้จ่ายน้อยกว่า
   
  ข้อเสีย     จะได้วีซ่าเมื่อไปถึงอินเดีย
     ทำให้เกิดความกังวลว่า ตม.จะถามอะไร จะพูดรู้เรื่องไหม จะให้วีซ่า หรือไม่?
     ซึ่งความจริงแล้ว ตม.ไม่ค่อยถามอะไร อาจมีสุ่มพูดคุยบ้าง เป็นบางคนเท่านั้น
 
          
 
         
>>>> คลิ๊กหากต้องการขอวีซ่าประเภทนี้ >>>>   
        
  วีซ่าประเภทนี้ คือ ..
   
1 วีซ่าที่ "ต้องยื่นขอวีซ่าที่ ศูนย์รับยื่นวีซ่า VFS ประเทศไทย" เท่านั้น
2 ผู้ขอยื่นวีซ่า ไม่ต้องไปแสดงตัว
3 วีซ่าที่อนุมัติ จะเป็น สติกเกอร์ ติดลงในเล่มพาสปอร์ต
4 ได้วีซ่าเรียบร้อย ไปตั้งแต่ประเทศไทย
 
เพื่อดูตัวอย่าง วีซ่า ที่จะได้รับ
   
5 วีซ่าท่องเที่ยว (Regular/Paper Tourist VISA)  ประเภทอายุ 1 ปี
       - เป็น Multiple Entry เข้า-ออก อินเดียกี่ครั้งก็ได้ ภายในอายุของวีซ่า
       - อายุของวีซ่ามีระยะเวลา 1 ปี (365 วัน) ตาม วัน-เดือน-ปี ที่ประทับบนวีซ่า
       - อยู่ในอินเดีย ต่อเนื่องได้ ไม่เกิน 180 วัน 
       - อยู่ในอินเดีย รวมตลอดอายุวีซ่า ได้ไม่เกินปีละ 180 วัน
       - วีซ่าหมดอายุ ตามวันหมดอายุ ที่ประทับบนวีซ่า
   
6 ค่าวีซ่า  เล่มละ 3,710 บาท (ยังไม่รวมค่าบริการ)
  ค่าธรรมเนียม VFS Global Thailand   เล่มละ 273.94 บาท 
  (อัตราล่าสุด อัพเดทข้อมูลเมื่อ 29 มิ.ย 2567)
     
  ข้อดี       ชัวร์กว่า สบายใจกว่า ว่าได้วีซ่าเรียบร้อยไปจากประเทศไทย
   
  ข้อเสีย     ใช้เวลาในการอนุมัติวีซ่า นานกว่า

   ต้องแนบเอกสารมากกว่า ตามที่สถานทูตจะเป็นผู้กำหนด

   มีค่าใช้จ่ายมากกว่า
         
  
        
>>>> คลิ๊กหากต้องการขอวีซ่าประเภทนี้ >>>>       
        
  วีซ่าประเภทนี้ คือ ..
   
1 วีซ่าที่ "ต้องยื่นขอวีซ่าที่ ศูนย์รับยื่นวีซ่า VFS ประเทศไทย" เท่านั้น
2 ผู้ขอยื่นวีซ่า ไม่ต้องไปแสดงตัว
   
3 วีซ่าที่อนุมัติ จะเป็น สติกเกอร์ ติดลงในเล่มพาสปอร์ต
4 ได้วีซ่าเรียบร้อย ไปตั้งแต่ประเทศไทย
 
เพื่อดูตัวอย่าง วีซ่า ที่จะได้รับ
   
5 วีซ่าท่องเที่ยว (Regular/Paper Tourist VISA) ประเภทอายุ 6 เดือน
       - เป็น Multiple Entry เข้า-ออก อินเดียกี่ครั้งก็ได้ ภายในอายุของวีซ่า
       - อายุของวีซ่ามีระยะเวลา 6 เดือน ตาม วัน-เดือน-ปี ที่ประทับบนวีซ่า
       - อยู่ในอินเดียต่อเนื่องได้ ไม่เกิน 180 วัน 
       - วีซ่าหมดอายุ ตามวันหมดอายุ ที่ประทับบนวีซ่า
   
6 ค่าวีซ่า   เล่มละ 0 บาท (ฟรีค่าวีซ่า) ยังไม่รวมค่าบริการ

ค่าธรรมเนียม VFS Global Thailand   เล่มละ 273.94 บาท 

(อัตราล่าสุด อัพเดทข้อมูลเมื่อ 29 มิ.ย 2567)
     
  หมายเหตุ    พระสงฆ์และแม่ชี ได้สิทธิพิเศษจากสถานทูตอินเดีย ฟรีค่าวีซ่า 
     ให้สิทธิ์เฉพาะ พระสงฆ์ และ แม่ชี ที่มีหนังสือสุทธิเท่านั้น
     เฉพาะสัญชาติไทย เท่านั้น
                    
         
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ที่อยู่ แผนที่ วันแรมทาง
บ้านวันแรมทาง
1/60 ซ.อนามัยงามเจริญ 12 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150
โทรศัพท์  024054561
มือถือ - ปลา 0898119139 (AIS)
มือถือ - นุ้ย 0816928233 (DTAC)
Email wanramtang@hotmail.com
Line official ID @wanramtang
 
วันทำงาน วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
นอกเวลางาน งดการติดต่อทุกเรื่อง
ถ้าไม่รับสายหรือโทรไม่ติด กรุณาติดต่อทาง Line
                 
หรือติดต่อผ่านระบบอัตโนมัติ ด้านล่างนี้

 


ชื่อ :  *
เบอร์โทรศัพท์ :  *
อีเมล :  *
บริการที่ต้องการสอบถาม : วีซ่าอินเดีย
วีซ่าเนปาล
จองโรงแรม
จองตั๋วเครื่องบิน
จองตั๋วรถไฟ
อื่นๆ
รายละเอียด :service

รับทำวีซ่าอินเดีย (e-Tourist VISA) 30 DAYS
รับทำวีซ่าอินเดีย (e-Tourist VISA) 1 YEAR
รับทำวีซ่าอินเดีย (Paper/Regular Visa) 1 YEAR
รับทำวีซ่าอินเดีย (พระสงฆ์/แม่ชี)
รับทำวีซ่าเนปาล
รับจองตั๋วรถไฟอินเดีย
รับจองตั๋วรถบัสอินเดียใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/06037
ติดต่อเรา
โปรแกรมการเดินทาง
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


อุณหภูมิ พยากรณ์อากาศ
คำแนะนำเรื่อง อาการแพ้ความสูง Altitude Sickness อาการเวลาอยู่บนพื้นที่สูง Acute Mountain Sickness (AMS)


Copyright © 2007-2037 สงวนลิขสิทธิ์ภาพและบทความที่จัดทำขึ้นโดยเว็บไซต์ ห้ามลอกโดยเด็ดขาด
ติดต่อเรา
บริษัท อัพเดททัวร์แอนด์ทราเวล จำกัด
เลขที่ 1/60 ซอยอนามัยงามเจริญ 12 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150
โทรศัพท์ : 024054561 , 0816928233 (dtac) , 0898119139 (ais)
Email : wanramtang@hotmail.com
Line ID: @wanramtang