dot dot
โครงการปรับปรุงพื้น พระมหาเจดีย์พุทธคยา

โครงการนี้-ปิดรับเงินทำบุญแล้วนะคะ

       


    
ร่วมบุญ.. กับ วันแรมทาง

      

   
สรุปยอดเงินทำบุญถวายวัดไทยพุทธคยา
เพื่อปรับปรุงพื้นที่ร่องน้ำโดยรอบพระมหาเจดีย์พุทธคยา
 
 ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2556
จำนวน 85,198.50 บาทขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ทำบุญทำกุศลร่วมกันในครั้งนี้นะคะ
อนุโมทนา สาธุ ค่ะ
            

      


    
วัสดีค่ะ ..วันนี้พวกเราแวะมาบอกบุญกันอีกนะคะ อีกไม่กี่วันก็จะถึงวันวิสาขบูชาแล้ว งานบุญครั้งนี้ วันแรมทางขออนุญาตเป็นเจ้าภาพบอกบุญเรี่ยไรเงิน เพื่อนำไปปูพื้นบริเวณล่องน้ำ บริเวณโดยรอบพระมหาเจดีย์พุทธคยา (ชั้นใน) ซึ่งต้องแจ้งไว้ก่อนว่า ในความเป็นจริงแล้ว พวกเราเรียกกันเองว่าร่องน้ำ เพราะจริงๆเราก็ไม่รู้ว่ามันคือร่องอะไร ที่เว้นไว้ทำไม

          ในเบื้องต้น วัดไทยพุทธคยาประเทศอินเดีย ได้มีการจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชาที่พระมหาเจดีย์พุทธคยาเป็นประจำเช่นทุกปี ทางวัดได้มีการขอใช้สถานที่จัดงานที่พระมหาเจดีย์พุทธคยา และได้ทำการปรับปรุงสถานที่ เพื่อใช้ในพิธีที่จะมีขึ้นในงานวันวิสาขบูชานี้ 
คณะทำงานของวัด ได้นำ
แผ่นไม้แบบกันน้ำชนิดพิเศษ มาปูในบริเวณจัดงานทั้งหมด ตอนแรกตั้งใจทำแค่บริเวณนี้สำหรับงานวิสาขบูชาเท่านั้น แต่พอทางเจ้าหน้าที่ของพระมหาเจดีย์มาเห็นผลงาน ก็เลยอยากให้เราทำให้รอบ แบบว่าถาวรและใช้ได้ตลอด..

          การทำงานจึงถูกขยายให้เป็น "งานปูพื้นบริเวณร่องน้ำรอบพระมหาเจดีย์พุทธคยา" โดยด้านล่างจะมีขาตั้งเหล็กรองรับน้ำหนัก ทำให้แข็งแรงและทนทาน ด้านบนปูทับด้วยแผ่นไม้แบบกันน้ำชนิดพิเศษ แล้วทาสีเคลือบให้สวยงาม เหมาะสมกับบริเวณโดยรอบพระมหาเจดีย์  งบประมาณเบื้องต้นสำหรับงานนี้ที่ทางวัดแจ้งให้เราทราบ คือประมาณ 30,000-40,000 บาท ซึ่งขณะนี้ทางวัดได้เริ่มทำงานไปจนใกล้เสร็จแล้ว 
 
          หลังจากที่เราทราบเรื่อง วันแรมทาง ก็เลยแสดงความประสงค์ ขอรับเป็นเจ้าภาพออกค่าใช้จ่ายงานการปรับปรุงสถานที่ในครั้งนี้ เพื่อต่อไปนี้ใครได้มาที่พระมหาเจดีย์พุทธคยา จะได้ประโยชน์จากสถานที่นี้กันได้ทั่วหน้า
          และเพื่อให้บุญนี้ได้กระจายกันไปโดยทั่วถึงกัน วันวิสาขบูชานี้ จึงขอถือโอกาสใช้กิจกรรมมหากุศลนี้ เชิญชวน พี่ๆน้องๆ ลุงป้าน้าอา คุณปู่คุณย่า คุณตาคุณยาย ทุกท่าน มาร่วมทำบุญสมทบปัจจัยกิจกรรมนี้ด้วยกันนะคะ..

ภาพถ่ายจากการทำงานล่าสุด
(ถ่ายโดยทีมงานวันแรมทาง เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2556)
จากพระมหาเจดีย์พุทธคยา ประเทศอินเดีย

                  

 

 

 

 

 

  ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ทำบุญทำกุศลร่วมกันในครั้งนี้
เงินทำบุญที่ได้นี้จะถวายวัดไทยพุทธคยาทั้งหมด
ถ้าเงินเหลือจากค่าใช้จ่ายตามโครงการ ก็ถวายเป็นค่าใช้จ่ายของวัดไปตามที่ทางวัดจะเห็นควร

ขอขอบคุณ และร่วมอนุโมทนาบุญ ทุกท่านอีกครั้ง 
สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ

     

รายชื่อผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญถวายปัจจัย
ถวายวัดไทยพุทธคยา ประเทศอินเดีย
โครงการ ปรับปรุงพื้นที่ร่องน้ำโดยรอบพระมหาเจดีย์พุทธคยา

 

update time: 23/05/13 21:30

 

 

วันที่/ธนาคาร

  

  

 

1

อัพเดท ทัวร์ แอนด์ ทราเวล (วันแรมทาง)

22/5/56

จำนวน

5,000.00

บาท

2 คุณมัทนิน บุตรจันทร์ 22/5/56 - k bank

จำนวน

2,000.00

บาท

3 คุณดวงทิพย์ บุตรจันทร์ 22/5/56 - k bank

จำนวน

2,000.00

บาท

4

คุณป้านุช - Chidchom Manibhandu

22/5/56 - SCB

จำนวน

1,000.00

บาท

5 คุณแนน - Nan Mantaray 22/5/56 - SCB

จำนวน

200.00

บาท

6 ยังไม่แจ้งชื่อ 22/5/56 - SCB

จำนวน

10,000.00

บาท

7 คุณรัชนี (ฝนโต) ศรีเพียรเอม และ คุณวิทยา คณาดา 23/5/56 - k bank

จำนวน

2,099.50

บาท

8

คุณนิด - ชนิดา หิรัญวัชรพฤกษ์

23/5/56 - SCB

จำนวน

500.00

บาท

9

คุณอรวรรณ ภิรมรื่น

23/5/56 - SCB

จำนวน

600.00

บาท

10

ไม่ประสงค์ออกนาม

23/5/56 - SCB

จำนวน

9,000.00

บาท

11

คุณ Dove Totsapon Jitarsa

23/5/56 - k bank

จำนวน

999.00

บาท

12

ร.ศ. อิราวัณณ์ ผาณิตวงศ์     (1,000 บาท)
คุณนิยะดา บัญญัตินพรัตน์    (200 บาท)
คุณฐิฏิฆาร บัญญัตินพรัตน์     (500 บาท)
คุณพิจิตร์-คุณดาว ใจเจริญ และครอบครัว  (500 บาท)

23/5/56 - k bank

จำนวน

2,200.00

บาท

13

คุณจันทิมา ยศธิสิทธิ์

23/5/56 - BBL

จำนวน

 3,000.00

บาท

14

คุณปิยะนุช จตุรภัทร์

23/5/56 - BBL

จำนวน

 1,500.00

บาท

15

คุณสายม่าน อำมะเทศ

23/5/56

จำนวน

2,000.00

บาท

16 คุณฮัท 24/5/56 - k bank

จำนวน

2,000.00

บาท

17 คุณธิดารัตน์ โสมนะพันธุ์ และครอบครัว 24/5/56 - k bank

จำนวน

2,000.00

บาท

18 นางวรรณา สวัสดิกุลวัฒน์ และลูกหลาน    (4,000 บาท)
นายเต็มเกียรติ สวัสดิกุลวัฒน์ และครอบครัว (4,000 บาท)
นายวิศิล กิตติวัฒนากูล และครอบค        (4,000 บาท)

24/5/56 - SCB

จำนวน

12,000.00

บาท

19

ไม่ประสงค์ออกนาม

24/5/56 - k bank

จำนวน

500.00

บาท

20 พี่นุก 25/5/56 - k bank

จำนวน

10,000.00

บาท

21

ไม่ประสงค์ออกนาม

25/5/56 - SCB

จำนวน

500.00

บาท

22 คุณหทัยกานต์ บุญโญ

25/5/56 - SCB

จำนวน

1,500.00

บาท

23 คุณดวงพร นิธิวุฒิตระกูล 27/5/56 - k bank

จำนวน

500.00

บาท

24 คุณวันเพ็ญ Wanpen Sirilertpanrana 28/5/56 - k bank

จำนวน

1,000.00

บาท

25

คุณระวีวรรณ ทวีปัญญาภรณ์ และครอบครัว

28/5/56 - k bank

จำนวน

10,000.00

บาท

26 คุณแอ๋ว Abba Pung 28/5/56 - k bank

จำนวน

2,000.00

บาท

27 คุณจีรนันท์ ศิลปชัย 28/5/56 - cash

จำนวน

500.00

บาท

28 คุณพิณสววรค์ งามสุวรรณ์ 28/5/56 - cash

จำนวน

100.00

บาท

29 คุณวีรวัฒน์ วงศ์สุบิน 28/5/56 - cash

จำนวน

1,000.00

บาท

 

 
รวมทั้งสิ้น
                   

 

จำนวน

85,198.50

บาท

  
หมายเหตุ- ท่านใดโอนค่าเงินมาแล้ว แต่ไม่เห็นชื่อตัวเองที่นี่ กรุณาโทรแจ้งด้วยนะคะ และ ถ้าใครไม่สะดวกที่จะให้ใส่ชื่อในหน้าเว็บ รบกวนแจ้งเราล่วงหน้าด้วย ขอบคุณค่ะ... (ปล. จะใส่ชื่อไว้ที่นี่เฉพาะคนที่โอนเงินแล้วจ้า)

 ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรหาเราได้เลยค่ะ
โทรศัพท์ (สำนักงาน) 02-4054561
มือถือ (สำนักงาน) 08-7699-7475 (
DTAC)
มือถือ ปลา 08-9811-9139 (
AIS
)
มือถือ นุ้ย 08-1692-8233 (
DTAC
)

www.facebook.com/wanramtang

ขอบคุณมากค่ะ

 
เส้นทางบุญ

กองทุนเพื่อพระสงฆ์ไปแสวงบุญ วันแรมทาง
แจกหนังสือสวดมนต์ ทำวัตรเช้า-เย็น
ถวายปัจจัยโครงการผ่าตัดดวงตารักษาต้อกระจก กับ วัดไทยลุมพินีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/06037
ติดต่อเรา
โปรแกรมการเดินทาง
แพ็คเกจ เที่ยวอินเดีย
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


อุณหภูมิ พยากรณ์อากาศ
ร่วมบุญกับ วันแรมทาง


Copyright © 2007-2037 สงวนลิขสิทธิ์ภาพและบทความที่จัดทำขึ้นโดยเว็บไซต์ ห้ามลอกโดยเด็ดขาด
ติดต่อเรา
บริษัท อัพเดททัวร์แอนด์ทราเวล จำกัด
เลขที่ 1/60 ซอยอนามัยงามเจริญ 12 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150
โทรศัพท์ : 024054561 , 0816928233 (dtac) , 0898119139 (ais)
Email : info@wanramtang.com , wanramtang@hotmail.com
Line ID: wanramtang3