dot dot
ทัชมาฮาล ชัยปุระ แคชเมียร์ (23 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2562)
 
           
วางแผนกันยาวๆ จองล่วงหน้าข้ามปี
ทริปแสนสบาย
เที่ยวทัชมาฮาล ชัยปุระ
และดื่มด่ำความหนาว ที่ แคชเมียร์
 
               
ทัวร์อินเดีย ..
ทัชมาฮาล ชัยปุระ แคชเมียร์
เดลลี อัครา ทัชมาฮาล ชัยปุระ ศรีนากา พาฮาลแกม
ทะเลสาบดาล 
นอนบ้านเรือ กุลมาร์ค ศรีนากา
(9 วัน 7 คืน)
เดินทาง    23 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2562
เปิดรับ    15 ท่าน เท่านั้น
75,000
บาท

                      
จุดนัดพบ  
สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 10 บริเวณที่นั่งหน้าประตู
เวลา 05.30 น. (ตีห้าครึ่ง)
            
โปรแกรมการเดินทาง
    
วันแรก

วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

เที่ยวบิน ระหว่างประเทศ
AI333
    กรุงเทพ-เดลลี
     เวลา 08.50-12.05
สายการบินแอร์อินเดีย
เส้นทาง  bangkok-delhi-agra
เดินทาง กรุงเทพ-เดลลี , นั่งเครื่อง 4 ชม.
del-agra ประมาณ 200 กม. นั่งรถ 4-5 ชม.
รถปรับอากาศส่วนตัว
ที่พัก Hotel TRIDENT (5 ดาว) , AGRA
หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
โรงแรมที่เงียบสงบ สะดวกสบาย อาหารอร่อย
              
  06.00 น. พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ 
เมื่อทุกท่านมากันพร้อม ทีมงานจะพาไปที่เคาน์เตอร์สายการบิน
เพื่อเช็คอินบัตรโดยสารและโหลดสัมภาระ 
*สามารถโหลดกระเป๋าได้หนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม
เช็คอินเสร็จแล้ว แยกย้ายกันเข้าด้านใน ผ่าน ตม. รอขึ้นเครื่องพร้อมกัน
08.50 น. ได้เวลาเครื่องออก เดินทางสู่ประเทศอินเดีย
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง  
*กินอาหารเช้าบนเครื่องบิน
12.05 น. ถึงแผ่นดินอินเดียท่าอากาศยานนานาชาติอินทิราคานธี กรุงนิวเดลี
ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
  กินอาหารกลางวันที่ร้านอาหาร *อาหารไทย
เย็นถึงค่ำ - เข้าสู่โรงแรมที่พัก กินอาหารค่ำที่ห้องอาหารของโรงแรม 
แล้ว
รีบเข้านอนเก็บแรงไว้เดินทางในวันรุ่งขึ้น
                     
วันที่สอง

วันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

เส้นทาง  agra-jaipur
เดินทาง agra-jaipur ประมาณ 250 กม. นั่งรถ 5-6 ชม.
รถปรับอากาศส่วนตัว
ที่พัก Hotel TRIDENT (5 ดาว) , JAIPUR
หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
โรงแรมหรู มีเสน่ห์ ตกแต่งสไตล์ราชาสถาน 
มาชัยปุระต้องพักสบายๆหน่อย
Hotel Trident - Jaipur
           
 

05.00 น. ตื่นแต่เช้า ไปเที่ยว ทัชมาฮาล (Taj Mahal) เที่ยวตอนแสงอ่อนๆยามเช้า แดดจะได้ไม่ร้อน และเป็นช่วงเวลาที่ถ่ายรูปกับทัชมาฮาลได้สวยที่สุด

ทัชมาฮาล  อาคารหินอ่อนสีขาว ได้รับการยกย่องว่าเป็นไข่มุกแห่งอัครา 
หนึ่งในสถาปัตยกรรมที่สวยที่สุดในโลก เป็นอนุสรณ์แห่งความรักที่ยิ่งใหญ่
เหนือกาลเวลา ชื่นชมความงดงามอลังการที่สร้างสรรค์ขึ้นด้วยอนุภาพแห่งรักของเจ้าชายชาร์จาฮาน ที่มีต่อพระนาง มุมตัสมาฮาล มเหสี
ทัชมาฮาล Tajmahal - อัครา อัครา ฟอร์ท Agra Fort - อัครา
ทัชมาฮาล Tajmahal - อัครา อัครา ฟอร์ท Agra Fort - อัครา
 

แล้วกลับมากินอาหารเช้าที่โรงแรม

จากนั้นไปเที่ยวต่อกันที่ ป้อมปราการ อัครา (Agra Fort) 
พระราชวังที่ยิ่งใหญ่ และมีกษัตริย์แห่งราชวงศ์โมกุลใช้เป็นพระราชวังสืบต่อมา
หลายรัชกาล แล้วยังเป็นอนุสรณ์แห่งความหลังและลมหายใจสุดท้ายที่น่าเศร้า 
ของเจ้าชายชาร์จาฮาน
เที่ยง- กินอาหารกลางวัน ที่ห้องอาหารโรงแรม
ออกเดินทางต่อกันเลย มุ่งหน่าสู่ เมืองชัยปุระ (Jaipur)  
*ระยะทางประมาณ 250 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5-6 ชั่วโมง
Chand Baori บ่อน้ำขั้นบันไดโบราณ Chand Baori บ่อน้ำขั้นบันไดโบราณ
 

แวะเที่ยว Chand Baori บ่อน้ำขั้นบันไดโบราณ

อยู่ที่เมือง Abhaneri  บ่อน้ำนี้อยู่ก่อนถึงเมืองชัยปุระประมาณ 95 กิโลเมตร 
บนเส้นทางจาก อัครามุ่งหน้าไป ชัยปุระ 
Chand Baori เป็นหนึ่งในสถานที่ที่เก่าแก่และน่าสนใจมากที่สุดอีกแห่งหนึ่ง
ในราชสถาน มันถูกสร้างขึ้นโดยกษัตริย์ Chanda ของราชวงศ์ Nikumbha 
ระหว่าง ปี ค.ศ. 800-900 เพื่ออุทิศให้ กับ Hashat Mata เทพธิดาแห่งความสุข ราชสถานเป็นพื้นที่แห้งแล้งมาก การก่อสร้าง Chand Baori มีวัตถุประสงค์เพื่อ
การอนุรักษ์น้ำให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ ที่ด้านล่างสุดอากาศยังคงอยู่ที่ 5-6 องศาเย็นกว่าที่พื้นผิว ที่บ่อน้ำ Chand Baori นี้ ชาวบ้านจะออกมาพักผ่อนกัน
ในวันที่อากาศร้อนอย่างรุนแรง บ่อน้ำ Chand Baori มีความลึก 30 เมตร (เทียบเท่าตึก 13 ชั้น) มีจำนวนขั้นบันได 3,500 ขั้น แต่ละชั้นก็จะเป็นทางเดิน 
ที่พอเดินได้ทีละคน Chand Baori มีชื่อเสียงมากจากการถูกใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง The Fall และ The Dark Knight Rises
เย็นถึงค่ำ- ถึงชัยปุระ เข้าสู่โรงแรมที่พัก กินอาหารค่ำ 
พักผ่อนกันตามอัธยาศัย
             
วันที่สาม

วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

เส้นทาง  jaipur
เดินทาง เที่ยวในเมือง
รถปรับอากาศส่วนตัว
ที่พัก Hotel TRIDENT (5 ดาว) , JAIPUR
หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
โรงแรมหรู มีเสน่ห์ ตกแต่งสไตล์ราชาสถาน 
มาชัยปุระต้องพักสบายๆหน่อย
Hotel Trident - Jaipur
         
 

06.00 น. กินอาหารเช้า ที่ห้องอาหารโรงแรม 
ท้องอิ่มเรียบร้อย ออกไปตะลุยเมืองชัยปุระ กันเลย

นครชัยปุระ (Jaipur) นครแห่งชัยชนะ หรือ “นครสีชมพู” ชัยปุระเป็นเมืองหลวงของรัฐราชสถาน ซึ่งได้รับการออกแบบวางผังเมืองอย่างสวยงาม 
เป็นเมืองที่สร้างขึ้นใหม่โดยท่านมหาราชา ไสว ชัย สิงห์ ที่ 2 เป็นชุมชนศิลปินและช่างฝีมือ มีชื่อเสียงด้านการผลิตสินค้าหัตถกรรมหลากหลายชนิด 
ชัยปุระได้รับสมญานาม “นครสีชมพู” (Pink City) เพราะเมืองถูกทาสีชมพูเพื่อต้อนรับการเสด็จเยือนของ Prince of Wale ซึ่งต่อมาคือ King Edward VII 
แห่งสหราชอาณาจักร
วังสายลม Hawa Palace - ชัยปุระ ป้อมปราการแอมเบอร์ Amber Fort - ชัยปุระ
วังสายลม Hawa Palace - ชัยปุระ ป้อมปราการแอมเบอร์ Amber Fort - ชัยปุระ
 

เริ่มต้นด้วย ไปถ่ายรูปที่ พระราชวังสายลม (Palace of the Wind)
*ไปถ่ายรูปตอนเช้า รูปสวย แสงสวยที่สุด

เขตวังเดิมที่ปัจจุบันตั้งอยู่ในย่านใจกลางเมือง จุดที่จะชมพระราชวังนี้ได้ดีที่สุด 
คือต้องข้ามถนนไปยืนชมและถ่ายรูปจากฝั่งตรงข้าม 
จากนั้นไปต่อที่ พระราชวังแอมเบอร์ (Amber Palace) ซึ่งเป็นป้อมปราการด้วย จึงมีชื่อเรียกอีกชื่อว่า ป้อมปราการแอมเบอร์ (Amber Fort) ในห้องต่างๆ 
ของพระราชวังแอมเบอร์ ตกแต่งด้วยการแกะสลักลวดลายเครือเถา
และฝังกระจกชิ้นเล็กๆ สะท้อนแสงสีที่แตกต่างและให้ภาพที่สวยงามแปลกตา
 

เที่ยง- กลับมากินอาหารกลางวันที่โรงแรม

บ่าย- ไปเที่ยวกันที่ City Palace มหาราชา ไสว ชัย สิงห์ ที่ 2 ได้ย้ายเมืองหลวงจากพระราชวังแอมเบอร์ มายัง “ชัยปุระ” และได้สร้างพระราชวังขึ้นใหม่
ใจกลางเมือง ปัจจุบันเรียกว่า City Palace ภายในเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์แสดงของ 
ใช้ส่วนพระองค์ของมหาราชาแห่งเมืองชัยปุระ City Palace แห่งนี้เป็นสมบัติ
ส่วนพระองค์ ชาวเมืองชัยปุระบางส่วนยังนับถือพระองค์อยู่แม้พระองค์จะไม่มี
อำนาจใดๆ แล้วก็ตาม
จากนั้น ไปช้อปปิ้งกันให้อิ่มเอมใจ
เย็นถึงค่ำ- กลับเข้าสู่โรงแรมที่พัก กินอาหารค่ำ 
พักผ่อนกันตามอัธยาศัย
          
วันที่สี่

วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

เที่ยวบิน ภายในประเทศ 
6E203
    ชัยปุระ-ศรีนากา
     เวลา 12.50-14.15
Indigo Airlines
เส้นทาง  jaipur-srinagar-pahalgam
เดินทาง jai-sxr นั่งเครื่องประมาณ 3 ชม 30 นาที
srinagar-pahalgam ระยะทาง 95 กม. 
นั่งรถ 3-4 ชม. รถส่วนตัว
  รถส่วนตัว รถยนต์ 7 ที่นั่ง  นั่งคันละ 4-5 คน
ที่พัก Hotel HEEVAN (Resort)
หรือ เทียบเท่า in PAHALGAM
บรรยากาศสุดโรแมนติก รีสอร์ทริมแม่น้ำ 
ท่ามกลางทิวเขา และป่าสน
Hotel Heevan Pahalgam
              
  08.00 น. วันนี้ตื่นสายๆสบายๆ กินอาหารเช้า ที่ห้องอาหารโรงแรม
เก็บกระเป๋า ออกจากโรงแรมไปสนามบิน 
ถึงสนามบิน Check-in และ โหลดกระเป๋าเดินทางให้เรียบร้อย แล้วรอขึ้นเครื่อง
*สามารถโหลดกระเป๋าได้หนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม
10.15 น. ได้เวลาเครื่องออก เดินทางสู่เมืองศรีนากา 
*ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 20 นาที
11.55 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองศรีนากา รถมารับที่สนามบิน
ไปกินอาหารกลางวันที่ร้านอาหารในเมืองศรีนากา
ลักษณะรถที่เราใช้ในแคชเมียร์ นั่งคันละ 4-5 คน สองข้างทาง ศรีนากา-พาฮาลแกม
ลักษณะรถที่เราใช้ในแคชเมียร์ นั่งคันละ 4-5 คน สองข้างทาง ศรีนากา-พาฮาลแกม
ทุ่งมัสตาร์ด สองข้างทาง ศรีนากา-พาฮาลแกม
สองข้างทาง ศรีนากา-พาฮาลแกม สองข้างทาง ศรีนากา-พาฮาลแกม
 

จากนั้นออกเดินทางต่อสู่ พาฮาลแกม (Pahalgam) กันเลย 
*
ระยะทางประมาณ 95 กิโลเมตร แต่นั่งรถนาน 3-4 ชั่วโมง

แวะชมทุ่งดอกไม้ สองข้างทาง ระหว่างทางสู่พาฮาลแกม 
เราจะได้เห็นท้องทุ่งที่เป็นแหล่งปลูกหญ้าฝรั้น หรือ Saffron ที่ใหญ่ที่สุด จัดเป็นเครื่องเทศและยาที่สำคัญมากชนิดหนึ่ง ซึ่งในช่วงเวลานี้คงไม่มีหญ้าฝรั่นให้ชม 
แต่จะมีก็แต่ทุ่งหญ้าเขียวขจี ดอกไม้ป่าสีสันสดใส แดง ม่วง ชมพู ดอกหญ้าเล็กๆ บานอยู่เต็มทุ่งสุดลูกหูลูกตา สลับกับทุ่งมัสตาร์ดสีเหลืองทอง 
 

เย็นถึงค่ำ-  ถึงพาฮาลแกม เข้าสู่โรงแรมที่พัก 

กินอาหารค่ำ ที่ห้องอาหารของโรงแรม 
แยกย้ายกันนอนหลับพักผ่อนตามอัธยาศัย พรุ่งนี้เช้าเราจะเที่ยวพาฮาลแกมกัน
  พาฮาลแกม (Pahalgam) หรือหุบเขาแกะ แต่เดิมเคยเป็นหมู่บ้านของคนเลี้ยงแกะ อยู่ห่างจากศรีนากา ไปทางทิศตะวันออกประมาณ 95 กิโลเมตร พาฮาลแกม เป็นเมือง
ที่ มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 2,130 เมตร ด้วยความงดงามในฤดูหนาว ทิวเขาที่ปกคลุมไปด้วยหิมะและป่าสน พาฮาลแกมจึงเป็นสถานที่ที่ถูกใช้ในการถ่ายทำ
ภาพยนตร์อินเดียมาแล้วหลายต่อ หลายเรื่อง ระหว่างทางที่นั่งรถไป สองข้างทางจะ
พบวิถีชีวิตของชาวแคชเมียร์ เช่น หมู่บ้านที่ทำครกหิน หมู่บ้านที่ทำไม้คริกเก็ต กีฬา
ยอดฮิตของคนอินเดีย ไม้คริกเก็ตนี้ทำมาจากต้นหลิว ซึ่งพบเห็นได้มากระหว่างทางสู่เมืองพาฮาลแกม
                  
วันที่ห้า

วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

เส้นทาง  pahalgam-srinagar
เดินทาง pahalgam-srinagar ระยะทาง 95 กม. 
นั่งรถประมาณ 3-4 ชม.
  รถส่วนตัว รถยนต์ 7 ที่นั่ง  นั่งคันละ 4-5 คน
ที่พัก Royal Houseboats (Super Deluxe) 
หรือ เทียบเท่า in DAL LAKE
พบความโรแมนติกที่ บ้านเรือในทะเลสาบ
สะอาด ปลอดภัย บริการเป็นเยี่ยม
Royal Houseboats Dal Lake Kashmir
          
 

07.00 น. กินอาหารเช้า พร้อมกันที่ห้องอาหารของโรงแรม

ท้องอิ่มแล้วไปเที่ยวกัน เดินชมหุบเขาที่มีสายน้ำไหลมาบรรจบกันเป็นแม่น้ำ
ริดเดอร์ ชมความงดงามของธรรมชาติป่าสนขนาดใหญ่
ชมวิถีชีวิตแบบพื้นเมืองของชาวแคชเมียร์ สนุกสนานกับถ่ายรูป 
ใช้เวลาที่ พาฮาลแกม กันให้เต็มที่
   

ค่ากิจกรรมต่างๆ เช่น ขี่ม้า เล่นเลื่อน เล่นสกี ไม่รวมอยู่ในค่าทัวร์ 

ต่างคนต่างจ่ายกันตรงนั้น ไกด์ของเราจะช่วยต่อรองให้ เผื่องบประมาณ 600-1,000 รูปี
พาลฮาลแกม ที่พักกลางหุบเขา-พาลฮาลแกม
สวนโมกุล Nishat Garden โรตีแผ่นยักษ์ ที่มัสยิดขาว (White Mosque)
 

กลางวัน- กินอาหารกลางวัน แล้วเดินทางสู่เมืองศรีนากา
*ระยะทางประมาณ 95 กิโลเมตร แต่นั่งรถนาน 3-4 ชั่วโมง

ช่วงบ่าย- เดินทางถึงศรีนากา
เที่ยวชม สวนโมกุล Nishat Gardens 
สวนโมกุลเก่าแก่ที่มี ต้นชีนาร์ (Chinar) อายุหลายร้อยปี 
แวะเที่ยว มัสยิดขาว Hazratbal Mosque หรือ White Mosque
มัสยิดที่ชาวแคชเมียร์เชื่อกันว่าศักดิ์สิทธิ์ที่สุด ภายในเก็บสิ่งมีค่าสูงสุด คือ
เคราของท่านศาสดาโมฮัมหมัด ที่นี่ชาวบ้านเชื่อว่าอธิษฐานขออะไรก็จะสมหวัง
เดินเล่นรอบๆมัสยิด ชมตลาดพื้นเมือง ร้านขนม ร้านโรตีแผ่นยักษ์
อร่อยมาก น่าลองกัดดูสักคำ
บ้านเรือ บ้านเรือ
 

แล้วมุ่งหน้าสู่ ทะเลสาบดาล (Dal Lake)  ลงเรือชิคารา (Shikara) เข้าสู่บ้านเรือที่พักของเรา  ดื่มน้ำชาร้อนๆที่พ่อบ้านเตรียมมาต้อนรับ เก็บของเข้าสู่ห้องพัก

เดินถ่ายรูปบรรยากาศรอบๆบ้านเรือ House Boats หรือบ้านเรือ แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่สืบทอดมาหลายชั่วอายุคนของชาวแคชเมียร์
ชาวแคชเมียร์ส่วนใหญ่อพยพมาจากดินแดนเปอร์เซีย ค้าขายโดยใช้เรือไม้เป็นบ้าน ล่องจากแม่น้ำมายังทะเลสาบ จนกระทั่งถึงยุคอาณานิคมชาวอังกฤษ
ก็ได้ดัดแปลงเรือเหล่านี้ให้กลายเป็น โรงแรมที่พักและได้รับความนิยมมาก

 

เย็นถึงค่ำ- กินอาหารค่ำพร้อมกันที่ห้องอาหารของบ้านเรือ 
นอกจากอาหารพื้นเมืองแล้ว
เรายังมี *อาหารไทยเสริมพิเศษ

ฝีมือปรุงสุดล้ำโดยทัวร์ลีดเดอร์ของเราเอง
พออิ่มท้อง เตรียมตัว Shopping เลือกซื้อของพื้นเมือง ที่จะมีพ่อค้านำมาขายให้ถึงบนเรือที่เราพัก นอนหลับพักผ่อนกันตามอัธยาศัย
   
วันที่หก

วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

เส้นทาง  city tour
เดินทาง นั่งรถไปเที่ยวเมือง // ล่องเรือชิคารา
  รถส่วนตัว รถยนต์ 7 ที่นั่ง  นั่งคันละ 4-5 คน
ที่พัก Royal Houseboats (Super Deluxe)
หรือ เทียบเท่า in DAL LAKE
พบความโรแมนติกที่ บ้านเรือในทะเลสาบ
สะอาด ปลอดภัย บริการเป็นเยี่ยม
Royal Houseboats Dal Lake Kashmir
             
 

07.00 น. กินอาหารเช้า
เช้าวันนี้เราจะไป เที่ยวชมเมือง เที่ยวชมความงดงามและความเป็นอยู่ของ

ชาวแคชเมียร์ บ้านเรือนประชาชน บ้านเรือนไม้เก่าๆ 
แวะเที่ยว มัสยิดชาห์ฮามดาน (Shah Hamden Mosque)
อายุมากกว่า 700 ปี สร้างด้วยไม้และอิฐโดยไม่ใช้ตะปู เป็นมัสยิดที่สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบผสมผสานของ พุทธ ฮินดู และมุสลิม
เที่ยว มัสยิดจามี (Jamia Mosque) ซึ่งถือว่าเป็นมัสยิดกลาง
มัสยิดชาห์ฮามดาน
มัสยิดชาห์ฮามดาน เดินตลาด หน้ามัสยิดจามี
 
ทะเลสาบดาล ชมวิถีชีวิตผู้คนในทะเลสาบ
 

กลางวัน- กินอาหารกลางวัน ที่ห้องอาหารโรงแรม

บ่าย- เดินทางกลับบ้านเรือ แล้วไปล่องเรือ Shikara ต่อกันชิลล์ๆ 
ชมวิธีชีวิตความเป็นอยู่แบบแท้ๆของคนในทะเลสาบ การปลูกพืชผัก 
แวะดูอู่ต่อเรือของชาวบ้าน แวะร้านขายน้ำผึ้ง มีทั้งน้ำผึ้งที่เลี้ยงด้วยเกสร 
ดอกฝิ่น ดอกกัญชา ดอกซัฟฟรอน สรรพคุณล้วนน่าอัศจรรย์ใจ 

จนหลายคนยอมควักกระเป๋าเสียตังค์ซื้อกลับบ้านคนละขวดสองขวด 
แวะช้อปปิ้งที่ ร้านขายผ้า Pasmina โรงงานเปเปอร์มาเช่ โรงงานไม้วอลนัต 

 

เย็นถึงค่ำ- กินอาหารค่ำพร้อมกันที่ห้องอาหารของบ้านเรือ 
นอกจากอาหารพื้นเมืองแล้ว 
เรายังมี *อาหารไทยเสริมพิเศษ

ฝีมือปรุงสุดล้ำโดยทัวร์ลีดเดอร์ของเราเอง
พออิ่มท้อง เตรียมตัว Shopping เลือกซื้อของพื้นเมือง ที่จะมีพ่อค้านำมาขายให้ถึงบนเรือที่เราพัก นอนหลับพักผ่อนกันตามอัธยาศัย
                 
วันที่เจ็ด

วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562

เส้นทาง  gulmarg
เดินทาง srinagar-gulmarg ระยะทาง 56 กม. 
นั่งรถประมาณ 2-3 ชม.
  รถส่วนตัว รถยนต์ 7 ที่นั่ง  นั่งคันละ 4-5 คน
ที่พัก Royal Houseboats (Super Deluxe)
หรือ เทียบเท่า in DAL LAKE
พบความโรแมนติกที่ บ้านเรือในทะเลสาบ
สะอาด ปลอดภัย บริการเป็นเยี่ยม
Royal Houseboats Dal Lake Kashmir
              
 

05.30 น. ตื่นกันแต่เช้า

ออกไปท่องตลาดน้ำ Floating market ไปชมวิถีชีวิตชาวบ้านที่นำพืชผักผลไม้ มาแลกเปลี่ยนซื้อขายกัน
ตลาดเช้า Floating Market
ชมตลาดเช้า Floating Market เรือดอกไม้ ในตลาดเช้า
 

07.00 น. กลับมากินอาหารเช้า ที่บ้านเรือ

ไปเที่ยวทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ มุ่งหน้าสู่ กุลมาร์ค (Gulmarg) 
*ระยะทางประมาณ 56 กิโลเมตร จากตัวเมืองศรีนากา
กุลมาร์ค (Gulmarg) อยู่ สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 2,730 เมตร
เป็นภูเขาที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในแคชเมียร์ เดิมเรียก เการิมาร์ค
ตั้งโดยสุลต่านยูซุปชาร์ ในศตวรรษที่ 16 ในฤดูร้อนที่นี่เป็นทุ่งหญ้าที่เต็มไปด้วยดอกไม้ป่าตามฤดูกาล แต่ช่วงนี้ยังมีหิมะปกคลุม เราจะไปเที่ยวเล่นหิมะกัน
gulmarg กระเช้าเคเบิ้ล กุลมาร์ค
กุลมาร์ค ปกคลุมด้วยหิมะ กระเช้าเคเบิ้ล กุลมาร์ค
เล่นหิมะที่กุลมาร์ค
ลานจิบชา กุลมาร์ค เล่นหิมะที่กุลมาร์ค
 

นั่ง กระเช้าเคเบิ้ล ขึ้นไป ระหว่างทางขึ้นจะเห็นต้นสนเมืองหนาวบนหุบเขา       

ลานหิมะกว้างใหญ่ไพศาล  บ้านพวกยิบซีชนเผ่าเร่ร่อน และทัศนียภาพสวยงามจนถึงยอดเขากุลมาร์ค สนุกสนาน ถ่ายภาพ และทำกิจกรรมกันตามอัธยาศัย
กลางวัน- กินอาหารกลางวัน แล้วเดินทางกลับบ้านเรือ
พักผ่อน ดื่มด่ำกับบรรยากาศสวยๆ สบายๆที่บ้านเรือ
   

ค่ากิจกรรมต่างๆ เช่น ขี่ม้า เล่นเลื่อน เล่นสกี ไม่รวมอยู่ในค่าทัวร์

ต่างคนต่างจ่ายกันตรงนั้น ไกด์ของเราจะช่วยต่อรองให้ เผื่องบประมาณ 600-1,000 รูปี

 

เย็นถึงค่ำ- กินอาหารค่ำพร้อมกันที่ห้องอาหารของบ้านเรือ 
นอกจากอาหารพื้นเมืองแล้ว 
เรายังมี *อาหารไทยเสริมพิเศษ

ฝีมือปรุงสุดล้ำโดยทัวร์ลีดเดอร์ของเราเอง
พออิ่มท้อง เตรียมตัว Shopping เลือกซื้อของพื้นเมือง ที่จะมีพ่อค้านำมาขายให้ถึงบนเรือที่เราพัก นอนหลับพักผ่อนกันตามอัธยาศัย
            
 

สำคัญมาก

ในการเก็บกระเป๋า เราควรจะโหลดกระเป๋าทุกใบไปเลย ทางสนามบินไม่ได้มีกฎห้ามนำกระเป๋า 
hand bag ถือขึ้นเครื่อง แต่การรักษาความปลอดภัยเข้มงวดมาก ต้องตรวจกันหลายจุด 
หลายขั้นต้อน เจ้าหน้าที่จะตรวจค้นทุกอย่าง ให้รื้อออกมาวางให้ดูทุกชิ้น กล้องดิจิตอลตัวเล็กหรือโทรศัพท์มือถือก็จะต้องเปิดให้ดูว่าใช้งานได้จริงๆ ถ้าเป็นกล้องโปรตัวใหญ่ ก็ต้องถอดเลนส์และ
ตัวบอดี้กล้องออกจากกันเลย พวกแบตทั้งหมดที่ไม่ได้อยู่ในตัวกล้อง ควรแยกไปเก็บไว้ในกระเป๋าใหญ่ที่โหลด อันไหนที่ไม่อนุญาตให้ขึ้นเครื่อง บางทีเจ้าหน้าที่ก็จะบังคับให้เราทิ้งไปเลย 
หรือไม่ก็ใส่ถุงแยกต่างหากให้เราไปรับของตอนที่เครื่องลงแล้วที่สนามบิน ที่ Delhi
        พวกนักท่องเที่ยวฝรั่งมีคำเตือนกัน ว่า
        “The Srinagar Airport is hot on security. Technically, no hand luggage is allowed on the aircraft although this is often waived for fragile or valuable items. 
There have been some reports of passengers having batteries confiscated from hand-luggage, so pack them in your check-in baggage instead.”
ดังนั้นเพื่อความสะดวกรวดเร็ว ขอแนะนำให้ทุกคนโหลดสัมภาระทุกชิ้นลงกระเป๋าใหญ่ให้หมด
แยกไว้เฉพาะของสำคัญๆ อย่างพาสปอร์ต เงิน ของมีค่า พยายามถือของขั้นเครื่องให้น้อยชิ้นที่สุด
       
วันที่แปด

วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2562

เส้นทาง   srinagar-delhi
เดินทาง sxr-del นั่งเครื่องประมาณ 1 ชม 30 นาที
  ไปช้อปปิ้งในเมือง
รถปรับอากาศส่วนตัว
  duty free shopping  
พักผ่อนบนเครื่องบิน
เที่ยวบิน ภายในประเทศ 
AI828
    ศรีนากา-เดลลี
     เวลา 12.45-14.15
สายการบินแอร์อินเดีย
           
 

07.00 น. ตื่นสายๆสบายๆ กินอาหารเช้า
08.00 น. เก็บกระเป๋า ออกจากบ้านเรือเดินทางไปที่สนามบินเมืองศรีนากา

ถึงสนามบิน Check-in และ โหลดกระเป๋าเดินทางให้เรียบร้อย
*
สามารถโหลดกระเป๋าได้หนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม
เที่ยง- กินอาหารกลางวัน *อาหารกล่องแพ็คมาจากบ้านเรือ
12.45 น. ได้เวลาเครื่องออก มุ่งหน้าสู่สนามบินเดลลี 
*ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที 
14.15 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองเดลลี 
 

ไปเที่ยว Shopping  ซื้อของในเมือง

ช่วงเย็น- กินอาหารที่ร้านอาหาร *อาหารอินเดีย
แล้วเดินทางกลับเข้าสู่สนามบิน
 
เที่ยวบิน ภายในประเทศ 
AI334
    เดลลี-กรุงเทพ
     เวลา 23.00-04.40
สายการบินแอร์อินเดีย
เส้นทาง  delhi-bangkok
  23.00 น. ได้เวลาเครื่องออก 
*ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชม.  
           
วันที่เก้า

วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2562

กลับถึง  bangkok
  04.40 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ 
กลับสู่อ้อมกอดของดินแดนมาตุภูมิโดยสวัสดิภาพ
พร้อมกับมุมมองใหม่ๆในโลกใบเดิมที่แคบลงเสมอ 
เมื่อการเดินทางสิ้นสุด ..... สวัสดีเมืองไทย
จบโปรแกรมทัวร์-
            
            
หมายเหตุ-
โปรแกรมการเดินทาง อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของช่วงเวลา
และสถานการณ์เฉพาะหน้า
 
    
     
   ค่าทัวร์ 75,000 บาท
  โปรดทราบ- 
การคำนวณค่าใช้จ่ายต่างๆ คิดจากอัตราแลกเปลี่ยน ที่ 35.00 บาทต่อเหรียญสหรัฐ 
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งปรับเปลี่ยนราคาค่าเดินทาง 
หากมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นของอัตราแลกเปลี่ยน 
โดยยึดอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่จ่ายเงินค่าทัวร์ครบเต็มจำนวนเป็นหลัก
  เงื่อนไข
ราคารวม "ค่าตั๋วเครื่องบิน และทุกอย่างแล้ว"
ต้องการนอนเดี่ยว จ่ายเพิ่ม  ท่านละ 13,000 บาท
 
  ส่วนลดพิเศษ-  (หักจากการจ่ายเงินงวดสุดท้าย)
มีวีซ่า อินเดีย อยู่แล้ว หรือ ทำวีซ่าเอง    ลดค่าวีซ่า 4,400 บาท
โปรโมชั่นคู่รัก ลดให้ทั้งคู่ ท่านละ 500 บาท
เคยเดินทางกับ วันแรมทาง ลด 1,000 บาท
  ราคานี้รวม-
ค่าตั๋วเครื่องบิน สายการบิน Air India และ Indigo Airlines ตามที่ระบุในโปรแกรม
Air India เส้นทาง  BKK-Delhi // Srinagar-Delhi-BKK
Indigo    เส้นทาง 
 Jaipur-Srinagar
ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ไทย-อินเดีย
ค่าวีซ่าอินเดีย
อาหารมื้อหลักทุกมื้อ รวม ชา กาแฟ ของหวาน และผลไม้
ค่าน้ำดื่ม (น้ำเปล่าบรรจุขวด) ไม่จำกัดจำนวน *กรุณาดื่มอย่างรู้คุณค่า
ที่พักโรงแรมตามที่ระบุ ห้องละ 2 ท่าน
ค่ารถปรับอากาศตลอดเส้นทาง
ค่ากระเช้าเคเบิ้ลที่กุลมาร์ค (เฉพาะระยะที่ 1)
ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ต่างๆ (เฉพาะตามที่ระบุในโปรแกรม)
ค่าบริการ หัวหน้าทัวร์คนไทย (ไม่รวมทิป)
ค่าบริการ ไกด์ท้องถิ่น
ค่าทิป ไกด์ท้องถิ่น escort หรือผู้ช่วยหัวหน้าทัวร์ ชาวอินเดีย
ค่าทิป พนักงานบริการในบ้านเรือ พ่อบ้าน พ่อครัว คนพายเรือ
ค่าทิป คนขับรถ เด็กรถ พนักงานบริการในห้องอาหาร และทิปอื่นๆ
 ประกันอุบัติเหตุ 
CHARTIS New Hampshire Insurance วงเงิน 2,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท
เงื่อนไข- ภายใต้ข้อตกลงที่มีไว้กับบริษัทประกันชีวิต ครอบคลุมเฉพาะกรณีอุบัติเหตุ 
ไม่ครอบคลุมกรณี เจ็บไข้ ป่วย เป็นไข้หวัด ท้องเสีย หรือ อาหารเป็นพิษ ระหว่างเดินทาง
  ราคานี้ไม่รวม-
ค่ากล้องถ่ายรูป และ ค่ากล้องวีดีโอ ซึ่งเรียกเก็บเป็นบางสถานที่
ค่าม้า ค่ากิจกรรมต่างๆ เช่นขี่ม้า สกี เลื่อน เป็นต้น
ค่าทิป หัวหน้าทัวร์คนไทย
ค่าทิป พนักงานบริการในโรงแรม
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในรายการ
  ค่าทิป-
ทีมงานอินเดีย ไกด์ท้องถิ่น escort คนขับรถ เด็กรถ พนักงานบริการในห้องอาหาร 
  
พนักงานบริการในบ้านเรือ พ่อบ้าน พ่อครัว คนพายเรือ รวมอยู่ในค่าทัวร์แล้ว
  หัวหน้าทัวร์คนไทย แล้วแต่ความพอใจ
  ค่าทิปคนจูงม้า คนลากเลื่อน ควรให้ไม่ต่ำกว่า 100 รูปี
  ค่าทิปเด็กยกกระเป๋าที่โรงแรม ควรให้ไม่ต่ำกว่า 20 รูปี ต่อครั้ง
     
               
การชำระเงิน
1) จ่ายมัดจำค่าทัวร์ จำนวน 20,000 บาท จ่ายทันทีที่จอง 
2) จ่ายส่วนที่เหลือ จำนวน 55,000 บาท ภายในวันที่  23 ธันวาคม 2562
              
         
เงื่อนไขการให้บริการ
  จองล่วงหน้าตามช่วงเวลาที่กำหนด ชำระเงินตามเงื่อนไขข้างต้น
ขอยกเลิกการเดินทาง ยึดเงินมัดจำ และหักค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง 
และ/หรือ ขอยกเลิกการเดินทาง น้อยกว่า 15 วัน เก็บค่าใช้จ่ายเต็มจำนวน
  เมื่อท่านออกเดินทางกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง 
เช่น ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมื้อ หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่า
ท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
  รณีที่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทาง
ออกหรือเข้าประเทศในรายการเดินทาง หรือ กรณีความล่าช้าจากสายการบิน
การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล 
ทางเราขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
  เมื่อท่านตกลงชำระเงิน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน 
ถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
         
            
ขั้นตอนง่ายๆในการจองทริปกับเรา
คลิกเพื่อจองทริป คลิกตรวจรายชื่อ คลิกเพื่อโอนเงิน คลิกเพื่อส่งเอกสาร
       
บริการของเรา
เตรียมของ เตรียมของ ฝากแลกเงิน จองโรงแรม
         
             
           
  ถ้ามีปัญหาสั่งพิมพ์ไม่ได้ กรุณาโทรแจ้ง 02-4054561, 08-1692-8233 
หรือส่ง email แจ้งขอโปรแกรมได้ที่ 
info@wanramtang.com ขอบคุณค่ะ
 
               
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ที่อยู่ แผนที่ วันแรมทาง
บ้านวันแรมทาง
1/60 ซ. อนามัยงามเจริญ 12 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150
โทรศัพท์  024054561
แฟกซ์  024054560
มือถือ - ปลา 0898119139 (AIS)
มือถือ - นุ้ย 0816928233 (DTAC)
Email info@wanramtang.com  และ  wanramtang@hotmail.com
Line ID/โทรศัพท์ wanramtang3 / 0876997475
 
วันทำงาน วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
วันอาทิตย์ หยุดงาน งดการติดต่อทุกเรื่อง
ถ้าไม่รับสายหรือโทรไม่ติด กรุณาส่งเป็นข้อความ sms ส่ง email หรือ Line
                
หรือติดต่อผ่านระบบอัตโนมัติ ด้านล่างนี้

 
โปรแกรม แคชเมียร์

ทัชมาฮาล แคชเมียร์
แคชเมียร์ ทิวลิปบาน
หนีร้อนไปนอนแคชเมียร์ articleใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/06037
ติดต่อเรา
โปรแกรมการเดินทาง
แพ็คเกจ เที่ยวอินเดีย
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


อุณหภูมิ พยากรณ์อากาศ
ร่วมบุญกับ วันแรมทาง


Copyright © 2007-2037 สงวนลิขสิทธิ์ภาพและบทความที่จัดทำขึ้นโดยเว็บไซต์ ห้ามลอกโดยเด็ดขาด
ติดต่อเรา
บริษัท อัพเดททัวร์แอนด์ทราเวล จำกัด
เลขที่ 1/60 ซอยอนามัยงามเจริญ 12 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150
โทรศัพท์ : 024054561 , 0816928233 (dtac) , 0898119139 (ais) โทรสาร : 024054560
Email : info@wanramtang.com , wanramtang@hotmail.com
Line ID: wanramtang3