dot dot
รับทำวีซ่าอินเดีย article
               
รับทำวีซ่าอินเดีย
รับทำเฉพาะวีซ่าท่องเที่ยว 1 Year Multiple Entry 
พาไปยื่นที่ ศูนย์รับยื่นวีซ่า
เฉพาะคนไทย ไม่รับยื่นของคนต่างชาติ
ไม่รับทำวีซ่าธุรกิจ  ไม่รับทำวีซ่านักเรียน

 ไม่รับทำออนไลน์  E VISA 
                 
ระยะเวลาการทำวีซ่า    คำถามยอดฮิต กี่วันได้ ?
7-10 วัน
นับจาก
วันที่เราได้รับเอกสาร

   นัดวันพาไปยื่น ภายใน 5-7 วัน หลังจากรับเอกสารข้อมูลครบถ้วน
   ได้เล่มพาสปอร์ตคืน ภายใน 3-5 วันทำการ (หลังจากยื่นขอวีซ่า)
   ส่งเล่มคืนทางไปรษณีย์ EMS เท่านั้น

   *ต้องการยื่นด่วน จะมีค่าบริการเพิ่ม

               
ค่าบริการ   คำถามยอดฮิต  เท่าไรคะ ?
ค่าวีซ่า          ถือเงินสดไปจ่ายเอง ในวันที่ยื่นวีซ่า (ค่าวีซ่าล่าสุด เมื่อ 10/4/18)   เล่มละ  3,488  บาท
ค่าบริการ      โอนเงินชำระค่าบริการ หลังจากส่งเอกสาร   เล่มละ     800  บาท
*ต้องการยื่นด่วน จะมีค่าบริการเพิ่ม เล่มละ 500 บาท
    พิเศษ  ค่าวีซ่ารวมค่าบริการ  เฉพาะพระสงฆ์และแม่ชี  *ต้องมีหนังสือสุทธิ    เล่มละ  1,000  บาท
              
เงื่อนไขการให้บริการ
ทางบริษัทฯไม่รับผิดชอบใดๆ กรณีสถานทูตอินเดีย ไม่อนุมัติวีซ่า หรืออนุมัติประเภทของวีซ่าให้ไม่ตรงตามที่ยื่นขอ เนื่องจากทางสถานทูตจะพิจารณาเป็นรายๆไป ขึ้นอยู่กับประวัติการเดินทางของแต่ละบุคคล
                
โปรดทราบ

ผู้ยื่นขอวีซ่าอินเดีย ทุกท่าน
- ที่มีอายุไม่เกิน 70 ปี
- ที่ไม่เคยมีวีซ่าอินเดีย อยู่ในพาสปอร์ตเล่มปัจจุบัน
 
จะต้องมาแสดงตน
เพื่อ  ถ่ายภาพและสแกนลายนิ้วมือ
ในวันที่สมัครยื่นขอวีซ่า ด้วยตัวเอง !!
           
ขั้นตอน ง่ายๆในการใช้บริการของเรา คือ
1) จัดเตรียมเอกสารให้พร้อม ตามรายละเอียดด้านล่าง
2) ส่งเอกสารทั้งหมดให้เราทางไปรษณีย์ 
3) เมื่อเราได้รับเอกสารแล้ว เราจะแจ้งให้ โอนเงินค่าบริการ
4) นัดวันที่คุณสะดวกที่จะมาแสดงตัว เพื่อยื่นวีซ่า
5) ไปยื่นวีซ่า ตามวันเวลาที่นัดหมาย มีเจ้าหน้าที่บริษัทฯไปความสะดวก 
6) เมื่อวีซ่าอนุมัติ สถานทูตจะจัดส่งเล่มพาสปอร์ตคืน ถึงเจ้าของเล่มโดยตรง ทางไปรษณีย์ ems ตามที่อยู่ที่แจ้งมา
7) รอรับเล่มพาสปอร์ตคืน ภายใน 5-7 วันทำการ นับจากวันที่ยื่นขอวีซ่า
         
เอกสารที่ต้องจัดส่ง
1    หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)  เล่มจริง 
*ที่มีอายุเหลืออยู่ไม่น้อยกว่า 6 เดือน
          
2    สำเนาหน้าวีซ่าอินเดีย 1 ชุด  วีซ่าล่าสุด 
*กรณีที่เคยเข้าอินเดีย และ วีซ่าเดิมกับพาสปอร์ตไม่ได้อยู่ในเล่มเดียวกัน
        
3    แบบฟอร์มข้อมูลส่วนตัว  *กรอกแบบฟอร์มด้านล่าง
เป็นข้อมูลส่วนตัว เพื่อนำมาใช้กรอกแบบฟอร์มของสถานทูต
             
4    รูปถ่าย 2 ใบ 
ต้องเป็นรูปสี บนพื้นหลังสีขาว ขนาด 2x2 นิ้ว เท่านั้น 
  ตัวอย่างภาพถ่าย
ให้บอกร้านถ่ายรูปว่า "ขนาด 2x2 นิ้ว สี่เหลี่ยมจัตุรัส เท่ากันทั้งกว้างและยาว"
ห้ามส่งขนาดอื่น สถานทูตเข้มงวดมาก
รูปถ่าย ต้องเป็นรูปปัจจุบัน ที่ถ่ายใหม่ภายใน 3 เดือน
รูปถ่าย ต้องเป็นรูปที่ ไม่ซ้ำ กับรูปในวีซ่าเดิม (ถ้ามีวีซ่าเดิม)
             
5    สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด 
*เซ็นชื่อรับรอง ลายเซ็นเหมือนที่เซ็นในเล่มพาสปอร์ต
              
6    สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
*เซ็นชื่อรับรอง ลายเซ็นเหมือนที่เซ็นในเล่มพาสปอร์ต
               
7    สำเนาหนังสือสุทธิ 1 ชุด (เฉพาะพระสงฆ์และแม่ชี)
*ถ่ายสำเนาหน้าแรก และหน้าที่แสดงสังกัดวัดปัจจุบัน
             
8    นามบัตร 1 ใบ
*ถ้ามี (นามบัตร ตำแหน่งงานปัจจุบัน ตรงตามข้อมูลที่แจ้ง)
               
ข้อมูลส่วนตัว  -  กรอกแล้วส่งพร้อมเอกสาร
  *แบบฟอร์มนี้ ไม่ใช่แบบฟอร์มของสถานทูต
    คลิกเพื่อกรอกข้อมูลส่วนตัว  เลือกแบบฟอร์ม word หรือ pdf  ตามทีสะดวก..   
1     คลิกที่ พิมพ์แบบฟอร์ม word   >>>
     กรอกในเครื่องคอมฯ แล้วค่อยสั่งพิมพ์ 
2     คลิกที่ พิมพ์แบบฟอร์ม pdf   >>>
    สั่งพิมพ์ออกมาก่อนแล้ว ใช้ปากกากรอกด้วยลายมือ
         
เราไม่มั่วข้อมูลให้ เพราะในขั้นตอนการอนุมัติวีซ่า สถานทูตอาจมีสุ่มเรียกสัมภาษณ์ 
กรุณาแจ้งข้อมูลจริง และเตรียมเอกสารให้พร้อม
                            
จัดส่งเอกสารได้ที่
                     
โอนเงินค่าบริการได้ที่  - กรุณาแจ้งเมื่อโอนเงินแล้ว 
                
การนัดหมายวันไปยื่นวีซ่า
เฉพาะ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09:00-12:00 น. 
(กรุณานัดล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์)
                        
แผนที่ ศูนย์รับยื่นวีซ่าอินเดีย VFS
คลิกที่รูป เพื่อขยายดูแผนที่ขนาดใหญ่
      
  ศูนย์รับยื่นวีซ่าอินเดีย VFS
     
ศูนย์รับยื่นวีซ่าอินเดีย VFS
อาคาร PS TOWER ชั้น 10
สุขุมวิท 21 (อโศก)

  
เดินทางด้วยรถไฟฟ้า BTS ลงสถานีอโศก
เดินทางด้วย รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ลงสถานีสุขุมวิท

        
 
                    
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ที่อยู่ แผนที่ วันแรมทาง
บ้านวันแรมทาง
1/60 ซ. อนามัยงามเจริญ 12 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150

โทรศัพท์  024054561
แฟกซ์  024054560
มือถือ - ปลา 0898119139 (AIS)
มือถือ - นุ้ย 0816928233 (DTAC)
Email info@wanramtang.com  และ  wanramtang@hotmail.com
Line ID/โทรศัพท์ wanramtang3 / 0876997475
 
วันทำงาน วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
วันอาทิตย์ หยุดงาน งดการติดต่อทุกเรื่อง
ถ้าไม่รับสายหรือโทรไม่ติด กรุณาส่งเป็นข้อความ sms ส่ง email หรือ Line
                 
หรือติดต่อผ่านระบบอัตโนมัติ ด้านล่างนี้

 


ชื่อ :  *
เบอร์โทรศัพท์ :  *
อีเมล :  *
บริการที่ต้องการสอบถาม : วีซ่าอินเดีย
วีซ่าเนปาล
จองโรงแรม
จองตั๋วเครื่องบิน
จองตั๋วรถไฟ
อื่นๆ
รายละเอียด :service
dot
รับข่าวการเดินทาง

dot
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/06037
ติดต่อเรา
โปรแกรมการเดินทาง
แพ็คเกจ เที่ยวอินเดีย
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


อุณหภูมิ พยากรณ์อากาศ
ร่วมบุญกับ วันแรมทาง


Copyright © 2007-2037 สงวนลิขสิทธิ์ภาพและบทความที่จัดทำขึ้นโดยเว็บไซต์ ห้ามลอกโดยเด็ดขาด
ติดต่อเรา
บริษัท อัพเดททัวร์แอนด์ทราเวล จำกัด
เลขที่ 1/60 ซอยอนามัยงามเจริญ 12 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150
โทรศัพท์ : 024054561 , 0816928233 (dtac) , 0898119139 (ais) โทรสาร : 024054560
Email : info@wanramtang.com , wanramtang@hotmail.com
Line ID: wanramtang3