โกลกัตตา-ศานตินิเกตัน 4 วัน 3 คืน
ReadyPlanet.com
dot dot
ทัวร์อินเดีย - โกลกัตตา ศานตินิเกตัน article
 
 
      
   
ทัวร์อินเดีย ..
โกลกัตตา ศานตินิเกตัน
กรุงเทพ โกลกัตตา ศานตินิเกตัน โกลกัตตา กรุงเทพ
(4 วัน 3 คืน)
เดินทาง    พฤศจิกายน 2561
เปิดรับ    10 ท่าน เท่านั้น
      *ครบ 8 ท่าน ออกเดินทางได้ทันที

27,500 บาท
*
ยังไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน
              
    
ค่าตั๋วเครื่องบิน จ่ายตามราคาจริง ณ วันที่ออกตั๋ว กรุณาสอบถามราคาตั๋วก่อนโอนเงิน
*กรณีขอยกเลิกการเดินทาง สามารถขอ refund คืนค่าตั๋วได้เท่าที่สายการบินคืนให้
ค่าตั๋วเครื่องบิน 6,000   บาท *เป็นราคาโดยประมาณ
               

เราไปทำตัวเป็นศิลปินกันนะ การเดินทางจึงเป็นแบบเรื่อยๆไม่มีโปรแกรมเป๊ะๆ การเดินทางในโกลกัตตา เราจะใช้การเดินและนั่งรถเช่าเป็นหลัก ร้านอาหาร เราไม่ได้จองล่วงหน้า อยากกินร้านไหนก็เข้าไปสั่งกันเลย เพิ่มสีสันและรสชาดในการท่องเที่ยว เต็มอิ่มเต็มที่กับความเป็นโกลกัตตากัน 

และทริปนี้ SHOPPING กระจาย

              
               

ทริปนี้จัดให้คนที่อยากไปเที่ยวชมเมืองศิลปิน อินกับศิลปะ 

จัดขึ้นเพื่อ ช่างภาพ นักท่องเที่ยว นักกิน นักช้อป (โดยเฉพาะคนที่รักงาน Hand Made งานผ้าปักมือ เป็นชีวิตจิตใจ) ครั้งนี้ต้องไป ห้ามพลาดเด็ดขาด

จากกรุงเทพ มุ่งหน้าสู่เมืองโกลกัตตา พักค้างคืน กินอาหารพื้นเมืองอร่อยๆ เที่ยว Shopping วันรุ่งขึ้นนั่งรถไฟไปที่เมืองศานตินิเกตัน เมืองแห่งศิลปิน เมืองที่เป็นที่ตั้งของสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกอย่าง วิศวภารตี-ศานตินิเกตัน เมืองที่เป็นบ้านของกวีเอกของโลกอย่าง “ท่านรพินทรนาถ ฐากูร”

       
จุดนัดพบ
สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 4 บริเวณที่นั่งหน้าประตู
วันพฤหัสบดี  เวลา 13.00 น. (บ่ายโมงตรง)
เมื่อทุกท่านมากันพร้อม ทีมงานจะพาไปเช็คอินบัตรโดยสาร และโหลดสัมภาระ
*สามารถโหลดกระเป๋าได้หนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม เท่านั้น 
เช็คอินเสร็จแล้ว แยกย้ายกันเข้าด้านใน ผ่าน ตม. รอขึ้นเครื่องพร้อมกัน
 
         
โปรแกรมการเดินทาง
         
DAY 01 วันพฤหัสบดีที่ xx พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
เที่ยวบิน ระหว่างประเทศ
6E76 สายการบิน Indigo Airlines
    กรุงเทพ-โกลกัตตา
     เวลา 16.05-17.30
Indigo Airlines
เส้นทาง bangkok - kolkata
เดินทาง bkk-ccu นั่งเครื่องประมาณ 2 ชม. 30 นาที
ในเมืองโกลกัตตา - รถเช่าส่วนตัว
ที่พัก Hotel Central Bed & Breakfast 
มาตรฐาน Bed & Breakfast , KOLKATA
ห้องพักสะอาด ตกแต่งแบบมีสไตล์ 
ใกล้แหล่งท่องเที่ยว
(พักห้องละ 2-3 ท่าน ไม่มีนอนเดี่ยว)
Central Bed & Breakfast Kolkata

16.05 น. ได้เวลาเครื่องออก เดินทางสู่ประเทศอินเดีย
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที  *ไม่มีอาหารบนเครื่องบิน

17.30 น. ถึงแผ่นดินอินเดีย ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
รถมารับที่สนามบิน พาทุกท่านแวะกินอาหารเย็น กันก่อนเลย
จากนั้นขึ้นรถไปโรงแรมที่พัก *รถติดในเมือง นั่งรถประมาณ 1 ชั่วโมง
ถึงแล้วนอนหลับพักผ่อนตามอัธยาศัย
  

ถึงแล้วโกลกัตตา มุ่งหน้าเข้าเมือง ร้านอาหารสุดหรู
     
DAY 02 วันศุกร์ที่ xx พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
เส้นทาง kolkata
เดินทาง ในเมืองโกลกัตตา -
เดินเที่ยว + รถเช่าส่วนตัว
ที่พัก Hotel Central Bed & Breakfast 
มาตรฐาน Bed & Breakfast , KOLKATA
ห้องพักสะอาด ตกแต่งแบบมีสไตล์ 
ใกล้แหล่งท่องเที่ยว
(พักห้องละ 2-3 ท่าน ไม่มีนอนเดี่ยว)
Central Bed & Breakfast Kolkata
           
อรุณสวัสดิ์โกลกัตตา รถลากประจำเมือง มื้อเช้าที่ตลาดจีน
 

เช้าตรู่-  ตื่นกันแต่เช้า ไปเดินเล่น ซอกเล็กซอยน้อย เที่ยวตลาดจีน 

ดูวิถีชีวิตยามเช้าของโกลกัตตา แล้วกลับไปกินอาหารเช้าที่โรงแรม 
ช่วงสาย- ไปเยี่ยมชม บ้านแม่ชีเทเรซ่า (Teresa House)
ไปเที่ยวชม พิพิธภัณฑ์ Indian Museum
             
  พิพิธภัณฑ์ Indian Museum
เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศอินเดีย มีโบราณวัตถุที่เก่าแก่ล้ำค่า เช่น ข้าวของเครื่องใช้
เครื่องประดับ ซากดึกดำบรรพ์ โครงกระดูก มัมมี่ และ ภาพวาด พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ได้ก่อตั้งขึ้น
โดย Dr. Nathaniel Wallich นักพฤกษศาสตร์ชาวเดนมาร์ก ในปึ ค.ศ.1814 ภายในแบ่งเป็น 
6 ส่วน ประกอบด้วย 35 แกลเลอรี่ แสดงสิ่งประดิษฐ์ทางวัฒนธรรม และทางวิทยาศาสตร์
คือ ศิลปะ โบราณคดี มนุษยวิทยา ธรณีวิทยา สัตววิทยา และ 
พฤกษศาสตร์เศรษฐกิจ 
เป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่ที่สุดในโลก
  ผอบที่เคยบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
ภายในพิพิธภัณฑ์ยังเป็นที่ประดิษฐาน ผอบที่เคยบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยมีประวัติความเป็นมาว่า ในปี พ.ศ. 2337 ก่อนที่
ประเทศอินเดียจะมีกรมโบราณคดี ซึ่งมีหน้าที่ควบคุมดูแล
โบราณสถานทั่วประเทศอินเดียนั้น
กษัตริย์ผู้ครองพาราณสี ชื่อว่า จากัดซิงค์ ได้ทำการรื้อ ธัมมราชิกสถูป ณ สถานที่แสดงปฐมเทศนา 
เพื่อประสงค์จะเอาอิฐหินไปก่อสร้างสถานที่ของตนเอง ที่ชื่อว่า จากัตกุนซ์ ที่เมืองพาราณสี
ในการรื้อถอนครั้งนั้นได้ทำลายสิ่งก่อสร้างในสังฆารามเกือบหมดสิ้น ระหว่างการรื้อถอนองค์สถูป 
มีการพบหีบทำด้วยหินอยู่หีบหนึ่ง อยู่ในองค์สถูปแห่งนี้ เมื่อเปิดหีบออกดูพบว่าภายใน มีผอบหิน
บรรจุกระดูกและอังคาร ซึ่งไม่เป็นที่รู้จักหรือรู้คุณค่าว่าเป็นอะไรและไม่รู้ว่าจะเอาไปไว้ที่ไหน
กษัตริย์จากัตสิงห์ จึงได้ตัดสินใจ นำกระดูกและอังคาร เอาไปลอยแม่น้ำคงคาที่หน้าเมืองพาราณสี
คงเหลือเก็บไว้แต่ผอบ เมื่ออังกฤษผู้ปกครองอินเดียทราบข่าวรีบมาทวงหาสิ่งที่พบ
ก็เหลือแต่ผอบนี้ “พระบรมสารีริกธาตุที่หาค่ามิได้” สถิตอยู่ในแม่น้ำคงคาเสียแล้ว
รัฐบาลอังกฤษได้นำผอบมาประดิษฐานที่พิพิธภัณฑ์เมืองโกลกัตตาแห่งนี้
            
เที่ยววิกตอเรีย เที่ยวบ้านแม่ชีเทเรซ่า เที่ยววัดเจ้าแม่กาลี
 

ช่วงบ่าย- ไปกินอาหารกลางวันกัน พอท้องอิ่ม ก็ไปเที่ยวต่อกันเลย

ไปเที่ยว วิกตอเรีย เม็มโมเรียล Victoria Memorial
               
  วิกตอเรีย เม็มโมเรียล Victoria Memorial
อาคารงดงามที่สร้างด้วยหินอ่อนสีขาวแห่งนี้ เป็นอาคารที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ แด่
องค์สมเด็จพระราชินีวิคตอเรียของสหราชอาณาจักรและจักรพรรดินีแห่งอินเดีย ได้รับการ
ออกแบบโดย Sir William Emerson ในรูปแบบสถาปัตยกรรมคล้ายกับ Belfast City Hall 
ในครั้งแรก Sir William Emerson ได้รับการร้องขอให้ออกแบบอาคารในสไตล์เรเนสซอง
ของอิตาลี ต่อมาจึงได้ผสมผสาน รูปแบบงานของยุโรป ศิลปะในแบบ อินโด Saracenic
และศิลปะแบบโมกุล เข้าด้วยกัน โดยมี Vincent Esch เป็นสถาปนิกที่ควบคุมการก่อสร้าง 
ในขณะที่ พระเจ้า Redesdale และ Sir David Prain เป็นผู้ออกแบบสวน
  การวางศิลาฤกษ์อาคารหลังนี้มีขึ้นในปี ค.ศ.1906 โดยเจ้าชายแห่งเวลส์ในขณะนั้น 
ซึ่งต่อมาก็คือพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ 8 แห่งสหราชอาณาจักร และได้เปิดใช้งานในปี ค.ศ.1921 
ภายนอกอาคาร ยังมีอนุสาวรีย์ของ องค์สมเด็จพระราชินีวิคตอเรีย มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็น
เครื่องราชบรรณาการต่อความสำเร็จของจักรวรรดิอังกฤษในอินเดีย

Victoria Memorial เป็นอาคารขนาดใหญ่ ภายในจัดเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีคอลเลกชันของที่ระลึก
ที่เกี่ยวกับ สมเด็จพระราชินีวิคตอเรียและของชาวอังกฤษในอินเดีย รวมทั้งการจัดแสดงอื่นๆ
เช่น อาวุธ ภาพวาด แผนที่ เหรียญ แสตมป์ สิ่งประดิษฐ์สิ่งทอ ฯลฯ
          
 

เดินเที่ยวเมือง- 

แดดร่มลมตก ออกไปเดินเล่น ถ่ายรูป ชมบรรยากาศกลางเมือง
แวะ Shopping บ้าง แวะกินขนมบ้าง 
ร้านค้ามากมาย 
แล้วปิดท้ายกันที่ ร้านหนังสือ Oxford Bookstore 
ใครที่เป็นหนอนหนังสือ รักหนังสือ ที่นี่พลาดไม่ได้อย่างเด็ดขาด
เย็นถึงค่ำ- กินอาหารค่ำ ร้านเด็ดๆในโกลกัตตา อิ่มแล้วก็กลับโรงแรม
นอนหลับพักผ่อนตามอัธยาศัย
   
DAY 03 วันเสาร์ที่ xx พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
เส้นทาง kolkata-santiniketan
เดินทาง รถไฟ โกลกัตตา-ศานตินิเกตัน
ในเมืองศานตินิเกตัน - 
เดินเที่ยว + รถเช่าส่วนตัว
ที่พัก Hotel Park Guesthouse 
@ SANTINIKETAN
โรงแรมเล็กๆน่ารัก ห้องพักสบาย อาหารอร่อย
(พักห้องละ 2 ท่าน ไม่มีนอนเดี่ยว)
            
 

เช้า- ตื่นเช้า กินอาหารเช้า แล้วเก็บของออกเดินทางไปสถานีรถไฟกัน

10.10 น.  รถไฟออกจากสถานี Howrah มุ่งหน้าสู่สถานีรถไฟ Bolpur 
เมืองศานตินิเกตัน  ขบวนรถที่เรานั่งจะเป็นรถปรับอากาศ
*ใช้เวลาวิ่งประมาณ 2 ชม 30 นาที
บนรถจะมีศิลปินพื้นบ้านมาเล่นดนตรี ร้องเพลงขับกล่อมพวกเราด้วย 
แปลกมากๆ สุดยอดไปเลย

12.25 น.  รถไฟมาถึงสถานีอันเป็นจุดหมายปลายทางของเรา
รถมารับที่สถานีรถไฟ แล้วพาเราไปส่งที่พักของเราในวันนี้
สถานีรถไฟ Howrah สถานีรถไฟ ศานตินิเกตัน ร้านอาหารจีน ฮิบมาก
           
 

เที่ยง- กินอาหารกลางวัน

แล้วออกไปเที่ยวชม มหาวิทยาลัย “วิศวภารตี-ศานตินิเกตัน” 
ก่อตั้งขึ้นโดย ท่านรพินทรนาถ ฐากูร เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีประวัติความ
เป็นมาน่าสนใจยิ่งนัก สถาบันอุดมศึกษาแห่งนี้เกิดขึ้นมาจากความเป็นครู
เป็นกวี เป็นปราชญ์ และที่สำคัญคือเป็นอินเดีย ของท่านรพินทร
นาถ ฐากูร
ภายในมหาวิทยาลัย ตึกนี้ดังมาก ตึกดำที่ศานติฯ
เจอศิลปิน เดินตลาดวันเสาร์ เลือกชมสินค้า
 

บ่ายๆ พาไปเดินเที่ยว ตลาดนัดวันเสาร์ 

ที่นี่เป็นตลาดนัดแบกะดินกลางท้องทุ่งนา
มีเรื่องเล่าและที่มา มีสินค้ามากมาย ล้วนแต่เป็นผลงานของศิลปินพื้นบ้าน 
มีงาน ผ้าปัก เป็นเอกลักษณ์ 
เป็นตัวชูโรง ทุกชิ้นสวยงาม น่าซื้อ เห็นแล้วอยากได้ น้ำลายหก 
โปรดอย่าเข้าใจผิด คิดว่าเป็นตลาดนัดแล้วของจะถูก คนที่มาขายของที่นี่ล้วน
แต่เป็นศิลปินผู้มีใจรักในงานศิลปะ หลายคนแต่งตัวเหมือนชาวบ้านธรรมดา
แต่อาจเป็นพวกศิลปินที่ร่ำเรียนจนจบศิลปะชั้นสูง ศิลปินของแท้ ตัวเป็นๆ 
ขายงานศิลปะแบบค่อนข้างเอาแต่ใจตัวเอง งานคุณภาพสร้างจากจินตนาการ
จึงขายในราคาค่อนข้างสูง บางชิ้นเรียกว่าแพง และเป็นอะไรที่ต่อราคาไม่ได้
พอใจก็อาจจะลดให้นิดหน่อย ไม่พอใจฉันก็ไม่ขาย
แต่ ขอการันตีจากที่เคยไปมาแล้วว่า งานของเค้าสุดยอดจริงๆ 
ดังนั้น กรุณาเตรียมเงินไปเยอะพอประมาณ แล้วถ้าต่อราคาไม่ได้ ก็โปรดทำใจ
*ใครชอบซื้อของ เชิญเลือกซื้อได้เลยตามสะดวก
*ใครชอบถ่ายภาพ เชิญสนุกสนาน หามุมถ่ายภาพ ตามอัธยาศัย
         
 

เย็นถึงค่ำ- กลับมากินอาหารค่ำ นั่งคุยกัน เหนื่อยแล้วก็พักผ่อนตามอัธยาศัย

   
  หมายเหตุ-  คืนนี้เก็บกระเป๋า เตรียมขึ้นเครื่องกลับบ้านในวันรุ่งขึ้น 
*น้ำหนักกระเป๋าได้คนละ 20 กิโลกรัมเท่านั้น 
กรณีน้ำหนักเกิน ลูกทัวร์ต้องจ่ายค่าน้ำหนักเกินกันเอง
ทางทัวร์จะไม่รับผิดชอบค่าน้ำหนักเกินให้
           
DAY 04 วันอาทิตย์ที่ xx พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
เที่ยวบิน ระหว่างประเทศ
6E77 สายการบิน Indigo Airlines
    โกลกัตตา-กรุงเทพ
     เวลา 20.40-00.45
Indigo Airlines
เส้นทาง santiniketan-kolkata-bangkok
เดินทาง ในเมืองศานตินิเกตัน - 
เดินเที่ยว + รถเช่าส่วนตัว

  ศานตินิเกตัน-โกลกัตตา
รถเช่าส่วนตัว นั่งรถประมาณ 3 ชม.
  ccu-bkk นั่งเครื่องประมาณ 2 ชม. 30 นาที
  รอขึ้นเครื่อง พักผ่อนบนเครื่องบิน
           
 

เช้า- ตื่นเช้า กินอาหารเช้า

แล้วไปเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์  บ้านท่านรพินทรนาถ ฐากูร
และแวะช็อปปิ้งหาซื้อของฝากที่ร้านขายของที่ระลึกในเมืองชิลๆ ก่อนกลับ
พิพิธภัณฑ์ บ้านท่านรพินทรนาถ ฐากูร ร้านขายของที่ระลึก เตรียมเดินทางกลับ
 

เที่ยงถึงบ่าย- กินอาหารกลางวัน แล้วออกเดินทาง
มุ่งหน้าสู่เมืองโกลกัตตาใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 

17.00 น. ถึงสนามบินกินอาหารเย็นกันก่อน 
*ต่างคนต่างกินที่สนามบิน ค่าอาหารมื้อนี้ไม่รวมในค่าทัวร์..  
จากนั้น เช็คอินและโหลดกระเป๋าเดินทาง แล้วรอขึ้นเครื่องกลับบ้าน
20.45 น. ได้เวลาเครื่องออก มุ่งหน้าสู่กรุงเทพ
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที  *ไม่มีอาหารบนเครื่องบิน
00:55 น. (ตามเวลาของประเทศไทย) ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ
กลับสู่อ้อมกอดของดินแดนมาตุภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมกับมุมมองใหม่ๆ
ในโลกใบเดิมที่แคบลงเสมอเมื่อการเดินทางสิ้นสุด.....สวัสดีเมืองไทย
           
             
หมายเหตุ-
โปรแกรมการเดินทาง อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของช่วงเวลา
และสถานการณ์เฉพาะหน้า
            
     
ค่าทัวร์ 27,500  บาท
ค่าตั๋วเครื่องบิน 6,500* บาท
หมายเหตุจ่ายค่าตั๋วเครื่องบินตามจริง ณ วันที่ออกตั๋ว *เป็นราคาตั๋วโดยประมาณ
  โปรดทราบ- 
การคำนวณค่าใช้จ่ายต่างๆ คิดจากอัตราแลกเปลี่ยน ที่ 35.00 บาทต่อเหรียญสหรัฐ 
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งปรับเปลี่ยนราคาค่าเดินทาง 
หากมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นของอัตราแลกเปลี่ยน 
โดยยึดอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่จ่ายเงินค่าทัวร์ครบเต็มจำนวนเป็นหลัก
            
  เงื่อนไข
ต้องออกตั๋วทันที่ที่จอง จ่ายค่าตั๋วตามจริง ราคาเช็ควันต่อวัน
โรงแรมเล็กๆ ห้องพักน้อย จึงไม่มีห้องให้แยกพักเดี่ยว
  ส่วนลดพิเศษ-  (หักจากการจ่ายเงินงวดสุดท้าย)
มีวีซ่าอินเดียอยู่แล้ว หรือ ทำวีซ่าเอง    ลดค่าวีซ่า 4,400 บาท
เคยเดินทางกับ วันแรมทาง ลด 1,000 บาท
  ราคานี้รวม-
ค่าตั๋วเครื่องบิน  สายการบิน 
เส้นทาง  Bangkok-Kolkata-Bangkok
ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ไทย-อินเดีย
ค่าวีซ่าอินเดีย 
อาหารมื้อหลักทุกมื้อ รวม ชา กาแฟ ของหวาน ผลไม้
ค่าน้ำดื่ม (น้ำเปล่าบรรจุขวด) ไม่จำกัดจำนวน *กรุณาดื่มอย่างรู้คุณค่า
ที่พัก โรงแรมเทียบเท่าตามที่ระบุ พักห้องละ 2-3 ท่าน
ค่ารถปรับอากาศ ตลอดเส้นทาง
ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ต่างๆ (เฉพาะตามที่ระบุในโปรแกรม)
ค่าบริการ หัวหน้าทัวร์คนไทย (ไม่รวมทิป) 
ค่าบริการ ไกด์ท้องถิ่น (รวมทิป) 
ค่าทิป ทีมงานอินเดีย ไกด์ท้องถิ่น คนขับรถ เด็กรถ พนักงานบริการในห้องอาหาร
   ประกันอุบัติเหตุ
CHARTIS New Hampshire Insurance วงเงิน 2,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท
เงื่อนไข- ภายใต้ข้อตกลงที่มีไว้กับบริษัทประกันชีวิต ครอบคลุมเฉพาะกรณีอุบัติเหตุ 
ไม่ครอบคลุมกรณี เจ็บไข้ ป่วย เป็นไข้หวัด ท้องเสีย หรือ อาหารเป็นพิษ ระหว่างเดินทาง
  ราคานี้ไม่รวม-
*ค่าอาหารมื้อเย็น วันสุดท้ายที่สนามบินโกลกัตตา
ค่ากล้องถ่ายรูป และ ค่ากล้องวีดีโอ ซึ่งอาจเรียกเก็บเป็นบางสถานที่
ค่าทิป หัวหน้าทัวร์คนไทย
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในรายการ
  ค่าทิป-
 ทีมงานอินเดีย ไกด์ท้องถิ่น คนขับรถ เด็กรถ พนักงานบริการในห้องอาหาร รวมอยู่ในค่าทัวร์แล้ว
  เด็กยกกระเป๋าที่โรงแรม ควรให้ไม่ต่ำกว่า 20 รูปี ต่อครั้ง
  หัวหน้าทัวร์คนไทย แล้วแต่ความพอใจ
     
               
การชำระเงิน
1) จ่ายมัดจำ จำนวน 5,000  บาท จ่ายทันทีที่จอง
2) จ่ายค่าตั๋วเครื่องบิน จำนวน 6,500  บาท จ่ายทันทีที่จอง ตามราคาออกตั๋วจริง
*กรุณาโทรสอบถามค่าตั๋วก่อนโอนเงิน
3) จ่ายส่วนที่เหลือ จำนวน 22,500  บาท จ่ายภายใน  xx ตุลาคม 2561
              
         
เงื่อนไขการให้บริการ
  จองล่วงหน้าตามช่วงเวลาที่กำหนด ชำระเงินตามเงื่อนไขข้างต้น
ขอยกเลิกการเดินทาง ยึดเงินมัดจำ และหักค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง 
และ/หรือ ขอยกเลิกการเดินทาง น้อยกว่า 15 วัน เก็บค่าใช้จ่ายเต็มจำนวน
  เมื่อท่านออกเดินทางกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง 
เช่น ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมื้อ หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่า
ท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
  รณีที่การตรวจคนเข้าเมือง ทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทาง
ออกหรือเข้าประเทศ ในรายการเดินทาง หรือ เกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน
การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล 
ทางเราขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
  เมื่อท่านตกลงชำระเงิน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน 
ถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
         
            
ขั้นตอนง่ายๆในการจองทริปกับเรา
1  2  3  4 
คลิกเพื่อจองทริป คลิกตรวจรายชื่อ คลิกเพื่อโอนเงิน คลิกเพื่อส่งเอกสาร
       
บริการของเรา
คำแนะนำ เตรียมของ เตรียมของ ฝากแลกเงิน จองโรงแรม
         
             
           
  ถ้ามีปัญหาสั่งพิมพ์ไม่ได้ กรุณาโทรแจ้ง 024054561, 0816928233 
หรือส่ง email แจ้งขอโปรแกรมได้ที่ 
info@wanramtang.com
 
               
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ที่อยู่ แผนที่ วันแรมทาง
บ้านวันแรมทาง
1/60 ซ. อนามัยงามเจริญ 12 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150
โทรศัพท์  024054561
มือถือ - ปลา 0898119139 (AIS)
มือถือ - นุ้ย 0816928233 (DTAC)
Email info@wanramtang.com  และ  wanramtang@hotmail.com
Line ID/โทรศัพท์ wanramtang3 / 0876997475
 
วันทำงาน วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
วันอาทิตย์ หยุดงาน งดการติดต่อทุกเรื่อง
ถ้าไม่รับสายหรือโทรไม่ติด กรุณาส่งเป็นข้อความ sms ส่ง email หรือ Line
         
หรือติดต่อผ่านระบบอัตโนมัติ ด้านล่างนี้

 


ชื่อ :  *
เบอร์โทรศัพท์ :  *
อีเมล :  *
ชื่อทริปเดินทาง :  *
วันที่เดินทาง :  *
ต้องการ : จองทริป
สอบถาม
หัวข้อที่ต้องการสอบถาม :
รายละเอียด :ทัวร์อินเดีย

แสวงบุญ สังเวชนียสถาน ทัวร์อินเดีย article
ทัวร์อินเดีย - 'ทริปพิเศษ'
ทัวร์อินเดีย - ถ้ำอชันต้า ถ้ำเอลโลร่า
ทัวร์อินเดีย - เลห์ ลาดักห์ article
ทัวร์อินเดีย - Spiti Valley สปิติวัลเล่ย์
ทัวร์อินเดีย - สิกขิม ดาร์จีลิ่ง
ทัวร์อินเดีย - ราชาสถาน article
ทัวร์อินเดีย - แคชเมียร์ article
ทัวร์อินเดีย - มะนาลี ลาดักห์ article
ซันสการ์ article
VOF Valley of Flowers article
อัมริตสา ธรรมศาลา มะนาลี article
ทัชมาฮาล ชัยปุระ article
ทัวร์อินเดีย - ซิมลา มะนาลี ธรรมศาลา อัมริตสา articleใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/06037
ติดต่อเรา
โปรแกรมการเดินทาง
dot
dot
dot
dot
dot
dot


อุณหภูมิ พยากรณ์อากาศ


Copyright © 2007-2037 สงวนลิขสิทธิ์ภาพและบทความที่จัดทำขึ้นโดยเว็บไซต์ ห้ามลอกโดยเด็ดขาด
ติดต่อเรา
บริษัท อัพเดททัวร์แอนด์ทราเวล จำกัด
เลขที่ 1/60 ซอยอนามัยงามเจริญ 12 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150
โทรศัพท์ : 024054561 , 0816928233 (dtac) , 0898119139 (ais)
Email : wanramtang@hotmail.com
Line ID: wanramtang3