ทัวร์ถ้ำอชันต้า ถ้ำเอลโลร่า อินเดีย (7-10 ธันวาคม 2561)
ReadyPlanet.com
dot dot
ทัวร์อินเดีย - ถ้ำอชันต้า ถ้ำเอลโลร่า article
       
   
ทัวร์อินเดีย ..
ถ้ำอชันต้า ถ้ำเอลโลร่า
เดลลี ออรังกาบัด ถ้ำอชันตา ถ้ำเอลโลรา มุมไบ

Coming Soon

4 วัน 2 คืน
ปิดรับจอง 2 เดือน ก่อนเดินทาง
 

 
             
    
ค่าตั๋วเครื่องบิน จ่ายตามราคาจริง ณ วันที่ออกตั๋ว กรุณาสอบถามราคาตั๋วก่อนโอนเงิน
*กรณีขอยกเลิกการเดินทาง สามารถขอ refund คืนค่าตั๋วได้เท่าที่สายการบินคืนให้
ค่าตั๋วเครื่องบิน 15,000   บาท *เป็นราคาโดยประมาณ
 
 

เดินทางด้วยตัวเอง จากประเทศไทย
ไปจอยทัวร์ ร่วมกับ คณะแสวงบุญสังเวชนียสถาน ของ วันแรมทาง

บินไปรวมคณะที่สนามบินเดลลี แล้วไปเที่ยวถ้ำด้วยกัน
*ทัวร์ลีดเดอร์ รออำนวยความสะดวก เมื่อไปถึงอินเดีย..
     
  ทริปนี้จัดตามคำเรียกร้องของหลายๆท่าน
โดยเฉพาะคนที่ต้องการไปแสวงบุญ ในเส้นทางธรรมยาตรา 
ตามรอยพระพุทธองค์ แล้วไปเที่ยวต่อที่ถ้ำอชันต้า และถ้ำเอลโลร่า
ไปดูร่องรอยทางพุทธศิลป์ สถานที่ซึ่งมีความเกี่ยวเนื่องกันในทางพุทธศาสนา
และเป็นคำตอบหนึ่งที่ไขข้อข้องใจที่ว่าในช่วงหนึ่งที่พุทธศาสนาเสื่อมลงและเกือบสูญหายไปจากดินแดนพุทธภูมิ บรรดาพระสงฆ์สาวกหลบลี้ภัยไปอยู่ที่ใด
ไปชมความอลังการของงานพุทธศิลป์ในวัดถ้ำแห่งอชันต้า-เอลโลร่า สักครั้ง แล้วคุณจะเชื่อในความมหัศจรรย์ของมนุษย์
              
โปรแกรมการเดินทาง
    
DAY 01 วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2561
เที่ยวบิน ระหว่างประเทศ
AI333
    กรุงเทพ-เดลลี
     เวลา 08.55-12.00
สายการบินแอร์อินเดีย
เที่ยวบิน ภายในประเทศ    เปลี่ยนเครื่องที่เดลลี
AI441
    เดลลี-ออรังกาบัด
     เวลา 17.50-19.35
สายการบินแอร์อินเดีย
เส้นทาง กรุงเทพ-เดลลี-ออรังกาบัด
เดินทาง กรุงเทพ-เดลลี , นั่งเครื่อง 4 ชม
เดลลี-ออรังกาบัด , นั่งเครื่อง 1 ชม 45 นาที 
สนามบิน-ที่พัก , นั่งรถประมาณ 30 นาที
รถบัสปรับอากาศ
ที่พัก Hotel Rama International Aurangabad (5 ดาว) หรือเทียบเท่า 
โรงแรมแสนสบาย ห้องพักสะอาด
       
  06.00 น. ควรมาถึงสนามบิน เพื่อเช็คอินบัตรโดยสารและโหลดสัมภาระ
เดินทางด้วยตัวเอง จากประเทศไทย 
ไม่มีทีมงานจากบริษัททัวร์ มาส่งที่สนามบินสุวรรณภูมิ
*สามารถโหลดกระเป๋าได้หนักไม่เกิน 25 กิโลกรัม
เช็คอินเสร็จแล้ว เข้าด้านใน ผ่าน ตม. ไปรอขึ้นเครื่อง
08.55 น. ได้เวลาเครื่องออก เดินทางสู่ประเทศอินเดีย 
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง  *กินอาหารกลางวันบนเครื่องบิน
12.00 น. ถึงแผ่นดินอินเดีย ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร 
ปลา' Tour Leader รอรับที่สนามบินเดลลี รถปรับอากาศ สำหรับคณะนี้
  พบกับทัวร์ลีดเดอร์
บริเวณพื้นที่รอรับผู้โดยสาร Arrival Hall
หลังจากรับกระเป๋าเดินทาง ที่สนามบินเดลลี
อเช็คอินต่อเครื่องบินภายในประเทศ มุ่งหน้าสู่ เมืองออรังกาบัด
17.50 น. ได้เวลาเครื่องออก *ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 45 นาที
*กินอาหารว่าง เครื่องบิน
19.35 น. เดินทางถึง สนามบินออรังกาบัด
เข้าสู่โรงแรมที่พัก เก็บกระเป๋า 
กินอาหารค่ำ ที่ห้องอาหารของโรงแรม แล้วพักผ่อนตามอัธยาศัย
             
DAY 02 วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2561
เส้นทาง ออรังกาบัด-ถ้ำอชันต้า
เดินทาง ออรังกาบัด-อชันต้า 
ระยะทาง 105 กม. นั่งรถ 2-3 ชม.

รถบัสปรับอากาศ
ที่พัก Hotel Rama International Aurangabad (5 ดาว) หรือเทียบเท่า 
โรงแรมแสนสบาย ห้องพักสะอาด
              
  06.00 น. ตื่นแต่เช้า กินอาหารเช้า
แล้วออกเดินทาง ไปเที่ยว ถ้ำอชันต้า 
*ระยะทางประมาณ 105 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 2-3 ชั่วโมง
  เดินทางถึงบริเวณ ถ้ำอชันต้า (Ajanta Cave)
กินอาหารกลางวัน เพิ่มพลังกันก่อน อิ่มแล้วไปเดินเที่ยวถ้ำกันเลย
*แดดร้อน เตรียมลม หมวกกันแดด แว่นกันแดดกันไปด้วย
ถ้ำอชันต้า (Ajanta Cave)
ถ้ำอชันต้า Ajanta Cave
 ถูกค้นพบโดยบังเอิญจากนักล่าสัตว์ชาวตะวันตก
เป็นถ้ำพุทธศาสนา ที่เกิดจากการเจาะสกัดหน้าผา
และภูเขาหินเป็นห้องๆ ราว 30 คูหา สันนิษฐานว่าเกิดก่อนพุทธศักราช ราว 700 ปี ในถ้ำจะมีทั้งหิน
แกะสลักและภาพเขียน (สีปูนเปียก) บอกเล่าเกี่ยวกับพุทธประวัติ และพุทธชาดก ถ้ำที่เกิดในช่วงแรก 
ยังไม่มีพระพุทธรูป จะมีเพียงสัญลักษณ์ของพระ
พุทธศาสนา เช่น เจดีย์ ต้นโพธิ์ และ
ธรรมจักร เป็นต้น
ถ้ำที่เกิดยุคหลัง อยู่ในช่วง พ.ศ. 300-600 จะปรากฏพระพุทธรูปแล้ว
  ช่วงบ่าย- เดินเที่ยวให้ทั่ว โดยเฉพาะถ้ำสำคัญๆจนครบทุกถ้ำ 
(ถ้าไม่ครบก็เอาแค่เหนื่อยจนเดินไม่ไหว)
เย็นถึงค่ำ- กลับเข้าสู่โรงแรมที่พัก กินอาหารค่ำ พักผ่อนตามอัธยาศัย
  คืนนี้เก็บของแพ็คให้เรียบร้อย พรุ่งนี้เช้าเราจะขึ้นเครื่องกลับบ้าน
น้ำหนักกระเป๋า 
โหลดได้ไม่เกินคนละ 25 กิโลกรัม
(หากมีค่าน้ำหนักเกิน ลูกทัวร์ต้องรับผิดชอบกันเอง)
              
DAY 03 วันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2561
เที่ยวบิน ภายในประเทศ    เปลี่ยนเครื่องที่มุมไบ
AI441
    ออรังกาบัด-มุมไบ
     เวลา 20.10-21.15
สายการบินแอร์อินเดีย
เส้นทาง ถ้ำเอลโลร่า-ออรังกาบัด-มุมไบ
เดินทาง ออรังกาบัด-ถ้ำเอลโลร่า นั่งรถ 1 ชม.
รถบัสปรับอากาศ
ออรังกาบัด-มุมไบ , นั่งเครื่อง 1 ชม.
  รอต่อเครื่องกลับไทย ในสนามบินมุมไบ
  duty free shopping  
พักผ่อนบนเครื่องบิน
             
 
06.00 น. ตื่นแต่เช้า กินอาหารเช้า
 

หลังอาหารเช้า

ต้อง Check Out คืนคีย์การ์ดห้องพัก และ ฝากกระเป๋าไว้ที่โรงแรม
ใช้ห้องน้ำโรงแรมเปลี่ยนเสื้อผ้า ก่อนขึ้นเครื่อง
แล้วออกเดินทาง ไปเที่ยว ถ้ำเอลโลร่า (Ellora Cave)
*
ระยะทางประมาณ 35 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง
ระหว่างทางแวะเที่ยว 
บี บีกา มักบารา (Bi Bika Maqbara) 
ถ้ำเอลโลร่า Ellora Cave
ถ้ำเอลโลร่า Ellora Cave
 เป็นหมู่ถ้ำที่เกิดจากการเจาะแกะสลักภูเขาหินทั้งลูกด้วยฝีมือสาวก 3 ศาสนา คือ ฮินดู พุทธ และเชน 
ถ้ำของแต่ละศาสนาถูกเนรมิตเป็นวิหาร เทวสถาน 
มีเทวรูปหินแกะสลักตามความเชื่อของศาสนานั้นๆ
 
 ศาสนาพุทธ มี 12 ถ้ำ 
   ประกอบด้วยวิหาร 3 ชั้น และโบสถ์ 
   เจาะเข้าไปในภูเขาทั้งลูกสวยงามมาก 
 ถ้ำของศาสนาเชน มี 5 ถ้ำ เจาะหน้าผาเป็น
   ปราสาทหิน มีรูปศาสดามหาวีระ
 ศาสนาฮินดูมี 17 ถ้ำ ถ้ำไกรลาศของฮินดู 
   ถ้ำที่ 16 นั้นเป็นถ้ำที่งดงามวิจิตรอย่างยิ่ง
  เที่ยง- กินอาหารกลางวัน แล้วเดินเที่ยวถ้ำกันต่อ ตามสมควรแก่เวลา 
จากนั้น เดินทางกลับโรงแรมที่พัก ที่เมืองออรังกาบัด
แวะเลือกซื้อของฝาก ที่ร้านขายของฝากระหว่างทาง
 
 

กลับถึงโรงแรมที่พัก

ใช้ห้องน้ำโรงแรม ล้างหน้า เปลี่ยนเสื้อผ้า ก่อนขึ้นเครื่อง
กินอาหารเย็น จากนั้นออกเดินทางไปสนามบิน
20.10 น. ได้เวลาเครื่องออก  *ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง
21.15 น. ถึงสนามบินมุมไบ รอต่อเครื่องกลับกรุงเทพ
              
DAY 04 วันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2561
เที่ยวบิน ระหว่างประเทศ
AI330
    มุมไบ-กรุงเทพ
     เวลา 01.50-07.45
  นั่งเครื่องประมาณ 4 ชม. พักผ่อนบนเครื่องบิน
สายการบินแอร์อินเดีย
เส้นทาง มุมไบ-กรุงเทพ
  01.50 น. ได้เวลาเครื่องออก 
*ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชม.  
07.45 น. ถึงสุวรรณภูมิ 
กลับสู่อ้อมกอดของดินแดนมาตุภูมิโดยสวัสดิภาพ
พร้อมกับมุมมองใหม่ๆในโลกใบเดิมที่แคบลงเสมอ 
เมื่อการเดินทางสิ้นสุด ... สวัสดีเมืองไทย
        
  
หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทาง อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของช่วงเวลา 
และสถานการณ์เฉพาะหน้า
    
     
   ค่าทัวร์ 20,000 บาท
    ค่าตั๋วเครื่องบิน อีกประมาณ *15,000 บาท
        หมายเหตุจ่ายค่าตั๋วเครื่องบินตามจริง ณ วันที่ออกตั๋ว *เป็นราคาตั๋วโดยประมาณ
  โปรดทราบ- 
การคำนวณค่าใช้จ่ายต่างๆ คิดจากอัตราแลกเปลี่ยน ที่ 32.00 บาทต่อเหรียญสหรัฐ 
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งปรับเปลี่ยนราคาค่าเดินทาง 
หากมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นของอัตราแลกเปลี่ยน 
โดยยึดอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่จ่ายเงินค่าทัวร์ครบเต็มจำนวนเป็นหลัก
  เงื่อนไข- 
ราคารวม "ค่าตั๋วเครื่องบิน และทุกอย่างแล้ว
พักโรงแรม พักห้องละ 2-3 ท่าน ถ้าต้องการนอนเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ 3,500 บาท 
  ส่วนลดพิเศษ-  (หักจากการจ่ายเงินงวดสุดท้าย)
มีวีซ่าอินเดียอยู่แล้ว หรือ ทำวีซ่าเอง    ลดค่าวีซ่า 1,800 บาท
พระสงฆ์และแม่ชี ลดราคา 3,000 บาท (เฉพาะกรณีที่มีหนังสือสุทธิ)
เคยเดินทางกับ วันแรมทาง ลด 1,000 บาท
  ราคานี้รวม-
ค่าตั๋วเครื่องบิน สายการบิน ตามที่ระบุในโปรแกรม
ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบินไทย-อินเดีย
ค่าวีซ่าอินเดีย 
อาหารมื้อหลักทุกมื้อ รวม ชา กาแฟ ของหวาน ผลไม้
น้ำดื่มบรรจุขวด (ไม่จำกัดจำนวน แต่กรุณาดื่มอย่างรู้คุณค่า)
โรงแรม พักห้องละ 2-3 ท่าน
ค่ารถปรับอากาศตลอดเส้นทาง
ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ต่างๆ เฉพาะตามที่ระบุในโปรแกรม
ค่าบริการ หัวหน้าทัวร์คนไทย และ ผู้ช่วยหัวหน้าทัวร์ ชาวอินเดีย
 ประกันอุบัติเหตุ 
CHARTIS New Hampshire Insurance  วงเงิน 2,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท 
เงื่อนไข- ภายใต้ข้อตกลงที่มีไว้กับบริษัทประกันชีวิต ครอบคลุมเฉพาะกรณีอุบัติเหตุ 
ไม่ครอบคลุมกรณี มีโรคประจำตัว เจ็บป่วย เป็นไข้หวัด ท้องเสีย หรืออาหารเป็นพิษ ระหว่างเดินทาง
  ราคานี้ไม่รวม-
ค่ากล้องถ่ายรูป และ ค่ากล้องวีดีโอ ซึ่งเรียกเก็บเป็นบางสถานที่
ค่าทิป escort หรือผู้ช่วยหัวหน้าทัวร์ ชาวอินเดีย
ค่าทิป หัวหน้าทัวร์คนไทย
ค่าทิป คนขับรถ เด็กรถ เด็กยกกระเป๋า และทิปอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในรายการ
  ค่าทิป-  (ให้ในวันสุดท้าย ของการเดินทาง)
  ทีมงานอินเดีย (ไกด์ท้องถิ่น คนขับรถ เด็กรถ) 
    เผื่อเงินไว้ประมาณ 600 รูปี หรือ 300 บาท สำหรับ 3 วัน ในอินเดีย
  เด็กยกกระเป๋า ควรให้ไม่ต่ำกว่า 20 รูปี ต่อครั้ง
  หัวหน้าทัวร์คนไทย แล้วแต่ความพอใจ
  หมายเหตุ-
อาหารมื้อเย็น (ท่านใดถือศีล 8 ไม่กินอาหารเย็น ไม่คืนค่าอาหาร)
     
               
การชำระเงิน
1) จ่ายมัดจำ จำนวน 10,000   บาท ทันทีที่จอง
2) จ่ายค่าตั๋วเครื่องบิน จำนวน *15,000   บาท ทันทีที่จอง ตามราคาออกตั๋วจริง
*กรุณาโทรสอบถามค่าตั๋วก่อนโอนเงิน
3) จ่ายส่วนที่เหลือ จำนวน 10,000   บาท ภายในวันที่   7 พฤศจิกายน 61 
              
         
เงื่อนไขการให้บริการ
  จองล่วงหน้าตามช่วงเวลาที่กำหนด ชำระเงินตามเงื่อนไขข้างต้น
ขอยกเลิกการเดินทาง ยึดเงินมัดจำ และหักค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง 
และ/หรือ ขอยกเลิกการเดินทาง น้อยกว่า 15 วัน เก็บค่าใช้จ่ายเต็มจำนวน
  เมื่อท่านออกเดินทางกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง 
เช่น ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมื้อ หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่า
ท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
  รณีที่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทาง
ออกหรือเข้าประเทศในรายการเดินทาง หรือ กรณีความล่าช้าจากสายการบิน
การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล 
ทางเราขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
  เมื่อท่านตกลงชำระเงิน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน 
ถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
         
            
ขั้นตอนง่ายๆในการจองทริปกับเรา
1  2  3  4 
คลิกเพื่อจองทริป คลิกตรวจรายชื่อ คลิกเพื่อโอนเงิน คลิกเพื่อส่งเอกสาร
       
บริการของเรา
คำแนะนำ เตรียมของ เตรียมของ ฝากแลกเงิน จองโรงแรม
         
             
           
  ถ้ามีปัญหาสั่งพิมพ์ไม่ได้ กรุณาโทรแจ้ง 024054561, 0816928233 
หรือส่ง email แจ้งขอโปรแกรมได้ที่ 
info@wanramtang.com
 
               
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ที่อยู่ แผนที่ วันแรมทาง
บ้านวันแรมทาง
1/60 ซ. อนามัยงามเจริญ 12 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150
โทรศัพท์  024054561
มือถือ - ปลา 0898119139 (AIS)
มือถือ - นุ้ย 0816928233 (DTAC)
Email info@wanramtang.com  และ  wanramtang@hotmail.com
Line ID/โทรศัพท์ wanramtang3 / 0876997475
 
วันทำงาน วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
วันอาทิตย์ หยุดงาน งดการติดต่อทุกเรื่อง
ถ้าไม่รับสายหรือโทรไม่ติด กรุณาส่งเป็นข้อความ sms ส่ง email หรือ Line

        

หรือติดต่อผ่านระบบอัตโนมัติ ด้านล่างนี้

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด
ทัวร์อินเดีย

แสวงบุญ สังเวชนียสถาน ทัวร์อินเดีย article
ทัวร์อินเดีย - เลห์ ลาดักห์ article
ทัวร์อินเดีย - Spiti Valley สปิติวัลเล่ย์
ทัวร์อินเดีย - สิกขิม ดาร์จีลิ่ง
ทัวร์อินเดีย - ราชาสถาน article
ทัวร์อินเดีย - โกลกัตตา ศานตินิเกตัน article
ทัวร์อินเดีย - แคชเมียร์ article
ทัวร์อินเดีย - มะนาลี ลาดักห์ article
ซันสการ์ article
VOF Valley of Flowers article
อัมริตสา ธรรมศาลา มะนาลี article
ทัชมาฮาล ชัยปุระ article
ทัวร์อินเดีย - ซิมลา มะนาลี ธรรมศาลา อัมริตสา articleใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/06037
ติดต่อเรา
โปรแกรมการเดินทาง
dot
dot
dot
dot
dot
dot


อุณหภูมิ พยากรณ์อากาศ


Copyright © 2007-2037 สงวนลิขสิทธิ์ภาพและบทความที่จัดทำขึ้นโดยเว็บไซต์ ห้ามลอกโดยเด็ดขาด
ติดต่อเรา
บริษัท อัพเดททัวร์แอนด์ทราเวล จำกัด
เลขที่ 1/60 ซอยอนามัยงามเจริญ 12 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150
โทรศัพท์ : 024054561 , 0816928233 (dtac) , 0898119139 (ais)
Email : wanramtang@hotmail.com
Line ID: wanramtang3