ReadyPlanet.com
dot dot
กองทุนเพื่อพระสงฆ์ไปแสวงบุญ วันแรมทาง
           
-- ปิดโครงการ --
ปิดรับเงินทำบุญแล้ว
       
กองทุนเพื่อพระสงฆ์ไปแสวงบุญ วันแรมทาง
 
 
  เริ่มต้นโครงการ-
เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2557
           
  โครงการเล็กๆ ของคนตัวเล็กแต่ใจใหญ่มาก ..
มันเริ่มมาจาก การที่พวกเรามีโอกาสพาคณะไปแสวงบุญ
สังเวชนียสถาน 4 ตำบล ประเทศอินเดียและเนปาล กันอยู่เนื่องๆ
และได้เห็นพระสงฆ์จากนานาชาติ หลั่งไหลสู่สังเวชนียสถานด้วยแรงศรัทธา 
ทั้งที่เดินทางมาอย่างสะดวกสบาย และที่ต้องลำบากยากเย็นกว่าจะมาถึง
         
 วันหนึ่งเราก็คิดกันขึ้นว่า “น่าจะดีถ้าพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีแล้ว แต่ขาดปัจจัย
จะมีโอกาสได้เดินทางมาเห็น 
ได้มากราบสักการะสังเวชนียสถานทั้ง 4 
ด้ตามรอยธรรมของพระบรมศาสดา แล้วนำความรู้ที่ได้ นำสิ่งที่เห็น ไปสั่งสอน
ไปเทศน์ธรรม ให้ความรู้แก่ญาติโยม เผยแผ่พุทธศาสนาให้เข้มแข็ง ยั่งยืนต่อไป”
        
 ในทริปเดินทางของพวกเรา จึงมอบถวายโอกาสให้พระสงฆ์ได้ร่วมเดินทาง
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย “พูดง่ายๆ คือนิมนต์พระไปฟรี”  เริ่มจาก 1-2 รูป ไปเรื่อยๆ
    ปัจจัยยังมีน้อย ก็ทำแต่น้อยก่อน ถ้าปัจจัยมากขึ้นและมากพอ ก็จะจัดถวายให้ได้ไป
ในทุกคณะที่เราออกเดินทาง
         
  ความตั้งใจ-
คือ “ควรเป็นพระต่างจังหวัด ที่ขาดโอกาสและปัจจัย ไม่เคยเดินทางไปอินเดียมาก่อน 
อยากให้เป็นพระสงฆ์ผู้ฝักใฝ่ในธรรมมากสักหน่อย เพื่อที่ท่านจะได้นำความรู้ที่ได้รับ 
กลับมาถ่ายทอด และเทศน์สอนญาติโยมได้ต่อไป”
       
 อย่างที่บอกนะคะ เราตัวเล็กแต่ใจใหญ่ ปัจจัยไม่ได้มีมากมาย ลำพังกำลังของเรา
คงมีแรงนิมนต์พระได้ปีละรูปสองรูป แต่ถ้าได้กำลังบุญกำลังทรัพย์จากเพื่อนๆ พี่น้อง
ลุงป้าน้าอา ปูย่าตายาย และญาติธรรมทุกคน ก็คงพอมีปัจจัยทำให้โครงการนี้ยั่งยืน
ได้ในระยะยาว
         
  การนิมนต์พระสงฆ์-
 ด้วยงบประมาณที่จำกัด วันแรมทาง ขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาและคัดเลือกพระสงฆ์ ตามที่คณะที่ปรึกษาและทีมงานเห็นควร
    ในเบื้องต้น เราได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ที่เคารพ เป็นผู้คัดเลือกและนิมนต์พระสงฆ์ที่จะร่วมเดินทาง
พระครูสุธีสุตสุนทร (ดร.พระมหาสมพงษ์ สิริมงฺคโล) วัดพระแก้ว จ.เชียงราย
พระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย  วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์
พระครูปริยัติโพธิวิเทศ (ดร.พระมหาคมสรณ์ คุตตธมฺโม)
พระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย วัดไทยเชตวันมหาวิหาร
ดร.พระมหาอ้าย ธีรปุญโญ วัดนาคปรก กรุงเทพมหานคร
พระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย 
วัดไทยเชตวันมหาวิหาร
     และในโอกาสต่อไป เราจะกราบขอความเมตตาจากพระผู้ใหญ่ในจังหวัดอื่นๆ 
เป็นผู้คัดเลือกและนิมนต์พระสงฆ์ เป็นลำดับถัดไป
         
  กำหนดวันเดินทาง-
ในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนมีนาคม ของทุกปี 
วันแรมทางมีคณะที่เดินทางไปแสวงบุญสังเวชนียสถาน 4 ตำบล ประเทศอินเดียและเนปาล อย่างต่อเนื่อง เราสามารถนำพาพระสงฆ์ร่วมเดินทางไปด้วยได้ ถ้าปัจจัยมีมากพอ
         
  ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง-
การเดินทางไปกับคณะแสวงบุญสังเวชนียสถาน อินเดีย-เนปาล ของพระสงฆ์
ต้องใช้เงินประมาณ 35,000-40,000 บาท ต่อรูป 
(แล้วแต่โปรแกรมการเดินทาง รวมค่าเดินทางทั้งหมด และปัจจัยมอบถวาย)
 วันแรมทาง จะจัดเก็บค่าเดินทางจากกองทุนนี้ รูปละ 35,000 บาท
    ค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินมาจากนี้ เราจะเป็นเจ้าภาพจัดถวายให้เอง
                
รายชื่อผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญ
กองทุนเพื่อพระสงฆ์ไปแสวงบุญ
          
เดือน กันยายน-ธันวาคม พ.ศ. 2557
อัพเดททัวร์แอนด์ทราเวล (วันแรมทาง)
กองทุนตั้งต้น จำนวน 10,000 บาท
พระครูสุธีสุตสุนทร (ดร.พระมหาสมพงษ์)  กองทุนตั้งต้น จำนวน 5,000 บาท
พระครูปริยัติโพธิวิเทศ (ดร.พระมหาคมสรณ์) กองทุนตั้งต้น จำนวน 5,000 บาท
1 คุณต้น ปทิตตา  สงวนมณี 4/9/57 จำนวน 500 บาท
2 คุณสงวนศรี  ฉั่วสุวรรณ 5/9/57 จำนวน 3,000 บาท
3 คุณใหม่ รุจิราพรรณ 5/9/57 จำนวน 1,000 บาท
4 คุณกมลพร บุญมาดี 5/9/57 จำนวน 1,000 บาท
5 คุณประทุม  ศรีพัฒน์ 5/9/57 จำนวน 1,000 บาท
6 คุณปริยากร  อุดมคณารัตน์ 5/9/57 จำนวน 500 บาท
7 คุณต่าย จีราพร ธีรศักดิ์วิชยา
คุณแบงค์ วัชรพล บุญวงศ์
5/9/57 จำนวน 2,000 บาท
8 คุณถนอมศรี พิมพ์ดี 5/9/57 จำนวน  1,040 บาท
9 คุณระวีวรรณ  ทวีปัญญาภรณ์ 5/9/57 จำนวน 10,000 บาท
10 ไม่ทราบชื่อ 8/9/57 จำนวน 299 บาท
11 คุณปุ้ม ประภัสสร  วิโรทัย 8/9/57 จำนวน 1,000 บาท
12 คุณศุทธนา  วิจิตรานนท์ 9/9/57 จำนวน 1,000 บาท
13 คุณป้าเจี๊ยบ ระเบียบ  ก่อเกียรติคุณ 9/9/57 จำนวน 500 บาท
14 คุณสุมาลี  ละอองบัว 11/9/57 จำนวน 500 บาท
15 คุณขนิษฐา  ศรีรัตนานนท์ 11/9/57 จำนวน 1,000 บาท
16 คุณดวงใจ  ถาวรกิรติขจร 11/9/57 จำนวน 1,000 บาท
17 คุณสมัญชิดา  ศิริแสงชัยกุล
คุณศราวุธ  ภูสมจิตร์
คุณปัณฑิตา  กาญจน์พิพัฒน์
ด.ช. พิภูษณ  ภูสมจิตร์
11/9/57 จำนวน 500 บาท
18 ไม่ประสงค์ออกนาม 13/9/57 จำนวน 1,000 บาท
19 คุณน้อย เสาวลักษณ์ หงษ์สง่า 13/9/57 จำนวน 2,000 บาท
20 คุณป้าอ้อย วิภา สันติวงศ์ 15/9/57 จำนวน 1,000 บาท
21 คุณสุธน  พัฒนยศศรี
คุณวิไลรัตน์  พัฒนยศศรี
คุณพรกนก  ทองหนู
15/9/57 จำนวน 3,000 บาท
22 คุณชินตา 15/9/57  จำนวน 500 บาท
23 คุณนพพร  กิ่งมณี 16/9/57  จำนวน  1,000 บาท
24 คุณทิพวัลย์  ชูประยูร 17/9/57  จำนวน 5,000 บาท
25 คุณภมรมาศ ปลั่งแสงมาศ 23/9/57 จำนวน 1,000 บาท
26 คุณหนุ่ย สุรีรัตน์ สูงสว่าง 23/9/57 จำนวน 2,000 บาท
27 คุณธีรพัทธ์ - คุณสุพิชฌาย์
ด.ช. บุลเสฏฐ์ ปิยะศิรประภาภร
23/9/57 จำนวน 1,000 บาท
28 คุณบราลี  สิรินาฏา 25/9/57 จำนวน 1,500 บาท
29 คุณไกรวุฒิ  มงคลวณิชยา 25/9/57 จำนวน 500 บาท
30 คุณพัชรี  เอี่ยมธาราชัย 26/9/57 จำนวน 2,000 บาท
31 คุณเสาวนีย์  เจนดิษฐการ 30/9/57 จำนวน 2,000 บาท
32 คุณอรธนัท  นิลวัตร 3/10/57 จำนวน 500 บาท
33 คุณนันทวัน  หาญสมบูรณ์ 3/10/57 จำนวน 200 บาท
34 คุณวรรณภา  จิตรประสงค์ 13/10/57 จำนวน 2,000 บาท
35 คุณกนกพร วงศ์สุวรรณ และครอบครัว 13/10/57 จำนวน 3,000 บาท
36 คุณหทัยกานต์  บุญโญ 15/10/57 จำนวน 500 บาท
37 คุณน้อง กรองทอง  17/10/57 จำนวน 1,000 บาท
38 คุณนรีนุช  อุรัชโนประกร และครอบครัว 21/10/57 จำนวน 2,000 บาท
39 คุณธิดาพร และ คุณลดารัตน์ 29/10/57 จำนวน 700 บาท
40 คุณอภิรดี เอี่ยมอำรุง 21/11/57 จำนวน 500 บาท
41 พนักงานบริษัท สยามยูนิทูลส์ จำกัด 21/11/57 จำนวน 500 บาท
42 คุณศุภกร  ปาร์มวงศ์ 24/11/57 จำนวน 300 บาท
43 พระวีรสิษฐ ปรียานนท์ 31/12/57 จำนวน 1,000 บาท
44 คุณก้อย ชัญณพักญ์  นวคุณไพสิฐ 31/12/57 จำนวน 530 บาท
สรุปยอด   กันยายน-ธันวาคม 2557 จำนวน 82,069 บาท
            
เดือน มกราคม-ธันวาคม พ.ศ. 2558
45 คุณปุ้ม ณสรัลย์ และกลุ่มเพื่อนๆ 17/1/58 จำนวน 35,000 บาท
46 คุณนิด ชนิดา หิรัญวัชรพฤกษ์ 19/1/58 จำนวน 500 บาท
47 คุณอโรชา  ตินตะชาติ 19/1/58 จำนวน 1,000 บาท
48 คุณปุ้ม ณสรัลย์ และกลุ่มเพื่อนๆ 21/1/58 จำนวน 5,000 บาท
49 คุณณิชาดา รัชตะกวัฒน์ 25/1/58 จำนวน 500 บาท
50 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 8/2/58 จำนวน 20,000 บาท
51 คุณเพ็ญศรี นุกุลจิตร์กิจ (1,000 รูปี) 8/2/58 จำนวน 500 บาท
52 คุณนภัทร ธิติลักษณ์ และ คุณมลิวัลย์ มั่งมี 8/2/58 จำนวน 500 บาท
53 คุณมังกร ขจรเดชะ 17/2/58 จำนวน 1,000 บาท
54 คุณดวงกมล คุ้มนุ่น และเพื่อนร่วมงาน 18/2/58 จำนวน 1,400 บาท
55 คุณฐิติรัตน์ นาครอด 20/2/58 จำนวน 5,000 บาท
56 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 21/2/58 จำนวน 1,000 บาท
57 พระอมรมุนี 24/2/58 จำนวน 3,000 บาท
58 คุณกาญจนา มนธาตุผลิน , คุณศิขริน เล็บขาว 24/2/58 จำนวน 700 บาท
59 คุณพรเพ็ญ - คุณสวิง ไชยสงคราม 24/2/58 จำนวน 1,000 บาท
60 คุณพัชรี เอี่ยมธาราชัย  28/2/58 จำนวน 2,000 บาท
61 คุณปนัดดา ทวีผล 18/4/58 จำนวน 1,570 บาท
62 คุณวิรัตน์  เลิศคุณลักษณ์ 22/5/58 จำนวน 5,000 บาท
อัพเดททัวร์แอนด์ทราเวล (วันแรมทาง) 12/8/58 จำนวน 10,000 บาท
63 คุณสุนัย เส็งมี 13/9/58 จำนวน 500 บาท
64 คุณชินตา  รัตตะสุข 7/10/58 จำนวน 500 บาท
สรุปยอด   มกราคม-ธันวาคม 2558 จำนวน 95,670 บาท
             
เดือน มกราคม-ธันวาคม พ.ศ. 2559
อัพเดททัวร์แอนด์ทราเวล (วันแรมทาง) 1/1/59 จำนวน 10,000 บาท
65 คุณวิไล ศิลปอาชา 18/2/59 จำนวน 1,000 บาท
66 คุณจริญญา  ยิ้มสง 27/7/59  scb จำนวน 500 บาท
67 คุณเยาวลักษณ์ คุณาวุฒิ 29/7/59  kbank จำนวน 20,000 บาท
68 คุณรุจิราพรรณ รุ่งรอด 4/8/59    เงินสด จำนวน  2,000 บาท
69 คุณวันชัย  แซ่เตีย 5/8/59    scb จำนวน 3,000 บาท
70 คุณประภัสสร  วิโรทัย 8/8/59    kbank จำนวน 2,000 บาท
71

คุณสุรีย์พร  เอี่ยมวรเมธ
คุณสุภาคินี  ภิรมย์รัตน์

คุณจารุวรรณ  จันทรประไพวัลย์
คุณกนกพรรณ  แสงสุริยะ

13/8/59   scb จำนวน 4,000 บาท
72 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 13/8/59   scb จำนวน 21,761 บาท
73 คุณวันเพ็ญ  ศิริเลิศพรรณา   15/8/59   kbank จำนวน 2,000 บาท
74 คุณเพชรรัตน์ เหล็กเพชร 22/8/59   scb จำนวน 1,000 บาท
75 คุณทรายแก้ว กีรติโสภณ 4/9/59     kbank จำนวน 2,000 บาท
76 คุณเพ็ญพิชชา อรุณรุ่งโรจน์ 7/9/59     scb จำนวน 200 บาท
77 คุณสุพิชฌาย์  ภัทรนิติวีรสาร 12/10/59  เงินสด จำนวน 2,000 บาท
77 คุณมนัสนันท์  ปราบศากุน 30/10/59  เงินสด จำนวน 35 บาท
79 คุณนิวัติ เลิศศักดิ์วรกุล 8/11/59    scb จำนวน 500 บาท
80 MR. CHAN WAI FOO (SINGAPORE) 16/11/59  scb จำนวน 1,650 บาท
81 คุณสุรีย์พร  เอี่ยมวรเมธ 30/12/59 เงินสด จำนวน 225 บาท
82 คุณจารุวรรณ  จันทรประไพวัลย์ 30/12/59 เงินสด จำนวน 4,275 บาท
สรุปยอด   มกราคม-ธันวาคม 2559 จำนวน 78,146 บาท
     
เดือน มกราคม-ธันวาคม พ.ศ. 2560
อัพเดททัวร์แอนด์ทราเวล (วันแรมทาง) 1/1/60 จำนวน 10,000 บาท
83 คุณพัชรี  เอี่ยมธาราชัย  4/2/60 สด จำนวน 450 บาท
84 คุณสุพิชฌาย์ ภัทรนิติวีรสาร 18/2/60kbank จำนวน 975 บาท
85 คุณเสาวลักษณ์  ธนศิโรรัตน์ 23/2/60 สด  จำนวน 500   บาท
86 สมาชิกทริป สังเวฯ ถ้ำ 14-24 ก.พ. 60 23/2/60 สด  จำนวน 550 บาท
87 คุณศิขริน เล็บขาว 7/3/60 สด จำนวน 1,100 บาท
88 คุณวรรณา จันทร์แจ่มแสง 18/2/60 scb จำนวน 500 บาท
89 คุณมนัสนันท์  ปราบศากุน 11/7/60 scb จำนวน 3,000 บาท
90 คุณวรัญญา  อร่ามวงษ์ 13/7/60 scb จำนวน 1,000 บาท
91 คุณเบญจพร กุลวานิช 27/7/60 scb จำนวน 500 บาท
92 คุณชาลิสา  บุญยะไม 1/8/60 scb จำนวน 500 บาท
93 คุณเสาวลักษณ์ ธนศิโรรัตน์ 2/8/60 scb จำนวน 2,000 บาท
94 คุณธรรมภรณ์  ชาแก้ว 17/9/60 scb จำนวน 500 บาท
สรุปยอด   มกราคม-ธันวาคม 2560 จำนวน 21,575 บาท
           
เดือน มกราคม-ธันวาคม พ.ศ. 2561
อัพเดททัวร์แอนด์ทราเวล (วันแรมทาง) 1/1/61 จำนวน 10,000 บาท
95 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 20/2/61 kbank จำนวน 1,000 บาท
96 คุณวิไล 26/2/61 ktb จำนวน 1,000 บาท
97 คุณนันท์นภัส 20/3/61 kbank จำนวน 20,000  บาท
98 คุณมณีรัตน์ 13/7/61 scb จำนวน 1,000 บาท
99 คุณอัมพวา สุนิตย์สกุล 16/10/61 scb จำนวน  1,000 บาท
สรุปยอด   มกราคม-ธันวาคม 2561 จำนวน 34,000 บาท
         
เดือน มกราคม-ธันวาคม พ.ศ. 2562
อัพเดททัวร์แอนด์ทราเวล (วันแรมทาง) 01/1/62 จำนวน 10,000 บาท
100 คุณวิภา สันติวงษ์ 04/1/62 scb จำนวน 10,000 บาท
101 คุณศิริพร อุฬารเสถียร 04/1/62 scb จำนวน 1,000 บาท
102 คุณสุรภี  ปุญญกริยากร 07/1/62 scb  จำนวน 500  บาท
103 คุณกรณภัทร ชุมภูสมษา 14/8/62 scb   จำนวน 700   บาท
104 คุณศิญาภัสร์  วลีย์โรจนกุล 14/8/62 scb   จำนวน 500   บาท
105 คุณสาลิกา  วงค์หน่อ 14/8/62 scb  จำนวน 300   บาท
106 คุณนงนุช  จิตรรักษา 14/8/62 scb  จำนวน 300   บาท
107 คุณเอ สุภารัตน์ 14/8/62 kbank  จำนวน 1,000   บาท
108 คุณฐิติรัตน์ นาครอด 14/8/62 scb  จำนวน 2,000   บาท
109 คุณนันทวัน  หาญสมบูรณ์ 15/8/62 scb  จำนวน 500   บาท
110 คุณสมพงษ์ จิรนิธิรัตน์ 08/9/62 scb  จำนวน 1,000    บาท
111 คุณปิยธิดา จิตติวนากร 09/09/62 scb  จำนวน 500    บาท
สรุปยอด   มกราคม-ธันวาคม 2562 จำนวน 27,800 บาท
 
เดือน มกราคม พ.ศ. 2563
อัพเดททัวร์แอนด์ทราเวล (วันแรมทาง) 01/1/63 จำนวน 10,000 บาท
112 คุณรุจิราพรรณ รุ่งรอด 08/1/63 kbank จำนวน 2,000 บาท
สรุปยอด   มกราคม 2563 จำนวน 12,000 บาท
ท่านใดที่ทำบุญและโอนเงินแล้ว แต่ไม่เห็นรายชื่อในนี้
กรุณาโทรแจ้ง คุณนุ้ย โทร. 024054561 , 0816928233 ขอบคุณค่ะ
          
 ยอดเงินทำบุญ ถึงวันที่ 8 มกราคม 2563 351,260- บาท
ค่าใช้จ่ายพระสงฆ์ร่วมเดินทางแล้ว 8 รูป 280,000- บาท
 สรุปยอดเงินคงเหลือ 71,260- บาท
            
 พระสงฆ์ที่ได้ร่วมเดินทาง - ชุดแรก
 จำนวน 2 รูป
คณะเดินทางวันที่ 24 ธันวาคม 2557 - 2 มกราคม 2558
พระวรพจน์  อุปคุตโต พระมหาชัยสิทธิ์  ชยสิทโธ
วัดกระพุ่มรัตน์ บ้านตากูก 
อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์
เจ้าอาวาสวัดกลางขุย
จ.พระนครศรีอยุธยา
      
 พระสงฆ์ที่ได้ร่วมเดินทาง - ชุดที่ 2
 จำนวน 1 รูป
คณะเดินทางวันที่ 30 มกราคม - 8  กุมภาพันธ์ 2558
 
พระบุญลือ อริยวํโส (สำราญมาก)  
จ้าอาวาสวัดศรีชุม ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย
          
 พระสงฆ์ที่ได้ร่วมเดินทาง - ชุดที่ 3
 
 จำนวน 2 รูป
คณะเดินทางวันที่ 6-15 พฤศจิกายน 2558
พระมหาวุฒิวร วุฑฺฒิเมธี พระอเนก วิเวกนาโค
พระนักเผยแผ่ สังกัดวัดนาคปรก
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
พระนักเผยแผ่ สังกัดวัดนาคปรก
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
       
 พระสงฆ์ที่ได้ร่วมเดินทาง - ชุดที่ 4
 จำนวน 2 รูป
คณะเดินทางวันที่ 22-30 ตุลาคม 2559
พระชูชัย  ธีรเมธี พระศุภชัย  สีลสํวโร
สังกัดวัดยางสุทธาราม
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
สังกัดวัดอัมพวัน
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
     
 พระสงฆ์ที่ได้ร่วมเดินทาง - ชุดที่ 5
 
 จำนวน 1 รูป
คณะเดินทางวันที่ 7-13 ธันวาคม 2562
   
   
   
         
  กราบขอบพระคุณและขออนุโมทนาบุญ ในกุศลจิตครั้งนี้ของทุกท่านด้วยนะคะ 
ด้วยความเคารพ

วันแรมทาง   
สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ
           
               
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ที่อยู่
บ้านวันแรมทาง
1/60 ซ. อนามัยงามเจริญ 12 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150
โทรศัพท์  024054561
มือถือ - ปลา 0898119139 (AIS)
มือถือ - นุ้ย 0816928233 (DTAC)
Email info@wanramtang.com  และ  wanramtang@hotmail.com
Line ID wanramtang3
   
วันทำงาน วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
วันอาทิตย์ หยุดงาน งดการติดต่อทุกเรื่อง
ถ้าไม่รับสายหรือโทรไม่ติด กรุณาส่งเป็นข้อความ sms ส่ง email หรือ Line
                
หรือติดต่อผ่านระบบอัตโนมัติ ด้านล่างนี้

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดเส้นทางบุญ

แจกหนังสือสวดมนต์ ทำวัตรเช้า-เย็น
โครงการปรับปรุงพื้น พระมหาเจดีย์พุทธคยา
ถวายปัจจัยโครงการผ่าตัดดวงตารักษาต้อกระจก กับ วัดไทยลุมพินีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/06037
ติดต่อเรา
โปรแกรมการเดินทาง
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


อุณหภูมิ พยากรณ์อากาศ


Copyright © 2007-2037 สงวนลิขสิทธิ์ภาพและบทความที่จัดทำขึ้นโดยเว็บไซต์ ห้ามลอกโดยเด็ดขาด
ติดต่อเรา
บริษัท อัพเดททัวร์แอนด์ทราเวล จำกัด
เลขที่ 1/60 ซอยอนามัยงามเจริญ 12 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150
โทรศัพท์ : 024054561 , 0816928233 (dtac) , 0898119139 (ais)
Email : info@wanramtang.com , wanramtang@hotmail.com
Line ID: wanramtang3