dot dot
แสวงบุญ สังเวชนียสถาน article
                 
ทัวร์แสวงบุญอินเดีย
            

มี พระธรรมวิทยากร บรรยายตลอดการเดินทาง..
นำพา สวดมนต์ นั่งสมาธิ และเจริญจิตภาวนา 

 
              
  สำหรับผู้อาวุโสและผู้ใฝ่ในธรรมะแล้ว คงทราบดีว่า สังเวชนียสถาน 4 ตำบล
มีความสำคัญอย่างไร แต่สำหรับคนรุ่นใหม่อีกไม่น้อย เส้นทางนี้อาจไม่เข้าตาสักเท่าไหร่ แต่ถึงไม่ได้คิดจะไปแสวงบุญ การได้ไปเห็นไปสัมผัสกับพลังศรัทธา
ที่ยิ่งใหญ่ของแต่ละสถานที่ ก็เป็นประสบการณ์ใหม่ ที่เปิดโลกในอีกมุมหนึ่งมุม
ที่เราจะไม่ได้เห็นจากที่ใดในโลกนอกจากอินเดีย
ทริปนี้เป็นเส้นทาง ธรรมยาตราตามรอยพระพุทธองค์ เราจัดขึ้นเพื่อพาผู้คนที่เลื่อมใสศรัทธา ไปสักการะสังเวชนียสถาน เพื่อสืบสานพระพุทธศาสนาให้ดำรง
อยู่อย่างเข้มแข็งจากรุ่นสู่รุ่น เราจึงจัดทริปแบบราคาสมเหตุสมผล เป็นลักษณะทริปแบบกันเอง ความสะดวกสบายพอประมาณ ไม่หรูหรา ฟุ่มเฟือย
ได้ทำบุญทอดผ้าป่า และ ได้พักวัดไทย  
      
       
 วิธีดูสถานะการเดินทาง..
ออกเดินทางแน่นอน
จองด่วนใกล้เต็ม
เต็ม-ปิดรับแล้ว
รอสมาชิกขั้นต่ำ
            
โปรแกรมการเดินทาง
กำหนดตามฤดูกาลแสวงบุญ ช่วงเดือนตุลาคม - มีนาคม
               
        
ทัวร์แสวงบุญ 1 
พุทธคยาเย็นใจ 5 วัน   
พิเศษ จัดเพื่อลูกค้าวันแรมทาง ปีละ 2 ครั้ง เท่านั้น
จากกรุงเทพ สู่ต้นพระศรีมหาโพธิ์ อิสระในการปฏิบัติธรรม ณ ดินแดนตรัสรู้
เดินทาง   เดือน ตุลาคม 2561  
 เลือกเดินทางสบายๆ บินตรงสู่พุทธคยา
 หรือประหยัดเงิน เลือกบินลงโกลกัตตา  
*ราคาไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน  ราคา  17,000 บาท
ทัวร์แสวงบุญ ทัวร์พุทธคยา
       
        
ทัวร์แสวงบุญ 2 
สังเวชนียสถาน 10 วัน  
 
เดลลี ลักเนา สาวัตถี ลุมพินี กุสินารา ไวสาลี นาลันทา ราชคฤห์
พุทธคยา พาราณสี เดลลี
เดินทาง  เดือน ตุลาคม 2561   
     
ราคา 44,500 บาท
ทัวร์แสวงบุญ ทัวร์พุทธคยา
         
          
ทัวร์แสวงบุญ 3 
สังเวชนียสถาน ถ้ำอชันต้า 12 วัน
 
กรุงเทพ พุทธคยา ราชคฤห์ นาลันทา พาราณสี กุสินารา ลุมพินี สาวัตถี 
ลัคเนา ออรังกาบัด ถ้ำอชันต่า ถ้ำเอลโลร่า มุมไบ กรุงเทพ
เดินทางวันที่ เดือน พฤศจิกายน 2561  
      
ราคา 63,500 บาท
ทัวร์แสวงบุญ ทัวร์พุทธคยา
              
           
ทัวร์แสวงบุญ 4  
สังเวชนียสถาน รับปีใหม่ 11 วัน
กรุงเทพ เดลลี ลัคเนา สาวัตถี ลุมพินี กบิลพัสดุ์ กุสินารา ไวสาลี นาลันทา ราชคฤห์
พุทธคยา (สวดมนต์ข้ามปี) พาราณสี เดลลี กรุงเทพ
เดินทางวันที่  24 ธันวาคม - 3 มกราคม  
   (กลับถึงไทยเช้ามืด วันที่ 3 มกราคม เวลา 04.55 น.)  
ราคา  47,500 บาท
ทัวร์แสวงบุญ ทัวร์พุทธคยา
         
               
ทัวร์แสวงบุญ 5 
สังเวชนียสถาน 8 วัน
กรุงเทพ พุทธคยา ราชคฤห์ นาลันทา พาราณสี กุสินารา
ลุมพินี สาวัตถี ลักเนา กรุงเทพ
เดินทางวันที่  กุมภาพันธ์ 2562
 
     
ราคา  47,000 บาท
ทัวร์แสวงบุญ ทัวร์พุทธคยา
                  
           
 
ทัวร์แสวงบุญ 6 
 
สังเวชนียสถาน ทัชมาฮาล 10 วัน
กรุงเทพ พุทธคยา ราชคฤห์ นาลันทา พาราณสี กุสินารา 
ลุมพินี สาวัตถี ลักเนา อัครา (ทัชมาฮาล) กรุงเทพ
เดินทางวันที่  มีนาคม 2561
 
     
ราคา  55,000 บาท
ทัวร์แสวงบุญ ทัวร์พุทธคยา
           
               
ทัวร์แสวงบุญ 7 
พุทธคยาเย็นใจ 5 วัน   
พิเศษ จัดเพื่อลูกค้าวันแรมทาง ปีละ 2 ครั้ง เท่านั้น
จากกรุงเทพ สู่ต้นพระศรีมหาโพธิ์ อิสระในการปฏิบัติธรรม ณ ดินแดนตรัสรู้
เดินทางวันที่   15-19 มีนาคม 2561  
 เลือกเดินทางสบายๆ บินตรงสู่พุทธคยา
 หรือประหยัดเงิน เลือกบินลงโกลกัตตา  
*ราคาไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน  ราคา  17,000 บาท
ทัวร์แสวงบุญ ทัวร์พุทธคยา
           
           
บทสวดพระพุทธมนต์
เตรียมตัวสวดมนต์ ก่อนเดินทาง
การเตรียมตัวก่อนไป
คัดจากหนังสือ
สู่แดนพระพุทธองค์อินเดีย-เนปาล
เขียนโดย พระธรรมโพธิวงศ์ (ว.ป.วีรยุทโธ)
การเดินทางไปอินเดียทุกวันนี้ ถึงแม้จะยังไม่สะดวกตามใจคิดเท่าใดนัก แต่ก็น่าจะดีกว่าการจาริกแสวงบุญ
ของนักเดินทางรุ่นก่อนๆ ที่ต้องธุดงค์ ผ่านแผ่นดินพม่า หรือ นั่งเรือรอนแรมในมหาสมุทรเป็นเดือนกว่า จึงจะถึง
ฝั่งเบงกอล เรียกว่าขึ้นทั้งรถม้า เดินเท้า ให้ลาขนสัมภาระ ปีนเขา ลงห้วย ขึ้นรถจี๊บ ต่อรถไฟ เรียกว่ากว่า
จะถึงแดนพุทธภูมิ ได้กราบไหว้บูชา สังเวชนียสถาน 
ที่พระพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้ ที่ตรัสแสงปฐมเทศนา และ
ปรินิพพาน ก็แทบแย่ จะต้องพกพา ขันติและศรัทธา 
ห่อใหญ่ๆ จึงจะประคับประคอง ให้การเดินทางนั้น
สมประสงค์ได้ดั่งที่ใจหวัง
ผู้คิดว่าจะไปไหว้พระให้ครบพุทธสถาน 4 แห่ง
ตามดั่งใจได้นั้น จะต้องปลูกคุณธรรมของผู้เดินทาง
1. สัทธิโก มีความศรัทธาเชื่อมั่น
2. ปหูตธโน มีทรัพย์ภายนอกภายใน พอแก่การใช้สอย
3. อโรโค โรคภัยไข้เจ็บไม่เบียดเบียน
4. ปริวาโร มีบริวารสนับสนุน
5. มัคคนายโก มีผู้นำพาที่เชื่อใจได้
6. มัคคุเทสโก มีผู้บรรยายที่ชำนาญให้ความรู้

 

                 
  แดนภารตะแห่งนี้ มีทั้งสุขให้เราเลือกมีทั้งทุกข์ให้เราผจญ ใครจะได้รับสุขหรือทุกข์นั้น
ย่อมขึ้นอยู่กับการปรับสภาพของเราเอง พยายามสรรสร้างความรู้สึกนึกคิดที่ดีดีต่อสิ่งที่
ผ่านมากระทบสร้างความเข้าใจต่อสิ่งนั้นๆ หลีกเลี่ยงความกินใจต่อสิ่งที่ไม่เหมือนของเรา
และความยากลำบาก เข้าให้ถึงมุมเสน่หาอินเดียให้ได้ 
เพราะความเป็นเสน่ห์แบบพิลึกกึกกือของเมืองแขกนี่เอง ที่ผู้ไปพบเห็นกล่าวขานกัน
ไม่รู้จบ 
ความสุขชนิดที่คิดกันไม่ถึงก็น่าจะเป็นมหาเสน่ห์ที่ถวิลหาไม่รู้หาย
                
  ดังนั้น ผู้จะจาริกอินเดียให้ดูดี ต้องพกศรัทธา พาปัญญา จูงมือความเพียร
สะสมบารมี มา
ให้เพียงพอต่อการใช้สอยในแต่ละวัน 
หากมีศรัทธาจำกัด ปัญญาจำเขี่ย มีความเพียรอย่างจำใจ จะทำให้ผู้เดินทาง
อ่อนระโหยโรยแรง พลาดจากความสนุกกับสิ่งแปลกใหม่อย่างน่า
เสียดาย 
ขอให้ทำใจให้ได้อย่างเดียว ความสุขหลายอย่างจะตามมา
หากตามใจอย่างเดียวเท่านั้น จะขาดทุนความสุขอีกหลายอย่าง
            
  สังเวชนียสถาน 4 ตำบล
คัดจากหนังสือ สู่แดนพระพุทธองค์ อินเดีย-เนปาล 
โดย พระธรรมโพธิวงศ์ (ว.ป.วีรยุทโธ)
 ผู้เดินทางมาบูชากราบไหว้พระพุทธเจ้าตามพุทธสถานในพุทธภูมิล้วนมากันด้วยพลังศรัทธาอันเกิดจากพุทธวจนะที่ทรงชี้นำทาง เหมือนว่าเชื้อเชิญ หรือกวักพระหัตถ์ให้
โอกาสทองมาได้รับสิ่งที่ดี ๆ แก่ชีวิตโดยนำสังเวชนียสถาน 4 แห่ง มาเป็นสื่อการเข้าถึงพระรัตนตรัย
      ตามที่พระอานนท์ทูลถามก่อนเสด็จปรินิพพาน ณ ที่สาลวโนทยานในกรุงกุสินาราว่า
  "เมื่อกาลก่อนพุทธบริษัทในทิศทั้งหลายต่างพากันมาเพื่อเฝ้าพระตถาคตย่อมได้เห็นได้
เข้าไปนั่งใกล้ภิกษุผู้ใหญ่ผู้เจริญใจเหล่านั้นก็แต่ว่าเมื่อกาลล่วงไปแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าจักไม่ได้เห็นไม่ได้เข้าไปนั่งใกล้ภิกษุผู้ใหญ่เจริญใจเหล่านั้นอีก"
 พระพุทธเจ้าตรัสว่า "ดูก่อนอานนท์สังเวชนียสถาน 4 แห่ง เป็นที่ควรเห็นของกุลบุตรผู้มีศรัทธา ด้วยระลึกว่า
    พระตถาคตประสูติในที่นี้ 1 , 
    พระตถาคตตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในที่นี้ 1 , 
    พระตถาคตยังธรรมจักรให้เป็นไปแล้วในที่นี้ 1 , 
    พระตถาคตเสด็จปรินิพพาน ด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุในที่นี้ 1 .. 
         ดูก่อนอานนท์ ชนเหล่าใด เที่ยวจาริกไปยังเจดียสถานเหล่านั้นแล้วมีจิตเลื่อมใส ชนเหล่านั้นทั้งหมด เบื้องหน้าแต่ตายมลายไปจักเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์" 
 นี้เป็นคำที่พระพุทธองค์ทรงสอนในมหาปรินิพพานสูตรให้วิถีแก่เราได้เข้าใกล้พระองค์ทั้งกายและใจเหมือนอย่างเมื่อทรงยังดำรงพระชนม์อยู่โดยอาศัยสังเวชนียสถานเป็นสื่อนำ
เข้าถึงสิ่งควรที่จะดู ควรจะเห็นควรให้เกิดสังเวชแก่ผู้มีศรัทธาทั้งหลาย และพึงนมัสการด้วยความเคารพ ต่อที่ประสูติตรัสรู้ประทานปฐมเทศนา และปรินิพพาน
                 
 
                        
แผนที่เส้นทางแสวงบุญ วันแรมทาง
ขอสงวนลิขสิทธิ์ ห้ามคัดลอกนะคะ
แผนที่ ทัวร์แสวงบุญ สังเวชนียสถาน วันแรมทาง
คลิกที่แผนที่ เพื่อดูแผนที่ขนาดใหญ่
(ขอบคุณ พี่พิศาลสำหรับแผนที่ดีๆแบบนี้)
              
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ที่อยู่ แผนที่ วันแรมทาง
บ้านวันแรมทาง
1/60 ซ. อนามัยงามเจริญ 12 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150
โทรศัพท์  024054561
แฟกซ์  024054560
มือถือ - ปลา 0898119139 (AIS)
มือถือ - นุ้ย 0816928233 (DTAC)
Email info@wanramtang.com  และ  wanramtang@hotmail.com
Line ID/โทรศัพท์ wanramtang3 / 0876997475
 
วันทำงาน วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
วันอาทิตย์ หยุดงาน งดการติดต่อทุกเรื่อง
ถ้าไม่รับสายหรือโทรไม่ติด กรุณาส่งเป็นข้อความ sms ส่ง email หรือ Line
         
หรือติดต่อผ่านระบบอัตโนมัติ ด้านล่างนี้

 


ชื่อ :  *
เบอร์โทรศัพท์ :  *
อีเมล :  *
ชื่อทริปเดินทาง :  *
วันที่เดินทาง :  *
ต้องการ : จองทริป
สอบถาม
หัวข้อที่ต้องการสอบถาม :
รายละเอียด :ทัวร์อินเดีย

เลห์ ลาดักห์ article
Spiti Valley สปิติวัลเล่ย์
ราชาสถาน article
แคชเมียร์ article
โกลกัตตา-ศานตินิเกตัน article
ถ้ำอชันต้า ถ้ำเอลโลร่า article
มะนาลี ลาดักห์ article
ซันสการ์ article
สิกขิม ดาร์จีลิ่ง
VOF Valley of Flowers article
ซิมลา-มะนาลี-ธรรมศาลา article
อัมริตสา ธรรมศาลา มะนาลี article
ทัชมาฮาล ชัยปุระ articledot
รับข่าวการเดินทาง

dot
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/06037
ติดต่อเรา
โปรแกรมการเดินทาง
แพ็คเกจ เที่ยวอินเดีย
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


อุณหภูมิ พยากรณ์อากาศ
ร่วมบุญกับ วันแรมทาง


Copyright © 2007-2037 สงวนลิขสิทธิ์ภาพและบทความที่จัดทำขึ้นโดยเว็บไซต์ ห้ามลอกโดยเด็ดขาด
ติดต่อเรา
บริษัท อัพเดททัวร์แอนด์ทราเวล จำกัด
เลขที่ 1/60 ซอยอนามัยงามเจริญ 12 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150
โทรศัพท์ : 024054561 , 0816928233 (dtac) , 0898119139 (ais) โทรสาร : 024054560
Email : info@wanramtang.com , wanramtang@hotmail.com
Line ID: wanramtang3