dot dot
สิกขิม ดาร์จีลิ่ง
                
       
   
ทัวร์อินเดีย ..
สิกขิม ดาร์จีลิ่ง
โกลกัตตา บักโดกรา กังต็อก ทะเลสาบฉางกู
ลาเชน ลาชุง ยุมถัง เพลลิ่ง ดาร์จีลิ่ง บักโดกรา โกลกัตตา

(11 วัน 10 คืน)
เดินทาง     6-16 เมษายน 2559
เปิดรับ     10 ท่าน เท่านั้น


ราคาทัวร์ 
46,000 บาท
*
ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน

"จองเร็วได้ตั๋วถูก จองช้าได้ตั๋วแพง"
 
            
    
ค่าตั๋วเครื่องบิน จ่ายตามราคาจริง ณ วันที่ออกตั๋ว กรุณาสอบถามราคาตั๋วก่อนโอนเงิน
*กรณีขอยกเลิกการเดินทาง สามารถขอ refund คืนค่าตั๋วได้เท่าที่สายการบินคืนให้
Indigo Ailines ค่าตั๋วเครื่องบิน 13,000   บาท *เป็นราคาโดยประมาณ
             
  เส้นทางสู่ "ดาร์จีลิ่ง-สิกขิม" อาจไม่ง่ายดายและสะดวกสบายนัก แต่ก็ไม่ไกล
เกินใจที่อยากจะไปสัมผัสบรรยากาศแสนงาม และความอบอุ่นในอ้อมกอดของ
เทือกเขาหิมาลัย เมืองเล็กๆ แต่น่าหลงใหลแห่งนี้ จึงเป็นอีกจุดหมายหนึ่งของนักเดินทาง มาสัมผัสด้วยตัวเองแล้วคุณจะรู้ว่าทำไม "ดาร์จีลิ่ง" ถึงได้ชื่อว่า 
"ราชินีแห่งขุนเขา" แล้วทำไมหลายคนจึงไม่อยากเชื่อว่า"สิกขิม" อยู่ในอินเดีย
“โปรแกรมเดินทาง ไม่มีเวลากำหนดตายตัว ยืดหยุ่นได้ ปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ ไม่เร่งไม่รีบค่ะ”
              
จุดนัดพบ  
วันพุธที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2559
เวลา 13.00 น. (บ่ายโมงตรง)
สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 3 บริเวณที่นั่งหน้าประตู
            
โปรแกรมการเดินทาง
    
วันแรก  วันพุธที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2559
เที่ยวบิน ระหว่างประเทศ
6E76 สายการบิน Indigo Airlines
    กรุงเทพ-โกลกัตตา
     เวลา 15.45-16.50
Indigo Airlines
เส้นทาง bangkok - kolkata
เดินทาง bkk-ccu นั่งเครื่องประมาณ 2 ชม. 30 นาที
ในเมืองโกลกัตตา - นั่ง taxi ลุยเมือง
ที่พัก Hotel Walson Spa O Tel (3 ดาว) 
หรือเทียบเท่า , KOLKATA
โรงแรมทันสมัย ตกแต่งแบบมีสไตล์ 
ต้อนรับคืนแรกสู่อินเดีย
อ่านรีวิว  
โรงแรม
 
            
  13.00 น. พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ 
เมื่อทุกท่านมากันพร้อม ทีมงานจะพาไปที่เคาน์เตอร์สายการบิน
เพื่อเช็คอินบัตรโดยสารและโหลดสัมภาระ 
*สามารถโหลดกระเป๋าได้หนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม
เช็คอินเสร็จแล้ว แยกย้ายกันเข้าด้านใน ผ่าน ตม. รอขึ้นเครื่องพร้อมกัน
15.45 น. ได้เวลาเครื่องออก เดินทางสู่ประเทศอินเดีย
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง  
*ไม่มีเสริฟอาหารบนเครื่องบิน
16.50 น. ถึงแผ่นดินอินเดีย ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
       
ถึงแล้วโกลกัตตา มุ่งหน้าเข้าเมือง ร้านอาหารสุดหรู
       
  จากนั้นขึ้นรถไปโรงแรมที่พัก *รถติดในเมือง นั่งรถประมาณ 1 ชั่วโมง
เย็นถึงค่ำ- กินอาหารค่ำ ร้านอาหารพื้นเมืองเด็ดๆในโกลกัตตา เดินเล่นชมเมือง กลับโรงแรม นอนหลับพักผ่อนตามอัธยาศัย
     
วันที่สอง  วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2559
เที่ยวบิน ภายในประเทศ
6E503 สายการบิน Indigo Airlines
    โกลกัตตา-บักโดกรา
     เวลา 10.30-11.45
Indigo Airlines
เส้นทาง kolkata-bagdogra-gangtok
เดินทาง kolkata-bagdogra นั่งเครื่อง 1 ชม 15 นาที
bagdogra-gangtok 
ระยะทางประมาณ 130 กม. นั่งรถ 4-5 ชม.
รถ Mahindra Scorpio/Xylo นั่งคันละ 4 คน
ที่พัก HOTEL SUMMIT NAMNANG COURTYARD & SPA (3 ดาว), GANGTOK
โรงแรมสะอาด วิวสวย มีเสน่ห์ เงียบสงบ
รถเข้าถึง อยู่ไม่ไกลจากย่านช้อปปิ้ง MG Marg
อ่านรีวิว  
โรงแรม
 
http://www.booking.com/hotel/in/summit-nam-nang-courtyard-amp-spa-gangtok.html?label=gen173nr-15CAEoggJCAlhYSDNiBW5vcmVmaN0BiAEBmAExuAEEyAEE2AED6AEB-AEC;sid=380ec86d4274d4de8bbed9e7d5f9c140;dcid=4;checkin=2016-04-12;checkout=2016-04-13;dist=0;group_adults=2;group_adults=2;group_adults=2;group_adults=2;group_adults=2;group_adults=2;group_children=0;group_children=0;group_children=0;group_children=0;group_children=0;group_children=0;no_rooms=6;req_adults=12;req_children=0;room1=A%2CA;room2=A%2CA;room3=A%2CA;room4=A%2CA;room5=A%2CA;room6=A%2CA;sb_price_type=total;srfid=8a0477fb18931abc860adaf7187cfcf90ba3d494X4;type=total;ucfs=1&
          
 

เช้าตรู่-  ตื่นกันแต่เช้า ไปเดินเล่น ซอกเล็กซอยน้อย เที่ยวตลาดจีน 

ดูวิถีชีวิตยามเช้าของโกลกัตตา แล้วกลับไปกินอาหารเช้าที่โรงแรม 
07.00 น. กินอาหารเช้า แล้วเดินทางไปสนามบิน เช็คอินและโหลดสัมภาระ
10.30 น. เครื่องออก มุ่งหน้าสู่สนามบินเมืองบักโดกรา 
*ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 15 นาที
           
อรุณสวัสดิ์โกลกัตตา รถลากประจำเมือง มื้อเช้าที่ตลาดจีน
สนามบินบักโดกรา   แวะขอ Permit เข้าสิกขิมที่ด่าน Rangpo
                 
  11.45 น. เดินทางถึงสนามบินบักโดกรา รถมารับที่สนามบิน
ออกเดินทางต่อสู่ เมืองกังต๊อก (Gangtok)
*ระยะทางประมาณ 130 กิโลเมตร แต่นั่งรถนาน 4-5 ชั่วโมง 
แวะกิน อาหารกลางวัน
ที่ร้านอาหารระหว่างทาง
เย็นถึงค่ำ- เดินทางถึงโรงแรมที่พัก กินอาหารเย็น พักผ่อนให้หายเหนื่อยจากการเดินทาง เก็บแรงไว้เที่ยวสิกขิมในวันพรุ่งนี้
           
วันที่สาม  วันศุกร์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2559
เส้นทาง gangtok
เดินทาง gangtok 
นั่งรถเที่ยวในเมือง เที่ยวทั้งวัน
รถ Mahindra Scorpio/Xylo นั่งคันละ 4 คน
ที่พัก HOTEL SUMMIT NAMNANG COURTYARD & SPA (3 ดาว), GANGTOK
โรงแรมสะอาด วิวสวย มีเสน่ห์ เงียบสงบ 
รถเข้าถึง อยู่ไม่ไกลจากย่านช้อปปิ้ง MG Marg
อ่านรีวิว  
โรงแรม
 
http://www.booking.com/hotel/in/summit-nam-nang-courtyard-amp-spa-gangtok.html?label=gen173nr-15CAEoggJCAlhYSDNiBW5vcmVmaN0BiAEBmAExuAEEyAEE2AED6AEB-AEC;sid=380ec86d4274d4de8bbed9e7d5f9c140;dcid=4;checkin=2016-04-12;checkout=2016-04-13;dist=0;group_adults=2;group_adults=2;group_adults=2;group_adults=2;group_adults=2;group_adults=2;group_children=0;group_children=0;group_children=0;group_children=0;group_children=0;group_children=0;no_rooms=6;req_adults=12;req_children=0;room1=A%2CA;room2=A%2CA;room3=A%2CA;room4=A%2CA;room5=A%2CA;room6=A%2CA;sb_price_type=total;srfid=8a0477fb18931abc860adaf7187cfcf90ba3d494X4;type=total;ucfs=1&
            
  ตื่นเช้า- กินอาหารเช้า อิ่มแล้วออกไปเที่ยวเมืองกังต๊อกกันเลย
วัดเอ่นเช่ วัดใหญ่ที่อยู่บนยอดเขาเมืองกังต็อก บรรยากาศร่มรื่น
มีกำแพงที่เป็นกงล้อมนต์ยาวตลอดแนวจากหน้าประตูทางเข้าไปถึงตัววัดให้พวกเราได้หมุนกงล้ออธิษฐานกัน
แล้วไปต่อกันที่ วัด Do-Drul Chorten มีเจดีย์สีขาวตั้งเด่นเป็นสง่า ที่ตัวสถูปล้อมรอบไปด้วย 113 กงล้อมนต์ 
จากวัดเดินไปที่ พิพิธภัณฑ์ Namgyal Institute of Tibetology
ซึ่งอยู่ใกล้ๆ กัน ซึ่งจัดแสดงเกี่ยวกับเรื่องศาสนานิกายทิเบต มีพระพุทธรูป ภาพต่างๆ รวมถึงข้าวของเครื่องใช้โบราณ
แวะจุดชมวิว Santi View Point เพื่อชมยอดคันเชงจุงก้า
แล้วไปปิดท้ายที่ วัดรุมเต็ก (Rumtek Monastery) เป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดและสำคัญที่สุด ของแคว้นสิกขิมงดงามในแบบสถาปัตยกรรมแบบธิเบต
กลางวัน- กินอาหารกลางวันที่ร้านอร่อยๆ ระหว่างทางที่ไปเที่ยว
เย็นถึงค่ำ- กินอาหารค่ำ จากนั้นพักผ่อนนอนหลับ ค่ำคืนที่เย็นฉ่ำในเมืองกังต็อก
           
 วัดเอ่นเช่ แห่งเมืองกังต็อก  วัดรุมเต็ก (Rumtek Monastery)
       
วันที่สี่  วันเสาร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2559
เส้นทาง gangtok- changu lake -gangtok
เดินทาง gangtok - changu lake
ระยะทางประมาณ 40 กม.
นั่งรถไปกลับ 4-5 ชม.

รถ Mahindra Scorpio/Xylo นั่งคันละ 4 คน
ที่พัก HOTEL SUMMIT NAMNANG COURTYARD & SPA (3 ดาว), GANGTOK
โรงแรมสะอาด วิวสวย มีเสน่ห์ เงียบสงบ 
รถเข้าถึง อยู่ไม่ไกลจากย่านช้อปปิ้ง MG Marg
อ่านรีวิว  
โรงแรม
 
http://www.booking.com/hotel/in/summit-nam-nang-courtyard-amp-spa-gangtok.html?label=gen173nr-15CAEoggJCAlhYSDNiBW5vcmVmaN0BiAEBmAExuAEEyAEE2AED6AEB-AEC;sid=380ec86d4274d4de8bbed9e7d5f9c140;dcid=4;checkin=2016-04-12;checkout=2016-04-13;dist=0;group_adults=2;group_adults=2;group_adults=2;group_adults=2;group_adults=2;group_adults=2;group_children=0;group_children=0;group_children=0;group_children=0;group_children=0;group_children=0;no_rooms=6;req_adults=12;req_children=0;room1=A%2CA;room2=A%2CA;room3=A%2CA;room4=A%2CA;room5=A%2CA;room6=A%2CA;sb_price_type=total;srfid=8a0477fb18931abc860adaf7187cfcf90ba3d494X4;type=total;ucfs=1&
                
  ตื่นเช้า- กินอาหารเช้า อิ่มแล้วออกเดินทางไป ทะเลสาบฉางกู (Changu Tsomgo Lake) ทะเลสาบที่อยู่ห่างจากเขตแดนประเทศจีน
แค่ 7 กิโลเมตร และอยู่สูงจากระดับน้ำทะเล ถึง 3,780 เมตร
*ระยะทางประมาณ 40 กิโลเมตร แต่นั่งรถนาน 2 ชั่วโมง
ถือว่าเป็นทะเลสาบศักดิ์สิทธิ์ของคนสิกขิม เพลิดเพลินกับวิวทะเลสาบและวิวสวยๆสองข้างทาง เก็บภาพ “จามรี” หรือ แย็ค (Yak) ตัวอ้วนๆ ริมทะเลสาบ
กลางวัน- กินอาหารกลางวันแบบง่ายๆ (อาจกินได้ยากสำหรับบางคน)
ที่ร้านอาหารเล็กๆใกล้ๆทะเลสาบ
อิ่มแล้วแล้วเดินทางกลับเข้าเมืองกังต๊อกกัน
ถ้ามีเวลา.. แวะไปขึ้นกระเช้าชมเมืองกังต็อกในมุมสูงกัน
จากนั้นเวลาที่เหลือปล่อยให้เดินเล่นในเมืองกันตามแต่อัธยาศัย
เย็นถึงค่ำ- กินอาหารค่ำ จากนั้นพักผ่อนนอนหลับในเมืองกังต็อก
              
 ทะเลสาบฉางกู (Changu Tsomgo Lake) ขี่ Yak กันที่ทะเลสาบฉางกู
นั่งกระเช้าชมเมืองกังต็อก เมืองกังต็อกยามค่ำคืน
           
วันที่ห้า  วันอาทิตย์ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2559
เส้นทาง gangtok- lachen
เดินทาง gangtok - lachen 
ระยะทางประมาณ 130 กม. นั่งรถ 5-6 ชม.
รถ Mahindra Scorpio/Xylo นั่งคันละ 4 คน
ที่พัก HOTEL CHOLAMU LODGE 
(Small Lodge)
, LACHEN
โรงแรมเล็กๆมาก ไม่ปรากฎข้อมูลทางเนท
เพื่อนแขกแนะนำจัดหาให้ 
ไม่เคยพัก
และหวังว่าจะดี
 ... ^_^
อ่านรีวิว  
โรงแรม
 
 
           
  ตื่นเช้า- กินอาหารเช้า อิ่มแล้วออกเดินทางไป ลาเชน (Lachen) 
เมืองเล็กๆทางตอนเหนือของสิกขิม
ลาเชน เป็นเมืองที่มีธรรมชาติสวยงามโอบล้อมด้วยเทือกเขาหิมาลัย
*ระยะทางประมาณ 120 กิโลเมตร นั่งรถนาน 7-8 ชั่วโมง
ระหว่างทางถ้าฟ้าเปิด จะมองเห็นยอดเขาคันเช็งจุงก้า อันสวยงาม 
แวะเที่ยวชม กะบี่ลงศก (Kabi Lungchok) สถานที่สาบานตนเป็นพี่น้องของ 
หัวหน้าเผ่าเลปชา และ หัวหน้าเผ่าคัมปา และเป็นจุดเริ่มต้นแห่งการก่อตั้งสร้างอาณาจักรสิกขิม
กลางวัน- กินอาหารกลางวันที่ร้านระหว่างทาง
ระหว่างเส้นทางแวะเที่ยวชม น้ำตกน้อยใหญ่หลายแห่งตลอดเส้นทาง สัมผัสสายน้ำเย็นฉ่ำและ เก็บภาพความประทับใจกันให้เต็มที่
ถึงลาเชน เข้าสู่ที่พัก จิบชาร้อนๆ กับอาหารว่างเติมพลังให้อุ่นท้องกันก่อน
ถ้ามีเวลา เราจะออกไปเดินเล่นในหมู่บ้าน ชมวิถีชีวิตชนบทท่ามกลางขุนเขากัน 
เย็นถึงค่ำ- กินอาหารเย็น คืนนี้พักผ่อนที่ลาเชน นอนหนาวสบายในหุบเขา 
              
 กะบี่ลงศก (Kabi Lungchok)  ลาเชน (Lachen)
           
วันที่หก  วันจันทร์ที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2559
เส้นทาง lachen - lachung
เดินทาง lachen - lachung
ระยะทางประมาณ 50 กม. นั่งรถ 2 ชม.
รถ Mahindra Scorpio/Xylo นั่งคันละ 4 คน
ที่พัก HOTEL MODERN RESIDENCY 
(Resort)
, LACHUNG
โรงแรมเล็กๆบนภูเขา เงียบสงบ อากาศสดชื่น
ตกแต่งสไตล์พื้นเมือง สะอาดปลอดภัย
บริการอาหารเป็นมังสวิรัติ
อ่านรีวิว  
โรงแรม
 
HOTEL MODERN RESIDENCY , LACHUNG

             

  ตื่นเช้า- กินอาหารเช้า อิ่มแล้วออกไปเที่ยวรอบๆเมือง ลาเชน
ไปเที่ยว หมู่บ้านธางกู่ (Thangu) อยู่ห่างจากเมืองลาเชนประมาณ 30 ก.ม.
เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ที่มีทิวทัศน์สวยงามราวภาพวาด มีทิวเขาทอดยาวตลอดแนว 
มีทุ่งหญ้าเรียงสลับกับบ้านเรือนไม้และค่ายทหารเป็นระยะๆ
ที่นี่ยังเป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางเดินป่าไปยัง หุบเขาชอปต้า (Chopta) และ
หุบเขามูกูถัง (Muguthang) ด้วย
จากนั้นมุ่งหน้าสู่หุบเขาชอปต้า (Chopta Valley) ชมความงดงามของเทือกเขาหิมาลัยและดอกไม้นานาพันธุ์
            
หมู่บ้านลาชุง (lachung Village) กับชาวบ้านที่หมู่บ้านลาชุง
          
  กลางวัน- กินอาหารกลางวันที่ร้านระหว่างทาง
แล้วออกเดินทางต่อสู่เมือง ลาชุง (Lachung) 
*ระยะทางประมาณ 50 กิโลเมตร แต่นั่งรถนาน 2 ชั่วโมง
ซึ่งเคยเป็นศูนย์กลางการค้าระหว่างสิกขิมกับทิเบต เป็นเมืองที่มีหุบเขายุมถัง หรือสวิสเซอร์แลนด์แห่งดินแดนตะวันออกเป็นสถานที่เที่ยวขึ้นชื่อ
ช่วงบ่าย- ถึงลาชุง เข้าสู่ที่พัก จิบชาร้อนๆ กับอาหารว่างเติมพลังกันก่อน 
แล้วออกไปเที่ยวชม วัดลาชุง เดินเที่ยวพักผ่อนสบายๆ ชมวิถีชีวิตชนบท
ท่ามกลางขุนเขาในหมู่บ้านเล็กๆ ของลาชุง 
ถ่ายรูปกันให้เต็มที่ สูดอากาศบริสุทธ์กันให้เต็มปอด
เย็นถึงค่ำ- กินอาหารเย็น คืนนี้พักผ่อนเอาแรงกันที่ลาชุง 
พรุ่งนี้เช้าเราจะเที่ยวหุบเขายุมถังกัน
        
วันที่เจ็ด  วันอังคารที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2559
เส้นทาง lachung - yumthang - gangtok
เดินทาง lachung - yumthang ,
ระยะทางประมาณ 26 กม. นั่งรถ 1-2 ชม.
yumthang - gangtok ,
ระยะทางประมาณ 130 กม. นั่งรถ 5-6 ชม.
รถ Mahindra Scorpio/Xylo นั่งคันละ 4 คน
ที่พัก HOTEL NEW ORCHID (3 ดาว), GANGTOK
โรงแรมสะอาด บริการดี
มีเสน่ห์ เงียบสงบ 
 
อ่านรีวิว  
โรงแรม
 
HOTEL NEW ORCHID, GANGTOK 
               
  ตื่นเช้า- กินอาหารเช้า อิ่มแล้วออกไปเที่ยว ลาชุง-ยุมถัง กันเลย
*ระยะทางไปยุมถัง ประมาณ 26 กิโลเมตร นั่งชมวิว 1-2 ชั่วโมง
หุบเขา ยุมถัง (Yumthang Valley) สรวงสวรรค์บนดินกลางเทือกเขาหิมาลัย ที่กล่าวกันว่าถ้ามาสิกขิมแล้วไม่ได้ไปยุมถังก็เหมือนมาไม่ถึงสิกขิม
ยุมถังเป็นสถานที่ที่มีกุหลาบพันปีกว่า 24 สายพันธุ์
และยังมีดอกไม้อีกมากมายหลายชนิด 
ตั้งอยู่ที่ความสูง 3,564 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล และห่างจากลาชุงประมาณ 26 กิโลเมตร ในฤดูหนาว หุบเขายุมถังจะขาวโพลนไปด้วยหิมะ
ชมความงามของเทือกเขาและธารน้ำแข็งที่ยุมถังกันจนอิ่มตาอิ่มใจ
กลางวัน- กินอาหารกลางวัน แล้วเดินทางกลับกังต็อกกัน
*ระยะทางไปกังต็อก ประมาณ 130 กิโลเมตร นั่งรถนานประมาณ 5-6 ชั่วโมง
เย็นถึงค่ำ- เดินทางกลับถึงเมืองกังต็อก กินอาหารเย็น พักผ่อนตามอัธยาศัย
              
 กุหลาบพันปีที่ยุมถัง  หุบเขายุมถัง (Yumthang Valley)
หุบเขายุมถัง (Yumthang Valley)  Zero Point at Yumthang
               
วันที่แปด  วันพุธที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2559
เส้นทาง gangtok-pelling
เดินทาง gangtok - pelling ,
ระยะทางประมาณ 130 กม. นั่งรถ 5-6 ชม.
รถ Mahindra Scorpio/Xylo นั่งคันละ 4 คน
ที่พัก HOTEL SUMMIT NEWA REGENCY 
(3 ดาว)
, PELLING
โรงแรมเล็กๆน่ารัก
วิวสวยมาก
อยู่ไม่ไกลจากสถานที่ท่องเที่ยว
อ่านรีวิว  
โรงแรม
 
Hotel Summit Newa Regency, Pelling
              
  ตื่นเช้า- กินอาหารเช้า แล้วออกเดินทางไปฝั่งสิกขิมตะวันตก 
เมืองเพ็ลลิ่ง (Pelling) 
*ระยะทางประมาณ 130 กิโลเมตร นั่งรถ 5-6 ชั่วโมง
เพ็ลลิ่งเป็นเมืองเล็กๆ เป็นเมืองสุดท้ายทางสิกขิมตะวันตก ที่นักท่องเที่ยวจะไปถึงได้ ที่นี่เป็นศูนย์กลางของการเทรกกิ้งในสิกขิม
นักเดินเท้ามุ่งหน้าสู่ภูเขาหิมะ จะเริ่มออกเดินทางเมืองนี้
กลางวัน- ถึงเพ็ลลิ่ง เข้าสู่โรงแรมที่พัก กินอาหารกลางวันกันที่โรงแรม
ช่วงบ่าย- ไปเที่ยว วัดพีมายางเซ (Pemayangtse monastery)
อารามศาสนาพุทธสายทิเบตที่เก่าแก่ งดงามด้วยภาพวาดบนงานไม้
ใกล้ๆกันเป็นพระราชวังเก่า แรบเด็นท์เซ (Rabdentse Palace) เมืองหลวงเก่าแห่งที่ 2 ของสิกขิม จากที่นี่ก็ชมวิวคันเช็งจุงก้าได้งดงามเช่นกัน
เย็นถึงค่ำ- กลับโรงแรมที่พัก กินอาหารเย็น พักผ่อนตามอัธยาศัย
            
เวลาที่ฟ้าเปิด คันเช็งจุงก้า ก็จะงดงาม
วัดพีมายางเซ (Pemayangtse Monastery)   พระราชวังเก่า แรบเด็นท์เซ (Rabdentse Palace)
       
วันที่เก้า  วันพฤหัสบดีที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2559
เส้นทาง pelling-darjeeling
เดินทาง pelling - darjeeling,
ระยะทางประมาณ 80 กม. นั่งรถ 3-4 ชม.
รถ Mahindra Scorpio/Xylo นั่งคันละ 4 คน
ที่พัก DEKELING RESORT AT HAWK's NEST  
(Resort ) 
, DARJEELING
โรงแรมสไตล์รีสอร์ท วิวสวยมาก
สะอาดและเงียบสงบ 
อยู่ไกลจากตลาดนิดหน่อย แต่เรามีรถ
อ่านรีวิว  
โรงแรม
 
DEKELING RESORT AT HAWK's NEST , DARJEELING
              
  ตื่นเช้า- กินอาหารเช้า อิ่มแล้วออกเดินทางสู่ เมืองดาร์จีลิ่ง (Darjeeling)
*ระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร นั่งรถ 3-4 ชั่วโมง
จุดชมวิวที่สวยที่สุดในดาร์จีลิ่ง คันเช็งจุงก้า เป็นยอดเขาสูงอันดับสามของโลก มีความสูง 8,598 เมตร และยังไม่มีใครสามารถพิชิตยอดเขาลูกนี้ได้
ถึงดาร์จีลิ่งเข้าสู่ที่พัก เก็บข้าวของสัมภาระกันให้เรียบร้อย 
กลางวัน - ออกไปกินอาหารอร่อยๆ กันในเมือง
ช่วงบ่าย- ไปชมสถานที่ต่างๆ ที่น่าสนใจในเมืองกันก่อน
ไปที่ โรงเรียนสอนปีนเขา Himalayan Mountaineering Institute ซึ่งรวบรวมประวัติการพิชิตยอดเขาเอเวอร์เรส
ไปดู แพนด้าแดง ที่เป็นสัญลักษณ์ของดาร์จีลิ่ง ที่สวนสัตว์ Himalayan Zoo
ช่วงเย็น- เดินเล่นและช็อปปิ้งกันตามอัธยาศัยที่ย่านชอร์ราสต้า
ตลาดพื้นเมืองที่มีชื่อเสียงของเมืองดาร์จีลิ่ง 
(
Chowrasta Street)
ช่วงค่ำ- กินกันอาหารเย็นกันที่ร้านอาหารในเมือง 
แล้วกลับมานอนหลับพักผ่อน เก็บแรงไว้ เที่ยวดาร์จีลิ่ง ต่อกันในวันพรุ่งนี้
   
                    
เมืองดาร์จีลิ่ง (Darjeeling) มาดาร์จีลิ่ง ต้องซื้อชา
Himalayan Mountaineering Institute   พนด้าแดง ที่เป็นสัญลักษณ์ของดาร์จีลิ่ง
            
วันที่สิบ  วันศุกร์ที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2559
เส้นทาง darjeeling
เดินทาง darjeeling city tour
เดินเที่ยว นั่งรถเที่ยวในเมืองทั้งวัน
รถ Mahindra Scorpio/Xylo นั่งคันละ 4 คน
ที่พัก DEKELING RESORT AT HAWK's NEST  
(Resort ) 
, DARJEELING
โรงแรมสไตล์รีสอร์ท วิวสวยมาก 
สะอาดและเงียบสงบ 
อยู่ไกลจากตลาดนิดหน่อย แต่เรามีรถ
อ่านรีวิว  
โรงแรม
 
DEKELING RESORT AT HAWK's NEST , DARJEELING
                   
  ตื่นเช้ามืด- ไปดูแสงแรกของพระอาทิตย์ที่ขึ้นมาทาบทาเทือกเขาหิมาลัยและยอดเขา คันเช็งจุงก้า (Khangchendzonga) กันที่ จุดชมวิว Tiger Hill 
จุดชมวิวที่สวยที่สุดในดาร์จีลิ่ง คันเช็งจุงก้า เป็นยอดเขาสูงอันดับสามของโลก มีความสูง 8,598 เมตร และยังไม่มีใครสามารถพิชิตยอดเขาลูกนี้ได้
หลังอาทิตย์ขึ้น-  ออกจาก Tiger Hill กลับมากินอาหารเช้าที่โรงแรม
ช่วงสาย- พากันไปเดินเล่นแถวไร่ชา ดูบรรยากาศไร่ชาและวิถีชีวิตของชาวไร่ชาแบบอินเดีย ชิมชาดาร์จีลิ่งหนึ่งในชาที่ขึ้นชื่อว่าดีที่สุดในโลก
แล้วไปกันที่แวะที่จุดชมวิว Batasia Loop & War Memorial 
รถไฟขบวนน้อย (Toy Train) 
จะมาวนรอบอนุสาวรีย์นี้ 
แต่บางทีเราก็ไม่ได้เห็นรถไฟนะ จะได้เห็นแม่ค้าพ่อขาย
เอาของพื้นเมืองมาวางขายอยู่บนรางรถไฟแทน เป็นสีสันไปอีกแบบ
จากนั้นไปแวะที่ วัดดาลี (Dali Monastery) ไปอธิษฐานขอพรจากพระประธานองค์ใหญ่ และหมุนกงล้อมนต์กัน
             
จุดชมวิว Tiger Hill  จุดชมวิว Batasia Loop & War Memorial
รถไฟขบวนน้อย (Toy Train) วัดดาลี (Dali Monastery)
            
  กลางวัน- กินอาหารกลางวัน
บ่าย- ไปเที่ยวชมวัดต่างๆ ของศาสนาพุทธในนิกายของชาวธิเบต
วันนี้ ถ้าเวลาลงตัวและตั๋วไม่เต็มเสียก่อน เราจะหาเวลาไปนั่งรถไฟ Toy Train 
ชมเมืองดาร์จีลิ่งและเทือกเขาหิมาลัยกัน แต่ถ้าไม่ได้นั่งจริงๆ 
ไปถ่ายรูปกันก็ยังดีนะ
เวลาที่เหลือก็พักผ่อนเดินเล่นกันตามอัธยาศัย ใครจะไปนั่งพักผ่อน 
จิบชาดาร์จีลิ่งหอมกรุ่นกันที่ 
ร้าน Glenary ก็ได้บรรยากาศดี  
ใครจะช็อปปิ้งที่ตลาดชอร์ราสต้าก็ตามสะดวก ตามอัธยาศัย
เย็นถึงค่ำ- กินกันอาหารเย็นกันที่ร้านอาหารในเมือง 
แล้วกลับมานอนหลับพักผ่อน เก็บแรงไว้เดินทางต่อกันพรุ่งนี้
   
            
  หมายเหตุ
คืนนี้เก็บกระเป๋า เตรียมขึ้นเครื่องกลับบ้านในวันรุ่งขึ้น 
น้ำหนักกระเป๋าได้คนละ 20 กิโลกรัมเท่านั้น กรณีน้ำหนักเกิน ลูกทัวร์ต้องจ่ายค่าน้ำหนักเกินกันเองนะคะ ทางทัวร์จะไม่รับผิดชอบค่าน้ำหนักเกินให้นะคะ
                   
วันที่สิบเอ็ด  วันเสาร์ที่ที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2559
เที่ยวบิน ภายในประเทศ
6E534 สายการบิน Indigo Airlines
    บักโดกรา-โกลกัตตา
     เวลา 16.35-17.35
Indigo Airlines
เที่ยวบิน ระหว่างประเทศ
6E77 สายการบิน Indigo Airlines
    โกลกัตตา-กรุงเทพ
     เวลา 20.45-00.55
Indigo Airlines
เส้นทาง bagdogra-kolkata-bangkok
เดินทาง darjeeling - bagdogra
ระยะทางประมาณ 80 กม. นั่งรถ 3-4 ชม.
รถ Mahindra Scorpio/Xylo นั่งคันละ 4 คน
  ixb-ccu นั่งเครื่องประมาณ 1 ชม.
  ccu-bkk นั่งเครื่องประมาณ 2 ชม. 30 นาที
  รอขึ้นเครื่อง พักผ่อนบนเครื่องบิน
                
  ตื่นเช้า- กินอาหารเช้า อิ่มแล้วออกเดินทางสู่ สนามบินบักโดกรา
*ระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร นั่งรถ 3-4 ชั่วโมง
กลางวัน- แวะกินที่ร้านอาหารก่อนถึงสนามบิน
14.30 น. ถึงสนามบินบักโดกรา เช็คอินและโหลดสัมภาระ แล้วรอขึ้นเครื่อง
16.35 น. บินภายในประเทศ มุ่งหน้าสู่เมืองโกลกัตตา
*
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง
17.35 น. ถึงโกลกัตตา รอต่อเครื่องระหว่างประเทศกลับกรุงเทพกันเลย
กินอาหารเย็นที่สนามบิน *ต่างคนต่างกิน ค่าอาหารไม่รวมอยู่ในค่าทัวร์
20.45 น. ได้เวลาเครื่องออก มุ่งหน้าสู่กรุงเทพ
*ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที  *ไม่มีเสริฟอาหารบนเครื่องบิน
00.55 น. (ตามเวลาของประเทศไทย) ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กลับสู่อ้อมกอดของดินแดนมาตุภูมิโดยสวัสดิภาพ
   
  
หมายเหตุ-
โปรแกรมการเดินทาง อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของช่วงเวลา
และสถานการณ์เฉพาะหน้า
    
     
มีภาพการเดินทางในทริปที่ผ่านมา มาฝากกันด้วย
ภาพตอนไปสำรวจ "เก็บภาพมาฝาก"
ทริปปี 2550 "ไปสิกขิมกันเถอะ 5-18 มิถุนายน 2550"
ทริปปี 2553 "9-18 พฤษภาคม 2553 : สิกขิม เมื่อยามฝนพรำ"
ทริปปี 2554 "1-10 พฤษภาคม 2554 : สิกขิม-กาลิมปง-ดาร์จีลิ่ง"
           
ราคาค่าเดินทาง..
 
               
   กรณีเดินทางครบ 10 ท่าน 46,000 บาท
    ราคานี้ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน *13,000 บาท
        หมายเหตุจ่ายค่าตั๋วเครื่องบินตามจริง ณ วันที่ออกตั๋ว *เป็นราคาตั๋วโดยประมาณ
          
โปรดทราบ- 
การคำนวณค่าใช้จ่ายต่างๆ คิดจากอัตราแลกเปลี่ยน ที่ 35.50 บาทต่อเหรียญสหรัฐ 
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งปรับเปลี่ยนราคาค่าเดินทาง 
หากมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นของอัตราแลกเปลี่ยน 
โดยยึดอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่จ่ายเงินค่าทัวร์ครบเต็มจำนวนเป็นหลัก
เงื่อนไข
ราคารวม "ค่าตั๋วเครื่องบิน และทุกอย่างแล้ว"
ต้องการนอนเดี่ยว  กรุณาโทรสอบถาม
ส่วนลดพิเศษ
ทำวีซ่าอินเดียเอง ลด 2,000 บาท
เคยเดินทางกับ วันแรมทาง ลด 1,000 บาท
ราคานี้รวม-
ค่าวีซ่าอินเดีย 
อาหารมื้อหลักทุกมื้อ รวม ชา กาแฟ ของหวาน ผลไม้
ค่าน้ำดื่ม (น้ำเปล่าบรรจุขวด) ไม่จำกัดจำนวน
ที่พัก โรงแรมหรือรีสอร์ทเทียบเท่าตามที่ระบุ พักห้องละ 2-3 ท่าน
ค่ารถตลอดเส้นทาง
ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ต่างๆ (เฉพาะตามที่ระบุในโปรแกรม)
ค่าบริการ หัวหน้าทัวร์คนไทย (ไม่รวมทิป) 
ค่าบริการ ไกด์ท้องถิ่น (รวมทิป) 
ค่าทิปทีมงานอินเดีย ไกด์ท้องถิ่น คนขับรถ เด็กรถ พนักงานบริการในห้องอาหาร
 ประกันอุบัติเหตุ
CHARTIS New Hampshire Insurance วงเงิน 2,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท
เงื่อนไข- ภายใต้ข้อตกลงที่มีไว้กับบริษัทประกันชีวิต ครอบคลุมเฉพาะกรณีอุบัติเหตุ 
ไม่ครอบคลุมกรณี เจ็บไข้ ป่วย เป็นไข้หวัด ท้องเสีย หรือ อาหารเป็นพิษ ระหว่างเดินทาง
ราคานี้ไม่รวม-
ค่าตั๋วเครื่องบิน สายการบิน Indigo Airlines
เส้นทาง  BKK-CCU-IXB-CCU-BKK
ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ไทย-อินเดีย
ค่ากล้องถ่ายรูป และ ค่ากล้องวีดีโอ ซึ่งอาจเรียกเก็บเป็นบางสถานที่
*ค่าอาหารมื้อเย็น วันสุดท้ายที่สนามบินโกลกัตตา
ค่าทิป หัวหน้าทัวร์คนไทย
ค่าทิป เด็กยกกระเป๋าที่โรงแรม
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในรายการ
ค่าทิป
 พนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม ควรให้ไม่ต่ำกว่า 20 รูปี ต่อครั้ง
 ทีมงานอินเดีย (guide คนขับรถ) เผื่อเงินไว้ประมาณ 100 บาท ต่อวัน
 หัวหน้าทัวร์คนไทย แล้วแต่ความพอใจ
     
               
การชำระเงิน
            
1) จ่ายมัดจำ จำนวน 10,000  บาท จ่ายทันทีที่จอง
2) จ่ายงวดแรก จำนวน 13,000  บาท จ่ายทันทีที่จอง ตามราคาออกตั๋วจริง
*กรุณาโทรสอบถามค่าตั๋วก่อนโอนเงิน
3) จ่ายส่วนที่เหลือ จำนวน 36,000  บาท จ่ายภายในวันที่ 6 มีนาคม 2559
              
         
เงื่อนไขการให้บริการ
  จองล่วงหน้าตามช่วงเวลาที่กำหนด 
ชำระเงินตามเงื่อนไขที่กำหนด
กรณีลูกทัวร์แจ้งขอยกเลิกการเดินทาง
 แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน  คืนเงินค่าทัวร์ โดยหักค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง
 แจ้งยกเลิก ก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน หักเงินค่าทัวร์ 50%
 แจ้งยกเลิก ก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน เก็บค่าทัวร์เต็มจำนวนในทุกกรณี
เมื่อท่านออกเดินทางกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง เช่น 
ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมื้อ หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ 
ถือว่าท่านสละสิทธิ์
ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
เมื่อท่านตกลงชำระเงิน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน 
ถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
         
            
ขั้นตอนง่ายๆในการจองทริปกับเรา
1  2  3  4 
คลิกเพื่อจองทริป คลิกตรวจรายชื่อ คลิกเพื่อโอนเงิน คลิกเพื่อส่งเอกสาร
       
บริการของเรา
เตรียมของ เตรียมของ ฝากแลกเงิน จองโรงแรม
         
             
           
  ถ้ามีปัญหาสั่งพิมพ์ไม่ได้ กรุณาโทรแจ้ง 02-405-4561, 08-1692-8233 
หรือส่ง email แจ้งขอโปรแกรมได้ที่ 
info@wanramtang.com ขอบคุณค่ะ
 
               
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ที่อยู่ แผนที่ วันแรมทาง
บ้านวันแรมทาง
1/60 ซ. อนามัยงามเจริญ 12 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150
โทรศัพท์  024054561
แฟกซ์  024054560
มือถือ - ปลา 0898119139 (AIS)
มือถือ - นุ้ย 0816928233 (DTAC)
Email info@wanramtang.com  และ  wanramtang@hotmail.com
Line ID wanramtang3
 
วันทำงาน วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
วันอาทิตย์ หยุดงาน งดการติดต่อทุกเรื่อง
ถ้าไม่รับสายหรือโทรไม่ติด กรุณาส่งเป็นข้อความ sms ส่ง email หรือ Line
         
หรือติดต่อผ่านระบบอัตโนมัติ ด้านล่างนี้

 


ชื่อ :  *
เบอร์โทรศัพท์ :  *
อีเมล :  *
ชื่อทริปเดินทาง :  *
วันที่เดินทาง :  *
ต้องการ : จองทริป
สอบถาม
หัวข้อที่ต้องการสอบถาม :
รายละเอียด :ทัวร์อินเดีย

แสวงบุญ สังเวชนียสถาน ทัวร์อินเดีย article
ทัวร์อินเดีย - เลห์ ลาดักห์ article
ทัวร์อินเดีย - Spiti Valley สปิติวัลเล่ย์
ทัวร์อินเดีย - ซิมลา มะนาลี ธรรมศาลา อัมริตสา article
ทัวร์อินเดีย - ถ้ำอชันต้า ถ้ำเอลโลร่า article
ทัวร์อินเดีย - ราชาสถาน article
ทัวร์อินเดีย - โกลกัตตา ศานตินิเกตัน article
ทัวร์อินเดีย - แคชเมียร์ article
ทัวร์อินเดีย - มะนาลี ลาดักห์ article
ซันสการ์ article
VOF Valley of Flowers article
อัมริตสา ธรรมศาลา มะนาลี article
ทัชมาฮาล ชัยปุระ articleใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/06037
ติดต่อเรา
โปรแกรมการเดินทาง
แพ็คเกจ เที่ยวอินเดีย
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


อุณหภูมิ พยากรณ์อากาศ
ร่วมบุญกับ วันแรมทาง


Copyright © 2007-2037 สงวนลิขสิทธิ์ภาพและบทความที่จัดทำขึ้นโดยเว็บไซต์ ห้ามลอกโดยเด็ดขาด
ติดต่อเรา
บริษัท อัพเดททัวร์แอนด์ทราเวล จำกัด
เลขที่ 1/60 ซอยอนามัยงามเจริญ 12 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150
โทรศัพท์ : 024054561 , 0816928233 (dtac) , 0898119139 (ais) โทรสาร : 024054560
Email : info@wanramtang.com , wanramtang@hotmail.com
Line ID: wanramtang3