รับทำวีซ่าอินเดีย (e-Tourist VISA) อัพเดททัวร์แอนด์ทราเวล (วันแรมทาง)
ReadyPlanet.com
dot dot
รับทำวีซ่าอินเดีย (e-Tourist VISA) 30 DAYS
อัพเดทข้อมูล 18/9/2566
      
               
รับทำวีซ่าอินเดีย

  + รับทำเฉพาะ วีซ่าท่องเที่ยว
  + เฉพาะคนไทย ไม่รับยื่นของคนต่างชาติ
  + ไม่รับทำ วีซ่าธุรกิจ  
  + ไม่รับทำ วีซ่านักเรียน
  + ไม่รับทำ วีซ่าทำงาน  

         
   India ETA
 
For e-Tourist VISA      
 
  วีซ่าประเภทนี้ คือ ..
   
1 เป็นวีซ่าที่ "ยื่นขอ online ทางอินเตอร์เนท" 
2 ผู้ขอยื่นวีซ่า ไม่ต้องไปแสดงตัว
   
3 ผู้ขอ จะได้รับเป็น ใบอนุญาตให้เดินทาง Electronic Travel Authorization (ETA) 1 ฉบับ
  ต้องเดินทางเข้าอินเดีย ก่อนวันหมดอายุใบอนุญาตให้เดินทาง (Date of expiry of ETA) 
 
เพื่อดูตัวอย่าง ใบอนุญาตให้เดินทาง (ใบ ETA)
   
4 วีซ่าจะ อนุมัติและประทับตรา ลงในเล่มพาสปอร์ต โดยเจ้าหน้าที่ ตม.อินเดีย ตอนเข้าอินเดีย
  ขั้นตอนนี้ เจ้าหน้าที่ ตม. อาจมีการสัมภาษณ์ พูดคุย ซักถาม ก่อนอนุมัติให้เข้าประเทศ
   
5 วีซ่าท่องเที่ยว (e-Tourist VISA) ประเภทอายุ 30 วัน
       - เป็น Double Entry เข้า-ออก อินเดียได้ 2 ครั้ง ภายในอายุของวีซ่า
       - อายุของวีซ่ามีระยะเวลา 30 วัน โดยนับจากวันแรกที่เข้าประเทศอินเดีย
       - วีซ่าหมดอายุ ตามวันหมดอายุ ที่ประทับบนวีซ่า
         หรือ หมดอายุโดยอัตโนมัติ เมื่อเดินทางเข้า-ออก ประเทศอินเดีย ครบ 2 ครั้ง
      
  ข้อดี       สะดวกกว่ามาก เสียเวลาน้อยกว่า
     ใช้เอกสารประกอบน้อยกว่า 
     มีค่าใช้จ่ายน้อยกว่า
   
  ข้อเสีย     จะได้วีซ่าเมื่อไปถึงอินเดีย
     ทำให้เกิดความกังวลว่า ตม.จะถามอะไร จะพูดรู้เรื่องไหม จะให้วีซ่า หรือไม่?
     ซึ่งความจริงแล้ว ตม.ไม่ค่อยถามอะไร อาจมีสุ่มพูดคุยบ้าง เป็นบางคนเท่านั้น
 
     
                 
ระยะเวลาการทำวีซ่า
คำถามยอดฮิต กี่วันได้ ?
  5-7 วัน  
นับจากวันที่เราได้รับเอกสาร
               

ค่าบริการ   คำถามยอดฮิต  เท่าไรคะ ?

1800 บาท
*ถ้าต้องการยื่นด่วน จ่ายเพิ่มอีก เล่มละ 300 บาท

ราคานี้ประกอบด้วย

1)  ค่าวีซ่า   
     เล่มละ U$ 10  (ยื่นขอวีซ่า วันที่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน)
     เล่มละ U$ 25  (ยื่นขอวีซ่า วันที่ 1 กรกฎาคม - 31 มีนาคม)
     (อัตราล่าสุด ตามประกาศเมื่อ 1 เมษายน 2565)
   
2)  ค่า
 Bank Transaction Charges of 2.5%
 
3)  ค่าบริการทำวีซ่า   เล่มละ 800 บาท

   

              
เงื่อนไขการให้บริการ
ทางบริษัทฯไม่รับผิดชอบใดๆ 
กรณีวีซ่าไม่อนุมัติ หรือ การอนุมัติวีซ่าไม่ตรงตามที่ยื่นขอ 
ถ้าวีซ่าไม่อนุมัติ ไม่คืนเงิน ในทุกกรณี
ไม่รับรอง ผลการอนุมัติวีซ่า 
                 
 
           
ขั้นตอน การใช้บริการของเรา คือ

1)  จัดเตรียมเอกสารให้พร้อม ตามรายละเอียดด้านล่าง

2)  ส่งเอกสารทั้งหมดให้เราทาง อีเมล ไลน์ หรือ ไปรษณีย์

3)  เมื่อได้รับเอกสารแล้ว เราจะแจ้งให้โอนเงินค่าบริการ

4)  รอรับเอกสารคืน
ภายใน 5-7 วัน
 
     (เล่มพาสปอร์ต และ ใบอนุญาตให้เดินทาง (ETA) 1 ฉบับ)
     ทาง อีเมล หรือ ไลน์
     หรือ ไปรษณีย์ EMS ตามที่อยู่ที่แจ้งมา
  
         
เอกสารที่ต้องจัดส่ง


1   หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)  
      *ที่มีอายุเหลืออยู่ไม่น้อยกว่า 6 เดือน

     เลือกวิธีการจัดส่ง ตามที่สะดวก

     1) ส่งเป็น ภาพถ่ายหน้าพาสปอร์ต  ทาง อีเมล หรือ ไลน์  

          *ภาพต้องคมชัด ไม่เอียง ไม่เหลือบเงา
            และ ไม่เห็นนิ้วมือคนถ่าย

     2) หรือส่ง เล่มพาสปอร์ต (เล่มจริง)  ทางไปรษณีย์ EMS


2    ภาพถ่าย หน้าวีซ่าอินเดียล่าสุดที่เคยมี 1 ชุด 
       *กรณีที่เคย ไปอินเดีย มาแล้ว 

 

3    แบบฟอร์มข้อมูลส่วนตัว   *กรอกแบบฟอร์มด้านล่าง
      เป็นข้อมูลส่วนตัว ต้องกรอกตามจริง
      เพื่อนำมาใช้กรอกแบบฟอร์มของสถานทูต

 

4    รูปถ่าย 1 ใบ 
       รูปถ่าย ต้องเป็นรูปปัจจุบัน ที่ถ่ายใหม่ภายใน 3 เดือน
       รูปถ่าย ต้องเป็นรูปที่ ไม่ซ้ำ กับรูปในวีซ่าเดิม (ถ้ามีวีซ่าเดิม)

 

     1) กรณีใช้มือถือถ่ายเอง
         
         ถ่ายรูปครึ่งตัว บนพื้นหลังสีขาว ห้ามใส่แว่น

         ส่งภาพไฟล์ขนาดใหญ่ ทาง อีเมล หรือ ไลน์


         *
หากไม่เข้าใจวิธีการถ่าย หรือ อยากเห็นภาพตัวอย่าง
          รบกวนสอบถาม ทางไลน์     2) กรณีไปถ่ายที่ร้านถ่ายรูป

       ขนาด 2x2 นิ้ว รูปสี บนพื้นหลังสีขาว และห้ามใส่แว่น  
       "เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส เท่ากันทั้งกว้างและยาว"

       ภาพคมชัด และต้องเห็นหัวไหล่ทั้งสองข้าง 


       ลักษณะตัวอย่างภาพถ่าย

         
 
 

5    นามบัตร 1 ใบ  
       *ถ้ามี (นามบัตร ตำแหน่งงานปัจจุบัน ตรงตามข้อมูลที่แจ้ง)

               

  ข้อมูลส่วนตัว  -  กรอกแล้วส่งพร้อมเอกสาร

  *แบบฟอร์มนี้ ไม่ใช่แบบฟอร์มของสถานทูต
    คลิกเพื่อกรอกข้อมูลส่วนตัว  
                            
    สามารถ กรอกในเครื่องคอมฯ
    หรือ สั่งพิมพ์ออกมาก่อน 
แล้วใช้ปากกากรอกด้วยลายมือก็ได้

 
<< คลิกที่ พิมพ์แบบฟอร์ม pdf >>

        
ถ้าเปิดไฟล์ไม่ได้ ขอแบบฟอร์มได้ทาง 
Line ID : wanramtang35
 
    หมายเหตุ -  เราไม่มั่วข้อมูลให้  เพราะว่า..
    ในขั้นตอนการอนุมัติวีซ่า สถานทูตอาจมีสุ่มเรียกสัมภาษณ์ 
    กรุณาแจ้งข้อมูลจริง และเตรียมเอกสารให้พร้อม
                            

จัดส่งเอกสารได้ที่


Email : wanramtang@hotmail.com

Line ID : wanramtang3

จัดส่งทางไปรษณีย์ EMS
หรือ บริษัทขนส่งอื่นๆ ตามที่สะดวก

+ เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เอกสารสูญหาย +
+ กรุณา โทรหรือไลน์ แจ้งก่อนส่งเอกสาร +
 

                     
โอนเงินค่าบริการ
+ จัดส่งเอกสารก่อน +
+ ทางเราจะตรวจเช็ค ความเรียบร้อยของเอกสาร +
+ แล้วจะติดต่อกลับ เพื่อแจ้งให้โอนเงิน +
+ กรุณาแจ้ง เมื่อโอนเงินแล้ว +
     
                    
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ที่อยู่ แผนที่ วันแรมทาง
บ้านวันแรมทาง
1/60 ซ.อนามัยงามเจริญ 12 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150
โทรศัพท์  024054561
มือถือ - ปลา 0898119139 (AIS)
มือถือ - นุ้ย 0816928233 (DTAC)
Email wanramtang@hotmail.com
Line ID/โทรศัพท์ wanramtang3 / 0983023445
 
วันทำงาน วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
นอกเวลางาน งดการติดต่อทุกเรื่อง
ถ้าไม่รับสายหรือโทรไม่ติด กรุณาติดต่อทาง Line
        
หรือติดต่อผ่านระบบอัตโนมัติ ด้านล่างนี้

 


ชื่อ :  *
เบอร์โทรศัพท์ :  *
อีเมล :  *
บริการที่ต้องการสอบถาม : วีซ่าอินเดีย
วีซ่าเนปาล
จองโรงแรม
จองตั๋วเครื่องบิน
จองตั๋วรถไฟ
อื่นๆ
รายละเอียด :service

รับทำวีซ่าอินเดีย รับยื่นวีซ่าอินเดีย วีซ่าอินเดีย
รับทำวีซ่าอินเดีย (e-Tourist VISA) 1 YEAR
รับทำวีซ่าอินเดีย (Paper/Regular Visa) 1 YEAR
รับทำวีซ่าอินเดีย (พระสงฆ์/แม่ชี)
รับทำวีซ่าเนปาล
รับจองตั๋วรถไฟอินเดีย
รับจองตั๋วรถบัสอินเดียใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/06037
ติดต่อเรา
โปรแกรมการเดินทาง
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


อุณหภูมิ พยากรณ์อากาศ
คำแนะนำเรื่อง อาการแพ้ความสูง Altitude Sickness อาการเวลาอยู่บนพื้นที่สูง Acute Mountain Sickness (AMS)


Copyright © 2007-2037 สงวนลิขสิทธิ์ภาพและบทความที่จัดทำขึ้นโดยเว็บไซต์ ห้ามลอกโดยเด็ดขาด
ติดต่อเรา
บริษัท อัพเดททัวร์แอนด์ทราเวล จำกัด
เลขที่ 1/60 ซอยอนามัยงามเจริญ 12 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150
โทรศัพท์ : 024054561 , 0816928233 (dtac) , 0898119139 (ais)
Email : wanramtang@hotmail.com
Line ID: wanramtang3