ทัวร์แสวงบุญอินเดีย พาราณสี กุสินารา (23-28 พฤศจิกายน 2567) อัพเดททัวร์แอนด์ทราเวล (วันแรมทาง)
ReadyPlanet.com
dot dot
พาราณสี กุสินารา (23-28 พฤศจิกายน 2567)
อัพเดทโปรแกรม 26/4/2567
 
 
            

    
ทัวร์แสวงบุญ อินเดีย
สังเวชนียสถาน 2 ตำบล
พาราณสี กุสินารา
"จาก แดนปฐมเทศนา สู่ ปรินิพพานสถาน"
  
23-28 พฤศจิกายน 2567
6 วัน 5 คืน
เปิดรับไม่เกิน 25 ท่าน
เดินทางขั้นต่ำ 8 ท่าน
             
     
ราคา 23,900 บาท
* ยังไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน
(จ่ายเพิ่มค่าตั๋วอีกประมาณ 16,000-18,000 บาท)
  
หมายเหตุ - ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตามความเหมาะสม หากมีการเปลี่ยนแปลงของ ค่าธรรมเนียมน้ำมัน ภาษีสนามบิน และอัตราแลกเปลี่ยน
       
       ทัวร์แสวงบุญ สักการะบูชา สังเวชนียสถาน 2 แห่ง สถานที่ แสดงปฐมเทศนา เมืองพาราณสี และ สถานที่ปรินิพพาน เมืองกุสินารา 

       สักการะบูชา พระบรมสารีริกธาตุ ในพระมหาเจดีย์ “พระมหาธาตุเฉลิมราชย์ศรัทธา” ณ วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ 

      
นำพาเที่ยวชม “แม่น้ำคงคา” ล่องเรือชมบรรยากาศ ยามเช้า ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่งดงาม และ ยามค่ำ ชมพิธีบูชาไฟ “คงคาอารตี” ชมเสน่ห์เมืองเก่าอายุ 4000 ปี ชิมลาซซี่เจ้าเด็ด สตรีทฟู้ด อันลือลั่น    

       นอนพักสบายๆที่ วัดไทยสารนาถ เมืองพาราณสี วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ เมืองกุสินารา
              
โปรแกรมการเดินทาง
          

จุดนัดพบ
สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 4-5 บริเวณที่นั่งหน้าประตู
คืนวันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567
เวลา 00.30 น. (เที่ยงคืนครึ่ง)

       
DAY 01 วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567
        
กรุงเทพ-โกลกัตตา-พาราณสี
     
เริ่มโปรแกรมทัวร์-
    
01.00 น. เวลาตีหนึ่งตรง เช็คอิน ออกบัตรโดยสาร และโหลดกระเป๋าเดินทาง  
 
 
เที่ยวบิน 6E59

Bangkok-Kolkata
  สามารถโหลดกระเป๋าได้หนัก ไม่เกิน 20 กิโลกรัม
เครื่องออก เวลา 02.55 น. (ตามเวลาประเทศไทย)
เครื่องถึง เวลา 04.15 น. (ตามเวลาประเทศอินเดีย)
  * เวลาบิน อาจมีการเปลี่ยนแปลงก่อนเดินทาง

   

02.55 น.  ออกเดินทางจาก กรุงเทพ มุ่งหน้าสู่ โกลกัตตา

04.15 น.  (ตามเวลาประเทศอินเดีย) เดินทางถึง สนามบินโกลกัตตา ประเทศอินเดีย

ผ่าน ต.ม. รับกระเป๋า  
*ลากกระเป๋าด้วยตัวเอง เดินเท้าไปอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ

07.00 น.  โหลดกระเป๋าเดินทาง ที่เคาน์เตอร์สายการบิน Indigo

กินอาหารเช้า  ภายในสนามบิน  * เป็นชุดข้าวเหนียวหมูทอด ที่ทางทัวร์จะจัดเตรียมไว้ให้  

 
 
เที่ยวบิน 6E822

Kolkata - Varanasi
  สามารถโหลดกระเป๋าได้หนัก ไม่เกิน 20 กิโลกรัม
เครื่องออก เวลา 09.55 น. (ตามเวลาประเทศอินเดีย)
เครื่องถึง เวลา 11.15 น. (ตามเวลาประเทศอินเดีย)
  * เวลาบิน อาจมีการเปลี่ยนแปลงก่อนเดินทาง
 
09.55 น. ได้เวลาเครื่องออก มุ่งหน้าสู่เมืองพาราณสี
  
11.15 น. เดินทางถึงสนามบินพาราณสี รับกระเป๋าเดินทาง ขึ้นรถแล้วเดินทางเข้าสู่ที่พัก 

12.30 น. เข้าสู่ที่พัก วัดไทยสารนาถ  กินอาหารกลางวัน 
 
 

15.00 น.  นำพาไปกราบสักการะ # สังเวชนียสถาน สำคัญ  “อิสิปตนมฤคทายวัน" สถานที่แสดงปฐมเทศนา เป็นการแสดงธรรมครั้งแรกที่มีชื่อว่า พระธัมมจักกัปปวัตตนสูตร สักการะธัมเมกขสถูปที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาแก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 และ ฤษีโกณทัญญะบรรลุโสดาบัน ทูลขอบวชเป็นพุทธสาวกรูปแรก และเป็นวันแรกที่มี พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ ครบองค์รัตนตรัย สวดมนต์บูชาสถานที่แสดงปฐมเทศนา และอธิษฐานจิตแผ่บุญ

 

จากนั้นจะพาไปกิน “ลาสซี่” เจ้าเด็ด ลาสซี่ เป็นคำเรียกเครื่องดื่มที่ทำมาจาก ดาฮี หรือ โยเกิร์ต นิยมบริโภคกันในเอเชียใต้ ในประเทศอินเดียก็เป็นที่นิยมอย่างมาก ลาสซี่มีทั้งแบบเค็มและหวาน ที่พาราณสีโดยเฉพาะในเมืองสารนาถ มีร้านอร่อยมากๆอยู่ร้านนึง สะอาดอร่อย ดื่มได้ปลอดภัย

ให้เวลาช้อปปิ้ง ซื้อของที่ระลึก ที่ขายอยู่หน้าพิพิธภัณฑ์


18.00 น.  กินอาหารเย็น   แล้วพักผ่อนตามอัธยาศัย  

     
DAY 02 วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567
   
เมืองพาราณสี
 
04.00 น.  ตื่นนอนกันแต่เช้ามืด

05.00 น. ออกจากที่พัก ไปเยือน “แม่น้ำคงคา” ลงเรือล่องไปตามลำน้ำคงคา ชมวิถีชีวิตผู้คนริมฝั่งน้ำ ดูพิธีอาบน้ำล้างบาป บูชาพระอาทิตย์ ชมกองไฟศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่เคยดับบริเวณ ท่ามณิกรรณิการ์ เพราะมีการเผาศพอยู่ตลอดเวลา ตามความเชื่อที่ว่าที่นี่เป็นท่าของพระศิวะ หากนำศพมาเผาและเอากระดูกเถ้าถ่านโปรยลงที่ท่าน้ำนี้จะได้ไปสวรรค์ ทำพิธีลอยกระทงดอกไม้และจุดเทียนบูชา พระบรมสารีริกธาตุ และ พระแม่คงคา  ชมพระอาทิตย์ขึ้นริมฝั่งคงคาซึ่งเรียกได้ว่างดงามที่สุดแห่งหนึ่งในโลก  
 
อาทิตย์ขึ้น ณ ฝั่งแม่น้ำคงคา - พาราณสี ล่องเรือแม่น้ำคงคา - พาราณสี
 
08.00 น.  กินอาหารเช้า

09.00 น.  นำพาไปกราบสักการะ สังเวชนียสถาน สำคัญ  “อิสิปตนมฤคทายวัน" สถานที่แสดงปฐมเทศนา กันอีกครั้ง สวดมนต์บูชาสถานที่แสดงปฐมเทศนา และอธิษฐานจิตแผ่บุญ 
 
 
10.30 น. พาเข้าชม พิพิธภัณฑ์สารนาถ  ที่รวบรวมเก็บรักษาพระพุทธรูปและวัตถุโบราณ ที่ขุดได้ในบริเวณสารนาถ เมื่อปี พ.ศ. 2483 เช่น ยอดเสาหินพระเจ้าอโศกมหาราชซึ่งแกะสลักเป็นรูปสิงโต 4 เศียร หันหลังชนกัน และพระพุทธรูปหินทรายแดงเนื้อละเอียดปางปฐมเทศนา ที่มีพุทธลักษณะอันโดดเด่นงดงามที่สุดองค์หนึ่งในชมพูทวีป
 
11.30 น. กินอาหารกลางวัน 

12.30 น.  ทำบุญทอดผ้าป่า วัดไทยสารนาถ
 
15.00 น. นำพาไปสักการะ พุทธสถาน สำคัญ "สถูปเจาคันธี" เป็นอนุสรณ์ของปัญจวัคคีย์ เพื่อเป็นเครื่องระลึกถึงว่า ครั้งเมื่อพระปัญจวัคคีย์หลีกหนีพระพุทธองค์ ด้วยสำคัญผิดเพราะมีมิจฉาทิกฐิอย่างแรง ได้มาอาศัยอยู่ที่นี่ หลังจากทรงตรัสรู้แล้ว พระพุทธองค์ทรงมีพระเมตตาเสด็จมาโปรดปัญจวัคคีย์ สันนิษฐานว่าพบกัน ณ จุดนี้เป็นครั้งแรก และได้ทำความเข้าใจกันในเบื้องต้น จากนั้นนำไปสู่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน ตรัสสอนธรรมะอันเป็นเครื่องนำออกจากทุกข์ ณ ที่นั้น
 

 
แล้วนำพาไปกราบสักการะ พระบรมสารีริธาตุ  ที่วัดศรีลังกา ภายในวัดมีวิหารที่บรรจงสร้างอย่างงดงาม มีชื่อเรียกว่า "มูลคันธกุฏีวิหาร"  ท่านอนาคาริกธรรมปาละ รวบรวมศรัทธาชาวพุทธ สร้างไว้เมื่อ พ.ศ. 2474 ใต้ฐานพระพุทธรูปปางสารนาถ มีพระบรมสารีริกธาตุที่รัฐบาลอินเดียมอบให้ประดิษฐานอยู่ ฝาผนังรอบในเป็นภาพเขียนที่นำแบบมาจากจิตกรรมพุทธศิลป์ชื่อดังของดลก คือถ้ำอชันตา 
 
ด้านหน้าวัด มีรูปปั้นบุรุษยืนสง่าบนแท่นสูงหน้าพระวิหาร คืออนุสาวรีย์ของ ท่านอนาคาริกธรรมปาละ ชาวศีลังกา ผู้เป็นกำลังสำคัญในการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในประเทศอินเดีย เป็นชาวพุทธที่ทั่วโลกควรรู้จัก และพุทธบริษัทจะลืมมิได้ ก่อนท่านมรณภาพด้วยผ้าที่ห่มคลุมด้วยผ้ากาสาวพัสตร์ ได้ตั้งมโนปณิธานว่า "...ขอให้ข้าพเจ้าตายเร็วๆเถิด และขอให้ได้เกิดมาในวรรณะชั้นสูง ในโลกมนุษย์อีก 25 ครั้ง เพื่อประกาศพระพุทธธรรม หมุนกงล้อของธรรมจักรอันเอกอุดมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า"
 
ภายในบริเวณวัดยังมี ต้นโพธิ์ลังกา  ที่เรียกชื่อเช่นนี้ก็เนื่องจาก พระราชธิดาของพระเจ้าอโศกมหาราช สังฆมิตตาเถรี นำหน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์จากพุทธคยาไปปลูกไว้ที่เกาะลังกา และ ท่านอนาคาริกธรรมปาละ ได้นำหน่อจากศรีลังกาเมืองอนุราธปุระ มาปลูกไว้ที่วัดแห่งนี้ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2474 
 
 
17.00 น. กลับไปเยือน “แม่น้ำคงคา” กันอีกครั้ง ลงเรือล่องไปตามลำน้ำคงคา ชมพิธีบูชาไฟ “คงคาอารตี” สีสันยามค่ำคืน ริมฝั่งน้ำคงคา

กลับที่พักดึกหน่อย     

20.00 น.  กินอาหารค่ำ   แล้วพักผ่อนตามอัธยาศัย  
          
DAY 03 วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567
  
พาราณสี-กุสินารา
 
05.00 น.  ตื่นนอน
06.00 น.  
กินอาหารเช้า

07.00 น.  
ออกเดินทางไปเมืองกุสินารา  * ใช้เวลาเดินทาง 6 ชั่วโมง

13.00 น.  
กินอาหารกลางวัน
 
 
ก่อนถึง เมืองกุสินารา จะพาแวะกิน ข้าวหมกไก่อบโอ่งแบบอินเดีย อร่อยที่สุดในปฐพี ปกติโอ่งนี้ราคาประมาณ 400 รูปี กิน 2-3 คน แบบอิ่มใหญ่ จุกๆ ที่ฝาโอ่งมีลงยาปิดไว้กันหก เก็บความร้อนได้ดีมากๆ  มื้อนี้จะพาไปนั่งกินร้อนๆที่ร้านเลย

*ท่านใดไม่กินอาหารอินเดีย เรามีอาหารไทย เป็นข้าวกล่อง ที่แพ็คมาจากวัดไทยสารนาถ

*อิ่มแล้วจะใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง ไปกุสินารา
 

ช่วงบ่าย      เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

ณ ที่พักของเรา วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ วัดไทยในประเทศอินเดียที่สร้างขึ้นเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา และเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) วาระครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี และเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ 72 พรรษา

18.00 น.     กินอาหารเย็น

 
 
19.00 น.  ร่วมสักการะ พระบรมสารีริกธาตุ และ เส้นพระเจ้า ได้รับพระราชทานจาก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) โดย ​สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ ทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ใน “พระมหาธาตุเฉลิมราชศรัทธา” พระมหาเจดีย์ ที่ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่ในวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์
 
สวดมนต์ เจริญจิตภาวนา เดินเวียนประทักษิณรอบองค์พระมหาเจดีย์ 33 รอบ  เป็นมงคลชีวิต

แล้วพักผ่อน ตามอัธยาศัย 
                
DAY 04 วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567
      
เมืองกุสินารา
 

05.00 น. ตื่นนอน
06.00 น. ทำวัตรเช้า ที่พระอุโบสถ 
07.00 น.
กินอาหารเช้า


08.00 น. นำพากราบสักการะ # สังเวชนียสถาน สำคัญ ปรินิพพานสถาน สถานที่เสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน  ณ สาลวโนทยาน ที่มีต้นสาละปลูกไว้เป็นอนุสรณ์ นมัสการมหาปรินิพพานสถูป และ กราบสักการะพระพุทธรูปปางอนุฏฐิตสีหไสยาสน์ คือปางเสด็จบรรทมครั้งสุดท้ายภายในวิหารปรินิพพาน สวดมนต์บูชา องค์พระพุทธปรินิพพาน และถวายเครื่องสักการะ ปิดทอง และอธิษฐานจิตขอพร  

 
องค์พระพุทธปรินิพพาน
หากจะทำพิธีถวายผ้าห่มพระพุทธปรินิพพาน
ให้เตรียมผ้าขนาด กว้าง 2 เมตร ยาว 5.50 เมตร จะห่มได้พอดี
 
 

11.30 น.  กินอาหารกลางวัน

14.00 น. ไปสักการะ มกุฏพันธนเจดีย์  สถูปที่ถวายพระเพลิงพุทธสรีระ หลังวันปรินิพพาน 7 วัน กล่าวคำบูชาสถานที่ถวายพระเพลิง สวดมนต์ ปฏิบัติบูชาตามสมควรแก่เวลา

พาเที่ยวชม พิพิธภัณฑ์เมืองกุสินารา และ พุทธสถานสำคัญ ในเมืองกุสินารา

18.00 น.  กินอาหารเย็น
 
19.00 น.  
ทำวัตรเย็น ที่พระอุโบสถ แล้วพักผ่อนตามอัธยาศัย

        
DAY 05 วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567
  
เมืองกุสินารา
 

05.00 น. ตื่นนอน
06.00 น. ทำวัตรเช้า ที่พระอุโบสถ 
07.00 น.
 กินอาหารเช้า

08.00 น. พาไปเที่ยวชม สุดอลังการมหาสถูปใหญ่ที่สุดในโลก มหาสถูปเลาเรีย เมืองอัลละกัปปะนคร  * ใช้เวลาเดินทาง 3 ชั่วโมง

 
 
ฐานสถูปปัจจุบัน วัดโดยรอบ ความกว้างประมาณ 650 เมตร ความสูงที่คงเหลือประมาณ 40 เมตร แต่ของเดิมเท่าไหร่นั้นไม่อาจคาดได้ สถูปที่มีขนาดใหญ่นี้ คือสถูปที่เจ้าเมืองอัลละกัปปะนคร ซึ่งเป็นหนึ่งใน 8 นคร ที่ได้รับส่วนแบ่งแจกพระบรมสารีริกธาตุ จากท่านโทณะพราหมณ์ แห่งเมืองกุสินารา หลังพิธีถวายเพลิงพระบรมศพของพระพุทธองค์ ได้สร้างเพื่อบรรจุ พระบรมสารีริกธาตุ ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พุทธสถานแห่งนี้ ถูกค้นพบและรักษาไว้โดยรัฐบาลอินเดียเมื่อไม่นานมานี้ มีคนไทยเพียงไม่กี่คนที่ได้มีโอกาสไปถึง และได้สักการะ ณ มหาสถูปแห่งนี้
 
12.00 น.  กินอาหารกลางวัน เป็นอาหารกล่องที่แพ็คมาจากวัดไทย

13.00 น.  เดินทางกลับที่พัก ที่กุสินารา

18.00 น.  กินอาหารเย็น

19.00 น.  ทำวัตรเย็น ที่พระอุโบสถ แล้วพักผ่อนตามอัธยาศัย  

             
DAY 06 วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567
        
กุสินารา-โกลกัตตา-กรุงเทพ
 
06.00 น.  ทำวัตรเช้า
07.00 น.  
กินอาหารเช้า

08.00 น.  ทำบุญทอดผ้าป่า  ที่วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์

09.00 น.  นำพากราบสักการะสังเวชนียสถานสำคัญ ปรินิพพานสถาน สถานที่เสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน ณ สาลวโนทยาน นมัสการมหาปรินิพพานสถูป และ กราบสักการะพระพุทธรูปปางอนุฏฐิตสีหไสยาสน์ กันอีกสักครั้งก่อนกลับบ้าน สวดมนต์บูชา องค์พระพุทธปรินิพพาน และถวายเครื่องสักการะ ปิดทอง และอธิษฐานจิตขอพร

11.30 น.  กินอาหารกลางวัน

13.00 น.  เดินทางไปสนามบิน ใช้เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง 

14.00 น.  พร้อมกันที่สนามบินโครักขปูร์ เช็คอิน ออกบัตรโดยสาร และโหลดกระเป๋าเดินทาง              

 
เที่ยวบิน 6E7306

Gorakhpur - Kolkata
  สามารถโหลดกระเป๋าได้หนัก ไม่เกิน 20 กิโลกรัม
เครื่องออก เวลา 17.10 น. (ตามเวลาประเทศอินเดีย)
เครื่องถึง เวลา 18.55 น. (ตามเวลาประเทศอินเดีย)
  * เวลาบิน อาจมีการเปลี่ยนแปลงก่อนเดินทาง


17.10 น.  ออกเดินทางจาก พาราณสี มุ่งหน้าสู่ สนามบินโกลกัตตา

18.55 น.  เดินทางถึง สนามบินโกลกัตตา ผ่าน ต.ม. รอต่อเครื่องกลับไทย

 
เที่ยวบิน 6E1057

Kolkata - Bangkok
  สามารถโหลดกระเป๋าได้หนัก ไม่เกิน 20 กิโลกรัม
เครื่องออก เวลา 21.45 น. (ตามเวลาประเทศอินเดีย)
เครื่องถึง เวลา 01.55 น. (ตามเวลาประเทศไทย)
  * เวลาบิน อาจมีการเปลี่ยนแปลงก่อนเดินทาง
 

กินอาหารค่ำ ภายในสนามบิน  *เป็นข้าวกล่อง ที่ทางทัวร์จัดเตรียมไว้ให้

21.45 น.  ออกเดินทางจาก สนามบินโกลกัตตา มุ่งหน้าสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ 
   
01.55 น.  เข้าวันใหม่ กลับถึง “สนามบินสุวรรณภูมิ” 

               สวัสดีประเทศไทย

  
จบโปรแกรมทัวร์-

        
หมายเหตุ- 
โปรแกรมการเดินทาง อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของช่วงเวลา และสถานการณ์เฉพาะหน้า
  
ที่พัก
 
  วัดไทยสารนาถ
  พักห้องละ 2-4 ท่าน 
พักแยกหญิง-ชาย
ห้องพัดลม ห้องน้ำในตัว
วัดไทยสารนาถ อินเดีย
  วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์
  พักห้องละ 2-5 ท่าน 
พักแยกหญิง-ชาย
ห้องพัดลม ห้องน้ำในตัว
วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์
   
รายการ ทอดผ้าป่า 2 วัด
ร่วมกันทำบุญ ทอดผ้าป่าเพื่อทำนุบำรุงวัด ตามกำลังศรัทธา

   
วัดที่ 1 - วัดไทยสารนาถ
(เมืองพาราณสี)

วัดที่ 2 - วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์
(เมืองกุสินารา)
 

       
ราคาทัวร์
ราคา 23,900 บาท
* ยังไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน
    
  *ราคานี้ ยังไม่รวม ค่าตั๋วเครื่องบิน
     ทุกเส้นทางตามที่ระบุในโปรแกรม

  
   จ่ายเพิ่มค่าตั๋วเครื่องบิน ประมาณ  16,000 - 18,000 บาท++
    จ่ายตามราคาจริง ณ วันที่จอง/วันที่ออกตั๋ว
      จองเร็วได้ตั๋วถูก จองช้าได้ตั๋วแพง

   หมายเหตุ - 
ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตามความเหมาะสม หากมีการเปลี่ยนแปลงของ ค่าน้ำมัน และ อัตราแลกเปลี่ยน เนื่องด้วยความผันผวนของสถานการณ์โลก ในปัจจุบัน
   

   


ส่วนลด-  (หักจากการจ่ายเงินงวดสุดท้าย)
 
พระสงฆ์และแม่ชี ลดราคา 2,000 บาท  
(เฉพาะกรณีที่มีหนังสือสุทธิ)

 


ราคานี้รวม-


ค่าวีซ่าอินเดีย
 *ประเภท  e-Tourist VISA 30 Days 


อาหารมื้อหลักทุกมื้อ รวม ชา กาแฟ ของหวาน และผลไม้
ค่าน้ำดื่ม (น้ำเปล่าบรรจุขวด) ไม่จำกัดจำนวน แต่กรุณาดื่มอย่างรู้คุณค่า

ที่พัก วัดไทย พักห้องละ 3-6 ท่าน (หรือแล้วแต่ทางวัดจะจัดให้)
* ห้องพัก นอนแยกชาย-หญิง ไม่มีจัดให้นอนเดี่ยว เป็นห้องพัดลม มีห้องน้ำในตัว

เงินทำบุญ ค่าธรณีสงฆ์-ค่าห้องพัก-ค่าน้ำค่าไฟ
เงินทำบุญ ค่าอาหาร

ค่ารถปรับอากาศตลอดเส้นทาง
ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ต่างๆ เฉพาะตามที่ระบุในโปรแกรม
ค่าบริการ หัวหน้าทัวร์คนไทย 
ค่าบริการ Escort ท้องถิ่น

ประกันการเดินทาง-  

เงื่อนไข- ครอบคลุมภายใต้ข้อตกลงที่มีไว้กับบริษัทประกันชีวิต 
    


ราคานี้ไม่รวม-

*ค่าตั๋วเครื่องบิน สายการบินตามที่ระบุในโปรแกรม
  ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ไทย-อินเดีย

ค่ากล้องถ่ายรูป และ ค่ากล้องวีดีโอ
ค่าทิป escort หรือผู้ช่วยหัวหน้าทัวร์ ชาวอินเดีย
ค่าทิป หัวหน้าทัวร์คนไทย
ค่าทิป คนขับรถ , เด็กรถ , เด็กยกกระเป๋า และทิปอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในรายการอาหารมื้อเย็น 
ท่านใดไม่กินอาหารเย็น ไม่คืนค่าอาหาร เงินทำบุญวัดทั้งหมด
 
ค่าธรณีสงฆ์ ค่าอาหาร 
ในการเข้าพักที่วัด ทางเราได้จัดเตรียมเงินทำบุญ ถวายเป็นค่าธรณีสงฆ์ ค่าน้ำค่าไฟ ค่าอาหาร ไว้แล้ว ตามความเหมาะสม ถ้าใครต้องการจะทำบุญเพิ่มก็แล้วแต่ศรัทธา
  

ค่าทิป-  
   
เด็กยกกระเป๋า ควรให้ไม่ต่ำกว่า 20 รูปี ต่อ กระเป๋า 1 ใบ
    
ทีมงานอินเดีย 
(ไกด์ท้องถิ่น คนขับรถ เด็กรถ) 
เผื่อเงินไว้ประมาณ 1,200 รูปี หรือ 600 บาท 
สำหรับ 6 วัน ในอินเดีย 
(ให้ในวันสุดท้าย ของการเดินทาง)


หัวหน้าทัวร์คนไทย 
ตามแต่พอใจ (ไม่บังคับ)
หรือ เผื่อเงินไว้ประมาณ 600 บาท
สำหรับ 6 วัน ในอินเดีย 
(ให้ในวันสุดท้าย ของการเดินทาง)


                  

 การชำระเงิน1)  จ่ายมัดจำ 5,000 บาท  ทันทีที่จอง   
      *ยึดมัดจำ ถ้าขอเลิกการเดินทาง


2)  จ่ายค่าตั๋วเครื่องบิน
      ประมาณ (16,000-18,000) บาท  ทันทีที่จอง 
      *ถ้าขอยกเลิกการเดินทาง
       คืน/ไม่คืนเงิน ตามเงื่อนไขของสายการบิน


      (กรุณาสอบถาม ราคาตั๋ว ก่อนโอนเงินจองทัวร์)
 

3)  จ่ายส่วนที่เหลือ 
      18,900 บาท  
ภายในวันที่  23 ตุลาคม 2567
  

    

 เงื่อนไขการให้บริการ


จองล่วงหน้าตามช่วงเวลาที่กำหนด ชำระเงินตามเงื่อนไขข้างต้น

ขอยกเลิกการเดินทาง ยึดเงินมัดจำ และหักค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง และ/หรือ ขอยกเลิกการเดินทาง น้อยกว่า 30 วัน เก็บค่าใช้จ่ายเต็มจำนวน 

กรณีเกิดการระบาดต่างๆ จนทำให้ไม่สามารถเดินทางได้ ขอสงวนสิทธิ์ในการ เลื่อน/ยกเลิกการเดินทาง ตามแต่สถานการณ์เฉพาะหน้า 

เมื่อท่านออกเดินทางกับคณะแล้ว หากท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง เช่น ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมื้อ หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  กรณีที่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่ประเทศไทยและต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศ หรือ กรณีความล่าช้าจากสายการบิน การประท้วง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล ทางเราขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  เมื่อท่านตกลงชำระเงิน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมดานออกเดินทางกับคณะแล้ว หากท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง เช่น ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมื้อ หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  กรณีที่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่ประเทศไทยและต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศ หรือ กรณีความล่าช้าจากสายการบิน การประท้วง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล ทางเราขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  เมื่อท่านตกลงชำระเงิน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด


กรณีเจ็บป่วยระหว่างเดินทาง หรือในขณะที่อยู่ในประเทศอินเดีย เบื้องต้นจะรักษาตามอาการ ทั้งนี้ผู้ร่วมทางต้องดูแลตัวเอง หากมีอาการหนักจะนำส่งโรงพยาบาลที่อินเดีย เพื่อให้เข้ารับการรักษา หากต้องการเดินทางกลับประเทศไทยก่อนกำหนด สามารถทำได้โดยคิดค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง ณ ขณะนั้น

     
ขั้นตอนง่ายๆในการจองทริปกับเรา
1  2  3  4 
คลิกเพื่อจองทริป คลิกตรวจรายชื่อ คลิกเพื่อโอนเงิน คลิกเพื่อส่งเอกสาร
       
บริการของเรา
   
  เตรียมตัวเดินทาง บริการจากทัวร์  
             
 
คลิก..เพื่อดูโปรแกรมการเดินทาง
หรือ ขอโปรแกรมได้ที่  คุณนุ้ย 0816928233
หรือ แจ้งทาง LINE ID : 
@wanramtang 
 
               
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ที่อยู่ แผนที่ วันแรมทาง
บ้านวันแรมทาง
1/60 ซ.อนามัยงามเจริญ 12 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150
โทรศัพท์  024054561
มือถือ - ปลา 0898119139 (AIS)
มือถือ - นุ้ย 0816928233 (DTAC)
Email wanramtang@hotmail.com
Line Official ID @wanramtang
 
วันทำงาน วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
นอกเวลางาน งดการติดต่อทุกเรื่อง
ถ้าไม่รับสายหรือโทรไม่ติด กรุณาติดต่อทาง Line

        

หรือติดต่อผ่านระบบอัตโนมัติ ด้านล่างนี้

 


ชื่อ :  *
เบอร์โทรศัพท์ :  *
อีเมล :  *
ชื่อทริปเดินทาง :  *
วันที่เดินทาง :  *
ต้องการ : จองทริป
สอบถาม
หัวข้อที่ต้องการสอบถาม :
รายละเอียด :โปรแกรม สังเวชนียสถาน

สังเวชนียสถาน (7-16 พฤศจิกายน 2567)
สังเวชนียสถาน (7-16 ธันวาคม 2567)
สังเวชนียสถาน ทัชมาฮาล (7-18 ธันวาคม 2567)
พาราณสี พุทธคยา (27 ธันวาคม 2567 - 1 มกราคม 2568)
ทัวร์อินเดีย (14-18 กุมภาพันธ์ 2567) Group 1ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/06037
ติดต่อเรา
โปรแกรมการเดินทาง
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


อุณหภูมิ พยากรณ์อากาศ
คำแนะนำเรื่อง อาการแพ้ความสูง Altitude Sickness อาการเวลาอยู่บนพื้นที่สูง Acute Mountain Sickness (AMS)


Copyright © 2007-2037 สงวนลิขสิทธิ์ภาพและบทความที่จัดทำขึ้นโดยเว็บไซต์ ห้ามลอกโดยเด็ดขาด
ติดต่อเรา
บริษัท อัพเดททัวร์แอนด์ทราเวล จำกัด
เลขที่ 1/60 ซอยอนามัยงามเจริญ 12 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150
โทรศัพท์ : 024054561 , 0816928233 (dtac) , 0898119139 (ais)
Email : wanramtang@hotmail.com
Line ID: @wanramtang