ทัวร์แสวงบุญ สังเวชนียสถาน 4 ตำบล อินเดีย เนปาล
ReadyPlanet.com
dot dot
แสวงบุญ สังเวชนียสถาน ทัวร์อินเดีย article
                 
ทัวร์แสวงบุญอินเดีย
            

มี พระธรรมวิทยากร บรรยายตลอดการเดินทาง..
นำพา สวดมนต์ นั่งสมาธิ และเจริญจิตภาวนา 

 
สำหรับผู้อาวุโสและผู้ใฝ่ในธรรมะแล้ว คงทราบดีว่า สังเวชนียสถาน 4 ตำบล มีความสำคัญอย่างไร แต่สำหรับคนรุ่นใหม่อีกไม่น้อย เส้นทางนี้อาจไม่เข้าตาสักเท่าไหร่ แต่ถึงไม่ได้คิดจะไปแสวงบุญ การได้ไปเห็นไปสัมผัสกับพลังศรัทธา ที่ยิ่งใหญ่ของแต่ละสถานที่ ก็เป็นประสบการณ์ใหม่ ที่เปิดโลกในอีกมุมหนึ่งมุมที่เราจะไม่ได้เห็นจากที่ใดในโลกนอกจากอินเดีย

ทริปนี้เป็นเส้นทาง ธรรมยาตราตามรอยพระพุทธองค์ เราจัดขึ้นเพื่อพาผู้คนที่เลื่อมใสศรัทธา ไปสักการะสังเวชนียสถาน เพื่อสืบสานพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่อย่างเข้มแข็งจากรุ่นสู่รุ่น เราจึงจัดทริปแบบราคาสมเหตุสมผล เป็นลักษณะทริปแบบกันเอง ความสะดวกสบายพอประมาณ ไม่หรูหรา ฟุ่มเฟือย ได้ทำบุญทอดผ้าป่า และ ได้พักวัดไทย 

      
       
โปรแกรมการเดินทาง
กำหนดตามฤดูกาลแสวงบุญ ช่วงเดือนตุลาคม - มีนาคม
               
        
ทัวร์แสวงบุญ 1 
พุทธคยาเย็นใจ 6D5N

  
พิเศษ จัดเพื่อลูกค้าวันแรมทาง ปีละ 2 ครั้ง เท่านั้น
จากกรุงเทพ สู่ต้นพระศรีมหาโพธิ์ อิสระในการปฏิบัติธรรม ณ ดินแดนตรัสรู้
  
เดินทาง  เดือน ตุลาคม 2563      
   
ราคา 2X,X00 บาท
คลิกเพื่อดูรายละเอียดโปรแกรม >> ทัวร์แสวงบุญ ทัวร์พุทธคยา
       
        
 
ทัวร์แสวงบุญ 2 
สังเวชนียสถาน
9D7N


กรุงเทพ พาราณสี พุทธคยา ราชคฤห์ นาลันทา ไวสาลี กุสินารา 
ลุมพินี สาวัตถี ลักเนา กรุงเทพ
เดินทาง  เดือน ตุลาคม 2563  
   
ราคา 39,500 บาท
คลิกเพื่อดูรายละเอียดโปรแกรม >> ทัวร์แสวงบุญ ทัวร์พุทธคยา
         
                       
 
ทัวร์แสวงบุญ 3 
สังเวชนียสถาน 
8D7N

กรุงเทพ พาราณสี พุทธคยา ราชคฤห์ นาลันทา ไวสาลี กุสินารา 
ลุมพินี สาวัตถี ลักเนา กรุงเทพ
เดินทาง  เดือน พฤศจิกายน 2563   
   
ราคา 39,500 บาท
คลิกเพื่อดูรายละเอียดโปรแกรม >> ทัวร์แสวงบุญ ทัวร์พุทธคยา
          
          
 
ทัวร์แสวงบุญ 3  +Plus
สังเวชนียสถาน 
 + ทัชมาฮาล ชัยปุระ  12D10N

กรุงเทพ พาราณสี พุทธคยา ราชคฤห์ นาลันทา ไวสาลี กุสินารา 
ลุมพินี สาวัตถี ลักเนา กรุงเทพ
เดินทาง  เดือน พฤศจิกายน 2563  
   
ราคา 51,500 บาท
คลิกเพื่อดูรายละเอียดโปรแกรม >> ทัวร์แสวงบุญ ทัวร์พุทธคยา
         
         
 
ทัวร์แสวงบุญ 4
สังเวชนียสถาน สวดมนต์ข้ามปี
9D7N

 
"ทำบุญรับปีใหม่ ที่ดินแดนพุทธภูมิ"  
กรุงเทพ พาราณสี พุทธคยา ราชคฤห์ นาลันทา ไวสาลี กุสินารา 
ลุมพินี สาวัตถี ลักเนา กรุงเทพ
เดินทาง  ธันวาคม - มกราคม 2564  
ราคา  39,500 บาท
คลิกเพื่อดูรายละเอียดโปรแกรม >> ทัวร์แสวงบุญ ทัวร์พุทธคยา
         
               
 
ทัวร์แสวงบุญ 5 
สังเวชนียสถาน 9D7N
"วันมาฆบูชา เวียนเทียน ที่พุทธคยา"  
กรุงเทพ พาราณสี พุทธคยา ราชคฤห์ นาลันทา ไวสาลี กุสินารา 
ลุมพินี สาวัตถี ลักเนา กรุงเทพ
เดินทาง เดือน กุมภาพันธ์ 2564   
   
ราคา 39,500 บาท
คลิกเพื่อดูรายละเอียดโปรแกรม >> ทัวร์แสวงบุญ ทัวร์พุทธคยา
                  
           
 
ทัวร์แสวงบุญ 6 
สังเวชนียสถาน 
9D7N
 
กรุงเทพ พาราณสี พุทธคยา ราชคฤห์ นาลันทา ไวสาลี กุสินารา 
ลุมพินี สาวัตถี ลักเนา กรุงเทพ
เดินทาง เดือน มีนาคม 2564   
   
ราคา 39,500 บาท
คลิกเพื่อดูรายละเอียดโปรแกรม >> ทัวร์แสวงบุญ ทัวร์พุทธคยา
           
               
ทัวร์แสวงบุญ 7 
พุทธคยาเย็นใจ 6D5N

  + เพิ่มไป เมืองพาราณสี  สถานที่แสดงปฐมเทศนา
  
พิเศษ จัดเพื่อลูกค้าวันแรมทาง ปีละ 2 ครั้ง เท่านั้น
จากกรุงเทพ สู่ต้นพระศรีมหาโพธิ์ อิสระในการปฏิบัติธรรม ณ ดินแดนตรัสรู้
  
เดินทาง เดือน มีนาคม 2564   
   
ราคา 24,500 บาท
คลิกเพื่อดูรายละเอียดโปรแกรม >> ทัวร์แสวงบุญ ทัวร์พุทธคยา
           
           
การเตรียมตัวก่อนเดินทาง
คัดจากหนังสือ สู่แดนพระพุทธองค์อินเดีย-เนปาล
เขียนโดย พระธรรมโพธิวงศ์ (ว.ป.วีรยุทโธ)
       
              การเดินทางไปอินเดียทุกวันนี้ ถึงแม้จะยังไม่สะดวกตามใจคิดเท่าใดนัก แต่ก็น่าจะดีกว่าการจาริกแสวงบุญ ของนักเดินทางรุ่นก่อนๆ ที่ต้องธุดงค์ ผ่านแผ่นดินพม่า หรือ นั่งเรือรอนแรมในมหาสมุทรเป็นเดือนกว่า จึงจะถึงฝั่งเบงกอล เรียกว่าขึ้นทั้งรถม้า เดินเท้า ให้ลาขนสัมภาระ ปีนเขา ลงห้วย ขึ้นรถจี๊บ ต่อรถไฟ เรียกว่ากว่าจะถึงแดนพุทธภูมิ ได้กราบไหว้บูชาสังเวชนียสถาน ที่พระพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้ ที่ตรัสแสงปฐมเทศนา และ ปรินิพพาน ก็แทบแย่ จะต้องพกพา ขันติและศรัทธาห่อใหญ่ๆ จึงจะประคับประคอง ให้การเดินทางนั้น สมประสงค์ได้ดั่งที่ใจหวัง  ผู้คิดว่าจะไปไหว้พระให้ครบพุทธสถาน 4 แห่ง ตามดั่งใจได้นั้น จะต้องปลูกคุณธรรมของผู้เดินทาง
1. สัทธิโก มีความศรัทธาเชื่อมั่น
2. ปหูตธโน มีทรัพย์ภายนอกภายใน พอแก่การใช้สอย
3. อโรโค โรคภัยไข้เจ็บไม่เบียดเบียน
4. ปริวาโร มีบริวารสนับสนุน
5. มัคคนายโก มีผู้นำพาที่เชื่อใจได้
6. มัคคุเทสโก มีผู้บรรยายที่ชำนาญให้ความรู้
             แดนภารตะแห่งนี้ มีทั้งสุขให้เราเลือกมีทั้งทุกข์ให้เราผจญ ใครจะได้รับสุขหรือทุกข์นั้น ย่อมขึ้นอยู่กับการปรับสภาพของเราเอง พยายามสรรสร้างความรู้สึกนึกคิดที่ดีดีต่อสิ่งที่ผ่านมากระทบสร้างความเข้าใจต่อสิ่งนั้นๆ หลีกเลี่ยงความกินใจต่อสิ่งที่ไม่เหมือนของเรา และความยากลำบาก เข้าให้ถึงมุมเสน่หาอินเดียให้ได้ เพราะความเป็นเสน่ห์แบบพิลึกกึกกือของเมืองแขกนี่เอง ที่ผู้ไปพบเห็นกล่าวขานกันไม่รู้จบ ความสุขชนิดที่คิดกันไม่ถึงก็น่าจะเป็นมหาเสน่ห์ที่ถวิลหาไม่รู้หาย
             ดังนั้น ผู้จะจาริกอินเดียให้ดูดี ต้องพกศรัทธา พาปัญญา จูงมือความเพียร สะสมบารมี มาให้เพียงพอต่อการใช้สอยในแต่ละวัน หากมีศรัทธาจำกัด ปัญญาจำเขี่ย มีความเพียรอย่างจำใจ จะทำให้ผู้เดินทางอ่อนระโหยโรยแรง พลาดจากความสนุกกับสิ่งแปลกใหม่อย่างน่าเสียดาย ขอให้ทำใจให้ได้อย่างเดียว ความสุขหลายอย่างจะตามมา หากตามใจอย่างเดียวเท่านั้น จะขาดทุนความสุขอีกหลายอย่าง
            
บทสวดพระพุทธมนต์
คลิกที่รูป  เพื่ออ่านบทสวดมนต์ ก่อนเดินทาง
                 
 
สังเวชนียสถาน 4 ตำบล
คัดจากหนังสือ สู่แดนพระพุทธองค์ อินเดีย-เนปาล 
โดย พระธรรมโพธิวงศ์ (ว.ป.วีรยุทโธ)
          

           ผู้เดินทางมาบูชากราบไหว้พระพุทธเจ้าตามพุทธสถานในพุทธภูมิล้วนมากันด้วยพลังศรัทธาอันเกิดจากพุทธวจนะที่ทรงชี้นำทาง เหมือนว่าเชื้อเชิญ หรือกวักพระหัตถ์ให้โอกาสทองมาได้รับสิ่งที่ดี ๆ แก่ชีวิตโดยนำสังเวชนียสถาน 4 แห่ง มาเป็นสื่อการเข้าถึงพระรัตนตรัย ตามที่พระอานนท์ทูลถามก่อนเสด็จปรินิพพาน ณ ที่สาลวโนทยานในกรุงกุสินาราว่า
    
         "เมื่อกาลก่อนพุทธบริษัทในทิศทั้งหลายต่างพากันมาเพื่อเฝ้าพระตถาคตย่อมได้เห็นได้ เข้าไปนั่งใกล้ภิกษุผู้ใหญ่ผู้เจริญใจเหล่านั้นก็แต่ว่าเมื่อกาลล่วงไปแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าจักไม่ได้เห็นไม่ได้เข้าไปนั่งใกล้ภิกษุผู้ใหญ่เจริญใจเหล่านั้นอีก"

       พระพุทธเจ้าตรัสว่า  "ดูก่อนอานนท์ สังเวชนียสถาน 4 แห่ง เป็นที่ควรเห็นของกุลบุตรผู้มีศรัทธา  ด้วยระลึกว่า

พระตถาคตประสูติ  ในที่นี้ 1 , 
พระตถาคตตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ  ในที่นี้ 1 , 
พระตถาคตยังธรรมจักรให้เป็นไปแล้ว  ในที่นี้ 1 , 
พระตถาคตเสด็จปรินิพพาน ด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ  ในที่นี้ 1 .. 

       ดูก่อนอานนท์ ชนเหล่าใด เที่ยวจาริกไปยังเจดียสถานเหล่านั้นแล้วมีจิตเลื่อมใส ชนเหล่านั้นทั้งหมด เบื้องหน้าแต่ตายมลายไป จักเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์" 

           นี้เป็นคำที่พระพุทธองค์ทรงสอนในมหาปรินิพพานสูตรให้วิถีแก่เราได้เข้าใกล้พระองค์ทั้งกายและใจเหมือนอย่างเมื่อทรงยังดำรงพระชนม์อยู่โดยอาศัยสังเวชนียสถานเป็นสื่อนำเข้าถึงสิ่งควรที่จะดู ควรจะเห็นควรให้เกิดสังเวชแก่ผู้มีศรัทธาทั้งหลาย และพึงนมัสการด้วยความเคารพ ต่อที่ประสูติตรัสรู้ประทานปฐมเทศนา และปรินิพพาน

                 
 
                        
แผนที่เส้นทางแสวงบุญ วันแรมทาง
ขอสงวนลิขสิทธิ์ ห้ามคัดลอก
แผนที่ ทัวร์แสวงบุญ สังเวชนียสถาน วันแรมทาง
คลิกที่แผนที่ เพื่อดูแผนที่ขนาดใหญ่
(ขอบคุณ พี่พิศาลสำหรับแผนที่ดีๆแบบนี้)
              
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ที่อยู่
บ้านวันแรมทาง
1/60 ซ. อนามัยงามเจริญ 12 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150
โทรศัพท์  024054561
มือถือ - ปลา 0898119139 (AIS)
มือถือ - นุ้ย 0816928233 (DTAC)
Email info@wanramtang.com  และ  wanramtang@hotmail.com
Line ID wanramtang3
   
วันทำงาน วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
วันอาทิตย์ หยุดงาน งดการติดต่อทุกเรื่อง
ถ้าไม่รับสายหรือโทรไม่ติด กรุณาส่งเป็นข้อความ sms ส่ง email หรือ Line
         
หรือติดต่อผ่านระบบอัตโนมัติ ด้านล่างนี้

 


ชื่อ :  *
เบอร์โทรศัพท์ :  *
อีเมล :  *
ชื่อทริปเดินทาง :  *
วันที่เดินทาง :  *
ต้องการ : จองทริป
สอบถาม
หัวข้อที่ต้องการสอบถาม :
รายละเอียด :ทัวร์อินเดีย

ทัวร์อินเดีย - เลห์ ลาดักห์ article
ทัวร์อินเดีย - Spiti Valley สปิติวัลเล่ย์
ทัวร์อินเดีย - สิกขิม ดาร์จีลิ่ง
ทัวร์อินเดีย - ถ้ำอชันต้า ถ้ำเอลโลร่า article
ทัวร์อินเดีย - ราชาสถาน article
ทัวร์อินเดีย - โกลกัตตา ศานตินิเกตัน article
ทัวร์อินเดีย - แคชเมียร์ article
ทัวร์อินเดีย - มะนาลี ลาดักห์ article
ซันสการ์ article
VOF Valley of Flowers article
อัมริตสา ธรรมศาลา มะนาลี article
ทัชมาฮาล ชัยปุระ article
ทัวร์อินเดีย - ซิมลา มะนาลี ธรรมศาลา อัมริตสา articleใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/06037
ติดต่อเรา
โปรแกรมการเดินทาง
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


อุณหภูมิ พยากรณ์อากาศ


Copyright © 2007-2037 สงวนลิขสิทธิ์ภาพและบทความที่จัดทำขึ้นโดยเว็บไซต์ ห้ามลอกโดยเด็ดขาด
ติดต่อเรา
บริษัท อัพเดททัวร์แอนด์ทราเวล จำกัด
เลขที่ 1/60 ซอยอนามัยงามเจริญ 12 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150
โทรศัพท์ : 024054561 , 0816928233 (dtac) , 0898119139 (ais)
Email : wanramtang@hotmail.com
Line ID: wanramtang3