พุทธคยาเย็นใจ 7-13 ตุลาคม 2565 ทัวร์พุทธคยา ทัวร์แสวงบุญอินเดีย ทัวร์อินเดีย สังเวชนียสถาน พุทธคยา
ReadyPlanet.com
dot dot
พุทธคยาเย็นใจ 7-13 ตุลาคม 2565
อัพเดทโปรแกรม 26/8/2565
           
 
ทริปปฏิบัติธรรม
ณ ต้นพระศรีมหาโพธิ์ สถานที่ตรัสรู้
ณ วัดไทยพุทธคยา ประเทศอินเดีย
 
   .. ศรัทธาของเรา  จะไม่มีวันจางหาย ..
        ไปนั่งสมาธิใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์   
        ปฏิบัติใจ ปฏิบัติกาย ไปสวดมนต์ ให้ใจสงบ
  
ทัวร์อินเดีย
พุทธคยาเย็นใจ
7-13 ตุลาคม 2565
7 วัน 4 คืน
เดินทาง 11 ท่าน
 
ราคา 30,000 บาท
* รวมค่าตั๋วเครื่องบิน รวมทุกอย่างแล้ว
หมายเหตุ - ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตามความเหมาะสม หากมีการเปลี่ยนแปลงของ ค่าธรรมเนียมน้ำมัน ภาษีสนามบิน และอัตราแลกเปลี่ยน
     
     หลายท่านคงทราบดีว่า ต้นพระศรีมหาโพธิ์ นั้นมีความสำคัญอย่างไรทริปนี้เป็นเส้นทางธรรมยาตราตามรอยพระพุทธองค์ ที่เราอยากจัดขึ้นเป็นพิเศษ เพื่อพาผู้คนที่มีใจเลื่อมใสศรัทธา ไปสักการะสถานที่ตรัสรู้ธรรม ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ใช้เวลาที่มีค่า น้อมนำคำสอนของพระพุทธองค์ ปฏิบัติใจ-ปฏิบัติกายให้บริสุทธิ์ ณ โคนต้นพระศรีมหาโพธิ์  
 
     หลังจาก โควิด-19 เราได้เรียนรู้ว่าชีวิตนั้นมีค่ามากแค่ไหน  ข้อธรรมสุดท้ายที่พระพุทธองค์สอนไว้ คือ ความไม่ประมาท นั้นสำคัญเพียงใด
  
     การเดินทางกับ "วันแรมทาง" ในครั้งนี้อาจไม่สะดวก สบายมากนัก แต่เราจริงใจ บริสุทธิ์ใจ และตั้งใจ 
     “ทริปนี้พวกเราตั้งใจจัดขึ้นเป็นพิเศษ เพื่อตอบแทนคุณพระพุทธศาสนา ตอบแทนคุณองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตอบแทนคุณต้นพระศรีมหาโพธิ์ การเดินทางสู่พุทธคยาในครั้งนี้  จึงมีความพิเศษเพื่อทุกคน”
   
     ทริป พุทธคยาเย็นใจ ครั้งนี้ เหมาะกับคนที่อยากใช้เวลาปฏิบัติธรรมด้วยตัวเองอย่างอิสระ ที่ต้นพระศรีมหาโพธิ์ เท่านั้น  ไม่เหมาะกับผู้ที่ต้องการแค่เพียงไปเที่ยว ไปเยี่ยมชม ไปถ่ายรูป เพื่อความสนุกสนาน          
 
     ไม่มีใครรู้ว่า เราจะได้กลับไปเยือน ต้นพระศรีมหาโพธิ์ อีกหรือไม่?  ต่อไปนี้เราจะใช้เวลาทุกวินาทีอย่างมีค่า ด้วยการตั้งใจปฏิบัติธรรมอย่างเต็มที่ โดยมี "พระวิปัสสนาจารย์ และ พระธรรมวิทยากร" ช่วยสั่งสอนและชี้แนะแนวทาง
     

ขอร่วมอนุโมทนาบุญ ในกุศลจิตของทุกท่านที่ตั้งใจไปปฏิบัติธรรมร่วมกัน สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ
    
กราบแทบบาท  พระพุทธองค์
ทรงบริสุทธิ์  พุทธศาสนา
กราบมวลหมู่อรหันต์  ทรงปัญญา
ขอสร้างบุญบูชา  ด้วยดวงใจ
     
 เงื่อนไขการเดินทาง 
 
ขออนุญาตทำความเข้าใจ เรื่องเงื่อนไขและการเดินทางของทริปนี้ก่อน  ท่านที่ไม่เคยไปสังเวชนียสถานมาก่อน และสนใจ ทริปนี้เพราะเห็นว่าราคาถูก กรุณาอ่านเงื่อนไขของเราให้ชัดเจนก่อนตัดสินใจ ส่วนท่านใดที่จะไปชวนเพื่อน หรือบอกต่อๆกันไป รบกวนอธิบายรายละเอียดและเงื่อนไขของเรา ให้คนที่ท่านไปชวนทราบด้วย
   
  1.  เป็นทริปพิเศษ
  พวกเราตั้งใจจัดเป็นพิเศษ เพื่อไปทำบุญจริงๆ ไปทำบุญถวายเป็นพุทธบูชา เป็นการตอบแทนคุณพระพุทธศาสนา ปีละสองครั้งในเดือนมีนาคมและตุลาคม ของทุกปี โดยมีจุดมุ่งหมายให้เป็นทริปที่ใช้เวลาน้อยวันและราคาประหยัดที่สุด

  2.  ไปแค่ พุทธคยา และ พาราณสี 
  เราไปไม่ครบ สังเวชนียสถาน 4 ตำบล คือ "ลุมพินี พุทธคยา พาราณสี และ กุสินารา" อันนี้ต้องเน้นย้ำๆว่า เราไปแค่ พุทธคยา และ พาราณสี  เท่านั้น ที่อื่นๆไม่ได้ไป

  3.  เป็นทริป ปฏิบัติธรรมโดยอิสระ
  ทริปนี้เหมาะกับท่านที่เคยไปสังเวชนียสถานมาแล้ว และต้องการไปแค่พุทธคยา ไปใช้เวลาปฏิบัติธรรม ไปสวดมนต์ หรือ อยู่เงียบๆสงบๆ ที่พุทธคยา ไม่เหมาะกับคนที่คิดจะไปเที่ยว ไปชมสถานที่ หรือ ไปถ่ายภาพ

  4.  ไม่ใช่ คอร์สกรรมฐาน 
  เราไม่ได้มีคอร์สอบรมหรือปฏิบัติกรรมฐาน เนื่องด้วย พุทธคยา เป็นสถานที่สาธารณะที่จัดการควบคุมลำบาก รูปแบบของกิจกรรมและการปฏิบัติธรรม จำเป็นต้องจัดให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและสถานที่ด้วย จึงยังไม่สามารถจัดเป็นคอร์สปฏิบัติธรรมเต็มรูปแบบได้

  5.  มีพระวิปัสสนาจารย์ และ พระธรรมวิทยากร
  พระวิปัสสนาจารย์ เป็นพระสงฆ์จากพระธรรมทูตไทยสายประเทศอินเดีย-เนปาล จะนำพาไหว้พระสวดมนต์ ชี้นำแนวทางปฏิบัติกรรมฐาน ให้ความรู้เราเกี่ยวกับพุทธศาสนาและเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธประวัติ 

  6.  ไม่มีบริการที่สะดวกสบาย
  ทริปนี้ไม่เหมาะกับคนที่คาดหวังเรื่องการบริการจากทัวร์ของเรา เราไปทำบุญกัน เราพาไปปฏิบัติธรรม ดูแลกันเท่าที่จำเป็น เท่าที่ทำได้ กินอาหารวัด ห้องพักอาจไม่สะดวกสบาย พักรวมกันห้องละหลายๆคน

  7.  การแต่งกาย
  ใส่ชุดสีสุภาพ ไม่บังคับว่าต้องใส่ชุดขาว ไม่บังคับรูปแบบชุด ขอให้เป็นชุดสุภาพ ที่สะดวกสบายในการนั่งปฏิบัติธรรม 
    

หมายเหตุ  
 
ทริปนี้ขอสงวนสิทธิ์ให้เฉพาะ ท่านที่พร้อมร่วมกิจกรรมตามเวลาที่กำหนด ต้องเดินทางพร้อมคณะเท่านั้น และไม่อนุญาตให้ลูกทัวร์แยกเดินทางกันเองไปต่างเมือง
   

เปิดรับเฉพาะคนที่ฉีดวัคซีนป้องกัน โควิด-19 เรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่ 2 เข็ม ขึ้นไป
   

จะมีการสุ่มตรวจหาเชื้อโควิด-19 (ATK) ระหว่างที่อยู่ในประเทศอินเดีย
   

กรณีติดโควิด-19 ระหว่างเดินทาง หรือในขณะที่อยู่ในประเทศอินเดีย เบื้องต้นจะรักษาตามอาการ และแยกห้องพักจากลูกทัวร์ท่านอื่น ทั้งนี้ผู้ร่วมทางต้องดูแลตัวเอง หากมีอาการหนักจะนำส่งโรงพยาบาลที่อินเดีย เพื่อให้เข้ารับการรักษา หากต้องการเดินทางกลับประเทศไทยก่อนกำหนด สามารถทำได้โดยคิดค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง 

              
  

 
โปรแกรมการเดินทาง
           
จุดนัดพบ
สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 4-5 บริเวณที่นั่งหน้าประตู
คืนวันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2565 
เวลา 20.00 น. (สองทุ่มตรง)

    
DAY 01 วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2565
   
กรุงเทพ-โกลกัตตา

   
เริ่มโปรแกรมทัวร์-
  
20.00 น. พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เช็คอินบัตรโดยสารและโหลดสัมภาระ
     

เที่ยวบิน WE313

Bangkok-Kolkata
  สามารถโหลดกระเป๋าได้หนัก ไม่เกิน 20 กิโลกรัม
เครื่องออก เวลา 23.45 น. (ตามเวลาประเทศไทย)
เครื่องถึง เวลา 00.45 น. (ตามเวลาประเทศอินเดีย)

23.45 น. ได้เวลาเครื่องออก มุ่งหน้าสู่ประเทศอินเดีย 

*ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที

       

DAY 02 วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2565
 
โกลกัตตา-พุทธคยา

  
00.45 น. ถึงแผ่นดินอินเดีย สนามบินโกลกัตตา 

รถบัสมารับ เดินทางไกล สู่เมืองพุทธคยา

*ระยะทางประมาณ 470 กิโลเมตร  นั่งรถ 8-10 ชั่วโมง

 ** ท่านใดไม่ต้องการนั่งรถนานๆ และต้องการเปลี่ยนไป  บินภายในประเทศ โกลกัตตา-พุทธคยา  จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม (ถ้าสนใจ กรุณาติดต่อ นุ้ย 0816928233)  **  


นอนหลับพักผ่อนบนรถ ระหว่างทาง กินอาหารเช้า "เป็นชุดอาหารกล่อง"  ที่ทัวร์จัดเตรียมไว้ให้

10.00 น. เวลาโดยประมาณ เดินทางถึงวัดไทยพุทธคยา

12.00 น. กินอาหารกลางวัน  เก็บของเข้าสู่ห้องพัก

พักผ่อนให้คลายเหนื่อยจากการเดินทาง ทำภารกิจส่วนตัว
 
15.00 น. ไปกราบสักการะ สถูปเนินดิน สถานที่อันเคยเป็น บ้านนางสุชาดา ผู้ถวายข้าวมธุปายาสก่อนวันตรัสรู้ รวมกันสวดมนต์และเดินประทักษิณ รอบพระสถูปเจดีย์ ถวายเป็นพุทธบูชา  จากนั้นไปที่บริเวณสถานที่ซึ่งพระพุทธเจ้าทรงอธิษฐานจิตลอยถาดทองคำ ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา  หรือที่เรียกกันว่า “แม่น้ำแห่งการตรัสรู้”

จากนั้นพาทุกท่านสู่ “อภิสัมพุทธสถาน” มหาเจดีย์พุทธคยา และ ต้นพระศรีมหาโพธิ์  สถานที่ตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณของพระพุทธเจ้า สวดมนต์และกราบสักการะพระพุทธเมตตา บูชาสถานที่ตรัสรู้ บริเวณใต้ ต้นพระศรีมหาโพธิ์ และ พระแท่นวัชรอาสน์ 

สวดมนต์ทำวัตรเย็น
สมาทานศีล สมาทานพระกรรมฐาน
อธิษฐานจิตตั้งใจปฏิบัติธรรม


18.00 น. กินอาหารเย็น

ช่วงค่ำ ให้เวลาอิสระ ทำภารกิจส่วนตัว แล้วเข้านอน

     
DAY 03 วันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2565
 
พุทธคยา

  
ให้เวลาปฏิบัติธรรมโดยอิสระ

และ ร่วมกิจกรรม ตามเวลาที่นัดหมาย


 กิจกรรมพิเศษ-

    ทำบุญ ทอดผ้าป่า วัดไทยพุทธคยา

         
DAY 04 วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2565
 
พุทธคยา  
วันนี้ เป็นวันออกพรรษา
 

ให้เวลาปฏิบัติธรรมโดยอิสระ

และ ร่วมกิจกรรม ตามเวลาที่นัดหมาย


 กิจกรรมพิเศษ-

     ร่วมทำพิธีถวาย ข้าวมธุปายาส พระพุทธเมตตา
    ถวายผ้าห่ม พระพุทธเมตตา

                 
DAY 05 วันอังคารที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2565
  
พุทธคยา  

ตักบาตรเทโวโรหณะ
เช้าวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11


ให้เวลาปฏิบัติธรรมโดยอิสระ

และ ร่วมกิจกรรม ตามเวลาที่นัดหมาย


 กิจกรรมพิเศษ-

     ประเพณี ตักบาตรเทโวโรหนะ
     ร่วมกันใส่บาตรพระสงฆ์ วัดไทยพุทธคยา 
        
DAY 06 วันพุธที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2565
 
พุทธคยา-พาราณสี-โกลกัตตา  
     
05.00 น. ตื่นนอน
06.00 น. ทำวัตรเช้า ที่พระอุโบสถ
07.00 น. กินอาหารเช้า

จากนั้นมุ่งหน้าสู่เมืองพาราณสี  
*ใช้เวลาเดินทาง 5-6 ชั่วโมง

ครึ่งทางจาก พุทธคยา-พาราณสี
แวะ ทำบุญที่วัดไทยระหว่างเส้นทาง วัดไทยสะสาราม
 
เพล- กินอาหารกลางวัน  

ช่วงบ่าย- เดินทางถึงพาราณสี  แวะพักที่ วัดไทยสารนาถ

แล้วไปกันที่ สังเวชนียสถาน 
“อิสิปตนมฤคทายวัน" สถานที่แสดงปฐมเทศนา เป็นการแสดงธรรมครั้งแรกที่มีชื่อว่า พระธัมมจักกัปปวัตตนสูตร สักการะธัมเมกขสถูปที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาแก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 และ ฤษีโกณทัญญะบรรลุโสดาบัน ทูลขอบวชเป็นพุทธสาวกรูปแรก และเป็นวันแรกที่มีพระพุทธ พระธรรมและพระสงฆ์ครบองค์รัตนตรัย 
      สวดมนต์บูชาสถานที่แสดงปฐมเทศนา และอธิษฐานจิตแผ่บุญ กราบสักการะมูลคันธกุฎีที่พระพุทธองค์ทรงจำพรรษาแรก และยสเจตียสถาน สถานที่แห่งความไม่ขัดข้อง ไม่มีความวุ่นวาย เป็นเจดีย์ขนาดเล็กมีอาคารสี่ เหลี่ยมมุงไว้เป็นอย่างดี สถานที่นี้เชื่อกันว่าพระพุทธองค์ทรงแสดงอิทธาภินิหาร โปรดพระยสกุลบุตรผู้เป็นบุตรเศรษฐีแห่งเมืองพาราณสี ด้วยอนุปพพิกถา ในข้อธรรมที่แสดงทาน ศีล สวรรค์ เนกขัมมะ กามาทีนพ ตามลำดับ เป็นผลให้ยสมาณพได้ ดวงตาเห็นธรรม และให้บิดาได้เป็นปฐมอุบาสก มารดาและภรรยาได้เป็นปฐมอุบาสิกา ณ สถานที่นี้อีกด้วย

แล้วไปเข้าชม พิพิธภัณฑ์สารนาถ  ที่รวบรวมเก็บรักษาพระพุทธรูปและวัตถุโบราณ ที่ขุดได้ในบริเวณสารนาถ เมื่อปี พ.ศ. 2483 เช่น ยอดเสาหินพระเจ้าอโศกมหาราชซึ่งแกะสลักเป็นรูปสิงโต 4 เศียร หันหลังชนกัน และพระพุทธรูปหินทรายแดงเนื้อละเอียดปางปฐมเทศนา ที่มีพุทธลักษณะอันโดดเด่นงดงามที่สุดองค์หนึ่งในชมพูทวีป

18.00 น. 
 กินอาหารเย็น  แล้วออกเดินทางไปสนามบิน
             
เที่ยวบิน 6E507

Varanasi-Kolkata
  สามารถโหลดกระเป๋าได้หนัก ไม่เกิน 20 กิโลกรัม
เครื่องออก เวลา 21.00 น. (ตามเวลาประเทศอินเดีย)
เครื่องถึง เวลา 22.20 น. (ตามเวลาประเทศอินเดีย)
    
21.00 น.   ได้เวลาเครื่องออก มุ่งหน้าสู่เมืองโกลกัตตา 

*ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 5 นาที

22.20 น. 
ถึงสนามบินโกลกัตตา   รอต่อเครื่องกลับกรุงเทพ
     
DAY 07 วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2565
 
เที่ยวบิน WE314

Kolkata-ฺBangkok
  สามารถโหลดกระเป๋าได้หนัก ไม่เกิน 20 กิโลกรัม
เครื่องออก เวลา 02.00 น. (ตามเวลาประเทศอินเดีย)
เครื่องถึง เวลา 06.10 น. (ตามเวลาประเทศไทย)

02.00 น. ได้เวลาเครื่องออก เดินทางสู่ประเทศไทย
*ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 40 นาที

06.10 น. ถึงสุวรรณภูมิ  สวัสดีประเทศไทยจบโปรแกรมทัวร์-

              
หมายเหตุ- โปรแกรมการเดินทาง อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของช่วงเวลา และสถานการณ์เฉพาะหน้า
     

 ราคาทัวร์ -    30,000 บาท

  ราคานี้ประกอบด้วย
  
  ค่าทัวร์  17,200 บาท
  
  ค่าตั๋วเครื่องบิน  
12,800 บาท
  สายการบินไทย (เส้นทาง กรุงเทพ-โกลกัตตา-กรุงเทพ)
  สายการบิน Indigo (เส้นทาง พุทธคยา-โกลกัตตา)

 ** ท่านใดไม่ต้องการนั่งรถนานๆ และต้องการเปลี่ยนไป  บินภายในประเทศ โกลกัตตา-พุทธคยา  จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม (ถ้าสนใจ กรุณาติดต่อ นุ้ย 0816928233)  **  


  หมายเหตุ - 
ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตามความเหมาะสม หากมีการเปลี่ยนแปลงของ ค่าธรรมเนียมน้ำมัน ภาษีสนามบิน และ อัตราแลกเปลี่ยน
  

    

  

ส่วนลดพิเศษ-  (หักจากการจ่ายเงินงวดสุดท้าย)
 
มีวีซ่าอินเดียอยู่แล้ว หรือ ทำวีซ่าเอง ลดค่าวีซ่า 950 บาท

พระสงฆ์และแม่ชี ลดราคา 2,000 บาท  
(เฉพาะกรณีที่มีหนังสือสุทธิ)

 

ราคานี้รวม-

ค่าตั๋วเครื่องบิน สายการบินตามที่ระบุในโปรแกรม  
ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ไทย-อินเดีย

ค่าวีซ่าอินเดีย
 *ประเภท  e-Tourist VISA 30 Days 

อาหารมื้อหลักทุกมื้อ รวม ชา กาแฟ ของหวาน และผลไม้
ค่าน้ำดื่ม (น้ำเปล่าบรรจุขวด) ไม่จำกัดจำนวน
 แต่กรุณาดื่มอย่างรู้คุณค่า

ที่พัก 
วัดไทย พักห้องละ 4-6 ท่าน (หรือแล้วแต่ทางวัดจะจัดให้)
พักแยกชาย-หญิง เป็นห้องพัดลม มีห้องน้ำในตัว

เงินทำบุญ ค่าธรณีสงฆ์-ค่าห้องพัก-ค่าน้ำค่าไฟ
เงินทำบุญ ค่าอาหาร
เงินทำบุญ ถวายพระวิปัสสนาจารย์ พระธรรมวิทยากร

ค่ารถปรับอากาศตลอดเส้นทาง
ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ต่างๆ เฉพาะตามที่ระบุในโปรแกรม
ค่าบริการ หัวหน้าทัวร์คนไทย 

ค่าบริการ Escort ท้องถิ่น

ประกันการเดินทาง-  
เงื่อนไข- ครอบคลุมภายใต้ข้อตกลงที่มีไว้กับบริษัทประกันชีวิต 

    


ราคานี้ไม่รวม-

ค่ารถสามล้อ ระหว่างเดินทางในพุทธคยา
ค่ากล้องถ่ายรูป และ ค่ากล้องวีดีโอ
ค่าทิป escort หรือผู้ช่วยหัวหน้าทัวร์ ชาวอินเดีย
ค่าทิป หัวหน้าทัวร์คนไทย
ค่าทิป คนขับรถ , เด็กรถ , เด็กยกกระเป๋า และทิปอื่นๆ
ค่าใช้จ่าย ในการตรวจโควิด-19 ที่อินเดีย ในทุกกรณี
ค่าใช้จ่าย ในการรักษาพยาบาลที่ประเทศอินเดีย
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในรายการ


อาหารมื้อเย็น 
ท่านใดถือศีล 8 ไม่กินอาหารเย็น ไม่คืนค่าอาหาร เงินทำบุญวัดทั้งหมด
 
ค่าธรณีสงฆ์ ค่าอาหาร 
ในการเข้าพักที่วัด ทางเราได้จัดเตรียมเงินทำบุญ ถวายเป็นค่าธรณีสงฆ์ ค่าน้ำค่าไฟ ค่าอาหาร ไว้แล้ว ตามความเหมาะสม ถ้าใครต้องการจะทำบุญเพิ่มก็แล้วแต่ศรัทธา

  

ค่าทิป-  
   
เด็กยกกระเป๋า ควรให้ไม่ต่ำกว่า 20 รูปี ต่อครั้ง
    
ทีมงานอินเดีย  (ไกด์ท้องถิ่น คนขับรถ เด็กรถ) 
เผื่อเงินไว้ประมาณ 1,000 รูปี หรือ 500 บาท สำหรับ 5 วัน ในอินเดีย (ให้ในวันสุดท้าย ของการเดินทาง)

หัวหน้าทัวร์คนไทย  เผื่อเงินไว้ประมาณ 600 บาท สำหรับ 6 วัน หรือตามแต่พอใจ (ไม่บังคับ)                  

 การชำระเงิน


1)  จ่ายมัดจำ 10,000 บาท  ทันทีที่จอง   
      *ยึดมัดจำถ้าขอเลิกการเดินทาง

2)  จ่ายส่วนที่เหลือ ภายในวันที่  7 กันยายน 2565

 
  
    

 เงื่อนไขการให้บริการ


จองล่วงหน้าตามช่วงเวลาที่กำหนด ชำระเงินตามเงื่อนไขข้างต้น

ขอยกเลิกการเดินทาง ยึดเงินมัดจำ และหักค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง และ/หรือ ขอยกเลิกการเดินทาง น้อยกว่า 30 วัน เก็บค่าใช้จ่ายเต็มจำนวน 

กรณีเกิดการระบาดของ โควิด-19 จนทำให้ไม่สามารถเดินทางได้ ขอสงวนสิทธิ์ในการ เลื่อน/ยกเลิกการเดินทาง ตามแต่สถานการณ์เฉพาะหน้า หากจำเป็นต้องยกเลิกการเดินทาง จะคืนเงินเต็มจำนวน

เมื่อท่านออกเดินทางกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง เช่น ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมื้อ หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  กรณีที่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศในรายการเดินทาง หรือ กรณีความล่าช้าจากสายการบิน การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล ทางเราขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  เมื่อท่านตกลงชำระเงิน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด


เปิดรับเฉพาะคนที่ฉีดวัคซีนป้องกัน โควิด-19 เรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่ 2 เข็ม ขึ้นไป

กรณีติดโควิด-19 ระหว่างเดินทาง หรือในขณะที่อยู่ในประเทศอินเดีย เบื้องต้นจะรักษาตามอาการ ทั้งนี้ผู้ร่วมทางต้องดูแลตัวเอง หากมีอาการหนักจะนำส่งโรงพยาบาลที่อินเดีย เพื่อให้เข้ารับการรักษา หากต้องการเดินทางกลับประเทศไทยก่อนกำหนด สามารถทำได้โดยคิดค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง

            
ขั้นตอนง่ายๆในการจองทริปกับเรา
1 
คลิกเพื่อจองทริป คลิกตรวจรายชื่อ คลิกเพื่อโอนเงิน คลิกเพื่อส่งเอกสาร
       
บริการของเรา
คำแนะนำ เตรียมของ ฝากแลกเงิน จองโรงแรม
         
   
 
คลิก หากต้องการไฟล์โปรแกรมการเดินทาง
หรือ กรุณาโทรติดต่อ 0816928233
หรือ แจ้งทาง LINE ID :
 wanramtang3 
 
               
    
พระมหาเจดีย์พุทธคยา
 
             
พระพุทธเมตตา
            
ต้นพระศรีมหาโพธิ์
         
พาราณสี
ธัมเมกขสถูป สถานที่แสดงปฐมเทศนา 
บริเวณสถานที่แสดงปฐมเทศนา ธัมเมกขสถูป สถานที่แสดงปฐมเทศนา
 
ภายใน พิพิธภัณฑ์สารนาถ ภายใน พิพิธภัณฑ์สารนาถ
      
ที่พัก
 
 วัดไทยพุทธคยา
เป็นวัดแห่งแรกในต่างประเทศ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2500
ตั้งอยู่ในเมืองพุทธคยา  สถานที่ตรัสรู้ธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
             
อู่บุญ
  
พระอุโบสถ ร่วมทำวัตรสวดมนต์เช้า-เย็น
         
ลานโพธิ์ 935
 
ลานโพธิ์ ลานปฏิบัติธรรม เช้าและค่ำ
           
อู่ข้าว
    
  
อู่ข้าว  โรงครัวและสถานที่รับประทานอาหาร
              
อู่น้ำ
    
  
อู่น้ำ เรือนน้ำปานะ รับประทานของว่างและเครื่องดื่ม
มีสัญญาณ WIFI สามารถเล่นเนท ติดต่อทางบ้านได้
          
อู่นอน
   
  
ห้องพักรวม สำหรับผู้ไปปฏิบัติธรรม ห้องน้ำในตัว
     
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ที่อยู่ แผนที่ วันแรมทาง
บ้านวันแรมทาง
1/60 ซ. อนามัยงามเจริญ 12 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150
โทรศัพท์  024054561
มือถือ - ปลา 0898119139 (AIS)
มือถือ - นุ้ย 0816928233 (DTAC)
Email wanramtang@hotmail.com
Line ID/โทรศัพท์ wanramtang3 / 0983023445
 
วันทำงาน วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
วันอาทิตย์ หยุดงาน งดการติดต่อทุกเรื่อง
ถ้าไม่รับสายหรือโทรไม่ติด กรุณาติดต่อทาง Line

        

หรือติดต่อผ่านระบบอัตโนมัติ ด้านล่างนี้

 


ชื่อ :  *
เบอร์โทรศัพท์ :  *
อีเมล :  *
ชื่อทริปเดินทาง :  *
วันที่เดินทาง :  *
ต้องการ : จองทริป
สอบถาม
หัวข้อที่ต้องการสอบถาม :
รายละเอียด :โปรแกรม พุทธคยา
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/06037
ติดต่อเรา
โปรแกรมการเดินทาง
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


อุณหภูมิ พยากรณ์อากาศ
คำแนะนำเรื่อง อาการแพ้ความสูง Altitude Sickness อาการเวลาอยู่บนพื้นที่สูง Acute Mountain Sickness (AMS)


Copyright © 2007-2037 สงวนลิขสิทธิ์ภาพและบทความที่จัดทำขึ้นโดยเว็บไซต์ ห้ามลอกโดยเด็ดขาด
ติดต่อเรา
บริษัท อัพเดททัวร์แอนด์ทราเวล จำกัด
เลขที่ 1/60 ซอยอนามัยงามเจริญ 12 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150
โทรศัพท์ : 024054561 , 0816928233 (dtac) , 0898119139 (ais)
Email : wanramtang@hotmail.com
Line ID: wanramtang3