รับทำวีซ่าอินเดีย รับยื่นวีซ่าอินเดีย ทำวีซ่าอินเดีย วีซ่าอินเดีย visa india อัพเดททัวร์แอนด์ทราเวล (วันแรมทาง)
ReadyPlanet.com
dot dot
รับทำวีซ่าอินเดีย รับยื่นวีซ่าอินเดีย วีซ่าอินเดีย
อัพเดทข้อมูล 19/4/2567
      
Tourist Visa Only
               
รับทำวีซ่าอินเดีย
  
   + รับทำเฉพาะ วีซ่าท่องเที่ยว
    + เฉพาะคนไทย ไม่รับยื่นของคนต่างชาติ
    + ไม่รับทำ วีซ่าธุรกิจ  
    + ไม่รับทำ วีซ่านักเรียน 
    + ไม่รับทำ วีซ่าทำงาน 

  

ประเภทวีซ่า

อายุวีซ่า

จำนวนครั้ง
ที่เข้าอินเดียได้


ค่าวีซ่า
รวม
ค่าบริการ


เงื่อนไข

 

     
  ETA for
  e-Tourist
  VISA30 วัน

  Double Entry 
  (2 ครั้ง)


1200 บาท
      
  ยื่นขอวีซ่า
  ระหว่างวันที่
  1 เมษายน ถึง
  30 มิถุนายน
  

    
  ETA for
  e-Tourist
  VISA30 วัน

  Double Entry 
  (2 ครั้ง)

1800 บาท

  ยื่นขอวีซ่า
  ระหว่างวันที่
  1 กรกฎาคม ถึง
  31 มีนาคม 
    
 
     
  ETA for
  e-Tourist
  VISA

1 ปี

  Multiple Entry
  (ไม่จำกัดจำนวน)
2400 บาท


  Regular/Paper
  Tourist VISA


1 ปี

  Multiple Entry
  (ไม่จำกัดจำนวน)
4800 บาท


  Regular/Paper
  Tourist VISA


6 เดือน


  Multiple Entry
  (ไม่จำกัดจำนวน)1200 บาท

  เฉพาะ
  พระสงฆ์และแม่ชี
  ที่มี หนังสือสุทธิ   
  เท่านั้น !!

       
คลิกเลือกประเภท VISA ที่ต้องการ
   
   India ETA
 
For e-Tourist VISA
>>>> คลิ๊กหากต้องการขอวีซ่าประเภทนี้ >>>>       
       
  วีซ่าประเภทนี้ คือ ..
   
1 เป็นวีซ่าที่ "ยื่นขอ online ทางอินเตอร์เนท" 
2 ผู้ขอยื่นวีซ่า ไม่ต้องไปแสดงตัว
   
3 ผู้ขอ จะได้รับเป็น ใบอนุญาตให้เดินทาง Electronic Travel Authorization (ETA) 1 ฉบับ
  ต้องเดินทางเข้าอินเดีย ก่อนวันหมดอายุใบอนุญาตให้เดินทาง (Date of expiry of ETA) 
 
เพื่อดูตัวอย่าง ใบอนุญาตให้เดินทาง (ใบ ETA)
   
4 วีซ่าจะ อนุมัติและประทับตรา ลงในเล่มพาสปอร์ต โดยเจ้าหน้าที่ ตม.อินเดีย ตอนเข้าอินเดีย
  ขั้นตอนนี้ เจ้าหน้าที่ ตม. อาจมีการสัมภาษณ์ พูดคุย ซักถาม ก่อนอนุมัติให้เข้าประเทศ
   
5 วีซ่าท่องเที่ยว (e-Tourist VISA) ประเภทอายุ 30 วัน
       - เป็น Double Entry เข้า-ออก อินเดียได้ 2 ครั้ง ภายในอายุของวีซ่า
       - อายุของวีซ่ามีระยะเวลา 30 วัน โดยนับจากวันแรกที่เข้าประเทศอินเดีย
       - วีซ่าหมดอายุ ตามวันหมดอายุ ที่ประทับบนวีซ่า
         หรือ หมดอายุโดยอัตโนมัติ เมื่อเดินทางเข้า-ออก ประเทศอินเดีย ครบ 2 ครั้ง
   
6 ค่าวีซ่า  U$ 10  (ยื่นขอวีซ่า ระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน)
  ค่าวีซ่า  U$ 25  (ยื่นขอวีซ่า ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม - 31 มีนาคม)
  (ยังไม่รวมค่าบริการ และ ค่า Bank transaction charges of 2.5%)
      
  ข้อดี       สะดวกกว่ามาก เสียเวลาน้อยกว่า
     ใช้เอกสารประกอบน้อยกว่า 
     มีค่าใช้จ่ายน้อยกว่า
   
  ข้อเสีย     จะได้วีซ่าเมื่อไปถึงอินเดีย
     ทำให้เกิดความกังวลว่า ตม.จะถามอะไร จะพูดรู้เรื่องไหม จะให้วีซ่า หรือไม่?
     ซึ่งความจริงแล้ว ตม.ไม่ค่อยถามอะไร อาจมีสุ่มพูดคุยบ้าง เป็นบางคนเท่านั้น
          
      
             
   India ETA
 
For e-Tourist VISA
>>>> คลิ๊กหากต้องการขอวีซ่าประเภทนี้ >>>>       
           
  วีซ่าประเภทนี้ คือ ..
   
1 เป็นวีซ่าที่ "ยื่นขอ online ทางอินเตอร์เนท" 
2 ผู้ขอยื่นวีซ่า ไม่ต้องไปแสดงตัว
   
3 ผู้ขอ จะได้รับเป็น ใบอนุญาตให้เดินทาง Electronic Travel Authorization (ETA) 1 ฉบับ
 
เพื่อดูตัวอย่าง ใบอนุญาตให้เดินทาง (ใบ ETA)
   
4 วีซ่าจะ อนุมัติและประทับตรา ลงในเล่มพาสปอร์ต โดยเจ้าหน้าที่ ตม.อินเดีย ตอนเข้าอินเดีย
  ขั้นตอนนี้ เจ้าหน้าที่ ตม. อาจมีการสัมภาษณ์ พูดคุย ซักถาม ก่อนอนุมัติให้เข้าประเทศ
   
5 วีซ่าท่องเที่ยว (e-Tourist VISA) ประเภทอายุ 1 ปี
       - เป็น Multiple Entry เข้า-ออก อินเดียกี่ครั้งก็ได้ ภายในอายุของวีซ่า
       - อายุของวีซ่ามีระยะเวลา 1 ปี (365 วัน) เริ่มนับตั้งแต่วันที่ ETA อนุมัติ
       - อยู่ในอินเดีย ต่อเนื่องได้ไม่เกิน 90 วัน
       - อยู่ในอินเดีย รวมตลอดอายุวีซ่า ได้ไม่เกินปีละ 180 วัน
       - วีซ่าหมดอายุ ตามวันหมดอายุ ที่ระบุในใบ ETA
   
6 ค่าวีซ่า  U$ 40  (ยังไม่รวมค่าบริการ และ ค่า Bank transaction charges of 2.5%)
      
  ข้อดี       สะดวกกว่ามาก เสียเวลาน้อยกว่า
     ใช้เอกสารประกอบน้อยกว่า 
     มีค่าใช้จ่ายน้อยกว่า
   
  ข้อเสีย     จะได้วีซ่าเมื่อไปถึงอินเดีย
     ทำให้เกิดความกังวลว่า ตม.จะถามอะไร จะพูดรู้เรื่องไหม จะให้วีซ่า หรือไม่?
     ซึ่งความจริงแล้ว ตม.ไม่ค่อยถามอะไร อาจมีสุ่มพูดคุยบ้าง เป็นบางคนเท่านั้น
 
          
 
         
>>>> คลิ๊กหากต้องการขอวีซ่าประเภทนี้ >>>>   
        
  วีซ่าประเภทนี้ คือ ..
   
1 วีซ่าที่ "ต้องยื่นขอวีซ่าที่ ศูนย์รับยื่นวีซ่า VFS ประเทศไทย" เท่านั้น
2 ผู้ขอยื่นวีซ่า ไม่ต้องไปแสดงตัว
3 วีซ่าที่อนุมัติ จะเป็น สติกเกอร์ ติดลงในเล่มพาสปอร์ต
4 ได้วีซ่าเรียบร้อย ไปตั้งแต่ประเทศไทย
 
เพื่อดูตัวอย่าง วีซ่า ที่จะได้รับ
   
5 วีซ่าท่องเที่ยว (Regular/Paper Tourist VISA)  ประเภทอายุ 1 ปี
       - เป็น Multiple Entry เข้า-ออก อินเดียกี่ครั้งก็ได้ ภายในอายุของวีซ่า
       - อายุของวีซ่ามีระยะเวลา 1 ปี (365 วัน) ตาม วัน-เดือน-ปี ที่ประทับบนวีซ่า
       - อยู่ในอินเดีย ต่อเนื่องได้ ไม่เกิน 180 วัน 
       - อยู่ในอินเดีย รวมตลอดอายุวีซ่า ได้ไม่เกินปีละ 180 วัน
       - วีซ่าหมดอายุ ตามวันหมดอายุ ที่ประทับบนวีซ่า
   
6 ค่าวีซ่า  เล่มละ 3,510 บาท (ยังไม่รวมค่าบริการ)
  ค่าธรรมเนียม VFS Global Thailand   เล่มละ 290 บาท 
  (อัตราล่าสุด อัพเดทข้อมูลเมื่อ 8 เม.ย 2565)
     
  ข้อดี       ชัวร์กว่า สบายใจกว่า ว่าได้วีซ่าเรียบร้อยไปจากประเทศไทย
   
  ข้อเสีย     ใช้เวลาในการอนุมัติวีซ่า นานกว่า

   ต้องแนบเอกสารมากกว่า ตามที่สถานทูตจะเป็นผู้กำหนด

   มีค่าใช้จ่ายมากกว่า
         
  
        
>>>> คลิ๊กหากต้องการขอวีซ่าประเภทนี้ >>>>       
        
  วีซ่าประเภทนี้ คือ ..
   
1 วีซ่าที่ "ต้องยื่นขอวีซ่าที่ ศูนย์รับยื่นวีซ่า VFS ประเทศไทย" เท่านั้น
2 ผู้ขอยื่นวีซ่า ไม่ต้องไปแสดงตัว
   
3 วีซ่าที่อนุมัติ จะเป็น สติกเกอร์ ติดลงในเล่มพาสปอร์ต
4 ได้วีซ่าเรียบร้อย ไปตั้งแต่ประเทศไทย
 
เพื่อดูตัวอย่าง วีซ่า ที่จะได้รับ
   
5 วีซ่าท่องเที่ยว (Regular/Paper Tourist VISA) ประเภทอายุ 6 เดือน
       - เป็น Multiple Entry เข้า-ออก อินเดียกี่ครั้งก็ได้ ภายในอายุของวีซ่า
       - อายุของวีซ่ามีระยะเวลา 6 เดือน ตาม วัน-เดือน-ปี ที่ประทับบนวีซ่า
       - อยู่ในอินเดียต่อเนื่องได้ ไม่เกิน 180 วัน 
       - วีซ่าหมดอายุ ตามวันหมดอายุ ที่ประทับบนวีซ่า
   
6 ค่าวีซ่า   เล่มละ 0 บาท (ฟรีค่าวีซ่า) ยังไม่รวมค่าบริการ

ค่าธรรมเนียม VFS Global Thailand   เล่มละ 290 บาท 

(อัตราล่าสุด อัพเดทข้อมูลเมื่อ 8 เม.ย 2565)
     
  หมายเหตุ    พระสงฆ์และแม่ชี ได้สิทธิพิเศษจากสถานทูตอินเดีย ฟรีค่าวีซ่า 
     ให้สิทธิ์เฉพาะ พระสงฆ์ และ แม่ชี ที่มีหนังสือสุทธิเท่านั้น
     เฉพาะสัญชาติไทย เท่านั้น
                    
         
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ที่อยู่ แผนที่ วันแรมทาง
บ้านวันแรมทาง
1/60 ซ.อนามัยงามเจริญ 12 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150
โทรศัพท์  024054561
มือถือ - ปลา 0898119139 (AIS)
มือถือ - นุ้ย 0816928233 (DTAC)
Email wanramtang@hotmail.com
Line official ID @wanramtang
 
วันทำงาน วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
นอกเวลางาน งดการติดต่อทุกเรื่อง
ถ้าไม่รับสายหรือโทรไม่ติด กรุณาติดต่อทาง Line
                 
หรือติดต่อผ่านระบบอัตโนมัติ ด้านล่างนี้

 


ชื่อ :  *
เบอร์โทรศัพท์ :  *
อีเมล :  *
บริการที่ต้องการสอบถาม : วีซ่าอินเดีย
วีซ่าเนปาล
จองโรงแรม
จองตั๋วเครื่องบิน
จองตั๋วรถไฟ
อื่นๆ
รายละเอียด :service

รับทำวีซ่าอินเดีย (e-Tourist VISA) 30 DAYS
รับทำวีซ่าอินเดีย (e-Tourist VISA) 1 YEAR
รับทำวีซ่าอินเดีย (Paper/Regular Visa) 1 YEAR
รับทำวีซ่าอินเดีย (พระสงฆ์/แม่ชี)
รับทำวีซ่าเนปาล
รับจองตั๋วรถไฟอินเดีย
รับจองตั๋วรถบัสอินเดียใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/06037
ติดต่อเรา
โปรแกรมการเดินทาง
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


อุณหภูมิ พยากรณ์อากาศ
คำแนะนำเรื่อง อาการแพ้ความสูง Altitude Sickness อาการเวลาอยู่บนพื้นที่สูง Acute Mountain Sickness (AMS)


Copyright © 2007-2037 สงวนลิขสิทธิ์ภาพและบทความที่จัดทำขึ้นโดยเว็บไซต์ ห้ามลอกโดยเด็ดขาด
ติดต่อเรา
บริษัท อัพเดททัวร์แอนด์ทราเวล จำกัด
เลขที่ 1/60 ซอยอนามัยงามเจริญ 12 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150
โทรศัพท์ : 024054561 , 0816928233 (dtac) , 0898119139 (ais)
Email : wanramtang@hotmail.com
Line ID: @wanramtang