รับทำวีซ่าอินเดีย (Paper/Regular Visa) อัพเดททัวร์แอนด์ทราเวล (วันแรมทาง)
ReadyPlanet.com
dot dot
รับทำวีซ่าอินเดีย (Paper/Regular Visa) 1 YEAR
อัพเดทข้อมูล 29/6/2567
      
      
รับทำวีซ่าอินเดีย

  + รับทำเฉพาะ วีซ่าท่องเที่ยว
  + เฉพาะคนไทย ไม่รับยื่นของคนต่างชาติ
  + ไม่รับทำ วีซ่าธุรกิจ  
  + ไม่รับทำ วีซ่านักเรียน
  + ไม่รับทำ วีซ่าทำงาน  

         
Paper/Regular 
Tourist VISA 
 
     
  วีซ่าประเภทนี้ คือ ..
   
1 วีซ่าที่ "ต้องยื่นขอวีซ่าที่ ศูนย์รับยื่นวีซ่า VFS ประเทศไทย" เท่านั้น
   
2 ผู้ขอยื่นวีซ่า ไม่ต้องไปแสดงตัว
   
3 วีซ่าที่อนุมัติ จะเป็น สติกเกอร์ ติดลงในเล่มพาสปอร์ต
   
4 ได้วีซ่าเรียบร้อย ไปตั้งแต่ประเทศไทย
   
 
เพื่อดูตัวอย่าง วีซ่า ที่จะได้รับ
   
5 วีซ่าท่องเที่ยว (Regular/Paper Tourist VISA) ประเภทอายุ 1 ปี
       - เป็น Multiple Entry เข้า-ออก อินเดียกี่ครั้งก็ได้ ภายในอายุของวีซ่า
       - อายุของวีซ่ามีระยะเวลา 1 ปี (365 วัน) ตาม วัน-เดือน-ปี ที่ประทับบนวีซ่า
       - อยู่ในอินเดีย ต่อเนื่องได้ ไม่เกิน 180 วัน 
       - อยู่ในอินเดีย รวมตลอดอายุวีซ่า ได้ไม่เกินปีละ 180 วัน
       - วีซ่าหมดอายุ ตามวันหมดอายุ ที่ประทับบนวีซ่า
     
  ข้อดี       ชัวร์กว่า สบายใจกว่า ว่าได้วีซ่าเรียบร้อยไปจากประเทศไทย
   
  ข้อเสีย     ใช้เวลาในการอนุมัติวีซ่า นานกว่า

   ต้องแนบเอกสารมากกว่า ตามที่สถานทูตจะเป็นผู้กำหนด

   มีค่าใช้จ่ายมากกว่า
 
     
                 
ระยะเวลาการทำวีซ่า
คำถามยอดฮิต กี่วันได้ ?
  ภายใน 7-10 วัน  
นับจากวันที่ชำระเงิน และ ส่งเอกสารครบถ้วน
               

ค่าวีซ่า รวมค่าบริการ    คำถามยอดฮิต  เท่าไรคะ ?

เล่มละ 5000 บาท
*ถ้าต้องการยื่นด่วน จ่ายเพิ่มอีก เล่มละ 500 บาท

 

ราคานี้ประกอบด้วย

1)  ค่าวีซ่า   เล่มละ 3,710 บาท

2)  ค่าธรรมเนียม VFS Global Thailand   เล่มละ 273.94 บาท 
     (อัตราล่าสุด อัพเดทข้อมูลเมื่อ 29 มิ.ย 2567)

3)  ค่าบริการทำวีซ่า   เล่มละ 1,000 บาท

        
หมายเหตุ- 
ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกเก็บค่าวีซ่าเพิ่มเติม หากสถานทูตฯมีการปรับเพิ่มราคาค่าวีซ่าและค่าธรรมเนียม ณ วันที่ยื่น 

 

              
เงื่อนไขการให้บริการ
ทางบริษัทฯไม่รับผิดชอบใดๆ 
กรณีวีซ่าไม่อนุมัติ หรือ การอนุมัติวีซ่าไม่ตรงตามที่ยื่นขอ 
ถ้าวีซ่าไม่อนุมัติ ไม่คืนเงิน ในทุกกรณี
ไม่รับรอง ผลการอนุมัติวีซ่า 
                 
 
           
ขั้นตอน การใช้บริการของเรา คือ


1)  จัดเตรียมเอกสารให้พร้อม ตามรายละเอียดด้านล่าง

2)  ส่งเอกสารทั้งหมดให้เราทาง ไปรษณีย์ EMS
     หรือ บริษัทขนส่งอื่นๆ ตามที่สะดวก

3)  เมื่อได้รับเอกสารแล้ว เราจะแจ้งให้โอนเงินค่าบริการ

4)  รอรับเอกสารคืน ภายใน 7-10 วัน 
     เมื่อวีซ่าอนุมัติ สถานทูตจะจัดส่งเล่มพาสปอร์ตคืน 
     ถึงเจ้าของเล่มโดยตรง ทางไปรษณีย์ EMS 
     ตามที่อยู่ที่แจ้งมา

  

         
เอกสารที่ต้องจัดส่ง


1   หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)  
      *ที่มีอายุเหลืออยู่ไม่น้อยกว่า 6 เดือน

       ส่ง เล่มพาสปอร์ต (เล่มจริงเท่านั้น)  

       ไม่ต้องใส่ปกพาสปอร์ต ถ้ามีปก ให้ถอดออก
          (สถานทูตห้ามใส่ปกพาสปอร์ต)

       - พาสปอร์ตเล่มเก่า ไม่ต้องส่ง 

    

2   วีซ่าอินเดียล่าสุดที่เคยมี (ถ้ามี)   วีซ่าล่าสุด

       *กรณีที่ เคยไปอินเดีย มาแล้ว 

         ถ้า วีซ่าเดิม ไม่ได้อยู่ในพาสปอร์ตเล่มปัจจุบัน
        ให้ส่งสำเนา หน้าวีซ่าอินเดียล่าสุดที่เคยมี  

       
3   แบบฟอร์มข้อมูลส่วนตัว  *กรอกแบบฟอร์มด้านล่าง
      เป็นข้อมูลส่วนตัว ต้องกรอกตามจริง
      เพื่อนำมาใช้กรอกแบบฟอร์มของสถานทูต
    
4   รูปถ่าย 2 ใบ
       รูปถ่าย ต้องเป็นรูปปัจจุบัน ที่ถ่ายใหม่ภายใน 3 เดือน
       รูปถ่าย ต้องเป็นรูปที่ ไม่ซ้ำ กับรูปในวีซ่าเดิม (ถ้ามีวีซ่าเดิม)

 

       ต้องเป็นรูปถ่ายจริง
      ที่ถ่ายหรืออัดรูป มาจากร้านถ่ายรูป เท่านั้น


       ขนาด 2x2 นิ้ว รูปสี บนพื้นหลังสีขาว และห้ามใส่แว่น  
       "เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส เท่ากันทั้งกว้างและยาว"

       ภาพคมชัด และต้องเห็นหัวไหล่ทั้งสองข้าง 
  
  
-- ลักษณะตัวอย่างภาพถ่าย --
  
5   สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด 
       *เซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
         ลายเซ็นเหมือนที่เซ็นในเล่มพาสปอร์ต
  
6   สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
         *เซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
         ลายเซ็นเหมือนที่เซ็นในเล่มพาสปอร์ต
      
7   นามบัตร 1 ใบ  ถ้ามี  
       ตำแหน่งงานปัจจุบัน ตรงตามข้อมูลที่แจ้ง
 
               

  ข้อมูลส่วนตัว  -  กรอกแล้วส่งพร้อมเอกสาร

  *แบบฟอร์มนี้ ไม่ใช่แบบฟอร์มของสถานทูต
    คลิกเพื่อกรอกข้อมูลส่วนตัว 
 
                            
    สามารถ กรอกในเครื่องคอมฯ หรือ
    สั่งพิมพ์ออกมาก่อน 
แล้วใช้ปากกากรอกด้วยลายมือก็ได้


แบบฟอร์มข้อมูลส่วนตัว เพื่อขอวีซ่าอินเดีย
 
        
ถ้าโหลดไฟล์ไม่ได้ ขอแบบฟอร์มได้ที่ 
Line ID : wanramtang3
 
       
จัดส่งเอกสารได้ที่
 
จัดส่งทางไปรษณีย์ EMS
หรือ บริษัทขนส่งอื่นๆ ตามที่สะดวก
 
 
+ เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เอกสารสูญหาย +
+ กรุณา โทรหรือไลน์ แจ้งก่อนส่งเอกสาร +
                     


โอนเงินค่าบริการ

+ จัดส่งเอกสารก่อน +
+ ทางเราจะตรวจเช็ค ความเรียบร้อยของเอกสาร +
+ แล้วจะติดต่อกลับ เพื่อแจ้งให้โอนเงิน +
+ กรุณาแจ้ง เมื่อโอนเงินแล้ว + 
                    
  
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ที่อยู่ แผนที่ วันแรมทาง
บ้านวันแรมทาง
1/60 ซ.อนามัยงามเจริญ 12 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150
โทรศัพท์  024054561
มือถือ - ปลา 0898119139 (AIS)
มือถือ - นุ้ย 0816928233 (DTAC)
Email wanramtang@hotmail.com
Line official ID @wanramtang
 
วันทำงาน วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
นอกเวลางาน งดการติดต่อทุกเรื่อง
ถ้าไม่รับสายหรือโทรไม่ติด กรุณาติดต่อทาง Line
        
หรือติดต่อผ่านระบบอัตโนมัติ ด้านล่างนี้

ชื่อ :  *
เบอร์โทรศัพท์ :  *
อีเมล :  *
บริการที่ต้องการสอบถาม : วีซ่าอินเดีย
วีซ่าเนปาล
จองโรงแรม
จองตั๋วเครื่องบิน
จองตั๋วรถไฟ
อื่นๆ
รายละเอียด :service

รับทำวีซ่าอินเดีย รับยื่นวีซ่าอินเดีย วีซ่าอินเดีย
รับทำวีซ่าอินเดีย (e-Tourist VISA) 30 DAYS
รับทำวีซ่าอินเดีย (e-Tourist VISA) 1 YEAR
รับทำวีซ่าอินเดีย (พระสงฆ์/แม่ชี)
รับทำวีซ่าเนปาล
รับจองตั๋วรถไฟอินเดีย
รับจองตั๋วรถบัสอินเดียใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/06037
ติดต่อเรา
โปรแกรมการเดินทาง
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


อุณหภูมิ พยากรณ์อากาศ
คำแนะนำเรื่อง อาการแพ้ความสูง Altitude Sickness อาการเวลาอยู่บนพื้นที่สูง Acute Mountain Sickness (AMS)


Copyright © 2007-2037 สงวนลิขสิทธิ์ภาพและบทความที่จัดทำขึ้นโดยเว็บไซต์ ห้ามลอกโดยเด็ดขาด
ติดต่อเรา
บริษัท อัพเดททัวร์แอนด์ทราเวล จำกัด
เลขที่ 1/60 ซอยอนามัยงามเจริญ 12 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150
โทรศัพท์ : 024054561 , 0816928233 (dtac) , 0898119139 (ais)
Email : wanramtang@hotmail.com
Line ID: @wanramtang